Державна допомога в рамках Програми "єПідтримка"

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальні положення

Допомога в рамках Програми "єПідтримка" (далі - допомога) є державною допомогою, яка надається отримувачам допомоги за рахунок коштів державного бюджету (абзац другий пункту 1 Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2021 року № 1272 "Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" (далі - Порядок).

Допомога надається отримувачу допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 6500 гривень (пункт 3 Порядку).

Увага! Останнім днем подання запитів (заявок) для отримання допомоги є 31 березня 2022 року.

Хто може бути отримувачем допомоги

Допомога надається застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, та фізичним особам - підприємцям, страхувальники яких одночасно відповідають таким ознакам:

  1. перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в окремих адміністративно-територіальних одиницях за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС);
  2. подали в установленому законодавством порядку податкову звітність за IV квартал 2021 р. або річну звітність за 2021 рік;
  3. не є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного страхування (пункт 2 Порядку).

Порядок отримання допомоги

Для того, щоб отримати допомогу отримувачу такої допомоги необхідно:

→ установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;

→ обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу "єПідтримка";

→ відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в одному з банків України, з яким Міністерство цифрової політики України уклало відповідний договір інформаційної взаємодії, та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія);

→ подати запит, який містить такі дані:

  1. прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);
  2. дата народження;
  3. реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (за наявності);
  4. номер банківського рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги.

Отримувачі допомоги несуть відповідальність за достовірність інформації, поданої для отримання допомоги.

Для визначення застрахованих осіб, які мають право на допомогу, будуть використовуватися відомості, які надасть Пенсійний фонд України.

Зарахування допомоги на банківський рахунок

Зарахування допомоги на поточний рахунок отримувача допомоги, здійснюється банком, у якому відкрито такий рахунок, виключно за умови збігу інформації про номер рахунка та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Допомога, зарахована на поточний рахунок отримувача допомоги, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим повертається банком на рахунок АТ "Ощадбанк", який протягом трьох операційних днів з дня їх повернення перераховує кошти на небюджетний рахунок Міністерства економіки України (пункт 10 Порядку).