Встановлення факту спільного проживання

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база


Загальні положення про встановлення факту спільного проживання

Юридичний факт проживання однією сім'єю зі спадкодавцем не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини має бути встановлений винятково рішенням суду. Нотаріус не має можливостей для того щоб безспірно встановити зазначені обставини.

Право на спадкування за законом осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю, будучи вперше закріпленим новим ЦК, разом з тим може поширюватись на відносини, які виникли у зв’язку з відкриттям спадщини до вступу в силу ЦК України. Якщо спадщина відкрилась до 1 січня 2004 року, але не була ніким із спадкоємців прийнята до настання цього терміну, то за умови прийняття судом рішення про встановлення юридичного факту проживання однією сім'єю зі спадкодавцем протягом принаймні п’яти років до часу відкриття спадщини, такі особи матимуть право на спадкування, незважаючи на те, що факти відкриття спадщини і проживання однією сім’єю мали місце під час дії ЦК УРСР. Такий висновок випливає із змісту абзацу першого пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень, згідно якого правила книги шостої ЦК застосовуються також до спадщини, яка відкрилася, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності Цивільним Кодексом України .

Частиною 2 ст. 1259 Цивільного Кодексу України встановлено, що фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Варто звернути увагу на ту обставину, що при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК України про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім'єю до набрання чинності цим Кодексом.

До спадкоємців четвертої черги належать не лише жінка (чоловік), які проживали однією сім'єю зі спадкодавцем без шлюбу, таке право можуть мати також інші особи, якщо вони спільно проживали зі спадкодавцем, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права та обов'язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки, падчерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім'ї, тощо. ( п. 21 Постанови Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування»).

Порядок подачі заяви до суду

Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися в суд із заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини.
Справи про встановлення факту спільного проживання відносяться до справ з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення та розглядаються судами в порядку окремого провадження, згідно п.5 ч.2 ст.293 ЦПК України та глави 6 ЦПК України. Справи окремого провадження суд розглядає за участю заявника і заінтересованих осіб.Якщо під час розгляду справи у порядку окремого провадження виникає спір про право, який вирішується в порядку позовного провадження, суд своєю ухвалою залишає заяву без розгляду і розяснює заінтересованим особам, що вони мають право подати позов на загальних підставах.

Куди звертатися

Заява фізичної особи про встановлення факту спільного проживання подається до місцевого загального суду за місцем її проживання.

Таким чином, встановлення факту спільного проживання для особи може надати право на спадкування за законом у четверту чергу, відповідно до ст. 1264 Цивільного Кодексу України.

Зразок позовної заяви

До Березанського районного суду Миколаївської області

57401, смт. Березанка, вул. Центральна, 58


Заявник: _______________________,

____________ р. народження,
РНОКПП _______________,

місце проживання:
__________________________
тел. ______________________


Заінтересована особа: _________________________,
Код ЄДРПОУ______________
місцезнаходження:
________________________
тел. ______________________


ЗАЯВА про встановлення факту проживання однією сім'єю

З лютого 2002 року, я ______________________ і померлий________________________ почали проживати разом однією сім’єю як чоловік і жінка без реєстрації шлюбу та вести спільне господарство. Між нами було завжди взаєморозуміння, ми були пов'язані спільним побутом, мали спільний бюджет, спільних друзів, з якими святкували свята, мали взаємні права і обов'язки подружжя, а також, піклувались один про одного, так як обоє мали похилий вік. Я особисто здійснювала догляд за чоловіком та піклувалась, коли він хворів, купувала йому ліки та доставляла додому лікаря до хворого чоловіка, а після смерті здійснила поховання, що підтверджується довідкою № .

Реєструвати шлюб ми не поспішали, оскільки у цьому не було потреби. Ні я , ні померлий______________ з 2002 року та по день його смерті не перебували в інших зареєстрованих шлюбах, хоча у ________________ від попереднього шлюбу є діти: _________________________, але родинних відносин з ними мій чоловік не підтримував. Його діти не приїжджали до батька, не дзвонили, не цікавились станом його здоров’я і навіть не були присутніми на похованні.

З лютого 2002 року до 15 березня 2017 року ( дня смерті ________________) ми постійно проживали в моєму власному будинку за адресою: _________________________, про що свідчить його реєстрація місця проживання за даною адресою з 02.02.2002 року та свідоцтво про право власності № ________.

За час проживання однією сім’єю у червні 2003 року мій чоловік отримав на праві власності земельну ділянку площею 9,97 га., яка розташована в межах території ____________________________, згідно державного акта на право власності на земельну ділянку від ___________________

15 березня 2017 року помер ________________, що підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим _______________________, і внаслідок його смерті відкрилась спадщина за законом на земельну ділянку площею 9,97 га., що належала на праві власності померлому ___________________., згідно державного акта на право власності на земельну ділянку від _______________. Заповіт мій чоловік не складав.

27 квітня 2017 року я звернулася в установленому законом порядку до приватного нотаріуса ______________________ із заявою про прийняття спадщини, але мені було відмовлено у видачі Свідоцтва про право на спадщину та роз’яснено, що необхідно звернутись до суду із заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю, роз’яснення від _______________ додаються.

Відповідно до ст. 3 СК України встановлено, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Сім'я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Згідно ст. 74 СК якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

Відповідно ст. 1264 ЦК України, у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини.

Відповідно до абз.2 п.2 Постанови Пленуму Верховного суду України №7 від 30.05.2008 року «Про судову практику у справах про спадкування», якщо виникнення права на спадкування залежить від доведення певних фактів, особа може звернутися в суд із заявою про встановлення цих фактів, яка, у разі відсутності спору, розглядається за правилами окремого провадження. Зокрема, у такому порядку суди повинні розглядати заяви про встановлення родинних відносин із спадкодавцем, проживання з ним однією сім'єю, постійного проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, прийняття спадщини, яка відкрилася до 1 січня 2004 року тощо.

В п.21 Постанови зазначено, що при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки.

Той факт, що я проживала однією сім’єю більше п’яти років зі спадкодавцем , можуть підтвердити свідки:_________________________________ Крім цього, зазначені мною обставини щодо спільного проживання однією сім’єю з померлим підтверджуються доданими до заяви документами.

На виконання приписів п.10 ч.3 ст. 175 ЦПК України, заявник підтверджує, що мною не подалася інша заява до цієї заінтересованої особи з тим самим предметом та з тих самих підстав.

На підставі викладеного та у відповідності зі ст. ч.1 , п.5 ч.2 ст. 293, ст. 315-316, 318 ЦПК України, Постанови Пленуму Верховного суду України № 7 від 30.05.2008 року «Про судову практику у справах про спадкування» , ПРОШУ:

 1. Прийняти заяву до розгляду.
 2. Встановити факт що, (заявник)____________________, __________________ р. народження, проживала із спадкодавцем _____________________, однією сім’єю не менше ніж п’ять років до часу відкриття спадщини, а саме з 02 лютого 2002 року і по 15 березня 2017 року.
 3. Викликати в судове засідання свідків:______________________

ДОДАТКИ:

 1. Квитанція про сплату судового збору;
 2. Копія паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків заявниці (оригінал знаходиться у заявника);
 3. Копія свідоцтва про смерть (оригінал знаходиться у заявника) ;
 4. Довідка від ___________;
 5. Копія державного акта на право власності на земельну ділянку (оригінал знаходиться у заявника)
 6. Копії правовстановлюючих документів на будинок (оригінали знаходиться у заявника)
 7. Роз’яснення приватного нотаріуса;
 8. Заява для заінтересованої особи.___ ____________ 2018 р. ________________ ___________________