Відмінності між версіями «Витребування майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов)»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br /> [http://zakon4....)
 
Рядок 4: Рядок 4:
 
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br />
 
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]<br />
  
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]<br />
+
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0005740-14 Судова практика з приводу спорів, що виникають з права власності.]
  
[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/161-14 Закон України «Про оренду землі»]<br />
+
== Що таке віндикаційний позов? ==
  
[http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/16551941694D4C52C2257B33005B4BEC Судова практика з приводу земельних спорів]<br />
+
'''''Віндикаційний позов''''' -  вимога не володіючого власника до незаконного володільця про витребування майна (ст.387 ЦКУ).<br />
  
== Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми ==
+
Віндикаційним позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред´являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно. Однак право власності за власником зберігається, тому що в нього є право приналежності, що може бути підтверджено правовстановлюючими документами, а також показаннями свідків і інших письмових доказів.
За правовою допомогою звернувся громадянин А. з приводу витребування його земельної ділянки у зв’язку із закінченням строку дії договору оренди землі.<br />
 
  
Надаючи консультацію з даного питання з’ясовуємо наявність правовстановлюючих документів у гр. А. на земельну ділянку, наявність та обсяг повноважень особи, яка фактично користується земельною ділянкою (договір оренди, строк його дії, наявність державної реєстрації договору). Виходячи з аналізу документів пропонуємо на вибір декілька варіантів вирішення спору: добровільний, позасудовий та судовий.<br />
+
== Сторони у віндикаційному позові ==
  
== Добровільний порядок вирішення проблеми ==
+
Сторонами у віндикаційному позові виступають власник речі, який не лише позбавлений можливості користуватися і розпоряджатися річчю, але вже й фактично нею не володіє.<br />
Роз’яснюється порядок продовження строку дії оренди, передбачений ст. 33 ЗУ «Про оренду землі». Виходячи з аналізу даної норми встановлюється чи було надіслано до орендодавця у встановлений строк лист – повідомлення  з проектом додаткової угоди. Пропонується надіслати до орендаря повідомлення про небажання продовжувати строк дії оренди  у зв’язку з бажанням самостійно використовувати об’єкт оренди та повідомляється про дотримання термінів, зокрема не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії договору необхідно звернутись із вказаним листом.<br />
+
Незаконним володільцем може бути і добросовісний, і недобросовісний набувач.<br />
  
'''Куди звернутися?''' В даному випадку звертатись слід до орендаря.<br />
+
'''''Добросовісним набувачем''''' є особа, яка не знала і не могла знати про те, що майно придбане в особи, яка не мала права його відчужувати.<br />
 +
'''''Недобросовісний набувач''''', навпаки, на момент здійснення угоди про відчуження спірного майна знав або міг знати, що річ відчужується особою, якій вона не належить і яка на її відчуження не має права.<br />
  
'''Вартість''' включає поштові послуги на відправлення поштового відправлення з повідомленням про вручення. В  разі можливості передачі даного листа нарочно - вказується на необхідність проставлення відмітки про отримання (безкоштовно).<br />
+
Від недобросовісного набувача майно може бути витребувано в будь-якому випадку. Від добросовісного — лише в передбачених законом випадках (ст.388 ЦК), а саме: у разі, якщо майно було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння; було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння; вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом; у всіх випадках добросовісного заволодіння річчю на підставі безвідплатного договору з особою, яка не мала права на її відчуження.<br />
  
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 1. Заява про відсутність наміру проланговувати договір оренди]<br />
+
Об’єктом позову про витребування майна із чужого незаконного володіння може бути річ, яка існує в натурі на момент подання позову.
 +
Якщо річ, перебуваючи в чужому володінні, видозмінилася, була перероблена чи знищена, застосовуються зобов’язально-правові способи захисту права власності відповідно до положень гл.83 ЦК.<br />
  
'''Строк  розгляду даної заяви''' не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання, що відповідає вимогам ЗУ «Про звернення громадян» та строку дії договору оренди у даному випадку.<br />
+
Для пред´явлення позову необхідно, щоб майно, якого позбавився власник, збереглося в натурі і знаходилося у фактичному володінні іншої особи. Якщо майно вже знищене, перероблене чи спожите, право власності на нього, як таке, припиняється. У цьому випадку власник має право лише на захист своїх майнових інтересів, зокрема за допомогою позову з заподіяння шкоди чи позову з безпідставного збагачення.
  
'''Підставою відмови''' може бути лише те, що орендодавець вчасно та у відповідності до вимог ст.. 33 ЗУ «Про оренду землі» звернувся  до орендодавця, однак останній не надав відповіді у встановлені строки.<br />
+
== Як подається віндикаційний позов ==
  
Відмова у повернення земельної ділянки може бути оскаржена в судовому порядку.<br />
+
Заява про витребування майна з чужого незаконного володіння подається в суд за місцем проживання відповідача. Розгляд справи не безкоштовний, розмір судового збору залежить від вартості речі. Калькулятор на сайті будь-якого суду визначить суму, яку позивачу необхідно сплатити за розгляд справи у суді.<br />
  
'''Особливим випадком''' у даній ситуації може бути спір не з орендодавцем, а з органом державної влади при витребування земельної ділянки останніми для суспільних потреб. У даному випадку роз’яснюється право на отримання рівнозначної земельної ділянки в іншому місці.<br />
+
У заяві повинно бути вказано всі дані позивача і відповідача, та обставини, на яких ґрунтуються вимоги.<br />
 +
При подачі віндикаційного позову, необхідно враховувати всі індивідуальні особливості спору – має бути описано характеристики потрібної речі, вказані дані свідків, обставини, при яких річ пропала.<br />
  
== Позасудовий порядок вирішення проблеми ==
+
1. '''''Добровільний порядок'''''<br />
Позасудовий порядок у випадку витребування земельної ділянки у може включати в себе звернення з відповідним листом до орендаря та в разі необхідності до органів державної влади для виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості), що передбачає виготовлення відповідного розпорядження.<br />
 
  
'''Куди звернутися?''' Із відповідною заявою необхідно звернутись до орендаря та для виділення земельної ділянки в натурі (на місцевості) до органів місцевого самоврядування в разі розташування земельної ділянки в межах населеного пункту та до районної адміністрації в разі розташування земельної ділянки поза межами населеного пункту.<br />
+
1.1. Надіслати до фактичного користувача повідомлення про необхідність повернення речі власнику у чітко визначений строк.<br />
 +
1.2. Вартість включає поштові послуги на відправлення поштового відправлення з повідомленням про вручення. В  разі можливості передачі даного листа наручно. Вказується на необхідність проставлення відмітки про отримання (безкоштовно).<br />
 +
1.3. '''''([https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Заява про повернення майна])'''''<br />
 +
1.4. Строк  розгляду даної заяви не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання, що відповідає вимогам ЗУ «Про звернення громадян».<br />
 +
1.5. Підставою відмови може бути лише наявність у користувача законних підстав для користування майном.<br />
 +
1.6. Відмова у поверненні майна може бути оскаржена в судовому порядку.<br />
 +
1.7.Особливим випадком у даній ситуації може бути спір між сторонами з приводу законності права власності.<br />
  
'''Вартість.''' Законодавством не передбачена оплата за звернення до державних органів із такими заявами.<br />
+
2. '''Позасудовий порядок''' у випадку витребування майна з чужого незаконного володіння включає у себе всі аспекти добровільного порядку, оскільки вирішується шляхом переговорів між сторонами.<br />
  
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 2. Заява про повернення земельної ділянки]<br />
+
3. '''Судовий порядок'''. В разі небажання незаконного володільця повертати майно власнику на його вимогу, останній вправі звернутися до суду в порядку цивільного судочинства із позовом про витребування  майна з чужого незаконного володіння.<br />
  
'''Строк розгляду даної заяви''' не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання, що відповідає вимогам ЗУ «Про звернення громадян».<br />
+
3.1. Відповідно до ч .1 ст. 109 ЦПК України  з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем проживання відповідача.<br />
 +
3.2. При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» в залежності від вартості автомобіля. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.<br />
 +
Так як даний спір є майновим, то ціною позову є вартість майна. При цьому сплаті підлягає 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 01.01.2017 року та відповідно до кінця календарного року розмір судового збору у справах даної категорії складає не менше 640 грн.<br />
 +
3.3. '''''([https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Позовна заява])'''''<br />
 +
3.4. Згідно вимог ст. 157 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів.
 +
При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.<br />
 +
3.5. Підставою для відмови у даному позові може бути наявність обставин, які передбачають правомірність користування відповідачем даним майном.<br />
 +
3.6. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. (ст. 294 ч. 1 ЦПК України).<br />
 +
3.7. Особливими випадками в даному випадку є оспорення відповідачем права власності позивача на майно.
  
'''Відмовити''' у виділенні земельної ділянки в натурі можливе в разі  використання земельної ділянки іншими особами на відповідних правових підставах. З аналогічної причини орендар може відмовити в поверненні земельної ділянки.<br />
 
  
Відмова у повернення земельної ділянки може бути оскаржена в судовому порядку.<br />
 
  
'''Особливим випадком''' у даній ситуації може бути спір не з орендодавцем, а з органом державної влади при витребування земельної ділянки останніми для суспільних потреб. У даному випадку роз’яснюється право на отримання рівнозначної земельної ділянки в іншому місці.<br />
+
[[Категорія:Право власності на майно]]
 
+
[[Категорія:Суд]]
== Судовий порядок вирішення проблеми ==
 
'''Куди звернутися?''' В разі небажання орендаря повертати земельну ділянку власнику після закінчення договору оренди землі, останній вправі звернутися до суду в порядку цивільного судочинства із позовом про витребування земельної ділянки з чужого незаконного володіння.<br />
 
 
 
Відповідно до ч.1 ст. 114 ЦПК України  з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду  до юрисдикції якого відноситься  територія, на якій розташована спірна земельна ділянка.<br />
 
 
 
'''Вартість.''' При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» в залежності від вартості земельної ділянки. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.<br />
 
 
Так як даний спір є майновим, то ціною позову є вартість земельної ділянки. При цьому сплаті підлягає 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру мінімальної заробітної плати та не більше 5 розмірів мінімальної заробітної плати. Станом на 01.01.2016 року та відповідно до кінця календарного року розмір судового збору у справах даної категорії складає не менше 551,20 грн.<br />
 
 
 
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 3. Заява про виділення земельної ділянки в натурі]<br />
 
 
'''Строки розгляду справи.''' Згідно вимог ст. 157 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі. При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.<br />
 
 
 
'''Підставою для відмови''' у даному позові може бути наявність обставин, які передбачають правомірність користування відповідачем даною земельною ділянкою.<br />
 
 
 
Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення (ст. 294 ч. 1 ЦПК України).<br />
 
 
 
'''Особливими випадками''' в даному випадку є зміна правової позиції щодо часу, з якого рахувати строк дії договору: з моменту реєстрації чи з моменту підписання.<br />
 
 
 
[https://drive.google.com/drive/folders/0B84Fn7fObilueXdLd2ItY2hyQ0E Додаток 4. Позовна заява про витребування майна з чужого незаконного володіння]
 
 
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
 
[[Категорія:Земельне право]]
 

Версія за 16:40, 30 березня 2017

Нормативна база

Конституція України

Цивільний кодекс України

Судова практика з приводу спорів, що виникають з права власності.

Що таке віндикаційний позов?

Віндикаційний позов - вимога не володіючого власника до незаконного володільця про витребування майна (ст.387 ЦКУ).

Віндикаційним позовом захищається право власності в цілому, оскільки він пред´являється в тих випадках, коли порушені права володіння, користування і розпорядження одночасно. Однак право власності за власником зберігається, тому що в нього є право приналежності, що може бути підтверджено правовстановлюючими документами, а також показаннями свідків і інших письмових доказів.

Сторони у віндикаційному позові

Сторонами у віндикаційному позові виступають власник речі, який не лише позбавлений можливості користуватися і розпоряджатися річчю, але вже й фактично нею не володіє.
Незаконним володільцем може бути і добросовісний, і недобросовісний набувач.

Добросовісним набувачем є особа, яка не знала і не могла знати про те, що майно придбане в особи, яка не мала права його відчужувати.
Недобросовісний набувач, навпаки, на момент здійснення угоди про відчуження спірного майна знав або міг знати, що річ відчужується особою, якій вона не належить і яка на її відчуження не має права.

Від недобросовісного набувача майно може бути витребувано в будь-якому випадку. Від добросовісного — лише в передбачених законом випадках (ст.388 ЦК), а саме: у разі, якщо майно було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння; було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння; вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом; у всіх випадках добросовісного заволодіння річчю на підставі безвідплатного договору з особою, яка не мала права на її відчуження.

Об’єктом позову про витребування майна із чужого незаконного володіння може бути річ, яка існує в натурі на момент подання позову. Якщо річ, перебуваючи в чужому володінні, видозмінилася, була перероблена чи знищена, застосовуються зобов’язально-правові способи захисту права власності відповідно до положень гл.83 ЦК.

Для пред´явлення позову необхідно, щоб майно, якого позбавився власник, збереглося в натурі і знаходилося у фактичному володінні іншої особи. Якщо майно вже знищене, перероблене чи спожите, право власності на нього, як таке, припиняється. У цьому випадку власник має право лише на захист своїх майнових інтересів, зокрема за допомогою позову з заподіяння шкоди чи позову з безпідставного збагачення.

Як подається віндикаційний позов

Заява про витребування майна з чужого незаконного володіння подається в суд за місцем проживання відповідача. Розгляд справи не безкоштовний, розмір судового збору залежить від вартості речі. Калькулятор на сайті будь-якого суду визначить суму, яку позивачу необхідно сплатити за розгляд справи у суді.

У заяві повинно бути вказано всі дані позивача і відповідача, та обставини, на яких ґрунтуються вимоги.
При подачі віндикаційного позову, необхідно враховувати всі індивідуальні особливості спору – має бути описано характеристики потрібної речі, вказані дані свідків, обставини, при яких річ пропала.

1. Добровільний порядок

1.1. Надіслати до фактичного користувача повідомлення про необхідність повернення речі власнику у чітко визначений строк.
1.2. Вартість включає поштові послуги на відправлення поштового відправлення з повідомленням про вручення. В разі можливості передачі даного листа наручно. Вказується на необхідність проставлення відмітки про отримання (безкоштовно).
1.3. (Заява про повернення майна)
1.4. Строк розгляду даної заяви не перевищує 30 календарних днів з моменту отримання, що відповідає вимогам ЗУ «Про звернення громадян».
1.5. Підставою відмови може бути лише наявність у користувача законних підстав для користування майном.
1.6. Відмова у поверненні майна може бути оскаржена в судовому порядку.
1.7.Особливим випадком у даній ситуації може бути спір між сторонами з приводу законності права власності.

2. Позасудовий порядок у випадку витребування майна з чужого незаконного володіння включає у себе всі аспекти добровільного порядку, оскільки вирішується шляхом переговорів між сторонами.

3. Судовий порядок. В разі небажання незаконного володільця повертати майно власнику на його вимогу, останній вправі звернутися до суду в порядку цивільного судочинства із позовом про витребування майна з чужого незаконного володіння.

3.1. Відповідно до ч .1 ст. 109 ЦПК України з даним позовом позивач звертається до місцевого загального суду за місцем проживання відповідача.
3.2. При зверненні до суду сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому ЗУ «Про судовий збір» в залежності від вартості автомобіля. При цьому враховується наявність у позивача пільг, які передбачають звільнення від сплати судового збору у відповідності до цього ж закону.
Так як даний спір є майновим, то ціною позову є вартість майна. При цьому сплаті підлягає 1% від ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Станом на 01.01.2017 року та відповідно до кінця календарного року розмір судового збору у справах даної категорії складає не менше 640 грн.
3.3. (Позовна заява)
3.4. Згідно вимог ст. 157 ЦПК України, суд розглядає справи протягом розумного строку, але не більше двох місяців з дня відкриття провадження у справі, а справи про поновлення на роботі, про стягнення аліментів - одного місяця. У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на п'ятнадцять днів. При цьому варто зазначити, що строки розгляду кожної справи залежить від її складності та є індивідуальним.
3.5. Підставою для відмови у даному позові може бути наявність обставин, які передбачають правомірність користування відповідачем даним майном.
3.6. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення. Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії цього рішення. (ст. 294 ч. 1 ЦПК України).
3.7. Особливими випадками в даному випадку є оспорення відповідачем права власності позивача на майно.