Відмінності між версіями «Відводи в цивільному процесі»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(зміна законодавства)
Рядок 6: Рядок 6:
 
За наявності обставин, передбачених ЦПК України, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи і підлягають відводу або самовідводу.<br />
 
За наявності обставин, передбачених ЦПК України, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи і підлягають відводу або самовідводу.<br />
  
'''Підстави відводу судді (ст. 20 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК])'''<br />
+
'''Підстави відводу (самовідводу) судді (ст. 36 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК])'''<br />
# під час попереднього вирішення цивільної справи особа брала участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання;
+
Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:<br />
# особа прямо чи побічно заінтересована у результатах розгляду справи;
+
* 1) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;<br />
# особа є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач, усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі. Якщо цивільна справа розглядається колегіально, до складу суду не можуть входити особи, які є членами сім'ї або близькими родичами між собою;
+
 
# інші обставини, які викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості;
+
* 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;<br />
# було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановлений частиною третьою статті 11<sup>1</sup> [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК].
+
 +
* 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;<br />
 +
 +
* 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;<br />
 +
 +
* 5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об’єктивності судді.<br />
 +
Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 ЦПК України.<br />
 +
Так, суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження у справі.<br />
 +
 
 +
Суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення.<br />
 +
 
 +
Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанції, а також у новому розгляді справи після скасування ухвали чи рішення суду апеляційної інстанції.<br />
 +
 
 +
Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої чи апеляційної інстанції, а також у новому її розгляді після скасування ухвали чи рішення суду касаційної інстанції.<br />
 +
 
 +
Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасовано судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі.<br />
 +
 
 +
Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з виключними обставинами у цій справі.<br />
  
 
'''Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача'''<br />
 
'''Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача'''<br />
  
Секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач підлягають відводу з підстав, передбачених ст. 20 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК], а також  у разі, якщо експерт :<br />
+
Відповідно до 37 ЦПК України, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/paran6298#n6298 статті 36 ЦПК України.]<br />
# перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від осіб, які беруть участь у справі;
+
 
# з'ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.
+
Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участь у розгляді справи, якщо:
 +
 
 +
* 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи;
 +
*
 +
* 2) з’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.
 +
 
 +
Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.
 +
 
 +
 
 +
== '''Порядок заявлення та вирішення питання про відвід''' ==
 +
<br />
 +
 
 +
Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.<br />
 +
 
 +
Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.<br />
 +
 
 +
Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У такому випадку вирішення питання про відвід судді здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу. Такому судді не може бути заявлений відвід.<br />
 +
 
 +
Якщо питання про відвід судді неможливо розглянути в суді, в якому розглядається справа, то справа для вирішення питання про відвід передається до суду відповідної інстанції, найбільш територіально наближеного до цього суду.<br />
  
'''Порядок заявлення та вирішення питання про відвід'''<br />
+
Якщо на час подання заяви про відвід судді у суді здійснюють правосуддя менше трьох суддів, вирішення питання про відвід здійснюється в нарадчій кімнаті суддею, який розглядає справу чи вчиняє іншу процесуальну дію, про що виноситься ухвала. У такому разі положення частин третьої та четвертої цієї статті не застосовуються.<br />
  
Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні при попередньому розгляді даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.<br />
+
Питання про відвід судді Великої Палати розглядає Велика Палата. У розгляді Великою Палатою питання про відвід не бере участі суддя, якому такий відвід заявлено.<br />
  
Відповідно до ст. 21 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ЦПК] не може брати участь у розгляді справи суддя, який розглядав цю ж справу в суді першої, апеляційної чи касаційної інстанції, у перегляді справи Верховним Судом України, виходячи з принципу недопустимості повторної участі судді у розгляді справи. <br />
+
Питання про відвід судді має бути розглянуто не пізніше двох днів із дня надходження заяви про відвід судді, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід судді.<br />
  
За наявності підстав для відводу суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов’язані заявити самовідвід. З цих же підстав сторони, які беруть участь у справі, можуть заявити відвід судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.<br />
+
Суд вирішує питання про відвід судді без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід судді може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід судді, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід судді.<br />
  
[http://ml.od.court.gov.ua/sud1519/zayava/2654/ Зразок заяви] про відвід судді на офіційному веб-порталі Судова влада України.<br />
+
Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу.<br />
  
У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.
+
Питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішується складом суду, що розглядає справу. Суд, який розглядає заяву про відвід, заслуховує особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає надати пояснення, а також думку учасників справи. Неявка особи, якій заявлено відвід, у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.
  
 
== Вартість ==
 
== Вартість ==

Версія за 15:17, 29 березня 2018

Нормативна база

Підстави та порядок заявлення відводів

За наявності обставин, передбачених ЦПК України, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи і підлягають відводу або самовідводу.

Підстави відводу (самовідводу) судді (ст. 36 ЦПК)
Суддя не може розглядати справу і підлягає відводу (самовідводу), якщо:

  • 1) він є членом сім’ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім’ї або близький родич цих осіб) сторони або інших учасників судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи правничу допомогу у цій справі, або іншого судді, який входить до складу суду, що розглядає чи розглядав справу;
  • 2) він брав участь у справі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання або надавав стороні чи іншим учасникам справи правничу допомогу в цій чи іншій справі;
  • 3) він прямо чи побічно заінтересований у результаті розгляду справи;
  • 4) було порушено порядок визначення судді для розгляду справи;
  • 5) є інші обставини, що викликають сумнів в неупередженості або об’єктивності судді.
Суддя підлягає відводу (самовідводу) також за наявності обставин, встановлених статтею 37 ЦПК України.

Так, суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, а так само у новому розгляді справи судом першої інстанції після скасування рішення суду або ухвали про закриття провадження у справі.

Суддя, який брав участь у врегулюванні спору у справі за участю судді, не може брати участі в розгляді цієї справи по суті або перегляді будь-якого ухваленого в ній судового рішення.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді апеляційної інстанції, не може брати участі у розгляді цієї самої справи в судах касаційної або першої інстанції, а також у новому розгляді справи після скасування ухвали чи рішення суду апеляційної інстанції.

Суддя, який брав участь у перегляді справи в суді касаційної інстанції, не може брати участі в розгляді цієї справи в суді першої чи апеляційної інстанції, а також у новому її розгляді після скасування ухвали чи рішення суду касаційної інстанції.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи, рішення в якій було в подальшому скасовано судом вищої інстанції, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд за нововиявленими обставинами рішення суду у цій справі.

Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої, апеляційної, касаційної інстанцій, не може брати участі у розгляді заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з виключними обставинами у цій справі.

Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача

Відповідно до 37 ЦПК України, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач не можуть брати участі у розгляді справи та підлягають відводу (самовідводу) з підстав, зазначених у статті 36 ЦПК України.

Експерт або спеціаліст, крім того, не може брати участь у розгляді справи, якщо:

  • 1) він перебував або перебуває в службовій або іншій залежності від учасників справи;
  • 2) з’ясування обставин, які мають значення для справи, виходить за межі сфери його спеціальних знань.

Участь секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача у судовому засіданні під час попереднього розгляду даної справи відповідно як секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача не є підставою для їх відводу.


Порядок заявлення та вирішення питання про відвід


Питання про відвід (самовідвід) судді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі.

Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід, якщо доходить висновку про його обґрунтованість.

Якщо суд доходить висновку про необґрунтованість заявленого відводу, він вирішує питання про зупинення провадження у справі. У такому випадку вирішення питання про відвід судді здійснюється суддею, який не входить до складу суду, що розглядає справу. Такому судді не може бути заявлений відвід.

Якщо питання про відвід судді неможливо розглянути в суді, в якому розглядається справа, то справа для вирішення питання про відвід передається до суду відповідної інстанції, найбільш територіально наближеного до цього суду.

Якщо на час подання заяви про відвід судді у суді здійснюють правосуддя менше трьох суддів, вирішення питання про відвід здійснюється в нарадчій кімнаті суддею, який розглядає справу чи вчиняє іншу процесуальну дію, про що виноситься ухвала. У такому разі положення частин третьої та четвертої цієї статті не застосовуються.

Питання про відвід судді Великої Палати розглядає Велика Палата. У розгляді Великою Палатою питання про відвід не бере участі суддя, якому такий відвід заявлено.

Питання про відвід судді має бути розглянуто не пізніше двох днів із дня надходження заяви про відвід судді, а у випадку розгляду заяви про відвід суддею іншого суду - не пізніше десяти днів з дня надходження заяви про відвід судді.

Суд вирішує питання про відвід судді без повідомлення учасників справи. За ініціативою суду питання про відвід судді може вирішуватися у судовому засіданні з повідомленням учасників справи. Неявка учасників справи у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід судді, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід судді.

Питання про самовідвід судді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу.

Питання про відвід секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача вирішується складом суду, що розглядає справу. Суд, який розглядає заяву про відвід, заслуховує особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає надати пояснення, а також думку учасників справи. Неявка особи, якій заявлено відвід, у судове засідання, в якому вирішується питання про відвід, не перешкоджає розгляду судом питання про відвід.

Вартість

За подання заяви про відвід судді або інших учасників процесу судовий збір не справляється.

Наслідки відводу

У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 21 ЦПК, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому ЦПК.

При задоволенні заяви про відвід секретаря судового засідання його заміну можна здійснити в перерві судового засідання, а при задоволенні заяви про відвід експерта, спеціаліста, перекладача суд відповідно до ст. 191 ЦПК відкладає розгляд справи і справа розглядається спочатку.