Дисциплінарна відповідальність працівників органів Національної поліції України

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 11:35, 22 лютого 2022, створена Ihor.turovskyi (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Загальні відомості

Дисциплінарна відповідальність – це застосування дисциплінарних стягнень до поліцейського, який вчинив дисциплінарний проступок у зв’язку з невиконанням своїх професійних та службових обов’язків.

Дисциплінарним проступком визнається протиправна винна дія чи бездіяльність поліцейського, що полягає в порушенні ним службової дисципліни, невиконанні чи неналежному виконанні обов’язків поліцейського або виходу за їх межі, порушенні обмежень та заборон, визначених законодавством для поліцейських, а також у вчиненні дій, що підривають авторитет поліції Відповідно до ст. 12 Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної поліції України».

Дисциплінарне стягнення - це відповідальність працівника за вчинення дисциплінарного проступку.  

Дисциплінарні стягнення застосовуються у разі невиконання чи неналежного виконання працівником з його вини обов’язків, покладених на нього законодавством або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Види дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення є засобом підтримання службової дисципліни, що застосовується за вчинення дисциплінарного проступку з метою безумовного дотримання службової дисципліни надалі.

Згідно з п.3 ст. 13  ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національно поліції України» до поліцейських можуть бути застосовані такі види стягнень:

 1. зауваження;
 2. догана;
 3. сувора догана;
 4. попередження про неповну службову відповідність;
 5. пониження у спеціальному званні на один ступінь;
 6. звільнення з посади;
 7. звільнення із служби в поліції.

Порядок призначення службового розслідування

Службове розслідування призначається за письмовим наказом керівника, якому надані повноваження із застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення.

Варто зазначити, що основними підставами для призначення службового розслідування є заяви, скарги та інших поліцейських, засобів масової інформації, рапорти про вчинення порушення, що має ознаки дисциплінарного проступку, або безпосереднє виявлення ознак такого проступку посадовою особою поліції.

У наказі про призначення службового розслідування та утворення дисциплінарної комісії визначаються:

 1. голова та члени дисциплінарної комісії;
 2. підстава проведення службового розслідування,
 3. прізвище, ім’я, по батькові, посада поліцейського, стосовно якого воно проводитиметься.

Службове розслідування призначається з таких причин:

 • внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про скоєння кримінального правопорушення поліцейським;
 • повідомлення поліцейському про підозру в учиненні ним кримінального правопорушення;
 • недотримання вимог для застосування або використання вогнепальної зброї або заходів фізичного впливу;
 • недотримання норм кримінального процесуального законодавства України під час проведення досудового розслідування;
 • втрату поліцейським службового посвідчення та спеціального нагрудного жетону, табельної зброї або боєприпасів, матеріалів досудового розслідування, речових доказів, а також тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження;
 • розголошення конфіденційної або іншої інформації, яка містить таємницю;
 • перебування поліцейського на службі у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
 • приховування від обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні та адміністративні правопорушення, які були відомі поліцейському, але не отримали реєстраційного номера або не були зафіксовані ним у встановленому законодавством України порядку.

До відома!!! Відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків або посади є тимчасовим заходом на час проведення службового розслідування та може бути застосовано до поліцейського у разі, якщо обставини виявленого дисциплінарного проступку унеможливлюють виконання посадових обов’язків.

Права та обов’язки поліцейського під час проходження службового розслідування

 • надавати пояснення, подавати відповідні документи та матеріали, що стосуються обставин, які досліджуються у службовому розслідувані;
 • подавати клопотання про отримання і залучення до матеріалів розслідування нових документів;
 • отримання додаткових пояснень від осіб, які мають відношення до справи;
 • ознайомлюватися з матеріалами, зібраними під час проведення службового розслідування, робити їх копії;
 • подавати скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування;
 • користуватися правовою допомогою, а саме: залучення  юриста, адвоката.

Строки проведення службового розслідування

Службове розслідування проводиться та має бути завершено не пізніше одного місяця з дня його призначення керівником.

У разі потреби за вмотивованим письмовим рапортом голови дисциплінарної комісії, утвореної для проведення службового розслідування, його строк може бути продовжений наказом керівника, який призначив службове розслідування, але не більш як на один місяць. При цьому загальний строк проведення службового розслідування не може перевищувати 60 календарних днів.

Порядок застосування дисциплінарних стягнення

У висновку за результатами службового розслідування зазначаються (ст. 19 ЗУ «Про Дисциплінарний статут Національно поліції України»):

 1. дата і місце складання висновку, прізвище та ініціали, посада і місце служби членів дисциплінарної комісії, що проводила службове розслідування;
 2. підстава для призначення службового розслідування;
 3. обставини справи вчинення поліцейським дисциплінарного проступку;
 4. пояснення поліцейського щодо обставин справи;
 5. пояснення інших осіб, яким відомі обставини справи через які поліцейського притягують до дисциплінарної відповідальності;
 6. пояснення безпосереднього керівника поліцейського;
 7. документи та матеріали, що підтверджують та/або спростовують факт вчинення дисциплінарного проступку;
 8. характеристика поліцейського, а також дані про наявність або відсутність у нього дисциплінарних стягнень;
 9. причини та умови, що призвели до вчинення проступку;
 10. вид стягнення, що пропонується застосувати до поліцейського у разі наявності дисциплінарного проступку

Під час визначення виду стягнення дисциплінарна комісія враховує характер та обставини дисциплінарного проступку, особу та ступінь вини правопорушника, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, попередню поведінку поліцейського, яка була до призначення службового розслідування та  його ставлення до своїх службових обов’язків як поліцейського.

У разі встановлення дисциплінарною комісією вини поліцейського за результатами проведеного службового розслідування видається письмовий наказ про застосування до поліцейського одного з видів дисциплінарного стягнення.

За кожен дисциплінарний проступок не може застосовуватися більше одного дисциплінарного стягнення. Якщо поліцейський вчинив декілька проступків, то стягнення вирішується за сукупністю вчинених дисциплінарних проступків.

Строки застосування дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення застосовується не пізніше одного місяця з дня виявлення дисциплінарного проступку і не пізніше шести місяців з дня його вчинення шляхом видання дисциплінарного наказу.

Днем його виявлення вважається день затвердження висновку за результатами службового розслідування.

При цьому, перебування поліцейського на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності) чи у відпустці не перешкоджає застосуванню до нього дисциплінарного стягнення.

Виконання дисциплінарних стягнень

Дисциплінарне стягнення виконується негайно, але НЕ пізніше місяця з дня його застосування, не враховуючи часу перебування поліцейського у відпустці, відрядженні або на лікарняному (у період тимчасової непрацездатності). Після закінчення зазначеного строку дисциплінарне стягнення не виконується.

Наказ про застосування до поліцейського дисциплінарного стягнення виконується шляхом його оголошення в органі (підрозділі) поліції та особистого ознайомлення поліцейського з ним. При відмови особи від ознайомлення з наказом про це складається акт.

Строк дії дисциплінарних стягнень

Строк дії дисциплінарних стягнень з моменту оголошення їх порушникові становить:

 1. зауваження - протягом двох місяців;
 2. догана - протягом трьох місяців;
 3. сувора догана - протягом чотирьох місяців;
 4. попередження про неповну службову відповідність - протягом шести місяців;
 5. пониження у спеціальному званні на один ступінь та звільнення з посади - протягом одного року;
 6. звільнення зі служби в поліції - протягом трьох років.

Протягом строку дії дисциплінарних стягнень до поліцейського не можуть застосовуватися заходи заохочення, крім дострокового зняття раніше застосованого дисциплінарного стягнення.

Порядок оскарження дисциплінарних стягнень

Поліцейський має право оскаржити застосоване до нього дисциплінарне стягнення протягом місяця з дня його виконання шляхом подання рапорту до  керівника, яка застосувала дисциплінарне стягнення або шляхом звернення до суду в встановленому законом порядку.

Розгляд рапорту про незгоду з дисциплінарним стягненням здійснюється протягом 30 календарних днів з дня його реєстрації в органі поліції шляхом проведення перевірки викладених у рапорті фактів та обставин, що, на думку поліцейського, не були враховані під час проведення службового розслідування та під час прийняття рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення. У разі підтвердження фактів, викладених у рапорті, керівник, який здійснює його розгляд, зобов’язаний негайно вжити заходів до поновлення прав поліцейського, усунення обставин, що призвели до таких порушень, та вирішити питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні порушень.

Вищезазначений порядок оскарження не позбавляє права на оскарження застосування дисциплінарного стягнення в судовому порядку.