Добровільна сплата єдиного внеску (купівля страхового стажу для виплати пенсії)

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 18:28, 14 червня 2018, створена Nina.vlasenko (обговорення | внесок) (Створена сторінка: === Страховий стаж === <br /> Закон №1058 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1058-15 «Про загальнообов’язкове д...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Страховий стаж


Закон №1058 «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» встановлює, що страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягала державному соціальному страхуванню, якою або за яку сплачувався збір на обов'язкове державне пенсійне страхування згідно із законодавством, що діяло раніше, та/або підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню згідно із цим Законом і за який сплачено страхові внески.

Обчислення страхових внесків


Страхові внески обчислюються виключно в грошовій формі, у тому числі з виплат (доходу), що здійснюються в натуральній формі. Обчислення страхових внесків із сум, виражених в іноземній валюті, здійснюється шляхом перерахування зазначених сум у національну валюту України за курсом валют, установленим Національним банком України на день обчислення страхових внесків.

Обчислення страхових внесків таких категорій застрахованих осіб,як:

 • громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України) та особи без громадянства, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях, створених відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах цих підприємств та організацій, у громадських об’єднаннях, у фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, та в інших фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або працюють на інших умовах, передбачених законодавством, або виконують роботи (надають послуги) на зазначених підприємствах, в установах, організаціях чи у фізичних осіб за договорами цивільно-правового характеру;
 • фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;
 • громадяни України та особи без громадянства, які працюють в іноземних дипломатичних представництвах та консульських установах іноземних держав, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах іноземних підприємств та організацій, міжнародних організацій, розташованих на території України (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України);
 • особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях та отримують заробітну плату (винагороду) за роботу на таких посадах;
 • особи, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;
 • один з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікун, піклувальник, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, а також непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою, яка досягла пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, та за висновком закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;
 • особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, а також особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
 • патронатні вихователі, батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;

здійснюється страхувальниками на підставі бухгалтерських та інших документів, відповідно до яких провадиться нарахування (обчислення) або які підтверджують нарахування (обчислення) заробітної плати (доходу), грошового забезпечення, на які відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески.

Пенсійні кошти


Розмір пенсійних коштів залежить від кількості місяців стажу, за які було сплачено соціальні внески (ЄСВ). За умови укладання договору про доплату для підтвердження робочого стажу, особа повинна одноразово сплатити ЄСВ за попередні періоди. Величина внеску щомісяця не може бути меншою за мінімальний страховий внесок і більшою за ЄСВ, який був обчислений із максимальної величини бази нарахування на момент укладання договору. Доплата за бажанням робітника підтвержує лише загальний страховий стаж. Вона не має відношення до спеціального стажу шахтарів, металургів, лікарів або вчителів. До того ж із 1 січня 2018 року величина суми ЄСВ за одноразової оплати за кожен місяць не може бути меншою, ніж мінімальний страховий внесок на момент укладання договору, збільшений вдвічі. Таким чином, якщо зараз ЄСВ складає 704 грн (мінімальна зарплата 3200 помножена на 22%), то за такої ж зарплати у 2018 році він становитиме 1408 грн (3200 помножити на 22% і на коефіцієнт 2).

Як укласти договір про ЄСВ


Законом України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» передбачено право на добровільну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Таке право, надається особам, які досягли 16-річного віку та не перебувають у трудових відносинах з роботодавцями та не належать до платників єдиного внеску, визначених п.п. 4 та п.п. 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464, у тому числі іноземці, особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Вищезазначені особи беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше одного року (крім договорів про одноразову сплату) - такі терміни визначено част.2 ст.10 Закону № 2464.

З метою укладення договору платники, які мають право на добровільну сплату єдиного внеску з деяких видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, подають до фіскальних органів за місцем проживання:

 • заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування за встановленою формою, в якій зазначають, у якому виді загальнообов’язкового державного соціального страхування вони бажають брати участь;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копію документа, що посвідчує особу.

Територіальний орган ДФС, до якого надійшла заява про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування,укладає договір про добровільну участь відповідно до типового договору в строк не пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви. Для осіб, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, базою нарахування ЄСВ будуть суми, що визначаються такими платниками самостійно, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.

Частиною 6 статті 10 Закону № 2464 визначено, що ЄСВ для осіб, які мають право на добровільну сплату ЄВ встановлюється у розмірі, визначеномустаттею 8 Закону № 2464, а відповідно до част.5 ст. 8 Закону № 2464, ЄВ для платників, зазначених у ст. 4 Закону № 2464, встановлюється у розмірі 22 % до визначеної бази нарахування ЄВ.


Величини нарахування єдиного внеску


Законом від 03.10.2017 №2148-УІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» внесено зміни щодо максимальної величини бази нарахування єдиного внеску – з 01.01.2018 року вона становитиме 15 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. На сьогоднішній день діє максимальна межа бази нарахування єдиного внеску, що дорівнює двадцяти п’яти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом. Крім того, Законом №2148-УІІІ внесено зміни до Закону № 2464, відповідно до яких з 1 січня 2018 року договором про добровільну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). Сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок на дату укладення договору, помножений на коефіцієнт 2. В усіх випадках ця сума не може бути більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої на дату укладення договору. Одноразова сплата особою єдиного внеску за попередні періоди може бути здійснена за окремим договором.