Відмінності між версіями «Викуп земельних ділянок та інших об’єктів нерухомого майна для суспільних потреб»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==  
Законодавством (ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р., ратифікованої ЗУ від 17.07.1997, ст.41 КУ, ст.ст.140, 146, 147 та ін. ЗКУ, ст.350, 351 ЦКУ, ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності») передбачена можливість примусового викупу земельних ділянок приватної власності. Законодавство розділяє викуп земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності.
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_535 Протокол № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 20 березня 1952 року]
== Опис суттєвих аспектів ==
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1559-17 Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»]
У чинному законодавстві України встановлені юридичні гарантії права приватної власності. Так, відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.<br />
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/525-16 Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»]


Водночас у нормативно-правових актах визначені випадки примусового позбавлення права приватної власності на землю. Зокрема, в Основному законі зазначено, що примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток із мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження земельних ділянок із мотивів суспільної необхідності - це перехід права власності на земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, до держави чи територіальної громади з мотивів суспільної необхідності.<br />
== Що означає «суспільна потреба»? ==
З метою забезпечення реалізації балансу суспільних, громадських і приватних інтересів у процесі реформування земельних відносин у чинному законодавстві України визначаються основні засади та загальний порядок припинення права власності на земельні ділянки для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. За своїм змістом правовідносини з викупу земельних ділянок для суспільних потреб відрізняються від врегульованих нормами права суспільних відносин, що виникають при відчуженні земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.
'''''Суспільна потреба''''' - обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна.<br />
Стаття 146 ЗК України визначає органи державної влади та місцевого самоврядування, які мають право приймати рішення про викуп земельних ділянок права приватної власності, містить перелік суспільних потреб, а також закріплює загальні правові засади щодо порядку викупу земельних ділянок.
Земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, '''можу бути викуплені для таких суспільних потреб:'''
Викуп земельних ділянок — закріплений у нормах чинного законодавства України комплекс організаційно-правових, фінансових та інших дій органів державної влади і місцевого самоврядування, спрямованих на примусове припинення права приватної власності на земельні ділянки з метою наступного використання таких ділянок виключно для задоволення суспільних потреб, передбачених законом.  
* забезпечення національної безпеки і оборони;
<br />
* будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
Викупу може підлягати вся земельна ділянка або її частина, що належать на праві приватної власності громадянину чи юридичній особі. Якщо в суспільних інтересах чи з мотивів суспільної необхідності має бути викуплена лише частина земельної ділянки, а решта площі цієї ділянки не відповідає потребам раціонального використання землі згідно з її цільовим призначенням, власник земельної ділянки може вимагати викупу всієї земельної ділянки.
* розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
Викуп земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна для суспільних потреб це передача земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за їх згодою у державну чи комунальну власність для задоволення суспільних потреб шляхом укладення договору купівлі-продажу чи іншого правочину у порядку, встановленому законом.
* розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
<br />
* будівництво захисних гідротехнічних споруд;
Викупна ціна це вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних насаджень, що на ній розміщені, з урахуванням збитків, завданих власнику внаслідок викупу земельної ділянки, у тому числі збитків, що будуть завдані власнику у зв'язку з достроковим припиненням його зобов'язань перед третіми особами, зокрема упущена вигода.
* будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
<br />
* створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
Відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності це перехід права власності на земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, за плату в державну чи комунальну власність шляхом їх викупу чи примусового відчуження для потреб держави, територіальної громади, суспільства в цілому.
* розташування об'єктів природно-заповідного фонду.
<br />
Примусове відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності це перехід права власності на земельні ділянки, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, до держави чи територіальної громади з мотивів суспільної необхідності за рішенням суду.
<br />
Суспільна необхідність це обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади виключна необхідність, для забезпечення якої допускається примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, у встановленому законом порядку.
<br />
Суспільна потреба це обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна, викуп яких здійснюється в порядку, встановленому законом.


== Варіант 1 (добровільний) ==
== Які об’єкти підлягають викупу? ==
<br />
'''Об’єкт викупу для суспільних потреб:''' земельна ділянка (її частина), житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що на ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (далі – майно).
Викуп земельних ділянок права приватної власності має здійснюватися за згодою власника, якщо останній не заперечує проти запропонованої йому викупної вартості земельної ділянки. У разі незгоди власника земельної ділянки це питання вирішується в судовому порядку.


== У разі здійснення викупу земельних ділянок уповноважені органи зобов'язані: ==
== Хто може прийняти рішення про викуп майна? ==
#  у встановленому цим законом порядку повідомити власника земельної ділянки про необхідність викупу земельної ділянки для суспільних потреб;
'''<u>Ініціатива щодо викупу майна може належати лише:</u>'''<br />
#  визначити у встановленому законом порядку викупну вартість земельної ділянки;
♦ органам виконавчої влади;<br />
# повідомити власника земельної ділянки про її викупну вартість;
♦ органам місцевого самоврядування;<br />
#  прийняти рішення про викуп земельної ділянки;
♦ спеціальним адміністраціям щодо управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду;<br />
#  укласти з власником договір купівлі-продажу земельної ділянки;
♦ особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами;<br />
#  відшкодувати викупну вартість земельної ділянки у порядку, передбаченому законом, рішенням суду чи договором;
♦ підприємствам, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд і які погодили місце  розташування таких об'єктів.<br />
# у випадках, передбачених законом, прийняти рішення про реституцію земельної ділянки власнику земельної ділянки;
# використовувати земельну ділянку для суспільних потреб, вказаних у рішенні про викуп.
<br />
Передбачений у ст. 146 ЗК України перелік суспільних потреб, для яких може бути проведено викуп земельних ділянок, не є вичерпним і тому у кожному конкретному випадку органи державної влади чи місцевого самоврядування зобов'язані доводити суспільний характер тих потреб, для яких пропонується викупити земельну ділянку права приватної власності.
<br />
Власника земельної ділянки не пізніше ніж за один рік до майбутнього викупу має письмово попередити орган, який приймає рішення про викуп ділянки. Не пізніше одного місяця після одержання повідомлення власник земельної ділянки має надіслати до відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування відповідь про згоду на проведення переговорів щодо умов відшкодування вартості земельної ділянки.
== Так, викуп земельної ділянки може здійснюватися для визначених у ст.7 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» суспільних потреб за умови дотримання наступної процедури: ==
# погодження місця розташування об’єкту, під розміщення якого викупляється земельна ділянка, відповідно до ст.151 ЗКУ;
# прийняття рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб (ст.10 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»);
# проведення переговорів щодо викупу земельної ділянки (ст.11 вказаного Закону);
# укладення договору купівлі-продажу або міни (ст.12 Закону).
Різниця між викупом земельної ділянки для суспільних потреб та примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності


Законодавство України передбачає можливість викупу земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, які на ній розміщені, для задоволення суспільних потреб. Такий викуп має здійснюватись виключно у добровільному порядку на підставі договору купівлі-продажу чи міни.
Рішення щодо викупу майна для суспільних потреб (''[https://www8.city-adm.lviv.ua/inTEAM/Uhvaly.nsf/9315c344519dd559c2256bb50042bc5c/5a277d86ef7db723c22580df002d3648?OpenDocument приклад]'') приймає <u>орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування</u> '''протягом 1 місяця''' з дня отримання пропозиції від ініціатора такого викупу.


Примусове ж відчуження земельної ділянки приватної власності здійснюється за рішенням адміністративного суду за таких умов:
== Повідомлення власника про викуп його майна ==
Орган, який прийняв рішення про викуп майна зобов'язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) <font color="FF0000"> протягом п'яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх  викупу.</font>


1. Коли земельна ділянка відчужується лише для:
{| class="wikitable"
|-
| '''Увага!''' Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) майна рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку, або розміщується в офіційному друкованому виданні/засобі масової інформації.
|}


- об'єктів національної безпеки і оборони;  
У ''письмовому повідомленні'', що надсилається власнику (власникам) зазначається наступна інформація:
# об'єкт викуп, його місцезнаходження, а для земельних ділянок додатково - площа, кадастровий номер (за наявності), категорія земель; 
# мета викупу; 
# умови викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов'язаних з викупом), відомості про земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених; 
# права і обов'язки власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на ній розміщено, які виникли у зв'язку з їх викупом відповідно до закону; 
# відомості про житловий будинок, жиле приміщення (місцезнаходження, площа), що надається замість викуплених;  
# <u>додається</u> план земельної ділянки (її частини), що підлягає викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп.
[[Файл:Nezgoda-Nesterenka-ta-Melnikovoyi.jpg|міні|Відмова від викупу]]


- лінійних об'єктів  та об'єктів транспортної  і енергетичної інфраструктури    (доріг,   мостів,   естакад,     магістральних трубопроводів, ліній електропередачі, аеропортів, морських портів, нафтових  і  газових  терміналів,  електростанцій) та  об'єктів, необхідних  для  їх  експлуатації; 
== Етапи викупу майна для суспільних потреб ==
I. Власник майна протягом 1 місяця після отримання письмового повідомлення повідомляє орган, що прийняв рішення про викуп, про згоду на проведення переговорів або
відмову від викупу. <br />
У разі якщо на час прийняття рішення про викуп земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, передані в оренду та/або заставу чи власник земельної ділянки, що підлягає викупу, не є власником інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, до участі в переговорах залучаються власники цих об'єктів, орендарі та/або заставодержателі.<br />
II. Проведення переговорів щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу.<br />
III. Викуп майна та укладення договору купівлі-продажу (підлягає нотаріальному посвідченню) або договору міни (якщо власнику замість викупленого майна надається інше майно у власність). Якщо протягом 1 року договір не буде укладено, рішення про викуп втрачає чинність.


- об'єктів, пов'язаних  із  видобуванням  корисних  копалин загальнодержавного значення;
{| class="wikitable"
|-
| '''Важливо!''' Після викупу майна право оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо нього припиняється.
|}


- об'єктів природно-заповідного фонду;  
== Компенсація власнику за викуплене майно ==
Вартість викупленого майна може бути відшкодована:
* у грошовій формі;
* надано у власність іншу земельну ділянку чи об'єкти нерухомого майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни:
*# рівноцінної вартості;
*# більшої вартості (але не більше ніж на 10 % від їх експертної оцінки), що передбачає виплату власником різниці у вартості такого майна;
*# меншої вартості, що передбачає виплату власнику різниці у вартості такого майна.


- кладовищ.  
== Викупна ціна майна ==
Викупна ціна включає:
* вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних
* насаджень, що на ній розміщені;
* збитки, завдані внаслідок викупу земельної ділянки;
* збитки, що будуть завдані у зв'язку з достроковим припиненням зобов'язань власника перед третіми особами, зокрема упущена вигода, у повному обсязі;
* вартість виготовлення документації із землеустрою та витрати, пов'язані з державною реєстрацією прав на земельну ділянку (у випадку отримання іншої земельної ділянки замість викупленої).<br />


2. Коли уповноважений орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування прийняв рішення про викуп земельної ділянки для суспільних потреб, організував проведення переговорів у порядку та строки, визначені законом, і власник відмовився відчужувати таку земельну ділянку.
Розмір викупної ціни <u>затверджується рішенням</u> органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп земельної ділянки, або встановлюється за рішенням суду.


== Варіант 2 (Судовий) ==
[[Категорія:Право власності на майно]]
<br />
[[Категорія:Право власності на землю]]
Якщо власник не згоден із запропонованою йому викупною вартістю земельної ділянки, уповноважені органи приймають рішення про примусовий викуп земельної ділянки для суспільних потреб і звертаються із заявою до суду про припинення права власності на земельну ділянку чи її частину у зв'язку з викупом земельної ділянки.
<br />
Рішення суду про примусовий викуп земельної ділянки є підставою для припинення права власності у зв'язку з викупом її для суспільних потреб. У рішенні суду обов'язково мають бути визначені сума викупної вартості та передбачені чинним законодавством України інші форми компенсації вартості земельної ділянки, з якими погоджується власник такої ділянки. Рішення суду щодо суми викупної вартості підлягає виплаті власникові земельної ділянки у строки, передбачені для виконання судового рішення.
<br />
У разі примусового викупу земельної ділянки вартість такої ділянки чи її частини встановлюється відповідно до грошової та експертної оцінки земель, яка проводиться у встановленому законом порядку.
<br />
Викуп земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності здійснюється для потреб, зазначених у ст.15 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності». Такий викуп може бути примусовим.
<br />
При цьому слід враховувати положення ч.5 ст.41 КУ, за якою «Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням їх вартості допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану.»
<br />
Частина перша ст. 183-1 КАС визначає, що право звернутися з адміністративним позовом про примусове відчуження земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності мають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які відповідно до закону можуть викуповувати ці об’єкти для суспільних потреб. Дещо інше формулювання за змістом, але тотожне за суттю міститься у частині першій ст. 16 Закону про відчуження, яка говорить, що орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, що прийняв рішення про відчуження земельної ділянки, у разі недосягнення згоди з власником земельної ділянки, інших об’єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, щодо їх викупу для суспільних потреб відповідно до розділу II цього Закону звертається до адміністративного суду з позовом про примусове відчуження зазначених об’єктів. Аналіз цих нормативних приписів дозволяє дійти висновку, що право на звернення із подібними позовами до адміністративного суду мають лише ті суб’єкти владних повноважень, за якими закон визначив повноваження на викуп таких об’єктів, тобто визначені статтями 8, 9 Закону про відчуження.
<br />
Відповідно до ч.2 ст.15, Закону про відчуження « Примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, допускається, як виняток, з мотивів суспільної необхідності лише в разі, якщо будівництво зазначених у частині першій цієї статті об'єктів передбачається здійснити із застосуванням оптимального варіанта з урахуванням економічних, технологічних, соціальних, екологічних та інших чинників.»
Дане положення разом із переліком потреб у ч.1 ст.15 слугує визначенню «підстав» примусового відчуження. Втім, наявність таких підстав не позбавляє необхідності проведення оціночного тексту, передбаченого ст. 41 КУ, щодо наявності «мотивів суспільної необхідності».
<br />
Згідно із Законом, примусове відчуження з мотивів суспільної необхідності може бути застосоване тоді, коли згоди із власником за процедурою відчуження для суспільних потреб не досягнуто. Тоді відповідний орган може звернутися до суду. Відповідно до ч.4 ст.16 ЗУ «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», «Рішення суду про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, разом із документами, що підтверджують попередню та повну сплату колишньому власнику викупної ціни або державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, надане замість відчуженого, є підставою для державної реєстрації права власності держави чи територіальної громади на зазначені об'єкти».
 
[[Категорія: Доробити]]

Версія за 09:31, 3 вересня 2018

Нормативна база

Що означає «суспільна потреба»?

Суспільна потреба - обумовлена загальнодержавними інтересами або інтересами територіальної громади потреба у земельних ділянках, у тому числі тих, на яких розміщені об'єкти нерухомого майна.
Земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на них розміщені, можу бути викуплені для таких суспільних потреб:

 • забезпечення національної безпеки і оборони;
 • будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування лінійних об'єктів та об'єктів транспортної і енергетичної інфраструктури (доріг, мостів, естакад, нафто-, газо- та водопроводів, ліній електропередачі, зв'язку, аеропортів, морських портів, нафтових і газових терміналів, електростанцій) та об'єктів, необхідних для їх експлуатації;
 • розміщення іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
 • розміщення та обслуговування об'єктів, пов'язаних із видобуванням корисних копалин;
 • будівництво захисних гідротехнічних споруд;
 • будівництво та обслуговування нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, необхідних для їх експлуатації, споруд для підземного зберігання нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва;
 • створення міських парків, будівництво дошкільних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, стадіонів та кладовищ;
 • розташування об'єктів природно-заповідного фонду.

Які об’єкти підлягають викупу?

Об’єкт викупу для суспільних потреб: земельна ділянка (її частина), житловий будинок, інші будівлі, споруди, багаторічні насадження, що на ній розміщені, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (далі – майно).

Хто може прийняти рішення про викуп майна?

Ініціатива щодо викупу майна може належати лише:
♦ органам виконавчої влади;
♦ органам місцевого самоврядування;
♦ спеціальним адміністраціям щодо управління територіями та об'єктами природно-заповідного фонду;
♦ особам, які отримали спеціальний дозвіл (ліцензію) на користування надрами;
♦ підприємствам, які здійснюють будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію, експлуатацію об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури, захисних гідротехнічних споруд і які погодили місце розташування таких об'єктів.

Рішення щодо викупу майна для суспільних потреб (приклад) приймає орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування протягом 1 місяця з дня отримання пропозиції від ініціатора такого викупу.

Повідомлення власника про викуп його майна

Орган, який прийняв рішення про викуп майна зобов'язаний письмово повідомити про це їх власника (власників) протягом п'яти днів з дня прийняття такого рішення, але не пізніше як за три місяці до їх викупу.

Увага! Інформація (письмове повідомлення) надсилається власнику (власникам) майна рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку, або розміщується в офіційному друкованому виданні/засобі масової інформації.

У письмовому повідомленні, що надсилається власнику (власникам) зазначається наступна інформація:

 1. об'єкт викуп, його місцезнаходження, а для земельних ділянок додатково - площа, кадастровий номер (за наявності), категорія земель;
 2. мета викупу;
 3. умови викупу (орієнтовна викупна ціна, строк викупу, джерело фінансування витрат, пов'язаних з викупом), відомості про земельну ділянку, інші об'єкти нерухомого майна, що можуть бути надані замість викуплених;
 4. права і обов'язки власника (власників) земельної ділянки, іншого нерухомого майна, що на ній розміщено, які виникли у зв'язку з їх викупом відповідно до закону;
 5. відомості про житловий будинок, жиле приміщення (місцезнаходження, площа), що надається замість викуплених;
 6. додається план земельної ділянки (її частини), що підлягає викупу, і посвідчена в установленому законом порядку копія рішення про її викуп.
Відмова від викупу

Етапи викупу майна для суспільних потреб

I. Власник майна протягом 1 місяця після отримання письмового повідомлення повідомляє орган, що прийняв рішення про викуп, про згоду на проведення переговорів або відмову від викупу.
У разі якщо на час прийняття рішення про викуп земельна ділянка, інші об'єкти нерухомого майна, що на ній розміщені, передані в оренду та/або заставу чи власник земельної ділянки, що підлягає викупу, не є власником інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, до участі в переговорах залучаються власники цих об'єктів, орендарі та/або заставодержателі.
II. Проведення переговорів щодо викупної ціни, строків та інших умов викупу.
III. Викуп майна та укладення договору купівлі-продажу (підлягає нотаріальному посвідченню) або договору міни (якщо власнику замість викупленого майна надається інше майно у власність). Якщо протягом 1 року договір не буде укладено, рішення про викуп втрачає чинність.

Важливо! Після викупу майна право оренди, емфітевзису, суперфіцію щодо нього припиняється.

Компенсація власнику за викуплене майно

Вартість викупленого майна може бути відшкодована:

 • у грошовій формі;
 • надано у власність іншу земельну ділянку чи об'єкти нерухомого майна, вартість яких враховується при визначенні викупної ціни:
  1. рівноцінної вартості;
  2. більшої вартості (але не більше ніж на 10 % від їх експертної оцінки), що передбачає виплату власником різниці у вартості такого майна;
  3. меншої вартості, що передбачає виплату власнику різниці у вартості такого майна.

Викупна ціна майна

Викупна ціна включає:

 • вартість земельної ділянки (її частини), житлового будинку, інших будівель, споруд, багаторічних
 • насаджень, що на ній розміщені;
 • збитки, завдані внаслідок викупу земельної ділянки;
 • збитки, що будуть завдані у зв'язку з достроковим припиненням зобов'язань власника перед третіми особами, зокрема упущена вигода, у повному обсязі;
 • вартість виготовлення документації із землеустрою та витрати, пов'язані з державною реєстрацією прав на земельну ділянку (у випадку отримання іншої земельної ділянки замість викупленої).

Розмір викупної ціни затверджується рішенням органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування, що здійснює викуп земельної ділянки, або встановлюється за рішенням суду.