Державна підтримка та забезпечення громадян доступним житлом

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:54, 8 грудня 2018, створена Natalia.zaitseva (обговорення | внесок) (Natalia.zaitseva перейменував сторінку з Державна підтримка та забезпечення громадян доступним житлом. на [[Державна підтримка та забезпеченн...)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база:

 1. Конституція України;
 2. Житловий кодекс УРСР;
 3. Постанова кабінету міністрів «Про деякі питання забезпечення громадян доступним житлом від 10 жовтня 2018 р. № 819 .
 4. Постанова пленуму ВСУ №2 від 12.04.1985 р. «Про деякі питання, що виникли в практичному застосуванні житлового кодексу України»
 5. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення».
 6. Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік».
 7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом» від 19 березня 2008 року № 219.


Доступне житло.

Доступне житло – це недороге житло, яке з допомогою держави спроможні придбати громадяни з невисоким рівнем доходів.

З 1 січня 2007 року набрав чинності Закон України «Про житловий фонд соціального призначення».

Відповідно до цього Закону органи місцевого самоврядування формують житловий фонд соціального призначення, здійснюють ряд інших повноважень стосовно управління цим фондом, його використанням, а також ведуть облік громадян, які мають право на отримання квартир, садибних (одноквартирних) жилих будинків, приймають рішення про надання цим громадянам соціального житла.

Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які перебувають на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в даному населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством (стаття 10 Закону).

Мінімальні норми забезпечення соціальним житлом встановлені Постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення тимчасових мінімальних норм забезпечення соціальним житлом» від 19 березня 2008 року № 219.


Право на державну підтримку в отриманні доступного житла мають:

 • особи, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, та члени їх сімей, які перебувають на такому обліку;
 • особи, у яких відсутня на праві власності житлова площа, та члени їх сімей, у яких відсутня на праві власності житлова площа, за умови, що такі особи та члени їх сімей не мали у власності житлової площі протягом останніх трьох років до моменту звернення;
 • особи, які мають у власності житлову площу (крім власності, розташованої на території, що є тимчасово окупованою відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 16, ст. 564), що не перевищує 13,65 кв. метра, та члени їх сімей, які мають у власності житлову площу, що не перевищує 13,65 кв. метра на одну о4) собу;
 • особи, відомості про яких відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” внесені до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, якщо такі особи не мають у власності та не мали у власності протягом останніх трьох років іншої житлової нерухомості, ніж та, що розташована на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, та на території населених пунктів, зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2018 р., № 162, ст. 564), або житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції.
 • Середньомісячний грошовий дохід кандидатів, зазначених у підпунктах 1-4 цього пункту (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, відсотки, роялті, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав), разом з доходом членів їх сімей з розрахунку на одну особу не повинен перевищувати трикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними, визначеними Держстатом.
 • Внутрішньо переміщена особа отримує державну підтримку для забезпечення доступним житлом з урахуванням місця проживання, засвідченого довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У чому полягає державна підтримка

Державна підтримка полягає у сплаті державою:

 • 30 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або надання пільгового іпотечного житлового кредиту;
 • 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої статті 6, пунктів 10-14 частини другої статті 7 та абзаців четвертого, шостого і восьмогопункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • 50 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла та/або пільгового іпотечного житлового кредиту для осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”.

Державна підтримка надається шляхом сплати за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджету 30 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла з урахуванням абзаців другого - четвертого пункту 3 цього Порядку. При цьому одержувачі державної підтримки вносять на свій поточний рахунок, відкритий в банку, кошти в обсязі 70 або 50 відсотків вартості нормативної площі доступного житла. Одержувачі державної підтримки можуть отримувати кредит в банку для сплати частини вартості будівництва (придбання) доступного житла, що перевищує розмір державної підтримки, на умовах та у порядку, що визначені банком.

Куди звернутися за державною підтримкою на доступне житло

Особа, яка потребує підтримки в державному забезпеченні доступним житлом може звернутися:

 • до органу місцевого самоврядування по місцю реєстрації для взяття відповідним органом на облік.
 • по місцю роботи у випадку якщо підприємство установа організація мають житловий фонд і ведуть житлове будівництво, або приймають дольову участь у житловому будівництві.


Алгоритм дій:
1 Розгляд пропозицій щодо формування переліку осіб, що претендують на отримання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла (далі - перелік кандидатів), та переліку осіб, що у поточному році отримають державну підтримку для будівництва (придбання) доступного житла (далі - перелік одержувачів державної підтримки), на відповідність вимогам цього Порядку здійснюється комісією, склад якої затверджується Мінрегіоном (далі - комісія).
2 Після отримання повідомлення про надання державної підтримки на будівництво (придбання) доступного житла одержувач державної підтримки звертається із заявою до банку та відкриває на своє ім’я поточний рахунок.
3 Одержувач державної підтримки, регіональне управління Держмолодьжитла укладають договір про обслуговування коштів для будівництва (придбання) доступного житла (далі - договір про обслуговування коштів), відповідно до якого одержувач державної підтримки доручає регіональному управлінню Держмолодьжитла розпоряджатися коштами на поточному рахунку, які складаються із суми вартості об’єкта фінансування та суми винагороди (відшкодування), з метою будівництва (придбання) доступного житла. Сума винагороди (відшкодування) Держмолодьжитлу за обслуговування коштів, яка визначається у кожному із зазначених договорів, становить 0,7 відсотка розміру державної підтримки.
4 Після укладення договору про обслуговування коштів одержувач державної підтримки вносить на поточний рахунок, відкритий в банку, кошти у розмірі та у строк, що встановлені таким договором.
5 Регіональне управління Держмолодьжитла після сплати одержувачем державної підтримки у строки та у розмірі, що визначені у договорі про обслуговування коштів, частини вартості житла подає до територіальних органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, платіжне доручення про перерахування державLої підтримки на поточний рахунок громадянина, відкритий в банку.


Документи необхідні для взяття на облік

 • заява про надання державної підтримки;
 • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство повнолітніх членів сім’ї;

у разі відсутності у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, відомостей про зареєстроване місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання, видану органом реєстрації відповідно до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” (крім осіб, місце проживання яких зареєстроване на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей);

 • копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають відмітку в паспорті);
 • витяг з Державного реєстра речових прав на нерухоме майно про наявність, або відсутність у власності житла;
 • довідку про перебування на квартирному обліку (у разі перебування на обліку, крім внутрішньо переміщених осіб і членів їх сімей);
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності (довідки з місця роботи повнолітніх членів сім’ї одержувача державної підтримки, а також інші документи, що підтверджують доходи членів сім’ї одержувача державної підтримки);
 • письмову згоду кожного повнолітнього члена сім’ї, на якого розраховується розмір державної підтримки щодо включення їх у розрахунок державної підтримки (у довільній формі);
 • документи, що підтверджують родинні стосунки між особами, на яких розраховується розмір державної підтримки, які разом з ним проживають або зареєстровані;
 • лист від забудовника про намір подальшого укладення з одержувачем державної підтримки договору про придбання житла, в якому визначається вартість та площа житла, що буде придбано, зокрема за рахунок державної підтримки;
 • копії документів, отримані від забудовника щодо обраного об’єкту забудови, завірені в установленому законодавством порядку;
 • акт технічного стану житла (для внутрішньо переміщених осіб, житло яких розташоване на території України, на якій органи державної влади здійснюють свої повноваження у повному обсязі та яке зруйноване чи непридатне для проживання у зв’язку з проведенням антитерористичної операції).

Додатково: Внутрішньо переміщена особа також подає копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509 “Про облік внутрішньо переміщених осіб”

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, подають копію посвідчення учасника бойових дій та довідку з Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції.

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, подають копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Особи, на яких поширюється Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, також подають копію посвідчення члена сім’ї загиблого.

Особливості.

Державна підтримка для будівництва (придбання) доступного житла надається сім’ям та одиноким особам лише один раз.
Право на отримання державної підтримки вважається використаним з дати отримання одержувачем державної підтримки такого житла у власність.
Одержувачі державної підтримки самостійно обирають об’єкти, на будівництво яких можуть спрямовуватися кошти державної підтримки, а також новозбудовані об’єкти (далі - об’єкти фінансування).