Встановлення факту спільного проживання

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база


Загальні положення про встановлення факту спільного проживання

Юридичний факт проживання однією сім'єю зі спадкодавцем не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини має бути встановлений винятково рішенням суду. Нотаріус не має можливостей для того щоб безспірно встановити зазначені обставини.

Право на спадкування за законом осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю, будучи вперше закріпленим новим ЦК, разом з тим може поширюватись на відносини, які виникли у зв’язку з відкриттям спадщини до вступу в силу ЦК України. Якщо спадщина відкрилась до 1 січня 2004 року, але не була ніким із спадкоємців прийнята до настання цього терміну, то за умови прийняття судом рішення про встановлення юридичного факту проживання однією сім'єю зі спадкодавцем протягом принаймні п’яти років до часу відкриття спадщини, такі особи матимуть право на спадкування, незважаючи на те, що факти відкриття спадщини і проживання однією сім’єю мали місце під час дії ЦК УРСР. Такий висновок випливає із змісту абзацу першого пункту 5 Прикінцевих та перехідних положень, згідно якого правила книги шостої ЦК застосовуються також до спадщини, яка відкрилася, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності Цивільним Кодексом України .

Частиною 2 ст. 1259 Цивільного Кодексу України встановлено, що фізична особа, яка є спадкоємцем за законом наступних черг, може за рішенням суду одержати право на спадкування разом зі спадкоємцями тієї черги, яка має право на спадкування, за умови, що вона протягом тривалого часу опікувалася, матеріально забезпечувала, надавала іншу допомогу спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Варто звернути увагу на ту обставину, що при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК України про те, що сім'ю складають особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки. Зазначений п'ятирічний строк повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім'єю до набрання чинності цим Кодексом.

До спадкоємців четвертої черги належать не лише жінка (чоловік), які проживали однією сім'єю зі спадкодавцем без шлюбу, таке право можуть мати також інші особи, якщо вони спільно проживали зі спадкодавцем, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права та обов'язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки, падчерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім'ї, тощо. ( п. 21 Постанови Пленуму Верховного суду України від 30.05.2008 № 7 «Про судову практику у справах про спадкування»).

Порядок подачі заяви до суду

Якщо постійне проживання особи зі спадкодавцем на час відкриття спадщини не підтверджено відповідними документами, у зв'язку із чим нотаріус відмовив особі в оформленні спадщини, спадкоємець має право звернутися в суд із заявою про встановлення факту постійного проживання зі спадкодавцем на час відкриття спадщини, а не про встановлення факту прийняття спадщини.
Справи про встановлення факту спільного проживання відносяться до справ з вимогою про встановлення фактів, що мають юридичне значення та розглядаються судами в порядку окремого провадження, згідно п.5 ч.2 ст.234 ЦПК України та глави 6 ЦПК України.

Куди звертатися

Заява фізичної особи про встановлення факту спільного проживання подається до районного суду за місцем її проживання.

Таким чином, встановлення факту спільного проживання для особи може надати право на спадкування за законом у четверту чергу, відповідно до ст. 1264 Цивільного Кодексу України.

Зразок позовної заяви

                            До Березанського районного суду Миколаївської області
                            57401, смт. Березанка, вул. Центральна, 58 
           Заявник:             Пельтек Валентина Володимирівна, 
                            05.11.1950 р. народження,
                            РНОК 1857122148, 
                            проживаюча за адресою:
                            57440, Миколаївська область,
                            Березанський район, с. Калинівка, 
                            вул. Садова, 31
                            тел. 0979561185
           Заінтересована особа:       Березанська державна нотаріальна 
                            контора Миколаївської області 
                            57401, Миколаївська область,
                            смт. Березанка, вул. Центральна, 41
                            тел. (05153) 2-14-38


                         ЗАЯВА
                про встановлення факту спільного проживання 

19 грудня 2016 року помер Богданець Геннадій Петрович. З дитинства він був сиротою, проживав та навчався в Очаківській ЗОШ-інтернаті для дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування.

На протязі останніх шести років я приймала участь в житті Богданець Г.П. як мати, а саме: він був зареєстрований та проживав у моєму будинку, я допомагала йому матеріально, купувала одяг, предмети домашнього вжитку, лікувала тощо. Він неодноразово лікувався у різних медичних закладах, однак стан його здоров’я тільки погіршувався. З часом, Богданець Г.П. став безпорадним, в зв’язку з тяжкою хворобою він не міг самостійно забезпечити умови свого життя, потребував стороннього догляду, допомоги та піклування. Відповідно довідки до акта огляду медико-соціальної експертної комісії від 23.11.2016 року та рішення ЛКК від 30.11.2016 року його було визнано інвалідом І групи підгрупи А та як такого, що потребує постійного стороннього догляду. Такий догляд здійснювала я по день смерті Богданець Г.П.

Після його смерті залишилась спадщина у вигляді двох земельних ділянок площею 2, 3528 га та 6, 4327 га, розташованих на території Калинівської (Кімівської) сільської ради Березанського району Миколаївської області, що належать на праві власності Богданець Г.П. Померлим Богданець Г.П. заповіт складено не було.

18 січня 2017 року я звернулася до Березанської державної нотаріальної контори із заявою щодо видачі Свідоцтва про право на спадщину за законом. Але в одержанні такого Свідоцтва мені було відмовлено на тій підставі, що я не являюсь спадкоємцем за законом, так як не можу підтвердити факт родинних чи інших відносин з померлим, і тому, відповідно до роз’яснень Березанської держаної нотаріальної контори від 18.01.2017 № 13/01-16, мені необхідно звернутись до суду.

Відповідно ст. 1264 ЦК України: «У четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини».

За п. 21 Постанови ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ від 30 травня 2008 року N 7 «Про судову практику у справах про спадкування» встановлено, що “…при вирішенні спору про право на спадщину осіб, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років до часу відкриття спадщини (четверта черга спадкоємців за законом), судам необхідно враховувати правила частини другої статті 3 СК про те, що сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Зазначений п’ятирічний строк повинен виповнитися на момент відкриття спадщини і його необхідно обчислювати з урахуванням часу спільного проживання зі спадкодавцем однією сім’єю до набрання чинності цим Кодексом. До спадкоємців четвертої черги належать не лише жінка (чоловік), які проживали однією сім’єю зі спадкодавцем без шлюбу, таке право можуть мати також інші особи, якщо вони спільно проживали зі спадкодавцем, були пов’язані спільним побутом, мали взаємні права та обов’язки, зокрема, вітчим, мачуха, пасинки, падчерки, інші особи, які взяли до себе дитину як члена сім’ї, тощо».

Той факт, що я проживала однією сім’єю більше п’яти років зі спадкодавцем , можуть підтвердити свідки:

 • Абдурахманов Віктор Ахаткулович, 18.04.1979 р. народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Садова, 4;
 • Лилак Станіслав Васильович, 1951 р. народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Т. Шевченка, 5;
 • Дубовенко Тетяна Олександрівна, 1964 р. народження, яка проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Садова, 28;
 • Джуган Анатолій Олексійович, 1956 р. народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Т. Шевченка, 31-А;
 • Токарь Тетяна Юріївна, 0811.1952 р. народження, яка проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Садова, 1;
 • Чичкова Людмила Петрівна, 05.09.1952 р. народження, яка проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Т. Шевченка, 50.


Крім цього, зазначені мною обставини щодо проживання у моєму будинку, догляду та піклування за Богданець Г.П. підтверджуються доданими до заяви документами. На підставі викладеного та у відповідності зі ст. 3, ст.234, ст. 256-258 ЦПК України,


ПРОШУ:

 1. Прийняти заяву до розгляду.
 2. Встановити факт спільного проживання однією сім’єю – Пельтек Валентини Володимирівни, 05.11.1950 р. народження, та Богданець Геннадія Петровича, 23.06.1978 року народження, з 2010 року по день смерті Богданець Г.П.
 3. Викликати в судове засідання свідків:
 • Абдурахманов Віктор Ахаткулович, 18.04.1979 р. народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Садова, 4;
 • Лилак Станіслав Васильович, 1951 р. народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Т. Шевченка, 5;
 • Дубовенко Тетяна Олександрівна, 1964 р. народження, яка проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Садова, 28;
 • Джуган Анатолій Олексійович, 1956 р. народження, який проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Т. Шевченка, 31-А;
 • Токарь Тетяна Юріївна, 0811.1952 р. народження, яка проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Садова, 1;
 • Чичкова Людмила Петрівна, 05.09.1952 р. народження, яка проживає за адресою: Миколаївська область, Березанський район, с. Калинівка, вул. Т. Шевченка, 50.

ДОДАТКИ:

 1. Квитанція про сплату судового збору;
 2. Копія паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків заявника Пельтек В.В.;
 3. Копія паспорту та реєстраційного номера облікової картки платника податків Богданець Г.П.;
 4. Копія свідоцтва про смерть Богданець Г.П.;
 5. Копія довідки від 31.10.2002 р. № 632;
 6. Копія довідки до акта огляду МСЕК;
 7. Копія форми індивідуальної програми реабілітації;
 8. Копія рішення ЛКК від 30.11.2016;
 9. Копія рішення ЛКК від 01.12.2016 № 413;
 10. Копія довідки від 11.01.2017 № 03;
 11. Копія правовстановлюючих документів на будинок: технічний паспорт та договір № 2463 від 08.08.2001 р.;
 12. Копія довідки від 18.11.2016 № 430;
 13. Копія акту обстеження від 14.12.2016р.;
 14. Копія роз’яснення ДНК від 18.01.2017 № 13/01-16;
 15. Довідка АЗПСМ с. Калинівка від 20.01.2017р.;
 16. Заява для заінтересованої особи.


___ січня 2017 р. ____________________ В.В. Пельтек