Відмінності між версіями «Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (порядок подання)
м
Рядок 7: Рядок 7:


Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:
Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:
* витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;
* довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за відповідною формою (форма передбачена додатком 41 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п#Text Постанови КМУ від 17 жовтня 2012 р. № 1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру»]);
* викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
* копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
Під час здійснення нотаріальних дій відомості з Державного земельного кадастру надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому пунктами 166-186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, у вищезазначених формах, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів органів місцевого самоврядування.
·        витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;


Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час формування документів.
·        довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за відповідною формою (форма передбачена додатком 41 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі - Порядок);


Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній  формі відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”] мають однакову юридичну силу.
·        викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);


'''Витяг з кадастру (ДЗК)''' – це документ, що підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.  
·        копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.


Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Під час здійснення нотаріальних дій відомості з Державного земельного кадастру надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


На практиці Витяг з кадастру необхідний:
Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому пунктами 166-186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, у вищезазначених формах, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.
* при реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, в т.ч. під час присвоєння кадастрового номеру;
* при укладенні будь-яких договорів щодо земельної ділянки, наприклад, якщо Ви захочете продати чи купити земельну ділянку, передати її в оренду, подарувати, обміняти, тощо.


Для отримання відомостей Державного земельного кадастру заявнику або уповноваженій ним особі необхідно подати  Державному кадастровому реєстраторові наступні документи:
Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час формування вищевказаних документів, а саме: витягу з Державного земельного кадастру; довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території); викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану); копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
# заяву встановленої форми;
 
# документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру;  
Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній формі відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають однакову юридичну силу.
# документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).
 
'''Витяг з кадастру (ДЗК)''' – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.
 
Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування
 
На практиці Витяг з кадастру необхідний:
 
·        при реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, в т.ч. під час присвоєння кадастрового номеру;
 
·        при укладенні будь-яких договорів щодо земельної ділянки, наприклад, якщо Ви захочете продати чи купити земельну ділянку, передати її в оренду, подарувати, обміняти, тощо.
 
Для отримання витягу з Державного земельного кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:
 
·           1) заяву (у паперовій або електронній формі) за формою згідно з додатком 42 до Порядку;
 
·        2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);
 
·        3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).


У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.
У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.


'''Звертаємо увагу!''' Розмір плати за отримання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру становить ''0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб''; за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - ''0,06''; за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - ''0,03''; за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру - ''0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб''.
'''Звертаємо увагу!''' За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір. Розмір плати за отримання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру становить ''0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб''; за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - ''0,06''; за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - ''0,03''; за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру - ''0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб''.


''Звернутися за отриманням витягу з кадастру про земельну ділянку мають право наступні суб’єкти:''
Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.
# власники, користувачі земельної ділянки або уповноважені ними особи;
 
# спадкоємці (правонаступники - для юридичних осіб) осіб або уповноважені ними особи;
 
# особи, в інтересах яких встановлено обмеження, або уповноважені ними особи;
У разі подання заяви в електронній формі, у тому числі через Публічну кадастрову карту, оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
# органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом;
 
# особи, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, для виконання зазначених робіт (за дорученням власника, користувача або набувача права на земельну ділянку);
 
# нотаріус за дорученням власника земельної ділянки під час вчинення правочину щодо неї;
Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається:
# особа, якій належить речове право на земельну ділянку.
 
Законом передбачено, що витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику '''в день надходження заяви''' про його надання. Довідки та кадастровий план мають бути видані протягом '''10 днів'''.
- органам державної влади, органам місцевого самоврядування,  
 
- нотаріусам,
 
- банкам та особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у тому числі через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, за умови ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.
 
Законом передбачено, що витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику '''в день надходження заяви''' про його надання.  Інші відомості Державного земельного кадастру (довідки та кадастровий план) мають бути видані протягом '''10 днів'''.
 
''З середини 2015 р. в Україні запроваджено нову можливість щодо замовлення витягу з кадастру онлайн з оплатою послуги банківською карткою.'' Щоб замовити витяг з ДЗК онлайн, потрібно зайти на сайт Публічної кадастрової карти та знайдіть свою ділянку за 19-тизначним кадастровим номером. Підтвердження про сформовану заявку та повідомлення про готовність документу особа отримає на свою електронну адресу. Отримати готовий витяг можна в будь-якому центрі надання адміністративних послуг по всій Україні.


''З середини 2015 р. в Україні запроваджено нову можливість щодо замовлення витягу з кадастру онлайн з оплатою послуги банківською карткою.'' Щоб замовити витяг з ДЗК онлайн, потрібно зайти на сайт [https://map.land.gov.ua/?cc=3461340.1719504707,6177585.367221659&z=6.5&l=kadastr&bl=ortho10k_all Публічної кадастрової карти] та знайдіть свою ділянку за 19-тизначним кадастровим номером. Підтвердження про сформовану заявку та повідомлення про готовність документу особа отримає на свою електронну адресу. Отримати готовий витяг можна в будь-якому центрі надання адміністративних послуг по всій Україні.
Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки, які могли бути допущені у різні часи та з різних причин та звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена.
Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки, які могли бути допущені у різні часи та з різних причин та звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена.


== Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру ==
'''Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру'''
 
Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), регламентовано ст.37 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text Закону «Про державний земельний кадастр»], пунктами 138,139,142,148,150 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п#Text Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051].
Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), регламентовано ст.37 Закону «Про Державний земельний кадастр», пунктами 138,139,142,148,150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051.


'''Помилками у Державному земельному кадастрі є:'''
'''Помилками у Державному земельному кадастрі є:'''
# технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;
# технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);
# помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель (в тому числі виявлена після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
# помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
# технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
# помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
# помилка у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру.


===== Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру. =====
1.    технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;


У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа ''письмово'' повідомляє про це за відповідною формою ( передбачена Порядком) територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за місцезнаходженням земельної ділянки.
2.    технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);
 
3.    помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);
 
4.    помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
 
5.    технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;
 
6.    помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;
 
7.   помилка у застосуванні систем  координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.
 
'''''Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.'''''
 
·           У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа ''письмово'' повідомляє про це за формою згідно додатка 29 до Порядку територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за розташування земельної ділянки.


У повідомленні викладається суть виявлених помилок.
У повідомленні викладається суть виявлених помилок.
Рядок 71: Рядок 94:
До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.
До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.


Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою ''особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення''.
Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.
 
Повідомлення про виявлення помилки може бути надіслано також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.


'''Повідомлення''' про виявлення технічних помилок '''реєструються в день їх надходження в порядку черговості'''.
'''Повідомлення''' про виявлення технічних помилок '''реєструються в день їх надходження в порядку черговості'''.
Рядок 78: Рядок 103:


''Під час прийняття повідомлень про виявлення технічних помилок до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:''
''Під час прийняття повідомлень про виявлення технічних помилок до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:''
# реєстраційний номер повідомлення;
 
# дата реєстрації повідомлення;
1.    реєстраційний номер повідомлення;
# відомості про особу, яка звернулася з повідомленням;
 
# відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;
2.    дата реєстрації повідомлення;
# суть виявлених помилок;
 
# відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.
3.    відомості про особу, яка звернулася з повідомленням:
 
-         для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) (за наявності); податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті); реквізити документа, що посвідчує особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що його видав, тощо);
 
-         для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи, податковий номер;
 
-         для територіальної громади - відомості про територіальну громаду міста, селища, села, району у місті, найменування та податковий номер органу місцевого самоврядування;
 
-         для органу державної влади - найменування та податковий номер органу державної влади;
 
4.    відомості про державного реєстратора прав на нерухоме майно - прізвище, власне ім’я, по батькові та найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, найменування нотаріального округу (в разі надсилання повідомлення в електронній формі відповідно до пункту 139'''<sup>-1</sup>''' Порядку ведення Державного земельного кадастру);
 
5.    відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;
 
6.    суть виявлених помилок;
 
7.    відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.


Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій здійснюються '''Державним кадастровим реєстратором''' у день надходження такого повідомлення.
Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій здійснюються '''Державним кадастровим реєстратором''' у день надходження такого повідомлення.
Рядок 89: Рядок 130:
Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:
Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:


# ''складає'' в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за відповідною формою (передбачена Порядком). Протокол виправлення помилки у паперовій формі підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою, а в електронній формі - власним електронним цифровим підписом;
1.    ''складає'' в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30  до Порядку). Протокол виправлення помилки у паперовій формі підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою, а в електронній формі - власним електронним цифровим підписом;
# ''безоплатно'' виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);
 
# ''письмово повідомляє'' не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за відповідною формою (передбачена Порядком) (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);
2.    ''безоплатно'' виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);
# ''безоплатно видає'' заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.
 
3.    ''письмово повідомляє'' не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 до Порядку (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);
 
4.    надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 до Порядку в електронній формі;
 
5.    ''безоплатно видає'' заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.


Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).
Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).


На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою передбаченою Порядком, в якій зазначаються:
На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32 до Порядку, в якій зазначаються:
# дата та номер протоколу виправлення помилки;
 
# дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;
1.    дата та номер протоколу виправлення помилки;
# відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.
 
2.    дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;
 
3.    відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.


На аркуші документа в електронній формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.
На аркуші документа в електронній формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.
Рядок 105: Рядок 154:
Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.
Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.


===== Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру). =====
'''''Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру).'''''
 
Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи за формою згідно з додатком 35 до Порядку.


Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах ''за заявою заінтересованої особи''.
До заяви додаються:


<big>До заяви додаються:</big>
1.    документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;
# документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;
# документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;
# документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.


''Розмір плати за надання послуги складає <big>0,13 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб</big>, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.''
2.    документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;
 
3.    документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.
 
За виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, справляється адміністративний збір - 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.'', встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.''


Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є ''платіжне доручення'' або ''квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку''.
Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є ''платіжне доручення'' або ''квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку''.
Рядок 122: Рядок 174:
'''Звертаємо увагу!''' Підставою для '''відмови''' у наданні адміністративної послуги '''є лише невиявлення відповідних технічних помилок''', які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.
'''Звертаємо увагу!''' Підставою для '''відмови''' у наданні адміністративної послуги '''є лише невиявлення відповідних технічних помилок''', які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.


Державний кадастровий реєстратор письмово повідомляє заінтересованих осіб не пізніше наступного дня про виправлення помилки за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 або надає мотивовану відмову.
Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:
 
1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 до Порядку;


Результатом надання адміністративної послуги є протокол виправлення помилки, заміна документу, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням або ж відмова у виправленні помилки.
2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);


<big>''Виправлення інших помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.''</big>
3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 до Порядку  (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);


У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в документації із землеустрою та оцінки земель помилки, допущеної у його відомостях (у тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у '''п'ятиденний строк''' письмово повідомляє про це заінтересованій особі та виправляє зазначену помилку.
3'''<sup>-1</sup>''') надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 до Порядку в електронній формі;


У повідомленні про виявлення помилки зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.  
4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.
 
''Виправлення інших помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.''
 
У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 36 до Порядку та виправляє зазначену помилку.
 
У повідомленні про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення, зазначаються суть виявлених помилок та можливі шляхи їх виправлення.


Також, виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.
Також, виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.
Рядок 136: Рядок 196:
Інформація про виправлення технічних помилок ''не пізніше наступного дня з дня їх виправлення'' надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.
Інформація про виправлення технічних помилок ''не пізніше наступного дня з дня їх виправлення'' надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.


<big>''Виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель.''</big>
'''''Виправлення помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою).'''''
 
У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37 до Порядку.
 
До заяви додаються:


Виправлення здійснюється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення за відповідною формою (передбачена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-п#Text Порядком] (додаток 36)).
-         документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);


'''Державний кадастровий реєстратор:'''
-         погоджена документація із землеустрою та оцінки земель із виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;
* виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру;
* формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки;
* засвідчує протокол виправлення технічної помилки власним електронним цифровим підписом.


Такі помилки виправляються у день їх виявлення.
-         документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією).
 
Заява у паперовій формі разом із доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.
 
Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.


<big>''Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємоді.''</big>
'''''Виправлення помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії.'''''


Такі помилки підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.
Помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.


У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа ''письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру''.
У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру згідно з додатком 39 до Порядку.


До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.
До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.


Після підтвердження факту допущення помилки, відбувається внесення відповідних виправлень (процедура виправлень описувалась вище, а саме, це п. 140-148 Порядку).
Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-87, 210, 211 Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, внесення відповідних виправлень відповідно до пунктів 140-148 Порядку.


У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у '''<small>п'ятиденний строк письмово повідомляє</small>''' про це заінтересованій особі та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.
У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 40 до Порядку  та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.


У повідомленні про виявлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.
У повідомленні про виявлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.


Виправлення виявленої помилки здійснюється у '''п'ятиденний строк''' після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до процедури виправлень яка описувалась вище (п. 140-148 Порядку).
Виправлення виявленої помилки здійснюється у п’ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 144-148 Порядку.
 
'''''Виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель.'''''
 
Виправлення здійснюється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення за відповідною формою передбаченої додатком 36 до Порядку.
 
Державний кадастровий реєстратор:
 
·        виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру;
 
·        формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>''' до Порядку;
 
·        засвідчує протокол виправлення технічної помилки власним електронним цифровим підписом.
 
Такі помилки виправляються у день їх виявлення.
 
'''''Виправлення помилки, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки.'''''


<big>''Виправлення помилки, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки.''</big>
Така помилка виправляється на підставі ''заяви'' про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки за відповідною формою  згідно додатку 37-1 до Порядку.
Така помилка виправляється на підставі ''заяви'' про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки за відповідною формою ( додаток 37-1 Порядку).


До заяви додаються:
До заяви додаються:
# документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;
 
# документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).
1.    документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;
 
2.    документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).


Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.


Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки ''здійснює'':
Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки ''здійснює'':
* закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги;
* формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки;
* передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).


Протокол виправлення помилки формується у <big>двох</big> примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.
·        закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги;
 
·        формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>''' до Порядку;
 
·        передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).
 
Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.


Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.
Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.


<big>''Виправлення помилки у застосуванні систем координат для земельних ділянок, які були зареєстровані до 1 січня 2013 р. та перенесені до Державного земельного кадастру''</big>
'''''Виправлення помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.'''''
 
Помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилки, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилки у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) виправляються адміністратором Державного земельного кадастру або сертифікованим інженером-землевпорядником шляхом перерахування координат земельних ділянок з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань, про що вони за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 110'''<sup>-2</sup>''' Порядку, повідомляють Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол за формою згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>'''  до Порядку.


Такі помилки виправляються адміністратором Державного земельного кадастру шляхом перерахування координат земельних ділянок, про що він за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру повідомляє Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол.
У разі коли під час ведення Державного земельного кадастру, проведення землевпорядних робіт або здійснення адміністратором Державного земельного кадастру заходів, визначених підпунктами 1 та 6 пункту 205 Порядку, у відомостях Державного земельного кадастру виявлені повторювані у певної сукупності об’єктів Державного земельного кадастру або у відомостях про земельну ділянку відхилення у значеннях координат поворотних точок меж таких об’єктів від значень, що відповідають їх фактичному місцю розташування в натурі (на місцевості) з урахуванням вимог пункту 151'''<sup>-1</sup>'''  Порядку, адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі, засвідчує їх кваліфікованим електронним підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 110'''<sup>-2</sup>''' Порядку, надсилає Державному кадастровому реєстраторові, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі згідно з додатком 30'''<sup>-1</sup>''' до Порядку.


У разі, коли під час ведення Державного земельного кадастру або здійснення адміністратором Державного земельного кадастру технічного і технологічного забезпечення формування геодезичної та картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрового зонування та інформаційного наповнення Державного земельного кадастру чи технічного і технологічного забезпечення оброблення та систематизації відомостей про об'єкти Державного земельного кадастру (в тому числі архівних матеріалів) виявлено у відомостях Державного земельного кадастру повторювані у певної сукупності об’єктів Державного земельного кадастру або у відомостях про земельну ділянку відхилення у значеннях координат поворотних точок меж цих об’єктів від значень, що відповідають їх фактичному місцю розташування в натурі (на місцевості), адміністратор Державного земельного кадастру ''здійснює'' коригування таких відомостей, ''формує'' уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі, ''засвідчує'' їх електронним цифровим підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру ''надсилає'' Державному кадастровому реєстратору, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі.
Адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування відомостей про земельні ділянки за умови незмінності значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж відповідних земельних ділянок.


<small>Адміністратор Державного земельного кадастру здійснює коригування відомостей про земельні ділянки за умови незмінності значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж відповідних земельних ділянок.</small>
У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у п’ятиденний строк з моменту виявлення помилки:
 
1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 до Порядку;
 
2) безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;
 
3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 31 до Порядку.


Також, у разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у '''п'ятиденний строк''' з моменту виявлення помилки:
# складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки;
# безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;
# письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки.
<br>
Таким чином, можна сказати що, якщо технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, то потрібно звертатись до державного кадастрового реєстратора з відповідним повідомленням про виправлення відповідної помилки.   
Таким чином, можна сказати що, якщо технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, то потрібно звертатись до державного кадастрового реєстратора з відповідним повідомленням про виправлення відповідної помилки.   
Якщо ж помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, то спочатку необхідно виправити ці помилки у відповідній документації, а вже потім звертатися до державного кадастрового реєстратора.
Якщо ж помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, то спочатку необхідно виправити ці помилки у відповідній документації, а вже потім звертатися до державного кадастрового реєстратора.
[[Категорія:Право власності на землю]]
[[Категорія:Право власності на землю]]

Версія за 07:02, 13 грудня 2021

Нормативна база

Форми відомостей Державного земельного кадастру та порядок їх одержання

Державний земельний кадастр - єдина державна геоінформаційна система відомостей про землі, розташовані в межах державного кордону України, їх цільове призначення, обмеження у їх використанні, а також дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, про розподіл земель між власниками і користувачами.

Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:

·        витягу з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;

·        довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), за відповідною формою (форма передбачена додатком 41 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою КМУ від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (далі - Порядок);

·        викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);

·        копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Під час здійснення нотаріальних дій відомості з Державного земельного кадастру надаються також нотаріусами за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.

Відомості з Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 р., надаються у порядку, передбаченому пунктами 166-186 Порядку ведення Державного земельного кадастру, у вищезазначених формах, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.

Відомості з Державного земельного кадастру є актуальними на дату та час формування вищевказаних документів, а саме: витягу з Державного земельного кадастру; довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території); викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану); копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.

Витяги, довідки, викопіювання та копії документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру, в паперовій та електронній формі відповідно до Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг” мають однакову юридичну силу.

Витяг з кадастру (ДЗК) – це документ, що містить інформацію про земельну ділянку та підтверджує внесення даних земельної ділянки до державного земельного кадастру.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування

На практиці Витяг з кадастру необхідний:

·        при реєстрації земельної ділянки в Державному земельному кадастрі, в т.ч. під час присвоєння кадастрового номеру;

·        при укладенні будь-яких договорів щодо земельної ділянки, наприклад, якщо Ви захочете продати чи купити земельну ділянку, передати її в оренду, подарувати, обміняти, тощо.

Для отримання витягу з Державного земельного кадастру, довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі, засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього заявник або уповноважена ним особа за дорученням власника земельної ділянки, або нотаріус відповідно до пункту 17 частини першої статті 34 Закону України "Про нотаріат" під час вчинення правочину щодо земельної ділянки подає Державному кадастровому реєстраторові або адміністраторові центру надання адміністративних послуг чи уповноваженій посадовій особі виконавчого органу місцевого самоврядування:

·           1) заяву (у паперовій або електронній формі) за формою згідно з додатком 42 до Порядку;

·        2) документ, що підтверджує оплату послуг з надання витягу з Державного земельного кадастру або довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), або викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), або засвідченої копії документа Державного земельного кадастру та витягу з нього (крім випадків, визначених пунктом 165 цього Порядку);

·        3) документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою).

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку.

Звертаємо увагу! За надання відомостей з Державного земельного кадастру справляється адміністративний збір. Розмір плати за отримання витягу про земельну ділянку з Державного земельного кадастру становить 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), - 0,06; за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) - 0,03; за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру - 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.


У разі подання заяви в електронній формі, у тому числі через Публічну кадастрову карту, оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.


Доступ до відомостей Державного земельного кадастру надається:

- органам державної влади, органам місцевого самоврядування,

- нотаріусам,

- банкам та особам, які в установленому законом порядку внесені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у тому числі через Публічну кадастрову карту, що є частиною програмного забезпечення Державного земельного кадастру, за умови ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Законом передбачено, що витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку видається заявнику в день надходження заяви про його надання.  Інші відомості Державного земельного кадастру (довідки та кадастровий план) мають бути видані протягом 10 днів.

З середини 2015 р. в Україні запроваджено нову можливість щодо замовлення витягу з кадастру онлайн з оплатою послуги банківською карткою. Щоб замовити витяг з ДЗК онлайн, потрібно зайти на сайт Публічної кадастрової карти та знайдіть свою ділянку за 19-тизначним кадастровим номером. Підтвердження про сформовану заявку та повідомлення про готовність документу особа отримає на свою електронну адресу. Отримати готовий витяг можна в будь-якому центрі надання адміністративних послуг по всій Україні.

Інформуємо, що відомості про земельні ділянки можуть містити помилки, які могли бути допущені у різні часи та з різних причин та звертаємо увагу, що саме власники, землекористувачі передовсім повинні бути зацікавлені в тому, щоб земельна ділянка була внесена до системи Державного земельного кадастру та коректно відображена.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру

Виправлення помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру (далі — ДЗК), регламентовано ст.37 Закону «Про Державний земельний кадастр», пунктами 138,139,142,148,150 Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою КМУ від 17.10.2012 №1051.

Помилками у Державному земельному кадастрі є:

1.    технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

2.    технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру);

3.    помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою);

4.    помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;

5.    технічна помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель;

6.    помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки;

7.   помилка у застосуванні систем  координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру.

·           У разі виявлення фізичною або юридичною особою у витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру технічної помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної чи іншої помилки) заінтересована особа письмово повідомляє про це за формою згідно додатка 29 до Порядку територіальному органові Держгеокадастру у районі (місті) за розташування земельної ділянки.

У повідомленні викладається суть виявлених помилок.

До повідомлення додаються документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей.

Повідомлення у паперовій формі разом із доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Повідомлення про виявлення помилки може бути надіслано також в електронній формі з Державного аграрного реєстру з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Повідомлення про виявлення технічних помилок реєструються в день їх надходження в порядку черговості.

Дата реєстрації повідомлень про виявлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі вважається датою їх прийняття.

Під час прийняття повідомлень про виявлення технічних помилок до Державного земельного кадастру вносяться такі дані:

1.    реєстраційний номер повідомлення;

2.    дата реєстрації повідомлення;

3.    відомості про особу, яка звернулася з повідомленням:

-         для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) (за наявності); податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті); реквізити документа, що посвідчує особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що його видав, тощо);

-         для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи, податковий номер;

-         для територіальної громади - відомості про територіальну громаду міста, селища, села, району у місті, найменування та податковий номер органу місцевого самоврядування;

-         для органу державної влади - найменування та податковий номер органу державної влади;

4.    відомості про державного реєстратора прав на нерухоме майно - прізвище, власне ім’я, по батькові та найменування суб’єкта державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, найменування нотаріального округу (в разі надсилання повідомлення в електронній формі відповідно до пункту 139-1 Порядку ведення Державного земельного кадастру);

5.    відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі;

6.    суть виявлених помилок;

7.    відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.

Розгляд повідомлення про виявлення технічної помилки та виконання за результатами його розгляду дій здійснюються Державним кадастровим реєстратором у день надходження такого повідомлення.

Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1.    складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30  до Порядку). Протокол виправлення помилки у паперовій формі підписується Державним кадастровим реєстратором та засвідчується його печаткою, а в електронній формі - власним електронним цифровим підписом;

2.    безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

3.    письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 до Порядку (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);

4.    надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 до Порядку в електронній формі;

5.    безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

Виправлення технічної помилки здійснюється Державним кадастровим реєстратором у Державному земельному кадастрі, витязі, довідці з Державного земельного кадастру, викопіюванні з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру та всіх документах, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру (в електронній та паперовій формі) та містять відповідні відомості, шляхом повторного виготовлення (в електронній та паперовій формі) відповідних документів (їх аркушів).

На аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить позначку про наявність та виправлення помилки за формою згідно з додатком 32 до Порядку, в якій зазначаються:

1.    дата та номер протоколу виправлення помилки;

2.    дата та номер відповідного документа (за наявності), що містить виправлені відомості;

3.    відомості про Державного кадастрового реєстратора, який зробив позначку.

На аркуші документа в електронній формі, в якому виявлено технічну помилку, Державний кадастровий реєстратор робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом.

Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучається до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним.

Виправлення технічної помилки (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущеної не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру (в тому числі технічна помилка у документах, на підставі яких внесені відомості до Державного земельного кадастру).

Виправлення технічних помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок наявності технічних помилок у документах, на підставі яких внесені такі відомості, здійснюється Державним кадастровим реєстратором після виправлення помилок у зазначених документах за заявою заінтересованої особи за формою згідно з додатком 35 до Порядку.

До заяви додаються:

1.    документи (або їх посвідчені копії), на підставі яких до Державного земельного кадастру внесені відомості, та ті, що містять технічні помилки;

2.    документи з виправленими технічними помилками, які є підставою для виправлення відповідних технічних помилок у Державному земельному кадастрі;

3.    документ, що підтверджує оплату послуг з виправлення технічних помилок у Державному земельному кадастрі.

За виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, справляється адміністративний збір - 0,01 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб., встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

Розрахунковий рахунок для внесення плати надається територіальним органом Держгеокадастру, який надає адміністративну послугу.

Звертаємо увагу! Підставою для відмови у наданні адміністративної послуги є лише невиявлення відповідних технічних помилок, які наведені в повідомленні про виявлення технічної помилки.

Якщо факт невідповідності відомостей Державного земельного кадастру інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, підтверджено, Державний кадастровий реєстратор за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 до Порядку;

2) безоплатно виправляє допущену помилку (крім випадків, коли технічна помилка допущена не з вини органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру);

3) письмово повідомляє не пізніше наступного дня про виправлення помилки заінтересованим особам за формою згідно з додатком 31 до Порядку  (у тому числі власників, користувачів земельних ділянок, а також третіх осіб, інтересів яких стосувалося виправлення помилок);

3-1) надсилає державному реєстраторові прав на нерухоме майно повідомлення за формою згідно з додатком 31 до Порядку в електронній формі;

4) безоплатно видає заявникові за його бажанням витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру на заміну документа, в якому виявлено помилку.

Виправлення інших помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 36 до Порядку та виправляє зазначену помилку.

У повідомленні про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, органом, що здійснює його ведення, зазначаються суть виявлених помилок та можливі шляхи їх виправлення.

Також, виправлення помилок у відомостях про земельну ділянку може здійснюватися на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) або матеріалів інвентаризації земель чи рішення суду.

Інформація про виправлення технічних помилок не пізніше наступного дня з дня їх виправлення надається в письмовій формі власникам та користувачам земельних ділянок, а також третім особам, чиїх інтересів стосувалося виправлення помилок.

Виправлення помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі (в тому числі виявлена під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою).

У разі виявлення фізичною або юридичною особою у документації із землеустрою та оцінки земель помилки щодо визначення характеристик об’єктів Державного земельного кадастру в натурі (на місцевості) із порушенням (зміною) їх значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж земельних ділянок та/або площі, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру (в тому числі під час або після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про земельні ділянки та інші об’єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженої та переданої до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою), заінтересована особа звертається до Державного кадастрового реєстратора із заявою про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру за формою згідно з додатком 37 до Порядку.

До заяви додаються:

-         документи (або їх посвідчені копії), що містять зазначені в повідомленні помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки в документації із землеустрою та оцінки земель (у разі наявності таких документів);

-         погоджена документація із землеустрою та оцінки земель із виправленими відомостями, яка є підставою для виправлення відповідних помилок у Державному земельному кадастрі;

-         документ, що підтверджує оплату послуг із внесення до Державного земельного кадастру виправлених відомостей у документації із землеустрою та оцінки земель (крім випадків внесення відомостей про обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами або прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною документацією).

Заява у паперовій формі разом із доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, а в електронній формі - подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через веб-сторінку Держгеокадастру.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою та оцінки земель, здійснюється після внесення змін до такої документації.

Виправлення помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії.

Помилки, допущені у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, підлягають виправленню у Державному земельному кадастрі після їх виправлення у відповідних кадастрах та інформаційних системах.

У разі виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, заінтересована особа письмово повідомляє про це відповідному територіальному органові Держгеокадастру згідно з додатком 39 до Порядку.

До повідомлення додаються документи, що підтверджують помилки та їх характер.

Повідомлення разом з доданими до нього документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Приймання та ведення обліку заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру, їх розгляд здійснюються відповідно до пунктів 69-87, 210, 211 Порядку після підтвердження факту допущення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, внесення відповідних виправлень відповідно до пунктів 140-148 Порядку.

У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у його відомостях, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначений орган у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересованій особі згідно з додатком 40 до Порядку  та суб'єктові інформаційної взаємодії, від якого така інформація надійшла до Державного земельного кадастру.

У повідомленні про виявлення помилки у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії, зазначаються суть виявленої помилки та можливі шляхи її виправлення.

Виправлення виявленої помилки здійснюється у п’ятиденний строк після отримання виправлених відомостей від відповідного суб'єкта інформаційної взаємодії відповідно до пунктів 144-148 Порядку.

Виправлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельну ділянку, яка не була зареєстрована в державному реєстрі земель.

Виправлення здійснюється на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру органом, що здійснює його ведення за відповідною формою передбаченої додатком 36 до Порядку.

Державний кадастровий реєстратор:

·        виправляє технічну помилку у відомостях Державного земельного кадастру;

·        формує в електронній формі протокол виправлення технічної помилки згідно з додатком 30-1 до Порядку;

·        засвідчує протокол виправлення технічної помилки власним електронним цифровим підписом.

Такі помилки виправляються у день їх виявлення.

Виправлення помилки, що виникла у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки.

Така помилка виправляється на підставі заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки за відповідною формою  згідно додатку 37-1 до Порядку.

До заяви додаються:

1.    документація із землеустрою (відомості з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою), на підставі якої до Державного земельного кадастру внесені відомості;

2.    документація із землеустрою, яка є підставою для виправлення помилок у Державному земельному кадастрі (за наявності).

Заява разом з доданими до неї документами подається заінтересованою особою особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Державний кадастровий реєстратор для виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки здійснює:

·        закриття (у разі зміни площі або меж земельної ділянки) Поземельної книги;

·        формування в електронній та паперовій формі протоколу виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку або внаслідок перенесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, які не були зареєстровані в державному реєстрі земель, згідно з додатком 30-1 до Порядку;

·        передачу органу державної реєстрації прав інформації в порядку інформаційного обміну про виправлену помилку що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку (у разі зміни площі або меж земельної ділянки).

Протокол виправлення помилки формується у двох примірниках, один з яких видається заявникові, другий - долучається до закритої Поземельної книги (у разі закриття Поземельної книги) або до заяви про виправлення помилки, що виникла під час державної реєстрації земельної ділянки з порушенням вимог цього Порядку.

Виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру під час державної реєстрації земельної ділянки, можливе для тих земельних ділянок, на які у Державному земельному кадастрі відсутні актуальні відомості про речові права, зареєстровані у Державному реєстрі речових прав з 1 січня 2013 року.

Виправлення помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилка, що виникає під час перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилка у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань.

Помилки у застосуванні систем координат земельних ділянок (в тому числі помилки, що виникли при перерахунку із однієї системи координат в іншу), які були сформовані до 1 січня 2013 р. та відомості про які були перенесені до Державного земельного кадастру, та помилки у відомостях щодо місця розташування земельних ділянок (зміщення, розворот, віддзеркалювання) виправляються адміністратором Державного земельного кадастру або сертифікованим інженером-землевпорядником шляхом перерахування координат земельних ділянок з урахуванням суміжних землеволодінь та землекористувань, про що вони за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 110-2 Порядку, повідомляють Державному кадастровому реєстратору, який вносить виправлені відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол за формою згідно з додатком 30-1  до Порядку.

У разі коли під час ведення Державного земельного кадастру, проведення землевпорядних робіт або здійснення адміністратором Державного земельного кадастру заходів, визначених підпунктами 1 та 6 пункту 205 Порядку, у відомостях Державного земельного кадастру виявлені повторювані у певної сукупності об’єктів Державного земельного кадастру або у відомостях про земельну ділянку відхилення у значеннях координат поворотних точок меж таких об’єктів від значень, що відповідають їх фактичному місцю розташування в натурі (на місцевості) з урахуванням вимог пункту 151-1  Порядку, адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування таких відомостей, формує уточнені кадастрові плани відповідних земельних ділянок в електронній (цифровій) формі, засвідчує їх кваліфікованим електронним підписом та за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру та/або засобами, визначеними у пункті 110-2 Порядку, надсилає Державному кадастровому реєстраторові, який вносить відкориговані відомості до Державного земельного кадастру та складає протокол в електронній формі згідно з додатком 30-1 до Порядку.

Адміністратор Державного земельного кадастру або сертифікований інженер-землевпорядник здійснює коригування відомостей про земельні ділянки за умови незмінності значень внутрішніх кутів та мір ліній між поворотними точками меж відповідних земельних ділянок.

У разі виявлення органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, помилки у присвоєнні кадастрового номера земельній ділянці (в тому числі після перенесення інформації про земельні ділянки з державного реєстру земель та відомостей про інші об'єкти Державного земельного кадастру, що містяться в документації із землеустрою та оцінки земель, затвердженій та переданій до 1 січня 2013 р. до Державного фонду документації із землеустрою) зазначений орган у п’ятиденний строк з моменту виявлення помилки:

1) складає в електронній та паперовій формі протокол виправлення помилки за формою згідно з додатком 30 до Порядку;

2) безоплатно виправляє помилку в кадастровому номері шляхом присвоєння земельній ділянці за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру нового кадастрового номера, наступного за останнім у відповідному кадастровому кварталі;

3) письмово повідомляє про це власникам, користувачам відповідної земельної ділянки за формою згідно з додатком 31 до Порядку.

Таким чином, можна сказати що, якщо технічна помилка (описка, друкарська, граматична, арифметична чи інша помилка), допущена органом, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, то потрібно звертатись до державного кадастрового реєстратора з відповідним повідомленням про виправлення відповідної помилки. Якщо ж помилка, допущена у відомостях Державного земельного кадастру внаслідок помилки у документації із землеустрою, то спочатку необхідно виправити ці помилки у відповідній документації, а вже потім звертатися до державного кадастрового реєстратора.