Відмінності між версіями «Вогнепальна зброя, як обєкт спільної сумісної власності подружжя»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
   
 
   
 
== Нормативна база ==  
 
== Нормативна база ==  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України (далі - СК України)]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 Цивільний процесуальний кодекс України]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12 Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ "Про право власності на окремі види майна"]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12 Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ "Про право власності на окремі види майна"]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»]
 
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»]
  
== Огляд законодавства ==
+
== Загальна інформація ==
 
   
 
   
 
За правилом статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 60 СК України] майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
 
За правилом статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 60 СК України] майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Рядок 16: Рядок 16:
 
Відповідно до пункту 3 частини першої статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 57 СК України] особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.
 
Відповідно до пункту 3 частини першої статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 57 СК України] особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.
  
Цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін (частина перша статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 12 ЦПК України]).
+
Громадяни набувають права власності на вогнепальну зброю, придбану ними з відповідного дозволу, що надається органами внутрішніх справ, згідно зі Спеціальним порядком набуття права власності громадянами на окремі види майна, установленого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12 Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ "Про право власності на окремі види майна"].
  
Відповідно до положень частини третьої статті 12, частини першої статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 81 ЦПК України] кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
+
== Судова практика ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|+
 +
|'''Увага!''' З аналізу судової практики вбачається, що зброя <u>не може вважатися</u> об`єктом індивідуального користування когось із подружжя, а тому не є особистою приватною власністю. Як правило, суди залишають зброю у власності тієї особи, у якої є [[Право на отримання дозволу на зброю|дозвіл на її зберігання]], однак з компенсацією половини вартості такої зброї іншому з подружжя.
 +
|}
 +
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/84481679 Постанова Верховного Суду від 18 вересня 2019 року у справі № 640/20563/16-ц]
 +
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/85798735 Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 06 листопада 2019 року у справі № 761/32835/16-ц]
  
Згідно із частиною шостою статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 81 ЦПК України] доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
+
== Див. також ==
 
+
* [[Право на отримання дозволу на зброю]]
Згідно із частиною першою статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 76 ЦПК України] доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
+
* [[Поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя]]
 
+
* [[Право особистої приватної власності дружини та чоловіка]]
Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування (частина перша статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 77 ЦПК України]).
+
* [[Розподіл майна подружжя шляхом укладення спеціального договору]]
 
+
* [[Звернення до суду: позовне провадження у цивільному процесі]]
Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (стаття [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 79 ЦПК України]).
 
 
 
Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (частина перша статті [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text 80 ЦПК України]).
 
 
 
'''Громадяни набувають права власності на вогнепальну зброю, придбану ними з відповідного дозволу, що надається органами внутрішніх справ. Згідно Спеціального порядку набуття права власності громадянами на окремі види майна, установленого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12 Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ "Про право власності на окремі види майна"]''' (далі - Спеціальний порядок).
 
 
 
== Судова практика ==
 
Конструкція норми статті 60 СК України свідчить про презумпцію спільності права власності подружжя на майно, яке набуте ними в період шлюбу. Разом із тим, зазначена презумпція може бути спростована й один із подружжя може оспорювати поширення правового режиму спільного сумісного майна на певний об`єкт, в тому числі в судовому порядку. Тягар доказування обставин, необхідних для спростування презумпції, покладається на того з подружжя, який її спростовує. Такий правовий висновок викладений у [http://reyestr.court.gov.ua/Review/66867560 постанові Верховного Суду України від 24 травня 2017 року у справі №  274/3158/15-ц].
 
 
 
Відповідно до пункту 24 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011700-07 постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя»], до спільної сумісної власності не належить майно одного з подружжя, речі індивідуального користування, навіть якщо вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя. При цьому, не має значення цінність речі, важливим є лише те, що вона була призначена виключно для задоволення потреб когось із подружжя і тому є його особистою приватною власністю.
 
 
 
== Висновок ==
 
 
 
Вогнепальна зброя '''не належить до спільної сумісної власності''' подружжя навіть якщо вона була придбаніа за рахунок спільних коштів подружжя. Після розірвання шлюбу вогнепальна зброя залишається  особистою приватною власністю того з подружжя, кому видано відповідний дозвіл згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2471-12 Спеціального порядку]
 
  
 
[[Категорія:Поділ спільного майна подружжя]]
 
[[Категорія:Поділ спільного майна подружжя]]

Поточна версія на 17:38, 16 листопада 2020

Нормативна база

Загальна інформація

За правилом статті 60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Згідно зі статтею 63 СК України дружина та чоловік мають рівні права на володіння, користування і розпоряджання майном, що належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Відповідно до частини першої статті 70 СК України у разі поділу майна, що є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 57 СК України особистою приватною власністю дружини, чоловіка є майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але за кошти, які належали їй (йому) особисто.

Громадяни набувають права власності на вогнепальну зброю, придбану ними з відповідного дозволу, що надається органами внутрішніх справ, згідно зі Спеціальним порядком набуття права власності громадянами на окремі види майна, установленого Постановою Верховної Ради України від 17 червня 1992 року № 2471-ХІІ "Про право власності на окремі види майна".

Судова практика

Увага! З аналізу судової практики вбачається, що зброя не може вважатися об`єктом індивідуального користування когось із подружжя, а тому не є особистою приватною власністю. Як правило, суди залишають зброю у власності тієї особи, у якої є дозвіл на її зберігання, однак з компенсацією половини вартості такої зброї іншому з подружжя.

Див. також