Встановлення факту здійснення догляду за особою, яка потребує постійного догляду

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальна інформація

Загальні положення щодо отримання та надання соціальних послуг, зокрема і постійного догляду, врегульовані Законом України "Про соціальні послуги ". Цим Законом визначено категорії осіб, які мають право на отримання соціальної послуги з догляду, надавачів такої соціальної послуги тощо. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації за догляд затверджує Кабінет Міністрів України .

Детальніше: Оформлення постійного догляду за особами, які його потребують постійного догляду за особами, які його потребують (особи з інвалідністю, громадяни похилого віку)

Документи, які підтверджують факт здійснення догляду

Довідка про отримання компенсації за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі

Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду відповідно до цього Закону без здійснення підприємницької діяльності, виплачується компенсація за догляд (частина 7 статті 13 Закону України "Про соціальні послуги ").

Відповідно до пункту 3,7 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 року "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" компенсація призначається і виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - уповноважені органи) за місцем проживання / перебування осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі з місяця подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги відповідних документів у паперовій або електронній формах.

Уповноважений орган перевіряє подані/надіслані фізичною особою, яка надає соціальні послуги, документи/відомості, зазначає кількість прийнятих документів, порядковий номер заяви, дату її реєстрації, кількість неподаних документів, які необхідно подати, і дату, до якої такі документи повинно бути подано.

Згідно із положеннями вищевказаної Постанови повідомлення про прийняття заяви з пакетом документів видається особисто фізичній особі, яка надає соціальні послуги, під час їх подання або надсилається протягом одного робочого дня з дати подання заяви на поштову адресу або адресу електронної пошти такої особи. Якщо заява з пакетом документів надсилається поштою, днем подання заяви вважається дата відправлення, зазначена на календарному штемпелі.

Якщо до заяви не додано всіх необхідних документів, уповноважений орган протягом трьох робочих днів із дати отримання заяви надсилає на поштову адресу або адресу електронної пошти фізичної особи, яка надає соціальні послуги, повідомлення про те, що документи потрібно подати. Якщо документи подано не пізніше ніж через один місяць з дня отримання повідомлення, днем подання заяви вважається день її прийняття уповноваженим органом або відправлення поштою.

Уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, за показниками згідно з додатком.

Компенсація призначається з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня звернення подано всі необхідні документи.

Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні приймається уповноваженим органом протягом 10 днів з дати подання документів, зазначених у пункті 7 Порядку, і наступного дня після його прийняття надсилається фізичній особі, яка надає соціальні послуги.

Акт встановлення факту здійснення догляду

Порядок отримання акту встановлення здійснення догляду регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 року "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

Відповідно до положень вказаної Постанови особи, які потребують постійного догляду мають право перетинати державний кордон у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення (у значенні, наведеному у підпункті 14.1.263 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України) за наявності документів, що підтверджують родинні зв’язки, та висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді або у супроводі особи, яка здійснює постійний догляд за зазначеними особами, за наявності документів (посвідчення, довідки) про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу у постійному сторонньому догляді та акта встановлення факту здійснення догляду.

Акт встановлення факту здійснення догляду за іншою особою, яка потребує постійного догляду, складається на підставі звернення особи, яка здійснює догляд, до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради із заявою про здійснення особою такого догляду.

У випадку, якщо особа, яка потребує постійного догляду, є взятою на облік внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо переміщеної особи.

На підставі такого звернення особи, яка здійснює догляд, районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом сільської, селищної, міської ради не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після надходження заяви складається акт встановлення факту здійснення догляду в довільній формі. Зазначений акт надсилається заявнику або видається особисто за його бажанням.

Рішення суду про встановлення факту здійснення догляду

Встановити факт здійснення постійного догляду за особою, яка потребує здійснення такого догляду, можна в судовому порядку.

Встановлення факту здійснення постійного догляду за особою, яка потребує здійснення такого догляду, належить до категорій справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Для встановлення цього факту у судовому порядку необхідно подати заяву про встановлення факту, що має юридичне значення до суду за місцем проживання фізичної особи. Заінтересованою стороною у справі є структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій/виконавчі органи сільських, селищних, міських рад та/або інші особи, якщо встановлення такого факту тягне виникнення юридичних наслідків для цих осіб тощо.

Відповідно до статті 318 Цивільного процесуального кодексу України у заяві повинно бути зазначено:

1) який факт заявник просить встановити та з якою метою;

2) причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

3) докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини.

Доказами, підтверджують факт здійснення догляду за особою, яка його потребує, можуть бути:

 • висновок лікарсько-консультативної комісії;
 • виписка з протоколу засідання лікарсько-консультативної комісії;
 • довідка до акта огляду МСЕК;
 • виписка з амбулаторної картки стаціонарного хворого;
 • висновку про стан здоров`я заявника;
 • акт обстеження проживання;
 • довідка про склад сім`ї;
 • витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб тощо.

За подання до суду заяви про встановлення факту, що має юридичне значення фізичним особам необхідно сплатити судовий збір у розмірі 0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб . (пп.4 п.1 ч.2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір»)

Порядок розгляду судом справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення встановлений главою 6 Розділу IV Цивільного процесуального кодексу України.

Розгляд судом цієї категорії справ здійснюється у порядку окремого провадження.

Важливо! Суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи, - залишає заяву без розгляду.

У рішенні суду повинно бути зазначено відомості про факт, встановлений судом, мету його встановлення, а також докази, на підставі яких суд установив цей факт.

Судова практика

 1. Рішення Буського районного суду Львівської області від 01.11.2023 року у справі № 943/1241/23;
 2. Рішення Виноградівського районного суду Закарпатської області від 16.10.2023 року у справі № 299/6413/23;
 3. Рішення Рівненського міського суду Рівненської області від 04.10.2023 у справі № 569/16625/23.