Відмінності між версіями «Використання печаток суб'єктами господарювання»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 9 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1982-19 ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями"№ 1982-19  від 23.03.2017 року]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1206-18 ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15.04.2014 року]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарський кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1982-19 Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями" від 23 березня 2017 року № 1982-19]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1206-18 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» від 15 квітня 2014 року № 1206-VII]
== Суб’єкти господарювання ==
Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.


== Суб’єкти господарювання ==
'''Відповідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text до ч.2 статті 55 Господарського кодексу України] суб'єктами господарювання є:'''
 
* господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України], державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
'''Суб’єктами господарювання є:'''
* громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.
 
== Печатки суб’єкта господарювання ==
# господарські організації юридичні особи, створені відповідно до ЦКУ, державні, комунальні й інші підприємства, створені згідно з ГКУ, а також інші юрособи, які провадять господарську діяльність і зареєстровані в установленому законом порядку;
Відповідно до ст. 58<sup>1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text Господарського кодексу України]:
# громадяни України, іноземці й особи без громадянства, які провадять господарську діяльність і зареєстровані відповідно до закону як підприємці ([http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 ч. 2 ст. 55 ГКУ]).
# Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. '''Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.'''
# філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій (структурні одиниці), створені ними для здійснення господарської діяльності.
# Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
 
# Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі '''не створює юридичних наслідків'''.
== Перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток ==
# Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1206-18 Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» № 1206-VII від 15.04.2014 року] було розпочато поступовий перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток юридичними особами.<br />
Відповідно до ст. 58<sup>-1</sup> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 Господарського Кодексу України]:<br>
* Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.<br>
* Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
* Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.<br>
* Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.<br>
Відповідно ст. 166<sup>-24</sup>Кодексу України про Адміністративні правопорушення вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається суб’єктом господарювання, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"<br>
 
Таким чином відбулись наступні зміни у законодавстві:<br>
 
* із законодавства виключено вимоги про обов’язкове використання печаток; 
* незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку у своїй діяльності, відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документу, який подається від імені суб’єкта господарювання органу державної влади або органу місцевого самоврядування;
* виключається можливість визнання документу (угоди, правочину) недійсним (неукладеним, невчиненим) у зв’язку з відсутністю відбитку печатки;
* виключається необхідність використання печаток у взаємовідносинах суб’єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування; 
* встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності відбитку печатки на офіційному документі;
* засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки суб’єкта господарювання або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, - тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"''. 
* Закон також встановлює, що виготовлення, продаж або придбання печаток здійснюється без отримання будь-яких документів дозвільного характеру.<br />
 
== Посвідчення довіреностей ==
== Посвідчення довіреностей ==
Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності).
== Незаконні вимоги до документа ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text статті 166<sup>24</sup> Кодексу України про адміністративні правопорушення] вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається СГ, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки СГ або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, – '''тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.'''
== Судова практика ==


Відповідно ч. 3 статті 58 Кодексу адміністративного судочинства України :<br>
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/83258773 Постанова КГС Верховного Суду від 23.07.2019 у справі № 918/780/18]
Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності)".<br>
* [https://reyestr.court.gov.ua/Review/87329204 Постанова КГС Верховного Суду від 28.01.2020 у справі № 914/1019/16]
Отже, довіреності підприємств, установ, організацій можуть не мати відтиску печатки, однак залишатимуться дійсними при використанні в роботі.
 
== Проблемні моменти застосування змін до законодавства про використання печатки ==
 
Оскільки до набрання чинності Законом печатка була основним підтвердженням легітимності документа та його правомочності з точки зору наявності повноважень у особи, що підписала договір чи інший документ, то відтепер достатність лише підпису на документах спростить рейдерам можливості підробки документів, за якими здійснюються реєстраційні дії державними реєстраторами.<br />
 
Можливість не посвідчувати печатками довіреності, векселі, аграрні розписки, розрахункові документи також може стати приводом для махінацій.<br />
 
Більшість державних і приватних підприємств та установ все рівно будуть вимагати відтиск печатки на документі й спроба довести свою правоту призведе тільки до затягування процесу.<br>
 
Тому прогнозується зростання кількості судових процесів у спорах щодо легітимності тих чи інших юридичних документів, встановлення юридичних фактів та підтвердження виконання зобов’язань.<br />
 


[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія: Адміністративне право]]
[[Категорія: Адміністративне право]]

Поточна версія на 15:44, 14 листопада 2022

Нормативна база

Суб’єкти господарювання

Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.

Відповідно до ч.2 статті 55 Господарського кодексу України суб'єктами господарювання є:

  • господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку;
  • громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

Печатки суб’єкта господарювання

Відповідно до ст. 581 Господарського кодексу України:

  1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.
  2. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи - підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.
  3. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.
  4. Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Посвідчення довіреностей

Довіреності від імені осіб приватного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи. Довіреності від імені особи публічного права видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої на те особи і засвідчуються печаткою такої особи публічного права (за наявності).

Незаконні вимоги до документа

Відповідно до статті 16624 Кодексу України про адміністративні правопорушення вимога посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування про наявність на документі, що подається СГ, відбитка його печатки або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, або відмова у прийнятті документа у зв’язку з відсутністю на ньому відбитка печатки СГ або нотаріального засвідчення вірності копії документа, якщо обов’язковість такого нотаріального засвідчення не встановлена законом, – тягнуть за собою накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Судова практика