Відмінності між версіями «Використання печаток суб'єктами господарювання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 18: Рядок 18:
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1206-18 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15.04.2014 року] було розпочато поступовий перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток юридичними особами.<br />
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1206-18 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15.04.2014 року] було розпочато поступовий перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток юридичними особами.<br />
   
   
Проте, цей Закон залишив не вирішеними такі питання:
Відповідно до ст. 58<sup>-1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарського Кодексу України]:<br>
* яким є юридичне значення відбитку печатки та наслідки непроставлення відбитку печатки;
* Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.<br>
* яким чином суб’єкти господарювання можуть або ж повинні дізнаватися про те, чи обов’язковим є використання печатки їх контрагентом.
* Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
З метою вирішення вищенаведених питань 23.03.2017 року було прийнято [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1982-19 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями» № 1982-VIII].<br />
* Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.<br>
* Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.<br>
Відповідно ст. 166<sup>-24</sup>Кодексу України про Адміністративні правопорушення вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"<br>


Закон набрав чинності через три місяці з дня його опублікування, а саме 20 липня 2017 року.
Таким чином відбулись наступні зміни у законодавстві:<br>
Ним запроваджено наступні положення:<br />


* із законодавства виключено вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання): ''"Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим"'' ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 '''п. 1 ст. 58-1 Господарського кодексу України''']);   
* із законодавства виключено вимоги про обов’язкове використання печаток;   
* незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування: ''"Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування..."''  ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 '''п. 2 ст. 58-1 Господарського кодексу України''']);
* незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
* виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки : ''"Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків"''  ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 '''п. 3 ст. 58-1 Господарського кодексу України''']);
* виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки;
* виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування;   
* виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування;   
* встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі:''"Вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального 
* встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі;
* засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"''. ([http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 '''ст. 166-24 Кодексу України про адміністративні правопорушення''']). 
* засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"''.  
* Закон також встановлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру: ''"Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру "'' ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 '''п. 4 ст. 58-1 Господарського кодексу України''']).<br />  
* Закон також встановлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.<br />  


У сфері, регулювання якої вдосконалено законом, діють Кодекс України про адміністративні правопорушення, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Господарський процесуальний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Податковий кодекс України, Закон України «Про обіг векселів в Україні», Закон України «Про видавничу справу», Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні», Закон України «Про інститути спільного інвестування», Закон України «Про депозитарну систему України», Закон України «Про аграрні розписки».<br />
== Посвідчення довіреностей ==


== Використання печаток суб’єктами господарювання у сфері обігу ліків і підконтрольних речовин ==
Відповідно ч. 3 статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України :<br>
Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності)".<br>
Отже, довіреності підприємств, установ, організацій можуть не мати відтиску печатки, однак залишатимуться дійсними при використанні в роботі.


30 травня 2018 року Уряд прийняв постанову № 419 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» в частині виключення вимоги про обов’язкове використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами виконавчої влади.
== Проблемні моменти застосування змін до законодавства про використання печатки ==


Рішення прийнято '''з метою приведення деяких нормативно-правових актів Уряду у відповідність із вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами — підприємцями»'''.
Оскільки до набрання чинності Законом печатка була основним підтвердженням легітимності документа та його правомочності з точки зору наявності повноважень у особи, що підписала договір чи інший документ, то відтепер достатність лише підпису на документах спростить рейдерам можливості підробки документів, за якими здійснюються реєстраційні дії державними реєстраторами.<br />


Зокрема, зміни вносяться до:
Можливість не посвідчувати печатками довіреності, векселі, аграрні розписки, розрахункові документи також може стати приводом для махінацій.<br />


* Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затверд­женого постановою КМУ від 3 червня 2009 р. № 589;
Більшість державних і приватних підприємств та установ все рівно будуть вимагати відтиск печатки на документі й спроба довести свою правоту призведе тільки до затягування процесу.<br>
 
* Додатку 4 до Ліцензійних умов провад­ження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою КМУ від 30 листопада 2016 р. № 929.
 
Відтак, відомості про наявність матеріально-технічної бази та кваліфікаційний рівень працівників (для виробництва лікарських засобів в умовах аптеки) '''можуть подаватися без печатки.'''
 
'''Не потребуватиме печатки й ряд документів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів'''.
 
== Проблемні моменти застосування Закону ==
 
Цей Закон вважається прогресивним кроком, однак деякі юристи вже зараз бачать ризики, які може спричинити застосування закону.<br />
 
Оскільки до набрання чинності Законом печатка була основним підтвердженням легітимності документа та його правомочності з точки зору наявності повноважень у особи, що підписала договір чи інший документ, то відтепер достатність лише підпису на документах спростить рейдерам можливості підробки документів, за якими здійснюються реєстраційні дії державними реєстраторами, вважають юристи.<br />
 
Можливість не посвідчувати печатками довіреності, векселі, аграрні розписки, розрахункові документи також може стати приводом для махінацій.<br />


Тому прогнозується зростання кількості судових процесів у спорах щодо легітимності тих чи інших юридичних документів, встановлення юридичних фактів та підтвердження виконання зобов’язань.<br />
Тому прогнозується зростання кількості судових процесів у спорах щодо легітимності тих чи інших юридичних документів, встановлення юридичних фактів та підтвердження виконання зобов’язань.<br />

Версія за 10:28, 2 вересня 2019

Нормативна база

Суб’єкти господарювання

Суб’єктами господарювання є:

 1. господарські організації — юридичні особи, створені відповідно до ЦКУ, державні, комунальні й інші підприємства, створені згідно з ГКУ, а також інші юрособи, які провадять господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку;
 2. громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці (ч. 2 ст. 55 ГКУ).
 3. філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), створені ними для здійснення господарської діяльності.

Перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15.04.2014 року було розпочато поступовий перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток юридичними особами.

Відповідно до ст. 58-1 Господарського Кодексу України:

 • Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
 • Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
 • Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.
 • Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Відповідно ст. 166-24Кодексу України про Адміністративні правопорушення вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"

Таким чином відбулись наступні зміни у законодавстві:

 • із законодавства виключено вимоги про обов’язкове використання печаток;
 • незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
 • виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки;
 • виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування;
 • встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі;
 • засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 • Закон також встановлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.

Посвідчення довіреностей

Відповідно ч. 3 статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України :
Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності)".
Отже, довіреності підприємств, установ, організацій можуть не мати відтиску печатки, однак залишатимуться дійсними при використанні в роботі.

Проблемні моменти застосування змін до законодавства про використання печатки

Оскільки до набрання чинності Законом печатка була основним підтвердженням легітимності документа та його правомочності з точки зору наявності повноважень у особи, що підписала договір чи інший документ, то відтепер достатність лише підпису на документах спростить рейдерам можливості підробки документів, за якими здійснюються реєстраційні дії державними реєстраторами.

Можливість не посвідчувати печатками довіреності, векселі, аграрні розписки, розрахункові документи також може стати приводом для махінацій.

Більшість державних і приватних підприємств та установ все рівно будуть вимагати відтиск печатки на документі й спроба довести свою правоту призведе тільки до затягування процесу.

Тому прогнозується зростання кількості судових процесів у спорах щодо легітимності тих чи інших юридичних документів, встановлення юридичних фактів та підтвердження виконання зобов’язань.