Відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 16:44, 23 вересня 2021, створена Iryna.kryva (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Підстави для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування" (стаття 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (далі - Закон).

Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради згідно статті 37 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» можуть бути:

 1. порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України і законів України, що встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили;
 2. пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин обов'язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі, передбачених статтею 10 Закону;
 3. невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням передвиборної програми місцевої організації політичної партії, від якої його обрано депутатом, чи програмі політичної партії, від місцевої організації якої його обрано;
 4. невиконання депутатом місцевої ради передбачених статтею 16 Закону зобов'язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними;
 5. невходження депутата, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, до фракції місцевої організації партії, за виборчим списком якої він обраний, або припинення членства депутата місцевої ради у фракції.

Процедура відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

Право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (не раніше ніж через рік з моменту набуття таких повноважень) мають місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом, а також громадяни України, які є виборцями відповідного виборчого округу.

Процедура відкликання депутата.jpg

Відповідне рішення приймається на зборах виборців у кількості не менше для відкликання депутата:

 • сільської ради – у кількості не менше 30 осіб;
 • міської ради міста районного значення та районної у місті ради – у кількості не менше 100 осіб;
 • районної ради – у кількості не менше 150 осіб;
 • міської ради міста обласного значення та районної у місті ради - 300 осіб;
 • обласної ради – у кількості не менше 400 осіб (частина друга статті 38 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»).

Не пізніш як за два дні до дня проведення зборів виборців, на яких буде розглядатися питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, про дату, місце та час їх проведення організаторами цих зборів повідомляються регіональні та/або місцеві засоби масової інформації. Представники засобів масової інформації мають безперешкодний доступ на збори виборців.

Організатори зборів виборців зобов'язані письмово поінформувати депутата, якого хочуть відкликати, про дату, час і місце проведення відповідних зборів. Депутату мають надати час на виступ для пояснення своєї позиції (частина перша статті 48 Закону).

Забороняється проводити збори виборців щодо відкликання депутата місцевої ради в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги.

У разі підтримання пропозиції на зборах має бути утворена ініціативна група для збору підписів на підтримку пропозиції, затверджується її персональний склад, до якої можуть бути включені виборці відповідного округу, та яка має становити:

 • не менше 10 осіб для відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради;
 • не менше 50 осіб для відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради;
 • не менше 100 осіб для відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради (частина третя статті 38 Закону).

Рішення зборів оформляється протоколом, у якому визначається офіційний представник ініціативної групи, форма підписного листа для збирання підписів, зразок якого є додатком до протоколу зборів виборців, та інше. В протоколі обов`язково зазначається хід обговорення питання про внесення пропозиції, у тому числі щодо встановленої підстави для відкликання депутата, передбаченої статтею 37 цього Закону. До протоколу додаються заяви-згоди осіб на входження до ініціативної групи та заява визначеної особи бути офіційним представником ініціативної групи. Додатком до протоколу зборів також є перелік їх учасників.

У триденний строк після дня проведення зборів виборців, на яких було прийняте рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, особа, визначена офіційним представником ініціативної групи, повідомляє територіальну виборчу комісію, яка встановила результати відповідних місцевих виборів, про факт проведення зборів та додає витяг з протоколу зборів.

На наступний день з дня отримання повідомлення голова (у разі відсутності – заступник, або секретар у разі відсутності голови, заступника) інформує депутата, місцеву організацію партії (у разі висування депутата партією) та місцеву раду (стаття 39 Закону).

Рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою місцевою організацією політичної партії, від якої його обрано депутатом, приймається на зборах (конференції) цієї організації, які проводяться у порядку, передбаченому статутом політичної партії. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів присутніх учасників (делегатів) зборів (конференції).

Прийняття рішення про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою

З дня, наступного за днем повідомлення територіальної виборчої комісії про створення ініціативної групи, починається збір підписів на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, який проводиться у строки:

 • у разі відкликання депутата сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради - 10 днів;
 • у разі відкликання депутата районної, міської (міста обласного значення), районної в місті ради - 20 днів;
 • у разі відкликання депутата обласної, Київської, Севастопольської міської ради - 30 днів.

Забороняється збирати підписи в органах державної влади, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім партійних організацій), у місцях видачі заробітної плати, пенсій, допомоги, стипендій, інших соціальних виплат, надання благодійної допомоги (стаття 40 Закону). Участь посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування у збиранні підписів виборців на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради забороняється.

На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного в багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрано підписи в кількості, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний депутатом.

На підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, обраного у єдиному багатомандатному виборчому окрузі, має бути зібрана така кількість підписів, що є більшою за виборчу квоту, яка була визначена згідно із Виборчим кодексом України під час проведення виборів, за результатами яких він був обраний депутатом.

На другий день після завершення збирання підписів, але не пізніше дня закінчення строку, заповнені підписні листи, прошиті та скріплені підписами офіційного представника та не менше трьох членів ініціативної групи із зазначенням кількості зібраних підписів, та протокол зборів виборців, документами проведених зборів, подаються до відповідної територіальної виборчої комісії. Після цього скликається засідання територіальної виборчої комісії, на якому здійснюється організація перевірки отриманих матеріалів.

З метою вибіркової перевірки достовірності відомостей про громадян у підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія скеровує запит до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців. Орган ведення Державного реєстру виборців здійснює відповідну перевірку з використанням відомостей Державного реєстру виборців та інформує територіальну виборчу комісію про результати такої перевірки не пізніш як на п’ятий календарний день з дня отримання запиту виборчої комісії.

З метою вибіркової перевірки достовірності підписів громадян України у підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради територіальна виборча комісія скеровує запит до відповідного територіального органу поліції. Територіальний орган поліції здійснює відповідну перевірку шляхом вибіркового опитування громадян, відомості стосовно яких містяться у підписних листах, та інформує територіальну виборчу комісію про результати такої перевірки не пізніш як на п’ятий календарний день з дня отримання запиту виборчої комісії.

Якщо при ініціюванні відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою не дотримано вимоги статей 38-40 цього Закону та/або оформлення підписних листів або кількість підписів виборців, які підтримують пропозицію про відкликання депутата місцевої ради, не відповідає вимогам цього Закону та/або ініціативна група у встановлені цим Законом строки не подала до територіальної виборчої комісії підписні листи та протокол зборів виборців або подала їх після спливу встановлених строків, відповідна територіальна виборча комісія приймає рішення про припинення ініціативи щодо відкликання депутата місцевої ради.

При дотриманні всіх вимог, зібрання відповідної кількості підписів територіальна виборча комісія приймає рішення про відкликання депутата за народною ініціативою або про звернення до вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного депутата, щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою (частина друга статті 41 Закону).

Вищий керівний орган політичної партії розглядає звернення територіальної виборчої комісії щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою чи протокол зборів (конференції) місцевої організації політичної партії, на якому прийнято рішення про внесення пропозиції щодо відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, та приймає рішення про відкликання такого депутата за народною ініціативою або про відмову в задоволенні цієї пропозиції.

Рішення вищого керівного органу партії, прийняте відповідно до її статуту, передається до відповідної територіальної виборчої комісії, яка інформує про зміст рішення ініціативну групу.

Оскарження рішення

Рішення, дії або бездіяльність виборчої комісії, що стосуються відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.