Відмінності між версіями «Договір позички»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Створена сторінка: == 1. Нормативна- база : == [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ]ст. 827-836; == 2. Ви...)
 
 
(Не показані 8 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== 1. Нормативна- база : ==
== Нормативна база ==
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ]ст. 827-836;
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
== 2. Визначення поняття договору позички: ==
 
Договір позички є одним з найстаріших цивільно-правових договорів, відомих праву з найдавніших часів. На побутовому рівні цей договір застосовувався та застосовується, мабуть, найчастіше за договір купівлі-продажу. Норми про договір позички були відомі цивільному праву ще з часів римського права і з того часу майже не зазнали змін.
== Поняття договору позички ==
За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку. Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. До договору позички застосовуються ті ж самі  положення, що і до договору найму(оренди).
'''Договір позички''' - домовленість двох сторін, за якою одна сторона ''(позичкодавець)'' безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні ''(користувачеві)'' річ для користування протягом встановленого строку.
== 3. Ознаки договору ==
 
Безвідплатний; Консенсуальний\реальний; Дво-\односторонній;  Міновий; Фідуціарний(довірчий); Строковий характер; Спрямованість на передачу майна у користування.
Договір позички ''вважається укладеним'' з моменту передання майна у тимчасове користування (реальний договір), або коли майно буде передане у тимчасове користування після укладення договору (консенсуальний договір).<br>
== 4. Порядок укладення договору позички ==
 
Договір позички речі побутового призначення між фізичними особами може укладатися усно. Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається у письмовій формі. Договір позички будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у формі, яка визначена відповідно до статті 793 Цивільного  кодексу України. Договір позички транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа, укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.
''Додатково'' - [[Поняття та умови договору в цивільному праві]]
== 5. Сторони договору ==
 
Позичкодавець — (фізична або юридична особа) власник відмовленої речі, а також інша особа, яка має спеціальні повноваження щодо передання речей у користування. Користувач (фізичні або юридичні особи).
== Сторони договору ==
== 6. Строк договору ==
<u>Позичкодавець</u> — фізична або юридична особа (власник переданої речі, а також інша особа, яка має спеціальні повноваження щодо передання речей у користування, наприклад, особа, яка здійснює управління майном). Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.<br />
Строк договору позички визначається сторонами. Суб'єкти цих правовідносин вправі самостійно вирішувати, на який час передається річ (майно) користувачеві і коли вона буде повернута позичкодавцю. Водночас сторони можуть укласти договір позички і без зазначення строку користування річчю. Відповідно до ст. 831 ЦК України, у разі, якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею. У разі якщо строк виконання користувачем його зобов'язання не зазначений у договорі, слід враховувати положення ч. 2 ст. 763 ЦК України, яка встановлює, що кожна зі сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитися від договору в будь-який час, письмово попередивши про це другу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна - за три місяці
 
== 7. Предмет договору позички ==
<u>Користувач</u> - фізичні або юридичні особи.
Предметом договору позички можуть бути речі, визначені індивідуальними ознаками, що є неспоживчими та вільно обертаються у цивільному обігу. Як правило, у позичку передаються речі, що не призначені для комерційного використання. До них належать речі побутового призначення, будівлі, інші капітальні споруди (їх окремі частини), транспортні засоби. За договором позички позичкодавець може передавати користувачеві не одну річ, а декілька, в тому числі різного призначення, хоча конкретною нормою закону таке положення не закріплено. Важливо, щоб річ (майно), яка є предметом договору позички, можна було ідентифікувати, оскільки користувач через певний строк зобов'язаний повернути її в такому самому стані, в якому річ була на момент її передання.  
 
== 8. Розірвання та припинення договору позички ==
== Істотні умови договору ==
Користувач має право повернути річ, передану йому у користування, в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов'язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору (позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі. Позичкодавець має право вимагати розірвання договору і повернення речі у разі, якщо:
'''Предмет:''' не вилучена з цивільного обороту рухома або нерухома неспоживана річ. Як правило, у позичку передаються речі, що не призначені для комерційного використання. До них належать речі побутового призначення, будівлі, інші капітальні споруди (їх окремі частини), транспортні засоби. За договором позички позичкодавець може передавати користувачеві не одну річ, а декілька, в тому числі різного призначення, хоча конкретною нормою закону таке положення не закріплено. Важливо, щоб річ (майно), яка є предметом договору позички, можна було ідентифікувати, оскільки користувач через певний строк зобов'язаний повернути її в такому самому стані, в якому річ була на момент її передання. <br />
у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;
 
користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;
'''Строк користування майном:''' на строк, встановлений договором. Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.<br />
річ самочинно передана у користування іншій особі;
 
в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички.
Користування річчю вважається '''безоплатним''', якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. До договору позички застосовуються ті ж самі  положення, що і до [[Договір найму (оренди)|договору найму(оренди)]].
Договір позички припиняється у разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи, якій річ було передано в користування, якщо інше не встановлено договором.
 
Якщо після припинення договору користувач не повертає річ позичкодавець має право вимагати її примусового повернення а також відшкодування завданих збитків.
== Форма договору ==
Невиконання обов'язку повернути предмет позички спричиняє несприятливі наслідки для користувача у вигляді відшкодування завданих збитків. Збитки відшкодовують у вигляді як реально понесених втрат, так і неодержаних доходів (упущеної вигоди) відповідно до ст.623 ЦК. Крім цього, предмет договору позички повертається позичкодавцеві
'''''Усна:''''' між фізичними особами щодо речей побутового призначення.<br />
'''''Письмова форма:''''' між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою, а також щодо передачі будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини).<br />
'''''Письмова нотаріальна та підлягає державній реєстрації:''''' щодо передачі будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на з роки роки і більше (відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 793 ЦК України]), та передачі транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа ([https://drive.google.com/open?id=0B84Fn7fObiluam5qaU5pVnJJZE0 ''зразок договору позички'']).
 
== Права та обов'язки сторін ==
{| class="wikitable"
|-
! Сторони !! Права !! Обов'язки
|-
| Позичкодавець ||
* вимагати від користувача використання речі відповідно до призначення або мети, встановленої у договорі;<br />
* вимагати повернення речі після закінчення договору від користувача у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі;<br />
* вимагати від користувача виконання інших обов'язків, встановлених договором, законом
||
* передати майно користувачеві негайно або в строк, встановлений договором;<br />
* попередити користувача про відомі позичкодавцю недоліки майна;<br />
* повідомити користувача про права третіх осіб на майно
|-
| Користувач ||
* вимагати передачі майна позичкодавцем у стані, обумовленому призначенням майна або умовами договору;<br />
* вимагати від позичкодавця виконання інших обов'язків, встановлених договором, законом
||
* користуватися річчю відповідно до її призначення або до мети, встановленої у договорі;<br />
* користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;<br />
* повернути річ після закінчення договору у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі
|}
 
== Припинення та розірвання договору ==
'''Підстави припинення договору позички:''' у разі смерті фізичної особи (користувача) або  ліквідації юридичної особи (користувача), якщо інше не встановлено договором.Якщо після припинення договору користувач не повертає річ позичкодавець має право вимагати її <u>примусового повернення</u>, а також відшкодування завданих збитків.<br />
 
'''Підстави розірвання договору:'''<br />
<u>на вимогу позичкодавця</u>:<br />
# у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;<br />
# користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;<br />
# річ самочинно передана у користування іншій особі;<br />
# в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку;<br />
# ''особа, яка стала власником речі'', переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички.<br />
<u>на вимогу користувача</u>:<br />
# в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов'язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору (позички) ''не пізніш як за сім днів'' до повернення речі.  
 
Невиконання обов'язку повернути предмет позички спричиняє несприятливі наслідки для користувача у вигляді відшкодування завданих збитків. Збитки відшкодовують у вигляді як реально понесених втрат, так і неодержаних доходів (упущеної вигоди) відповідно до стаття 623 Цивільного кодексу України. Крім цього, предмет договору позички повертається позичкодавцеві.
 
[[Категорія:Договірне (зобов’язальне) право]]
[[Категорія:Нотаріат]]

Поточна версія на 15:21, 9 червня 2021

Нормативна база

Поняття договору позички

Договір позички - домовленість двох сторін, за якою одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов'язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Договір позички вважається укладеним з моменту передання майна у тимчасове користування (реальний договір), або коли майно буде передане у тимчасове користування після укладення договору (консенсуальний договір).

Додатково - Поняття та умови договору в цивільному праві

Сторони договору

Позичкодавець — фізична або юридична особа (власник переданої речі, а також інша особа, яка має спеціальні повноваження щодо передання речей у користування, наприклад, особа, яка здійснює управління майном). Юридична особа, яка здійснює підприємницьку діяльність, не може передавати речі у безоплатне користування особі, яка є її засновником, учасником, керівником, членом її органу управління або контролю.

Користувач - фізичні або юридичні особи.

Істотні умови договору

Предмет: не вилучена з цивільного обороту рухома або нерухома неспоживана річ. Як правило, у позичку передаються речі, що не призначені для комерційного використання. До них належать речі побутового призначення, будівлі, інші капітальні споруди (їх окремі частини), транспортні засоби. За договором позички позичкодавець може передавати користувачеві не одну річ, а декілька, в тому числі різного призначення, хоча конкретною нормою закону таке положення не закріплено. Важливо, щоб річ (майно), яка є предметом договору позички, можна було ідентифікувати, оскільки користувач через певний строк зобов'язаний повернути її в такому самому стані, в якому річ була на момент її передання.

Строк користування майном: на строк, встановлений договором. Якщо сторони не встановили строку користування річчю, він визначається відповідно до мети користування нею.

Користування річчю вважається безоплатним, якщо сторони прямо домовилися про це або якщо це випливає із суті відносин між ними. До договору позички застосовуються ті ж самі положення, що і до договору найму(оренди).

Форма договору

Усна: між фізичними особами щодо речей побутового призначення.
Письмова форма: між юридичними особами, між юридичною та фізичною особою, а також щодо передачі будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини).
Письмова нотаріальна та підлягає державній реєстрації: щодо передачі будівлі, іншої капітальної споруди (їх окремої частини) строком на з роки роки і більше (відповідно до ст. 793 ЦК України), та передачі транспортного засобу, в якому хоча б однією стороною є фізична особа (зразок договору позички).

Права та обов'язки сторін

Сторони Права Обов'язки
Позичкодавець
 • вимагати від користувача використання речі відповідно до призначення або мети, встановленої у договорі;
 • вимагати повернення речі після закінчення договору від користувача у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі;
 • вимагати від користувача виконання інших обов'язків, встановлених договором, законом
 • передати майно користувачеві негайно або в строк, встановлений договором;
 • попередити користувача про відомі позичкодавцю недоліки майна;
 • повідомити користувача про права третіх осіб на майно
Користувач
 • вимагати передачі майна позичкодавцем у стані, обумовленому призначенням майна або умовами договору;
 • вимагати від позичкодавця виконання інших обов'язків, встановлених договором, законом
 • користуватися річчю відповідно до її призначення або до мети, встановленої у договорі;
 • користуватися річчю особисто, якщо інше не встановлено договором;
 • повернути річ після закінчення договору у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі

Припинення та розірвання договору

Підстави припинення договору позички: у разі смерті фізичної особи (користувача) або ліквідації юридичної особи (користувача), якщо інше не встановлено договором.Якщо після припинення договору користувач не повертає річ позичкодавець має право вимагати її примусового повернення, а також відшкодування завданих збитків.

Підстави розірвання договору:
на вимогу позичкодавця:

 1. у зв'язку з непередбаченими обставинами річ стала потрібною йому самому;
 2. користування річчю не відповідає її призначенню та умовам договору;
 3. річ самочинно передана у користування іншій особі;
 4. в результаті недбалого поводження з річчю вона може бути знищена або пошкоджена. Особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку;
 5. особа, яка стала власником речі, переданої у користування, має право вимагати розірвання договору, який укладено без визначення строку. Про розірвання договору користувач має бути повідомлений заздалегідь, у строк, що відповідає меті позички.

на вимогу користувача:

 1. в будь-який час до спливу строку договору. Якщо річ потребує особливого догляду або зберігання, користувач зобов'язаний повідомити позичкодавця про відмову від договору (позички) не пізніш як за сім днів до повернення речі.

Невиконання обов'язку повернути предмет позички спричиняє несприятливі наслідки для користувача у вигляді відшкодування завданих збитків. Збитки відшкодовують у вигляді як реально понесених втрат, так і неодержаних доходів (упущеної вигоди) відповідно до стаття 623 Цивільного кодексу України. Крім цього, предмет договору позички повертається позичкодавцеві.