Відмінності між версіями «Державна цільова підтримка дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 2: Рядок 2:
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-19 Закон України від 14 травня 2015 року № 425-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-19 Закон України від 14 травня 2015 року № 425-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 505 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"]
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/975-2016-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2016 року № 505 "Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійно-технічної та вищої освіти"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/474-20 Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб" (Набрання чинності, відбудеться 20.05.2020р.)]
  
 
== Державна цільова підтримка ==
 
== Державна цільова підтримка ==

Версія за 22:33, 24 березня 2020

Нормативна база

Державна цільова підтримка

Дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи (ВПО), державна цільова підтримка надається у вигляді:

  • повної оплати навчання для здобуття професійно-технічної та вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця державного (регіонального) замовлення відповідно до та правил прийому;
  • надання в установленому законодавством порядку пільгових довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти та професійно-технічної освіти - у разі зарахування на навчання згідно з угодами, укладеними між вищим навчальним закладом та фізичною або юридичною особою, відповідно до умов прийому;
  • соціальної стипендії;
  • безоплатного забезпечення підручниками;
  • безоплатного доступу до Інтернету, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
  • безоплатного проживання в учнівських та студентських гуртожитках або проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою - для осіб, які навчаються за денною формою за умови, що зазначені особи не отримують щорічну адресну допомогу відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг".

Які документи необхідно надати?

  • завірену в установленому порядку копію довідки про взяття на облік ВПО;
  • заяву на ім'я керівника відповідного професійно-технічного або вищого навчального закладу, складену в довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової підтримки, на які особа претендує (подається особисто або через законного представника, якщо особа не є повнолітньою).

Проживання в учнівських та студентських гуртожитках осіб забезпечується відповідним навчальним закладом за рахунок та в межах видатків, передбачених на зазначену мету в кошторисах таких навчальних закладів, затверджених в установленому порядку.

Діти із категорії ВПО мають право на проживання у студентських гуртожитках з пільговою оплатою, однак державний або комунальний вищий навчальний заклад може самостійно встановлювати конкретний розмір плати, що не може перевищувати 50 відсотків граничного розміру плати за проживання у студентських гуртожитках вищих навчальних закладів державної та комунальної форми власності, визначеного в установленому порядку.

Державна цільова підтримка таких осіб здійснюється до закінчення ними професійно-технічних, вищих навчальних закладів, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.