Відмінності між версіями «Добровільне припинення товариства з обмеженою відповідальністю»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 5: Рядок 5:
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text Податковий кодекс України]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text Податковий кодекс України]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15#Text Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF?fbclid=IwAR0V7YU1NZMS2A8QKkHGADO6WCbncBvageMCNaXN1XEg8lfXO94Jmeyj8CU#Text Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності" від 28 лютого 2000 р. № 419]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF?fbclid=IwAR0V7YU1NZMS2A8QKkHGADO6WCbncBvageMCNaXN1XEg8lfXO94Jmeyj8CU#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 "Про затвердження Порядку подання фінансової звітності"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#Text Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів" №1588 від 09.12.2011 року]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1562-11#Text Наказ Міністерства фінансів України від 09 грудня 2011 року № 1588 "Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14?fbclid=IwAR0W1gwk7dJMpLgAV3bflAreGnf87F9rJp3PZvOW4VtsUxo9e7Km86XTCXQ#Text Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань" від 02.09.2014  № 879]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14?fbclid=IwAR0W1gwk7dJMpLgAV3bflAreGnf87F9rJp3PZvOW4VtsUxo9e7Km86XTCXQ#Text Наказ Міністерства фінансів України від 02 вересня 2014 року № 879 "Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань"]
* [http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN56433.html Лист Мінпраці від 25.05.2010 р. № 107/06/186-10]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0107203-10#Text Лист Міністерства праці і соціальної політики України від 25 травня 2010 року № 107/06/186-10]
* [https://zakononline.com.ua/documents/show/98733___98733 Лист Мінсоцполітики від 15.02.2012 р. № 18/06/186-12]
+
* [https://zakononline.com.ua/documents/show/98733___98733 Лист Міністерства соціальної політики України від 15 лютого 2012 року № 18/06/186-12]
 
== Прийняття рішення про ліквідацію ==
 
== Прийняття рішення про ліквідацію ==
 
'''Товариство з обмеженою відповідальністю'''  може бути ліквідовано за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який ТОВ було створено  відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ч. 1 ст. 150 ЦКУ]. Порядок ліквідації ТОВ має бути визначено в установчих документах . Загальна процедура ліквідації полягає в такому.<br>
 
'''Товариство з обмеженою відповідальністю'''  може бути ліквідовано за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який ТОВ було створено  відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text ч. 1 ст. 150 ЦКУ]. Порядок ліквідації ТОВ має бути визначено в установчих документах . Загальна процедура ліквідації полягає в такому.<br>

Поточна версія на 14:33, 30 вересня 2020

Нормативна база

Прийняття рішення про ліквідацію

Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідовано за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який ТОВ було створено відповідно ч. 1 ст. 150 ЦКУ. Порядок ліквідації ТОВ має бути визначено в установчих документах . Загальна процедура ліквідації полягає в такому.

На загальних зборах засновників приймається рішення про ліквідацію ТОВ, яке оформлюється протоколом згідно з п. 8 ч. 4 ст. 145 ЦКУ. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники або представники, що володіють у сукупності більш як 50 % голосів. Рішення про ліквідацію ТОВ, яке викладається українською мовою, а за бажанням – ще й іншою мовою (пп. 1 ч. 1 ст. 15 Закону № 755), повинно містити такі відомості (пп. 7 ч. 1 ст. 15 Закону № 755):

 1. персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії),
 2. реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 3. порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, яка припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення про припинення юридичної особи (ч. 5 ст. 105 ЦКУ).

Далі учасники ТОВ зобов'язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про ліквідацію ТОВ у письмовій формі повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію відповідно до вимог ч. 1 ст. 105 ЦКУ.

Для державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи, прийнятого її учасниками, подаються такі документи зазначені в ч. 9 ст. 17 Закону № 755, а саме:

 1. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи про припинення юридичної особи;
 2. примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, яким затверджено персональний склад комісії з припинення (ліквідаційної комісії), реєстраційні номери облікових карток платників податків (або відомості про серію та номер паспорта – для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), строк заявлення кредиторами своїх вимог – у разі відсутності зазначених відомостей у рішенні учасників юридичної особи про припинення ТОВ.

Прийняте рішення про ліквідацію ТОВ потім можна скасувати. Для цього держреєстратору подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи про скасування рішення про припинення юридичної особи згідно вимог ч. 10 ст. 17 Закону № 755.

Ліквідаційна комісія та її робота

Персональний склад комісії з припинення юридичної особи зазначається в рішенні про припинення юридичної особи. Утім, надалі склад ліквідаційної комісії можна змінити, але відомості про такі зміни слід подати держреєстратору. Згідно з ч. 11 ст. 17 Закону № 755 для державної реєстрації зміни складу ліквідаційної комісії, голові комісії необхідно подати примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення учасників юридичної особи про зміни.

У нормативних актах немає встановлених вимог до складу ліквідаційної комісії, що підтверджує й Мін'юст. Так відповідно до ч. 3 ст. 105 ЦКУ виконання функцій ліквідаційної комісії може бути покладено на орган управління юридичної особи. Органами управління ТОВ є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом, а саме ч. 2 ст. 97 ЦКУ. Виконавчий орган у ТОВ може бути колегіальним, тобто дирекція на чолі з генеральним директором або чи одноособовим – один директор, що встановлено нормами ч. 2 ст. 145 ЦКУ. Відомості про орган управління ТОВ має бути зазначено в установчих документах ТОВ. Тож на підставі цієї інформації загальні збори ТОВ приймають рішення щодо складу ліквідаційної комісії.

Згідно до ч. 4 ст. 105 ЦКУ ліквідаційній комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени представляють її у відносинах із третіми особами й виступають у суді від імені юридичної особи що припиняється. Зокрема, ліквідаційна комісія здійснює такі дії:

 • вживає всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості ТОВ і в письмовій формі повідомляє кожного з боржників про припинення юридичної особи (ч. 1 ст. 111 ЦКУ);
 • вживає заходів щодо інвентаризації майна ТОВ і проводить таку інвентаризацію в суцільному порядку (ч. 4 ст. 111 ЦКУ, п. 12 Порядку № 419, п. 7 розд. I Положення № 879);
 • за потреби забезпечує проведення незалежної оцінки майна ТОВ відповідно до ч. 4 ст. 111 ЦКУ. Обов'язкова оцінка проводиться тільки при ліквідації державних, комунальних підприємств і підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна). В інших випадках таку оцінку проводять за бажанням власників ТОВ;
 • під час здійснення заходів щодо ліквідації ТОВ до завершення строку пред'явлення вимог кредиторів закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, що використовується для розрахунків із кредиторами під час ліквідації. Перелік рахунків, які на момент звернення взяті на облік контролюючими органами та щодо яких не надходили повідомлення про їх закриття, за зверненням ліквідаційної комісії надає контролюючий орган.
 • вживає заходів щодо закриття відокремлених підрозділів
 • звільняє працівників ТОВ. У загальному випадку працівників звільняють за ініціативою роботодавця на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП. При цьому працівників про наступне вивільнення має бути попереджено не пізніше ніж за 2 місяці згідно до ст. 492 КЗпП. Протягом двомісячного строку з дати попередження до дати звільнення працівник продовжує працювати та роботодавець за власною ініціативою не має права його звільнити (лист Мінпраці від 25.05.2010 р. № 107/06/186-10). При цьому за наявності письмового прохання працівника про скорочення строку попередження про наступне вивільнення працівника може бути звільнено до його закінчення на підставі п. 1 ст. 40 КЗпП (лист Мінсоцполітики від 15.02.2012 р. № 18/06/186-12);
 • повертає органам державної влади, органам місцевого самоврядування ліцензії, документи дозвільного характеру та інші документи, а також печатки й штампи, також печатки та штампи можуть не повертатись органам держаної влади, а знищуватися самостійно органом, який забезпечує їх знищення, про що потрібно скласти відповідний акт у довільній формі;
 • до моменту затвердження ліквідаційного балансу складає та подає до відповідних офіційних органів звітність, первинні документи для проведення перевірки, проміжний ліквідаційний баланс і ліквідаційний баланс , анулює реєстрацію платника ПДВ.
 • розраховується з кредиторами в порядку черговості, установленої згідно ч. 1 ст. 112 ЦКУ і ч. 9 ст. 111 ЦКУ;
 • передає майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, учасникам ТОВ, якщо інше не встановлено установчими документами або законом.
 • передає документи, що підлягають обов'язковому зберіганню, відповідним архівним установам.
 • складає акт ліквідаційної комісії, у якому вказується: дата складення; перелік членів комісії; усі дії, проведені в процедурі ліквідації у хронологічному порядку; документи, отримані в результаті цих дій. Акт підписується членами ліквідаційної комісії та затверджується власниками ТОВ;
 • забезпечує подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення ТОВ .

Необхідні реєстраційні дії для припинення

Для державної реєстрації припинення юридичної особи після закінчення процедури припинення, але не раніше закінчення строку заявлення вимог кредиторами, подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації за формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 р. № 15/5;
 2. довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

Інформацію про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів за формою № 30-ОПП податковий орган самостійно передає держреєстратору до закінчення строку, визначеного для заявлення кредиторами своїх вимог, а також у день одержання відповідного запиту від держреєстратора.

Важливо! Держреєстратор розглядає подані документи протягом 24 годин після їх надходження, крім вихідних і святкових днів і за результатами такого розгляду вноситься запис про припинення юрособи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців і громадських формувань, дата внесення запису вважається датою ліквідації ТОВ.

Технічний адміністратор Єдиного держреєстру в день проведення реєстраційної дії про припинення юридичної особи забезпечує передання до інформаційних систем , а саме до:

 • центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, – відомостей про проведення такої реєстраційної дії;
 • Пенсійного фонду України – відомостей про проведення реєстраційної дії державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації;
 • Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку – відомостей про проведення реєстраційної дії з держреєстрації рішення про припинення юридичної особи.

Відомості з Єдиного держреєстру про державну реєстрацію припинення ТОВ є підставою для зняття з обліку в органах державної статистики, державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та здійснення інших дій відповідно до законодавства.

Тобто кінцевим етапом в процедурі ліквідації підприємства є внесення державним реєстратором до ЄДР даних про проведення реєстрації припинення юридичної особи шляхом ліквідації, на підставі поданої заяви про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (форма 7). Урезультаті таких дій, державний реєстратор видає ліквідатору (голові ліквідаційної комісії) повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.