Договір банківського рахунка: відмінності між версіями

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
мНемає опису редагування
Немає опису редагування
(Не показано 4 проміжні версії 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закон України "Про банки і банківську діяльність"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 Закон України "Про банки і банківську діяльність"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19 Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"]  
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14 Закон України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"]
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)"]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)"]  
# [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 Постанова Національного банку України від 12.11.2003 № 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 Постанова Національного банку України від 12.11.2003 № 492 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів"]
 
==  Договір банківського рахунка ==
==  Договір банківського рахунка ==
За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком
За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком
Рядок 15: Рядок 16:
'''Банк не має права''' визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
'''Банк не має права''' визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
Дані положення застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF наданої ліцензії], а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.
Дані положення застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/913-2016-%D0%BF наданої ліцензії], а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.
== Укладення договору банківського рахунка ==
== Укладення договору банківського рахунка ==
Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.
Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.
Рядок 23: Рядок 25:


У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист.
У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист.
=== Перелік необхідних документів для фізичних осіб===
=== Перелік необхідних документів для фізичних осіб===
'''Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:'''<br>
'''Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:'''<br>
Рядок 30: Рядок 33:
# фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 6]);
# фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 6]);
# між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
# між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.
=== Перелік необхідних документів для юридичних осіб ===
=== Перелік необхідних документів для юридичних осіб ===
'''Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:'''
'''Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:'''
# заяви про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 2]). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
# заяви про відкриття поточного рахунку ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 2]). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
# копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ порталі електронних сервісів], установчий документ у паперовій формі не подають.<br>Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1182-2011-%D0%BF модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України], подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
# копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на [https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch/ порталі електронних сервісів], установчий документ у паперовій формі не подають.<br>Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.  
# картки із зразками підписів ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 3]).
# картки із зразками підписів ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 додаток 3]).
== Операції за рахунком, що виконуються банком==
== Операції за рахунком, що виконуються банком==
'''Банк зобов'язаний:'''<br>
'''Банк зобов'язаний:'''<br>
Рядок 58: Рядок 63:


Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 встановлених законом], договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 встановлених законом], договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
== Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта==
== Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта==
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1073 ЦКУ], у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка '''банк повинен негайно''' після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 1073 ЦКУ], у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка '''банк повинен негайно''' після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.
== Розірвання договору банківського рахунка ==
== Розірвання договору банківського рахунка ==
'''Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час'''. <br>
'''Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час'''.  


'''Клієнт не має права''' без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. <u>Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними.</u>
Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/sp:head#Text Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"]. Клієнт не має права без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними.<u>.</u>


Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
Рядок 74: Рядок 80:


Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.
Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.
{| class="wikitable"
 
|-
Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:
| Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі відсутності операцій за рахунком клієнта '''протягом трьох років підряд''' та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку.
* відсутності операцій за рахунком клієнта '''протягом трьох років підряд''' та відсутності залишку грошових коштів на цьому рахунку;
|}
* наявності підстав, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/sp:head Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"]. Залишок грошових коштів на рахунку клієнта повертається клієнту.
 
== Банківська таємниця==
== Банківська таємниця==
Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.
Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.


Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n983 законом про банки і банківську діяльність.]<br>
Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#n983 Законом України "Про банки і банківську діяльність".]
'''Банківською таємницею, зокрема, є:'''<br>
 
'''Банківською таємницею, зокрема, є:'''
# відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
# відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
# операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
# операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
Рядок 93: Рядок 101:
# інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
# інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.


У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B8 моральної шкоди.]
У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та [[Відшкодування моральної шкоди|моральної шкоди]].


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| <span style="color:#008B45">Див. додатково </span> [http://wiki.legalaid.gov.ua:8555/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97,_%D1%8F%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%83_%D1%82%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8E,_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%82%D0%B0_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1&oldid=9895 Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб]
| <span style="color:#008B45">Див. додатково </span> [[Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб]]
|}
|}
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]  
[[Категорія: Договірне (зобов’язальне) право]]  

Версія за 13:59, 5 січня 2021

Нормативна база

Договір банківського рахунка

За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком (ч. 1 ст. 1066 ЦКУ).

Банк має право використовувати грошові кошти на рахунку клієнта, гарантуючи його право безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. Дані положення застосовуються до інших фінансових установ при укладенні ними договору банківського рахунка відповідно до наданої ліцензії, а також застосовуються до кореспондентських рахунків та інших рахунків банків, якщо інше не встановлено законом.

Укладення договору банківського рахунка

Договір банківського рахунка укладається для відкриття клієнтові або визначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

Банк зобов'язаний укласти договір банківського рахунка з клієнтом, який звернувся з пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком умовах, що відповідають закону та банківським правилам.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та наданою йому ліцензією, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право на захист.

Перелік необхідних документів для фізичних осіб

Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

 1. фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;
 2. фізична особа, яка займається підприємницькою діяльністю, зобов'язана зазначити про свій статус підприємця у заяві про відкриття поточного рахунку (додаток 6) у рядку "Додаткова інформація";
 3. фізична особа, яка займається незалежною професійною діяльністю, зобов'язана також подати до банку копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контролюючим органом;
 4. фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 6);
 5. між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Перелік необхідних документів для юридичних осіб

Банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів:

 1. заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 2). Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
 2. копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають.
  Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
 3. картки із зразками підписів (додаток 3).

Операції за рахунком, що виконуються банком

Банк зобов'язаний:

 • вчиняти для клієнта операції, які передбачені для рахунків даного виду законом, банківськими правилами та звичаями ділового обороту, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка.
 • зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом.
 • за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.

Клієнт зобов'язаний сплатити плату за виконання банком операцій за рахунком клієнта, якщо це встановлено договором.

Кредитування рахунка

Якщо відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу.

Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 ЦКУ), якщо інше не встановлено договором або законом.

Розмір плати за використання клієнтом коштів банку, яке не встановлене договором, не може перевищувати подвійну облікову ставку Національного банку України.

Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку

За користування грошовими коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок, якщо інше не встановлено договором банківського рахунка або законом.

Сума процентів зараховується на рахунок клієнта у строки, встановлені договором, а якщо такі строки не встановлені договором, - зі спливом кожного кварталу.

Проценти, сплачуються банком у розмірі, встановленому договором, а якщо відповідні умови не встановлені договором, - у розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладом на вимогу.

Підстави списання грошових коштів з рахунка

Банк може списати грошові кошти з рахунка клієнта на підставі його розпорядження.

Грошові кошти можуть бути списані з рахунка клієнта без його розпорядження на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта

Відповідно до ст. 1073 ЦКУ, у разі несвоєчасного зарахування на рахунок грошових коштів, що надійшли клієнтові, їх безпідставного списання банком з рахунка клієнта або порушення банком розпорядження клієнта про перерахування грошових коштів з його рахунка банк повинен негайно після виявлення порушення зарахувати відповідну суму на рахунок клієнта або належного отримувача, сплатити проценти та відшкодувати завдані збитки, якщо інше не встановлено законом.

Розірвання договору банківського рахунка

Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.

Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Клієнт не має права без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними..

Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.

Банк має право вимагати розірвання договору банківського рахунка:

 1. якщо сума грошових коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банком про це;
 2. у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не встановлено договором;
 3. у випадках, передбачених законодавством, що регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
 4. в інших випадках, встановлених договором або законом.

Залишок грошових коштів на рахунку видається клієнтові або за його вказівкою чи в порядку, встановленому законом, перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановлені банківськими правилами.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта у разі:

Банківська таємниця

Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність".

Банківською таємницею, зокрема, є:

 1. відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
 2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
 3. фінансово-економічний стан клієнтів;
 4. системи охорони банку та клієнтів;
 5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
 6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
 7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
 8. коди, що використовуються банками для захисту інформації;
 9. інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт має право вимагати від банку відшкодування завданих збитків та моральної шкоди.

Див. додатково Розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб