Відводи в цивільному процесі

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 13:35, 15 грудня 2016, створена Kateryna.kolomina (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативна база == [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України.]<br...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Цивільний процесуальний кодекс України.
Закон України «Про судоустрій і статус суддів».

Підстави та порядок заявлення відводів

За наявності обставин, передбачених ЦПК України, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи і підлягають відводу або самовідводу.

Підстави відводу судді (ст. 20 ЦПК)

  1. Під час попереднього вирішення цивільної справи особа брала участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання.
  2. Особа прямо чи побічно заінтересована у результатах розгляду справи.
  3. Особа є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі. Якщо цивільна справа розглядається колегіально, до складу суду не можуть входити особи, які є членами сім`ї або близькими родичами між собою.
  4. Інші обставини, які викликають сумнів в об’єктивності та неупередженості.
  5. Було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 111 ЦПК.

Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач підлягають відводу з підстав, передбачених ст. 20 ЦПК, а також у разі, якщо експерт :

  1. перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;
  2. з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

Порядок заявлення та вирішення питання про відвід

Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.

Відповідно до ст. 21 ЦПК не може брати участь у розгляді справи суддя, який розглядав цю ж справу в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції, у перегляді справи Верховним Судом України, виходячи з принципу недопустимості повторної участі судді у розгляді справи.

За наявності підстав для відводу суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов’язані заявити самовідвід. З цих же підстав сторони, які беруть участь у справі, можуть заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

Зразок заяви про відвід судді на офіційному веб-порталі Судова влада України.

У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

Вартість

Заява про відвід судді або інших учасників процесу не підлягає оплаті судовим збором.

Наслідки відводу

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 21 ЦПК, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому ЦПК.

При задоволенні заяви про відвід секретаря судового засідання його заміну можна здійснити в перерві судового засідання, а при задоволенні заяви про відвід експерта, спеціаліста, перекладача суд відповідно до ст. 191 ЦПК відкладає розгляд справи і справа розглядається спочатку.