Відмінності між версіями «Встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база ==<br /> [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс Україн...)
(Немає відмінностей)

Версія за 09:41, 27 березня 2018

== Нормативна база ==

Цивільний процесуальний кодекс України
Закон України «Про судовий збір» від 08.07.2011 № 3674-VI
Постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 31.03.1995 року «Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення»

Порядок встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця

Частиною 2 ст. 315 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) передбачено, що у судовому порядку можуть бути встановлені факти, від яких залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав фізичних осіб, якщо законом не визначеного іншого порядку їх встановлення.

Умови розгляду судом справ про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця

Справи про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця розглядаються судом якщо:

  1. згідно із законом такі факти породжують юридичні наслідки, тобто від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян;
  2. законодавством не передбачено іншого порядку їх встановлення;
  3. встановлення вищевказаного факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право (ч. 4 ст. 315 ЦПК України передбачено, що суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо з заяви про встановлення факту, що має юридичне значення, вбачається спір про право, а якщо спір про право буде виявлений під час розгляду справи,- залишає заяву без розгляду).

Підсудність справ про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця

Заява фізичної особи про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця подається в порядку окремого провадження до суду за місцем її проживання.

Підсудність справ за заявою громадянина України, який проживає за її межами, про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця, визначається за його клопотанням ухвалою судді Верховного Суду України.

Зміст заяви про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця

Заяви про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця повинні відповідати як загальним правилам щодо форми і змісту позовної заяви, встановленими ст. 175 ЦПК України, так і вимогам щодо її змісту, передбаченим ст. 318 ЦПК України. Відповідно до ст. 318 ЦПК України у заяві повинно бути зазначено:

  1. який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  2. причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
  3. докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини.

Розмір судового збору за подання заяви про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця

За подання заяви особа сплачує судовий збір у розмірі, передбаченому пп. 4 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір».

Зразок заяви про встановлення факту грошового забезпечення військовослужбовця