Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 08:45, 28 вересня 2021, створена Vitalii.havryliuk (обговорення | внесок) (порядок подання)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Форми відомостей Державного земельного кадастру та порядок їх одержання

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Під час здійснення нотаріальних дій відомості з Державного земельного кадастру надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому пунктами 166-186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, у вищезазначених формах, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів органів місцевого самоврядування.

Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час формування документів.

Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній формі відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають однакову юридичну силу.

Витяг з кадастру (ДЗК) – це документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування.

На практиці Витяг з кадастру необхідний:

 • при реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, в т.ч. під час присвоєння кадастрового номеру;
 • при укладенні будь-яких договорів щодо земельної ділянки, наприклад, якщо Ви захочете продати чи купити земельну ділянку, передати її в оренду, подарувати, обміняти, тощо.

Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявнику або уповноваженій ним особі необхідно подати Державному кадастровому реєстраторові наступні документи:

 1. заяву встановленої форми;
 2. документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;
 3. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

Звертаємо увагу! Розмір плати за отримання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру становить 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - 0,06; за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03; за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Звернутися за отриманням витягу з кадастру про земельну ділянку мають право наступні суб’єкти:

 1. власники, користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;
 2. спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) осіб або уповноважені ними особи;
 3. особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;
 4. органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;
 5. особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт (за дорученням власника, користувача або набувача права на земельну ділянку);
 6. нотаріус за дорученням власника земельної ділянки під час вчинення правочину щодо неї;
 7. особа, якій належить речове право на земельну ділянку.

Законом передбачено, що витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви про його надання. Довідки та кадастровий план мають бути видані протягом 10 днів.

З середини 2015 р. в Україні запроваджено нову можливість щодо замовлення витягу з кадастру онлайн з оплатою послуги банківською карткою. Щоб замовити витяг з ДЗК онлайн, потрібно зайти на сайт Публічної кадастрової карти та знайдіть свою ділянку за 19-тизначним кадастровим номером. Підтвердження про сформовану заявку та повідомлення про готовність документу особа отримає на свою електронну адресу. Отримати готовий витяг можна в будь-якому центрі надання адміністративних послуг по всій Україні. Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки, які могли бути допущені у різні часи та з різних причин та звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), регламентовано ст.37 Закону «Про державний земельний кадастр», пунктами 138,139,142,148,150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051.

Помилками у Державному земельному кадастрі є:

 1. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;
 2. технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);
 3. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 4. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
 5. технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
 6. помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
 7. помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.
Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за відповідною формою ( передбачена Порядком) територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Повідомлення про виявлення технічних помилок реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації повідомлень про виявлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі вважається датою їх прийняття.

Під час прийняття повідомлень про виявлення технічних помилок до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

 1. реєстраційний номер повідомлення;
 2. дата реєстрації повідомлення;
 3. відомості про особу, яка звернулася з повідомленням;
 4. відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;
 5. суть виявлених помилок;
 6. відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.

Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.

Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

 1. складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за відповідною формою (передбачена Порядком). Протокол виправлення помилки у паперовій формі підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою, а в електронній формі - власним електронним цифровим підписом;
 2. безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);
 3. письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за відповідною формою (передбачена Порядком) (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);
 4. безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).

На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою передбаченою Порядком, в якій зазначаються:

 1. дата та номер протоколу виправлення помилки;
 2. дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;
 3. відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.

На аркуші документа в електронній формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.

Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру).

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи.

До заяви додаються:

 1. документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;
 2. документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;
 3. документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

Розмір плати за надання послуги складає 0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держгеокадастру, який надає адміністративну послугу.

Звертаємо увагу! Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є лише невиявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.

Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє заінтересованих осіб не пізніше наступного дня про виправлення помилки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 або надає мотивовану відмову.

Результатом надання адміністративної послуги є протокол виправлення помилки, заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням або ж відмова у виправленні помилки.

Виправлення інших помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях (у тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі та виправляє зазначену помилку.

У повідомленні про виявлення помилки зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

Також, виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

Інформація про виправлення технічних помилок не пізніше наступного дня з дня їх виправлення надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.

Виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель.

Виправлення здійснюється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення за відповідною формою (передбачена Порядком (додаток 36)).

Державний кадастровий реєстратор:

 • виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру;
 • формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки;
 • засвідчує протокол виправлення технічної помилки власним електронним цифровим підписом.

Такі помилки виправляються у день їх виявлення.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємоді.

Такі помилки підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру.

До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.

Після підтвердження факту допущення помилки, відбувається внесення відповідних виправлень (процедура виправлень описувалась вище, а саме, це п. 140-148 Порядку).

У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п'ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.

У повідомленні про виявлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

Виправлення виявленої помилки здійснюється у п'ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до процедури виправлень яка описувалась вище (п. 140-148 Порядку).

Виправлення помилки, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки.

Така помилка виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки за відповідною формою ( додаток 37-1 Порядку).

До заяви додаються:

 1. документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;
 2. документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки здійснює:

 • закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги;
 • формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки;
 • передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).

Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.

Виправлення помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру

Такі помилки виправляються адміністратором Державного земельного кадастру шляхом перерахування координат земельних ділянок, про що він за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол.

У разі, коли під час ведення Державного земельного кадастру або здійснення адміністратором Державного земельного кадастру технічного і технологічного забезпечення формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрового зонування та інформаційного наповнення Державного земельного кадастру чи технічного і технологічного забезпечення оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів) виявлено у відомостях Державного земельного кадастру повторювані у певної сукупності об’єктів Державного земельного кадастру або у відомостях про земельну ділянку відхилення у значеннях координат поворотних точок меж цих об’єктів від значень, що відповідають їх фактичному місцю розташування в натурі (на місцевості), адміністратор Державного земельного кадастру здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі, засвідчує їх електронним цифровим підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру надсилає Державному кадастровому реєстратору, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі.

Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює коригування відомостей про земельні ділянки за умови незмінності значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж відповідних земельних ділянок.

Також, у разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у п'ятиденний строк з моменту виявлення помилки:

 1. складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки;
 2. безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;
 3. письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки.


Таким чином, можна сказати що, якщо технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, то потрібно звертатись до державного кадастрового реєстратора з відповідним повідомленням про виправлення відповідної помилки. Якщо ж помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, то спочатку необхідно виправити ці помилки у відповідній документації, а вже потім звертатися до державного кадастрового реєстратора.