Державний контроль за використанням та охороною земель

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття охорона земель

Охорона земель- це система правових, організаційних, економічних, технологічних та інших заходів, направлених на раціональне використання земель, запобігання необгрунтованого виключення земель сільськогосподарського призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого антропогенного впливу, відтворення та підвищення родючості ґрунтів, підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (ст. 1 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель"). Об'єктом державного контролю за використанням та охороною земель є всі землі в межах території України.

Завдання державного контролю за використанням та охороною земель

Основними завданнями державного контролю за використанням та охороною земель, згідно зі ст. 2 Закону України “Про державний контроль за використанням та охороною земель»

 • забезпечення дотримання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами земельного законодавства України;
 • забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони та раціонального використання земель;
 • запобігання порушень законодавства України у сфері використання та охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів по їх усуненню;
 • забезпечення дотримання власниками землі та землекористувачами стандартів і нормативів в області охорони та використання земель, запобігання забруднення земель і зниження родючості ґрунтів, погіршення стану рослинного та тваринного світу, водних та інших природних ресурсів.

Основні принципи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель

Основними принципами здійснення державного контролю за використанням та охороною земель є:
-забезпечення раціонального використання та охорони земель як основного національного багатства, що перебуває під особливою охороною держави;
-пріоритет вимог екологічної безпеки у використанні земельних ресурсів над економічними інтересами;
-повне відшкодування шкоди, заподіяної довкіллю внаслідок порушення земельного законодавства України;
-поєднання заходів економічного стимулювання і відповідальності у сфері використання та охорони земель.

Контроль за використанням та охороною земель, уповноважені органи

Контроль за використанням та охороною земель полягає в забезпеченні додержання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами земельного законодавства України. Порядок здійснення державного контролю за використанням та охороною земель встановлюється законом. Земля – основне національне багатство. Це положення зафіксоване ст.ст.14, 41 Конституції України.

Державний, самоврядний та громадський контроль за використанням та охороною земель

 • Державний контроль за використанням та охороною земель здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, а за додержанням вимог законодавства про охорону земель - центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

УВАГА! З 26.05.2022 року державний контроль за використанням та охороною земель в обсязі, визначеному законом, також здійснюватиметься виконавчими органами сільських, селищних, міських рад за умови прийняття відповідною радою рішення про здійснення такого контролю.

 • Самоврядний контроль за використанням та охороною земель здійснюється сільськими, селищними, міськими, районними та обласними радами.
 • Громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими інспекторами, які призначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідними органами місцевого самоврядування і діють на підставі положень, затверджених відповідно центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, відповідною радою.

УВАГА! Сільські, селищні, міські ради набудуть повноважень затверджувати положення про здійснення громадського контролю за використанням та охороною земель з 26.05.2022.

Фінансування і матеріально-технічне забезпечення спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Файл:Позовна заява про визнання дій протиправними щодо проведення перевірок.odt

Шляхи здійснення державного контролю за використанням земель та повноваження при здійсненні такого контролю

Державний контроль за використанням та охороною земель, дотриманням вимог законодавства України про охорону земель і моніторинг ґрунтів здійснюються шляхом:

 • проведення перевірок;
 • розгляду звернень юридичних і фізичних осіб;
 • участі у прийнятті в експлуатацію меліоративних систем і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об'єктів, які споруджуються з метою підвищення родючості ґрунтів та забезпечення охорони земель;
 • розгляду документації із землеустрою, пов'язаної з використанням та охороною земель;
 • проведення моніторингу ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення.

Відповідальність за порушення земельного законодавства

Громадяни та юридичні особи несуть:

До суду уповноваженими особами можуть подані позови щодо відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також повернення самовільно чи тимчасово зайнятих земельних ділянок, строк користування якими закінчився. Позови у сфері контролю та охорони земель можуть розглядатись в цивільному, адміністративному та господарському судочинстві.

Соціальний і правовий захист посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель

Держава гарантує захист честі, гідності, здоров'я, життя, майна посадових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і членів їх сімей від кримінальних та інших протиправних дій (Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель").

Шкода, заподіяна знищенням або пошкодженням майна посадової особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель чи членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, компенсується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Посадові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.