Дитячий будинок-інтернат (діти з інвалідністю 4-18 років): умови приймання та відрахування

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 10:53, 20 грудня 2016, створена Tetiana.kazakova (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == '''Нормативна база''' == #[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br /> #[http:/...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

 1. Конституція України
 2. Цивільний Кодекс України
 3. Цивільний Процесуальний Кодекс України
 4. Сімейний Кодекс України
 5. Закон України «Про психіатричну допомогу»
 6. Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
 7. Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
 8. Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам"
 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2004р. №848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку"П
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 «Порядок провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини»
 11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008р. №173 “Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення"
 12. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України 10.09.2012р. №995/557 "Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”


Поняття та види будинків-інтернатів

Дитячий будинок-інтернат (далі - будинок-інтернат) є соціально-медичною установою для постійного проживання дітей віком від 4 до 18 років (далі - вихованців) з утвореним у разі потреби молодіжним відділенням для молоді віком від 18 до 35 років (далі - осіб), що входить як структурний підрозділ до складу будинку-інтернату, з вадами фізичного та/або розумового розвитку та психічними розладами, які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, освітніх та реабілітаційних послуг.

Будинок-інтернат утворюється, реорганізовується та ліквідовується за відповідним рішенням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за поданням Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України.

Будинки-інтернати поділяються на:

 1. Будинки-інтернати I профілю - для вихованців з фізичними вадами і збереженим інтелектом дошкільного та шкільного віку, для яких самостійне пересування є значно утрудненим або неможливим, які частково себе обслуговують (змішані за статтю).
 2. Будинки-інтернати, де можуть одночасно функціонувати:
 • відділення II профілю - для вихованців з помірною та глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть навчатись, самостійно пересуватись і обслуговуватись (розділені за статтю);
 • відділення III профілю - для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та психічними розладами, які можуть самостійно пересуватись і не можуть самостійно обслуговуватись (розділені за статтю);
 • відділення IV профілю - для вихованців з глибокою розумовою відсталістю та/або психічними розладами, які мають складні фізичні вади, не можуть самостійно пересуватись (або пересуваються з утрудненням) та самообслуговуватись (змішані за статтю).


Умови приймання до дитячого будинку-інтернату

До будинку-інтернату приймаються на державне утримання діти віком від 4 до 18 років з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги і яким згідно з медичним висновком не протипоказано перебування в цій установі незалежно від наявності родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Профіль будинку-інтернату чи профіль відділення будинку-інтернату, до якого підлягає влаштуванню дитина з вадами фізичного або розумового розвитку та психічними розладами, визначається республіканською, обласною, Київською та Севастопольською міськими психолого-медико-педагогічними комісіями.

Документи для влаштування до будинку-інтернату (молодіжного відділення) оформлюються за місцем постійного проживання дитини (особи) батьками, опікунами (піклувальниками) чи установами, де діти (особи) перебувають на утриманні та лікуванні, і подаються відповідно Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної, Головному управлінню соціального захисту населення Київської, Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

Відповідальними за достовірність інформації, наданої у вищевказаних документах щодо майнових та інших інтересів дитини (особи), є батьки, опікуни (піклувальники) чи установи, де діти (особи) перебували на утриманні та лікуванні до зарахування до дитячого будинку-інтернату (молодіжного відділення).

Якщо над дітьми, які влаштовані до будинку-інтернату, до влаштування опікунство чи піклування не було встановлено, адміністрація будинку-інтернату виконує обов'язки опікуна (піклувальника) та одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки (піклування) над вихованцем (особою) згідно з чинним законодавством.

Влаштування до будинку-інтернату або молодіжного відділення будинку-інтернату здійснюється згідно з путівкою, виданою відповідно Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій, завіреною печаткою установи, що її видала.

Путівка видається на підставі:

 1. Заяви батьків (опікунів, піклувальників, керівника установи, де перебувала дитина, інших законних представників) про прийняття дитини до будинку-інтернату або особи до молодіжного відділення будинку-інтернату або особистої заяви при прийнятті або переведенні до молодіжного відділення будинку-інтернату.
 2. Рішення органу опіки та піклування про поселення до будинку-інтернату, прийнятого на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра.
 3. Копій судових рішень щодо позбавлення батьківських прав, відібрання дитини без позбавлення батьківських прав, стягнення аліментів тощо.
 4. Копій рішень органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування) над вихованцями до 18 років, які цього потребують.
 5. Копій судових рішень про встановлення опіки над недієздатними особами.
 6. Документів, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.
 7. Опису належного рухомого та нерухомого майна (за наявності), документів про право вихованця на конкретну житлову площу, відомостей про осіб, які відповідають за його збереження.
 8. Довідки про склад сім'ї за встановленою формою.
 9. Акта обстеження матеріально-побутових умов проживання батьків (опікунів, піклувальників), з якими проживала дитина.
 10. Свідоцтва про народження для осіб, які не досягли 16-річного віку.
 11. Висновку психолого-медико-педагогічної комісії.
 12. Виписки з історії розвитку дитини.
 13. Медичної довідки про стан здоров'я.
 14. Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (інваліда) (за наявності).
 15. Довідки про розмір призначеної державної соціальної допомоги або пенсії (за умови призначення).
 16. Психолого-педагогічної характеристики (для вихованця, влаштованого з будинку-дитини, навчального закладу тощо).
 17. Довідки про освіту для вихованців, які навчалися в закладах освіти.
 18. Трьох фотокарток розміром 3 х 4 см.
 19. Копії паспорта для осіб віком старше 16 років.
 20. Довідки про відкриття батьками (опікунами, піклувальниками) рахунку в банку за місцем розташування інтернатної установи для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів виплат на особистий рахунок вихованця відповідно до чинного законодавства.
 21. У разі відсутності одного з вищезазначених документів допускається влаштування до будинку-інтернату за умови перебування дитини (особи) у складних життєвих обставинах. Адміністрація будинку-інтернату спільно з установою, з якої направляється на влаштування дитина (особа), сприяє якнайшвидшому оформленню відсутнього документа.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, адміністрація будинку-інтернату оформляє паспорт, а після досягнення ними 18-річного віку забезпечує особистий огляд Медико-соціальною експертною комісією для встановлення групи інвалідності та в разі її встановлення - отримання довідки встановленого зразка.

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які не мають опікунів (піклувальників), адміністрація будинку-інтернату оформляє пенсійну справу або особову справу одержувача державної соціальної допомоги, сприяє присвоєнню ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів і відкриттю особистого рахунку на ім'я вихованця у відділеннях банку. Пенсійна справа вихованцям (особам) оформляється за їх постійним місцем проживання (реєстрації).

Вихованцям, які проживають у будинку-інтернаті, державна соціальна допомога і пенсія призначаються та виплачуються відповідно до Законів України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

При влаштуванні до будинку-інтернату вихованці (особи) проходять санітарно-гігієнічну обробку зі зміною одягу та взуття і розміщуються в приймально-карантинне відділення на 14 днів для подальшого спостереження, після чого переводяться на постійне місце проживання у відповідні кімнати.


Умови утримання в дитячому будинку-інтернаті

Розміщення вихованців (осіб) по житлових кімнатах проводиться за рекомендацією лікаря або психолого-медико-педагогічної комісії будинку-інтернату з урахуванням індивідуальних особливостей, віку та діагнозу основного захворювання.

Власний одяг та інші речі вихованців (осіб), які влаштовуються до будинку-інтернату, на бажання батьків, опікунів (піклувальників) повертаються. Якщо батьки не забирають із собою особистих речей, вони здаються за списком, складеним у чотирьох примірниках черговою медсестрою і підписаним сестрою-господаркою, до комори будинку-інтернату, продезінфіковані, випрані і приведені в належний вигляд. Одна копія опису власних речей вихованців видається батькам, опікунам (піклувальникам), а інші - зберігаються з речами, у бухгалтерії та в особовій справі вихованця.

Вихованці (особи) мають право мати власні речі. Батьки, опікуни (піклувальники), благодійні організації або інші особи можуть забезпечувати дитину особистими речами, що складатимуть її власність. Речі повинні бути в належному стані, відповідати вимогам діючого санітарного законодавства та не заважати іншим вихованцям (особам).

Повернення речей з комори будинку-інтернату проводиться з дозволу адміністрації на вимогу батьків, опікунів (піклувальників) або при виписці (переведенні) вихованця (особи).

Для організації навчально-виховного та трудового процесів класи та навчально-виховні групи формуються з урахуванням потреб індивідуальних програм реабілітації, індивідуальних можливостей вихованців.

Навчально-виховний процес забезпечується і проводиться з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 N 848 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку".

Навчально-виховний процес будується за науково обґрунтованим змістом, методами та формами навчання, які забезпечують набуття вихованцями необхідних знань, умінь та навичок, корекції психічних та фізичних вад вихованців та є складовою медико-соціальної реабілітації.

Розпорядок дня інтернату складається на літній та осінньо-зимово-весняний періоди і затверджується директором.

Тривалість нічного сну для вихованців установлюється директором за рекомендацією лікаря (психолого-медико-педагогічної комісії будинку-інтернату) і становить 8 - 10 годин, а також 1,5 - 2 години післяобіднього сну в групах вихованців дошкільного віку.

Під час приймання їжі вихованцями, яке проводиться при обов'язковому нагляді вихователів, медичного персоналу та чергового по будинку-інтернату, персонал закладу стежить за безпекою вихованців та надає необхідну допомогу тим з них, які її потребують, з метою повноцінного та правильного споживання їжі.

Проміжки часу між прийманням їжі не повинні бути більше ніж чотири години, останнє приймання їжі організовується за дві години до сну.

Переведення вихованців (осіб) до будинку-інтернату іншого профілю, який відповідає стану їхнього здоров'я, здійснюється за поданням адміністрації будинку-інтернату на підставі рішення психолого-медико-педагогічної комісії та відповідного наказу Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій.

За заявою батьків, опікунів (піклувальників) та за наявності поважних причин вихованці (особи) можуть бути переведені до будинку-інтернату іншого регіону лише за узгодженням відповідно між Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської, Управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій (за місцем розташування установи, у якій перебуває вихованець та до якої переводиться).

Тимчасове вибуття вихованців (осіб) за особистими мотивами або на канікули здійснюється з дозволу адміністрації будинку-інтернату, який надається з урахуванням висновку лікаря про можливість виїзду, за наявності письмової заяви батьків, опікунів (піклувальників), які згодні прийняти вихованця і забезпечити належний догляд. З метою збереження родинних зв'язків та можливості повернення у сім'ю відповідно до звернення родичів вихованця (особи) та за його згодою, адміністрація будинку-інтернату в індивідуальному порядку може розглядати можливість тимчасового вибуття вихованця (особи) не більше ніж на два місяці підряд. Крім того, на період літніх канікул - на термін до трьох місяців.

Вихованці з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які тимчасово вибувають з будинку-інтернату на лікування (без обмеженого терміну), наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня вибуття, але залишаються у списках вихованців, і пенсія або державна соціальна допомога за період відсутності виплачується відповідно до чинного законодавства. Адміністрація будинку-інтернату в разі госпіталізації вихованця до закладу охорони здоров'я за направленням будинку-інтернату забезпечує на весь період лікування вихованця необхідними медикаментами, продуктами харчування, засобами медичного призначення тощо.

Вихованці (особи), які вибувають з інтернатної установи на лікування до санаторно-курортних закладів, або на канікули, або лікування за особистою заявою батьків, опікунів (піклувальників) на термін понад 15 днів, наказом по будинку-інтернату знімаються із забезпечення харчуванням з дня вибуття, але залишаються у списках мешканців, і пенсія або допомога за період відсутності виплачується їм у повному розмірі. Витрати, пов'язані з тимчасовим вибуттям вихованців (осіб) до родичів або до інших осіб, будинком-інтернатом не компенсуються.


Відрахування з дитячого будинку-інтернату

Вихованці будинків-інтернатів I профілю, які закінчили 9 класів загальноосвітньої школи або здобули середню освіту і направляються на працевлаштування або на навчання в інші навчальні заклади, підлягають відрахуванню з будинку-інтернату.

Вихованці будинків-інтернатів II профілю за умови успішного проходження індивідуальної програми реабілітації на бажання можуть бути працевлаштовані і підлягають відрахуванню з будинку-інтернату.

Після досягнення 18-річного віку вихованці:

 • відраховуються з будинку-інтернату на утримання батьків, опікунів (піклувальників) за їх заявою;
 • за особистою заявою або заявою опікунів (піклувальників) та на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра переводяться до молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату, до психоневрологічного інтернату або будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

Вихованці, які не досягли 18 років, відраховуються з будинку-інтернату лише з дозволу відповідно Міністерства праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних, Головного управління соціального захисту населення Київської, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міських держадміністрацій за наявності однієї з підстав:

 1. Заяви батьків, опікунів (піклувальників), які мають змогу їх утримувати і забезпечувати необхідний догляд.
 2. Висновку відповідної психолого-медико-педагогічної комісії про необхідність зміни для вихованця профілю інтернатної установи.
 3. Рішення медико-соціальної експертної комісії про втрату статусу інваліда.

Під час відрахування з будинку-інтернату вихованцю видаються:

 1. Особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код, документи про інвалідність).
 2. Закріплений за ним одяг, білизна і взуття за сезоном; власні речі і цінності (ощадна книжка, акції, цінні папери тощо), які зберігалися в будинку-інтернаті.
 3. Довідка із зазначенням часу перебування в цій установі та медичні документи, які містять дані про перебіг захворювання.
 4. Свідоцтво про освіту для вихованців будинку-інтернату I профілю.
 5. Психолого-педагогічна характеристика, де вказується обсяг знань, умінь та навичок, які опановано вихованцем під час перебування у будинку-інтернаті для вихованців II та III профілів.