Відпустка без збереження заробітної до досягнення дитиною шестирічного віку

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Право на відпустку до досягнення дитиною шестирічного віку

Після закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку працівниця може оформити відпустку для догляду за дитиною до 6 років. Ця відпустка не надається працівниці в обов’язковому порядку, а лише у випадку, коли дитина потребує додаткового домашнього догляду.

Частиною шостою статті 179 КЗпП, а також пунктом 3 частини першої статті 25 Закону України «Про відпустки» встановлено, що в разі коли дитина потребує домашнього догляду, жінці обов´язково має бути надано відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку.

Звичайно, переважно відпустку оформлює мама дитини, проте законодавством передбачено низку інших осіб, які також можуть скористатися цим правом. У ч.7 ст.179 КЗпП встановлено, що відпустка для догляду за дитиною може повністю або частинами використовуватися батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Крім цього, відповідно до ч.8 ст.179 КЗпП за бажанням жінки або осіб, зазначених у частині сьомій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Роботодавець не може відмовити в наданні відпустки за власний рахунок, адже працівникам гарантується право на отримання відпустки для догляду за дитиною до 6 років Законом про відпустки (п.1 ч.3 ст.25) та КЗпП (ч.6 ст.179).

Відпустку для догляду за дитиною можна перервати, це не заборонено на законодавчому рівні та гарантується ч.7 ст.179 КЗпП України. Для цього працівниця має написати відповідну заяву. Перервати та повторно оформити відпустку без збереження заробітної плати можна необмежену кількість разів, проте в межах строку дії довідки № 080-1/о.

Згідно зі ст. 181 КЗпП України відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати, на підставі медичного висновку – до 6 років, зараховуються як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю. Час відпусток, зазначених у цій статті, до стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку, не зараховується.

Підстава та порядок надання відпустки

Відповідно до п.3 ч.1 ст.25 Закону України "Про відпустки" працівникові може надаватися відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 6 років. Це один із видів відпусток, за яку не нараховується заробітна плата. Тобто це відпустка без збереження заробітної плати, або відпустка за власний рахунок. Одна з головних умов, за якої роботодавець має надати таку відпустку працівнику, — це потреба дитини у домашньому догляді, що зумовлено проблемами зі здоров’ям. Таку вимогу недостатньо сформувати в усному вигляді чи написати у довільній формі. Вимога працівника на оформлення відпустки має підтверджуватися відповідним медичним висновком.

Отже, для того щоб скористатися правом на відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, жінка повинна подати роботодавцю заяву про надання відпустки, в якій вона вказує дату, з якої йде в таку відпустку. До заяви слід додати медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною, що є підставою для надання цієї відпустки.

На підставі отриманих документів роботодавець видає наказ (розпорядження) про надання відпустки (ст. 181 КЗпП, ст. 25 Закону про відпустки).

Важливою умовою оформлення даного виду відпустки є медичний висновок про необхідність домашнього догляду за дитиною.

Підтвердження необхідності домашнього догляду за дитиною

Так, при підтвердженні необхідності домашнього догляду за дитиною одному з батьків, бабі, дідові або іншим особам, які фактично доглядають за ним, видається довідка за формою № 080-1/о, затвердженої наказом МОЗ «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення» від 11.06.2012 р. № 430, для надання відпустки без збереження заробітної плати (п.3 Інструкції № 430).

Термін дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних і реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців. Слід зазначити, що інформація, яка міститься в довідці за формою №080-1/о, є інформацією з обмеженим доступом і не підлягає розголошенню (п.17, 18 Інструкції № 430).

У разі необхідності продовження або поновлення відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку за медичними показаннями всю вищевикладену процедуру доведеться проходити заново. А саме: заново оформити в дитячій поліклініці довідку за формою № 080-1/о, написати роботодавцю заяву про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку. На підставі цих документів роботодавець видасть наказ (розпорядження) про надання відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною.

Особливості видачі довідки про потребу дитини у домашньому догляді

Як зазначено вище, право на отримання даної відпустки прямо пов’язане із потребую дитини у домашньому догляді, що має бути підтверджено відповідним медичним документом.

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»:

  • пункт 4: форма № 080-1/о надається закладами охорони здоров’я незалежно від форм власності та підпорядкування на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК);
  • пункт 11: Пункти 5 та 6 Форми заповнюються на підставі облікової форми N 112/о "Історія розвитку дитини", затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 грудня 1999 року N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)";
  • пункт 14: довідку підписують лікуючий лікар, завідуючий відділенням, голова ЛКК закладу охорони здоров'я;
  • пункт 17: строк дії довідки встановлюється індивідуально з урахуванням захворювання, його перебігу, ефективності протирецидивних та реабілітаційних заходів і становить не менше 6 місяців.

Відповідно до Інструкції щодо заповнення форми первинної облікової документації №080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України від 11.06.2012 року №430, Форма № 080-1/о заповнюється медичним персоналом закладу охорони здоров'я, відповідальним за видачу довідок, за умови надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» за формою «Інформована добровільна згода пацієнта на обробку персональних даних», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року №110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за №661/20974.

Форма №080-1/о надається для дитини (дитини з інвалідністю), яка потребує домашнього догляду, одному з батьків, усиновителю, опікуну, піклувальнику дитини з інвалідністю, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати та фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду, на підставі рішення лікарсько-консультативної комісії для звернення до органів праці та соціального захисту населення за отриманням надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та жінці, батькові, бабці, дідові чи іншим родичам, які фактично доглядають за дитиною, для надання відпустки без збереження заробітної плати.‎