Відмінності між версіями «Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 6 проміжних версій 2 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-19 Закон України від 14 травня 2015 року № 425-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n87 Закон України  "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 505 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"]
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-19 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти" від 14 травня 2015 року № 425-VIII ]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-20 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб" від 16 січня 2020 року № 474-IX]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 975 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти"]
  
 
== Державна цільова підтримка ==
 
== Державна цільова підтримка ==
 
Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), державна цільова підтримка надається у вигляді:
 
Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), державна цільова підтримка надається у вигляді:
* повної оплати навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до та правил прийому;
+
* повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства). Підтримка надається до закінчення особою навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
* надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти - у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов прийому;
+
* надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов прийому;
* соціальної стипендії;
+
* соціальної стипендії для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
* безоплатного забезпечення підручниками;
+
* безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
* безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
+
* безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
* безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою за умови, що зазначені особи не отримують щорічну адресну допомогу відповідно до   [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг"].
+
* безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках - для осіб, які навчаються за денною формою навчання ;
 +
* проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти - для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”]
 +
* забезпечення безкоштовним харчуванням  навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типу і форми власності передбачає:
 +
- для дітей грудного віку та дітям раннього віку числа внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 +
 
 +
- для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які  навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності забезпечення безкоштовним харчуванням  навчальними закладами;
 +
 
 +
- для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту безкоштовним харчуванням  навчальними закладами.  
  
 
== Які документи необхідно надати? ==
 
== Які документи необхідно надати? ==
* завірену в установленому порядку копію довідки про взяття на облік ВПО;
+
* засвідчену в установленому порядку копію довідки про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи видана згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF#n9 Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509]
* заяву на ім'я керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особа претендує (подається особисто або через законного представника, якщо особа не є повнолітньою).
+
* заяву на ім’я керівника відповідного закладу професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особа претендує (подається особисто або через законного представника, якщо особа є неповнолітньою).
  
 
Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб забезпечується відповідним навчальним закладом за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.
 
Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб забезпечується відповідним навчальним закладом за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.
Рядок 22: Рядок 31:
 
'''Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.'''
 
'''Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.'''
  
 +
== Грошова допомога дітям з числа ВПО ==
 +
Передбачено виплата грошової допомоги дітям з числа внутрішньо переміщених осіб  дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, - 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї).
 
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
 
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
 
[[Категорія: Право на освіту]]
 
[[Категорія: Право на освіту]]
 
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи]]
 
[[Категорія: Внутрішньо переміщені особи]]
 
[[Категорія: Пільги у сфері освіти]]
 
[[Категорія: Пільги у сфері освіти]]

Поточна версія на 17:35, 30 грудня 2020

Нормативна база

Державна цільова підтримка

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), державна цільова підтримка надається у вигляді:

  • повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства). Підтримка надається до закінчення особою навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;
  • надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов прийому;
  • соціальної стипендії для осіб, які навчаються за державним або регіональним замовленням за денною формою навчання;
  • безоплатного забезпечення підручниками - за рахунок бібліотечного фонду відповідного закладу освіти;
  • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
  • безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках - для осіб, які навчаються за денною формою навчання ;
  • проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою у розмірі, визначеному закладом фахової передвищої або вищої освіти в установленому законодавством порядку, але не більш як 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках відповідного типу закладу освіти - для студентів закладів фахової передвищої або вищої освіти, курсантів невійськових закладів фахової передвищої або вищої освіти за умови, що такі особи не отримують допомогу відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг”;
  • забезпечення безкоштовним харчуванням навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типу і форми власності передбачає:

- для дітей грудного віку та дітям раннього віку числа внутрішньо переміщених осіб за рахунок держави гарантується забезпечення дитячим харчуванням у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

- для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності забезпечення безкоштовним харчуванням навчальними закладами;

- для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, які здобувають професійну (професійно-технічну) освіту безкоштовним харчуванням навчальними закладами.

Які документи необхідно надати?

Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб забезпечується відповідним навчальним закладом за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.

Діти із категорії ВПО мають право на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, однак державний або комунальний вищий навчальний заклад може самостійно встановлювати конкретний розмір плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності, визначеного в установленому порядку.

Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Грошова допомога дітям з числа ВПО

Передбачено виплата грошової допомоги дітям з числа внутрішньо переміщених осіб дітей, осіб, які досягли 18-річного віку та продовжують навчання за денною формою в закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) або вищої освіти, до закінчення таких закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, - 1000 гривень на одну особу (члена сім’ї).