Відмінності між версіями «Визнання особи, яка зловживає азартними іграми, обмежено дієздатною»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
Рядок 6: Рядок 6:
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72 Постанова Пленуму Верховного Cуду України від 28 березня 1972 року № 3 "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72 Постанова Пленуму Верховного Cуду України від 28 березня 1972 року № 3 "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"]
== Загальна інформація. ==
== Загальна інформація. ==
Підставами для обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, згідно [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст.36 Цивільним кодексом України] України можуть служити: психічний розлад, істотно впливає на здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними; а також зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми, якщо при цьому людина ставить себе і свою сім’ю у важке матеріальне становище. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.<br /><br />
'''Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи''', якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, '''азартними іграми''' тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n225 ст.36 ЦК України]). Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.<br />
 
Така людина може самостійно вчиняти лише дрібні побутові угоди. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються тільки за згодою піклувальника. Грубо кажучи, купити хліб у магазині людина, чия цивільна дієздатність обмежена, може самостійно, а от для того, щоб взяти кредит або продати квартиру йому необхідна згода піклувальника.<br />
Така людина може самостійно вчиняти лише дрібні побутові угоди. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються тільки за згодою піклувальника. Грубо кажучи, купити хліб у магазині людина, чия цивільна дієздатність обмежена, може самостійно, а от для того, щоб взяти кредит або продати квартиру йому необхідна згода піклувальника.<br /><br />
 
У той же час, відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суд.<br />
У той же час, відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суд.<br />
Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються також піклувальником. Однак піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.<br /><br />
Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються також піклувальником. Однак піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.<br />
Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, заподіяну нею іншій особі.


Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, заподіяну нею іншій особі.недієздатною подається до суду за місцем її проживання, а якщо людина перебуває на лікуванні в наркологічному або психіатричному закладі, – за місцезнаходженням цього закладу.<br />
== Хто має право звертатися ==
Заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подано '''членами її сім’ї, органом опіки та піклування, закладом з надання психіатричної допомоги'''.<br />
Заяву про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подано батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування.
Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у закладі з надання психіатричної допомоги - за місцезнаходженням цього закладу.<br />
Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.<br />


Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.<br />
== Перелік необхідних документів ==


== Хто має право звертатися. ==
'''Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи'''
Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім’ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом.
Із заявою про визнання фізичної особи недієздатною може звернутися будь-який член сім’ї, близький родич, незалежно від їх спільного проживання, орган опіки та піклування, а також психіатричний заклад.<br />


== Вартість. ==
У заяві мають бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад у особи, а також обставини, які істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає  азартними іграми, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15?find=1&text=%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82#n8283 ст. 297 ЦПК України]).
За подання заяви про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним згідно [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 п. 9 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір"] судовий збір не справляється.
Але якщо суд встановить, що заявник діяв несумлінно, з метою позбавлення дієздатності або обмеження дієздатності психічно здорової особи, суд стягує всі судові витрати із заявника. Новелою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України] (ст. 39) є те, що в ньому передбачено право на відшкодування заявником моральної шкоди у разі пред'явлення ним недобросовісної вимоги без достатніх підстав.<br />


== Перелік необхідних документів. ==
У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права мають бути викладені обставини, що свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для неповнолітнього здійснення ним цього права.
=== Зміст заяви ===
У заяві повинно бути зазначено, стосовно яких прав варто обмежити дієздатність громадянина:
• одержувати й самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами;
• укладати угоди (договори дарування, купівлі-продажу, позики і т. д.).<br />


Громадянин, про обмеження цивільної дієздатності якого подана в суд заява, стає особою, що бере участь у справі. Тому незалежно від стану здоров'я йому повинна надсилатися копія заяви. Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 64 Конституції України, ст. ст. 31, 32, 38 ЦПК] України він має право всіма законними способами відстоювати в суді свої інтереси, доручати ведення справи своєму представникові, адвокатові.<br />
Громадянин, про обмеження цивільної дієздатності якого подана в суд заява, стає особою, що бере участь у справі. Тому незалежно від стану здоров'я йому повинна надсилатися копія заяви. Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 64 Конституції України, ст. ст. 31, 32, 38 ЦПК] України він має право всіма законними способами відстоювати в суді свої інтереси, доручати ведення справи своєму представникові, адвокатові.<br />


2. Визнання громадянина недієздатним можливо за умови, що воно викликає певні правові наслідки. У тих випадках, коли психічно хвора особа не є небезпечною, визнання її недієздатною є порушенням його прав, що передбачено [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text Європейською конвенцією про права людини від 4 листопада 1950 р.] ([[http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17|ст. ст. 5 - 9, розділ 1]]).
В заяві про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним повинна бути зазначена мета, для досягнення якої необхідно визнати його таким.<br />
В заяві про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним повинна бути зазначена мета, для досягнення якої необхідно визнати його таким.
'''Разом із заявою про визнання громадянина обмежено дієздатним особа, що звертається з такою заявою, повинна надати докази, що підтверджують''':<br />
Разом із заявою про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним особа, що звертається з такою заявою, повинна представити суду такі документи:<br />


- докази, що підтверджують хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними. Такими доказами можуть бути:
* хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними (виписка з історії хвороби, довідка про стан здоров'я, довідка, що особа проходила стаціонарне обстеження в лікарні у зв`язку із надмірним захопленням азартними іграми, тощо);  
* а) виписка з історії хвороби;
* наявність обставини, які істотно впливають на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними та свідчать про факти зловживання особою азартними іграм (виписки з ігрового рахунку, договори про надання фінансових кредитів, договори позики, кредитні договори, документи про відкриті виконавчі провадження про стягнення заборгованості тощо);
* б) довідка про стан здоров'я;
* вчинення дій, внаслідок яких особа, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (акти опитування сусідів, покази свідків, документи про наявність заборгованості по сплаті аліментів, тощо);
* в) виписка з військового квитка про причину звільнення з армії або відсторонення від проходження військової служби;
* фактичне матеріальне становище особи, щодо якої порушена справа про обмеження дієздатності (довідки про доходи, документи про наявність/відсутність у власності майна, тощо);
* г) довідка військового госпіталю про поранення, травму голови;
* д) документи й акти, складені працівниками міліції, представниками громадськості;
* е) показання свідків, лікарів про дивну поведінку громадянина в побуті, на вулиці, про наявність захворювання;
* ж) інші докази, які свідчать, що в громадянина є серйозні відхилення від звичайних норм поведінки (постійно сміється, смикається, жестикулює, командує, співає тощо).<br />


При наявності достатніх даних про хронічний, стійкий психічний розлад громадянина для визначення його психічного стану судді (суду) слід призначити судово-психіатричну експертизу й отримати медичний висновок;
== Вартість ==
=== - докази, що підтверджують факти зловживання особою спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами: ===
За подання заяви про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним згідно [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3674-17 п. 9 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір"] судовий збір не справляється.
* а) протоколи зборів трудового колективу, де працює особа;
Але якщо суд встановить, що заявник діяв несумлінно, з метою позбавлення дієздатності або обмеження дієздатності психічно здорової особи, суд стягує всі судові витрати із заявника. Новелою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України] (ст. 39) є те, що в ньому передбачено право на відшкодування заявником моральної шкоди у разі пред'явлення ним недобросовісної вимоги без достатніх підстав.<br />
* б) протоколи засідань громадських організацій, житлово-експлуатаційних організацій, вуличних комітетів;
* в) акти й протоколи органів міліції;
* г) постанови судді про притягнення до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство;
* д) довідки медичних установ, про те, що громадянин лікувався від наркоманії, зловживання спиртними напоями;
* е) акти адміністрації про відсторонення від роботи особи, що з'явилася на роботі в стані алкогольного або токсичного сп'яніння;
* ж) копії рішень судів у справах про звільнення особи з роботи за [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 п. 7 ст. 40 Кодексу законів про працю України];
* з) різні протоколи, медичні довідки, картки та ін.<br />
 
=== - докази про матеріальне становище особи, щодо якої порушена справа про обмеження дієздатності: ===
* а) довідка про заробітну плату;
* б) довідка про одержувану пенсію, про інші доходи;
* в) довідка про наявність майна, його вартість і значимість для сім'ї.
=== - докази про доходи сім'ї та кількість її членів: ===
* а) довідки про заробітну плату членів сім'ї;
* б) довідки про пенсію й інші доходи;
* в) довідка про наявність у сім'ї як загального, так і роздільного майна;
* г) довідка житлово-експлуатаційних організацій або вуличних комітетів про склад сім'ї, наявність утриманців (не тільки тих, які проживають із цією особою, але й тих, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати, наприклад, платити аліменти дитині від першого шлюбу, утримувати матір, батька - осіб з інвалідністю I групи або які потребують його допомоги на інших законних підставах);
=== - характеристики з місця роботи й проживання. ===
Назва заяви повинна вказувати на її зміст. Наприклад, "Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи" або "Заява про визнання особи недієздатною" тощо.
=== ЗРАЗОК ===
 
______________ (назва суду)
Заявник : ________________________
(ПІБ, повна адреса, номер телефону, ІПН)
Третя особа: Міський відділ органу опіки та піклування
________________________
(адреса, телефон)
ЗАЯВА
про обмеження цивільної дієздатності
_____ (ПІБ особи, відносно якої ставиться питання про обмеження цивільної дієздатності) який проживає разом зі мною з ______ року і доводиться мені чоловіком з ________ 20__ р.  Протягом останніх ____ років він всі отримані гроші витрачає на азартні ігри чим ставить сім'ю в тяжке матеріальне становище. У зв'язку із зловживанням азартних ігор має довідку про психічний розлад здоров'я.
Згідно зі ст. 36 - 37 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text Цивільного кодексу України] та ст. 295-297 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text Цивільного процесуального кодексу України,] 
 
ПРОШУ:
1. Визнати обмежено дієздатним _______ (П.І.Б., рік та місце народження).
2. Призначити судово-психіатричну експертизу.
 
Додаток:
1. Копія свідоцтва про укладення шлюбу;
2. Копія свідоцтва про народження дитини;
3. Довідку про психічний розлад здоров'я;
4. Довідка про заробітну плату чоловіка;
5. Довідка лікаря-нарколога;
6. Копія заяви для сторін.
 
    Дата                                    (Підпис) (П.І.Б.)<br />
 
== Призначення експертизи. ==
1.Після порушення справи суддя повинен здійснити в порядку провадження у справі до судового розгляду таке коло процесуальних дій: визначити склад учасників, необхідні докази, призначити справу до розгляду, зробити виклики і повідомлення учасникам процесу. Судово-психіатрична експертиза повинна бути призначена, коли в справі зібрані всі докази, необхідні для призначення цієї експертизи.<br /><br />
 
У тому випадку, коли заявник припускає, що громадянин страждає на хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого не здатний усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними, але при поданні заяви в суд не може представити офіційні документи про це з лікувальної установи, заява не може бути прийнята судом.<br /><br />
 
У цьому випадку суд залишає заяву без руху і пропонує заявникові надати такі документи, в іншому випадку суддя повертає таку заяву заявникові ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 п. 4 ст. 121 Цивільного процесуального кодексу України]). По такій справі не можна призначати експертизу, тому що будуть порушені права громадянина, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text Європейською конвенцією про права людини.<br />]<br />


=== В ухвалі про призначення експертизи на вирішення експертів мають бути поставлені такі питання: ===
== Призначення експертизи ==
#  чи хворіє дана особа на психічну хворобу;
#  чи розуміє вона значення своїх дій та чи може керувати ними.
Зазначена ухвала є обов'язковою для особи, тобто вона зобов'язана з'явитися на судово-психіатричну експертизу.<br /><br />


2. Відповідно до п. 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72#Text постанови Пленуму Верховного Cуду України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"] у виняткових випадках, коли громадянин явно ухиляється від проходження експертизи, він за ухвалою суду може бути направлений на експертизу в примусовому порядку. Питання про таке направлення на експертизу розглядається в судовому засіданні з обов'язковою участю прокурора та психіатра. У цій же ухвалі суд зазначає, якій установі доручається проведення експертизи і на який орган у випадку примусового призначення експертизи покладається обов'язок його виконувати. Ухвала на виконання надсилається органам внутрішніх справ.<br />
Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.


Порядок реалізації приводу регулюється п. 14.7 Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.11.2010 р. N 550. Дільничний  інспектор міліції виконує доручення органів слідства, дізнання, прокуратури, суду та за їх постановою здійснює привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків та потерпілих. <br />
У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.
Підставою для виконання приводу є ухвала суду, постанова прокурора, постанова судді, постанова слідчого чи органу дізнання. Привід виконується органом внутрішніх справ і, як правило, за місцем фактичного проживання особи, яка ухиляється від явки за викликом. В ухвалі про привід зазначається ім'я фізичної особи, яка підлягає приводу, місце проживання, роботи чи навчання, підстави застосування приводу, коли і куди ця особа повинна бути доставлена, кому доручається здійснення приводу. Ухвала про привід у суд передається для виконання до органу внутрішніх справ за місцем провадження в справі або за місцем проживання, роботи чи навчання особи, яка підлягає приводу. Не підлягають приводу в суд особи, які не можуть бути допитані відповідно до ст. 51 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text ЦПК], а також малолітні та неповнолітні особи, вагітні жінки, особи з інвалідністю I та II групи, особи, які доглядають дітей віком до 6 років або дітей з інвалідністю. У разі неможливості приводу особа, яка виконує ухвалу, через начальника органу внутрішніх справ негайно повертає її до суду з письмовим поясненням причин невиконання.<br />
У випадку постановлення ухвали про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу, в ній повинні бути вказані факти явного ухилення від проходження експертизи.<br />


== Розгляд справи. ==
== Розгляд справи. ==
'''1.''' Відповідно до ч. 1 даної статті та п. 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72#Text постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"] справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника та представника органу опіки та піклування.<br />
'''1.''' Відповідно до ч. 1 даної статті та п. 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72#Text постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"] справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника та представника органу опіки та піклування.<br />
В тому випадку, якщо справа буде розглянута без участі органів опіки і піклування, рішення в будь-якому випадку підлягає скасуванню. Суд повинен вжити необхідних заходів для явки представників органів опіки і піклування в судове засідання, аж до застосування по відношенню до них заходів адміністративної відповідальності.<br />
В тому випадку, якщо справа буде розглянута без участі органів опіки і піклування, рішення в будь-якому випадку підлягає скасуванню. Суд повинен вжити необхідних заходів для явки представників органів опіки і піклування в судове засідання, аж до застосування по відношенню до них заходів адміністративної відповідальності.<br />
Громадянин, щодо якого розглядається справа, викликається в судове засідання, якщо це можливо за станом його здоров'я. Неявка громадянина в судове засідання не позбавляє суд права розглянути справу в його відсутності при додержанні вимог, передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 299 Цивільного процесуального кодексу України].<br /><br />
Громадянин, щодо якого розглядається справа, викликається в судове засідання, якщо це можливо за станом його здоров'я. Неявка громадянина в судове засідання не позбавляє суд права розглянути справу в його відсутності при додержанні вимог, передбачених [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 299 Цивільного процесуального кодексу України].<br />


'''2.''' Слід мати на увазі, що від вирішення питання про дієздатність особи залежить можливість його участі у розв'язанні інших цивільних справ. Тому заяви про визнання особи обмежено дієздатною або недієздатною підлягають розглядові окремо від інших вимог у порядку, передбаченому [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. ст. 295-300 ЦПК України].<br /><br />
'''2.''' Слід мати на увазі, що від вирішення питання про дієздатність особи залежить можливість його участі у розв'язанні інших цивільних справ. Тому заява про визнання особи обмежено дієздатною підлягає розглядові окремо від інших вимог у порядку, передбаченому [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. ст. 295-300 ЦПК України].<br />


Одночасно зі спором про право цивільне, питання про обмежену дієздатність або недієздатність особи може вирішуватись судом лише в тому разі, коли спір виник після смерті цього громадянина. (п. 8 постанови [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72#Text Пленуму ВС України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"]). Проте ВСУ не вказав, в порядку якого судочинства повинна вирішуватися дана категорія справ. Очевидно, що питання про обмежену дієздатність або недієздатність особи може вирішуватись судом, коли спір виник після смерті цього громадянина в порядку позовного провадження.<br /><br />
Одночасно зі спором про право цивільне, питання про обмежену дієздатність або недієздатність особи може вирішуватись судом лише в тому разі, коли спір виник після смерті цього громадянина. (п. 8 постанови [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-72#Text Пленуму ВС України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"]). Проте ВСУ не вказав, в порядку якого судочинства повинна вирішуватися дана категорія справ. Очевидно, що питання про обмежену дієздатність або недієздатність особи може вирішуватись судом, коли спір виник після смерті цього громадянина в порядку позовного провадження.<br />


== Підстави для відмови. ==
== Підстави для відмови ==
Оскільки законодавець зобов'язав заявника ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 п. 1 ст. 297 Цивільного Процесуального кодексу України]) викласти обставини, що свідчать про підстави порушення даної категорії справ, а також [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України] (форма і зміст позовної заяви) містить вимогу щодо зазначення доказів, які підтверджують кожну із обставин, суди вправі у разі недотримання з боку заявника даних процесуальних вимог залишати заяву без руху в порядку [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 121 Цивільного Процесуального кодексу України].<br /><br />
Оскільки законодавець зобов'язав заявника ([http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 п. 1 ст. 297 Цивільного Процесуального кодексу України]) викласти обставини, що свідчать про підстави порушення даної категорії справ, а також [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України] (форма і зміст позовної заяви) містить вимогу щодо зазначення доказів, які підтверджують кожну із обставин, суди вправі у разі недотримання з боку заявника даних процесуальних вимог залишати заяву без руху в порядку [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 ст. 121 Цивільного Процесуального кодексу України].<br />


== Порядок оскарження ==
== Порядок оскарження ==
Рядок 129: Рядок 62:


== Поновлення цивільної дієздатності. ==
== Поновлення цивільної дієздатності. ==
Відновлення повної цивільної дієздатності також відбувається за рішенням суду, в тому випадку якщо людина одужала або її стан покращився настільки, що вона може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також перестала зловживати спиртними напоями, наркотичними речовинами, азартними іграми і т. д. З моменту вступу в силу рішення суду про поновлення цивільної дієздатності опіка чи піклування припиняються.<br />
Відновлення повної цивільної дієздатності також відбувається за рішенням суду, в тому випадку якщо людина одужала або її стан покращився настільки, що вона може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також перестала зловживати азартними іграми і т. д. З моменту вступу в силу рішення суду про поновлення цивільної дієздатності опіка чи піклування припиняються.<br />


== Особливі випадки. ==
== Особливі випадки. ==

Поточна версія на 07:55, 29 липня 2021

Нормативна база

Загальна інформація.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами, азартними іграми тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (ст.36 ЦК України). Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.
Така людина може самостійно вчиняти лише дрібні побутові угоди. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються тільки за згодою піклувальника. Грубо кажучи, купити хліб у магазині людина, чия цивільна дієздатність обмежена, може самостійно, а от для того, щоб взяти кредит або продати квартиру йому необхідна згода піклувальника.
У той же час, відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суд.
Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються також піклувальником. Однак піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними.
Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, заподіяну нею іншій особі.

Хто має право звертатися

Заяву про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подано членами її сім’ї, органом опіки та піклування, закладом з надання психіатричної допомоги.
Заяву про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подано батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, у тому числі неповнолітньої особи, подається до суду за місцем проживання цієї особи, а якщо вона перебуває на лікуванні у закладі з надання психіатричної допомоги - за місцезнаходженням цього закладу.
Підсудність справ про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, визначається за клопотанням заявника ухвалою судді Верховного Суду України.

Перелік необхідних документів

Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

У заяві мають бути викладені обставини, що свідчать про психічний розлад у особи, а також обставини, які істотно впливають на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, чи обставини, що підтверджують дії, внаслідок яких фізична особа, яка зловживає азартними іграми, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище. (ст. 297 ЦПК України).

У заяві про обмеження права неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавлення її цього права мають бути викладені обставини, що свідчать про негативні матеріальні, психічні чи інші наслідки для неповнолітнього здійснення ним цього права.

Громадянин, про обмеження цивільної дієздатності якого подана в суд заява, стає особою, що бере участь у справі. Тому незалежно від стану здоров'я йому повинна надсилатися копія заяви. Відповідно до ст. 64 Конституції України, ст. ст. 31, 32, 38 ЦПК України він має право всіма законними способами відстоювати в суді свої інтереси, доручати ведення справи своєму представникові, адвокатові.

В заяві про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним повинна бути зазначена мета, для досягнення якої необхідно визнати його таким.
Разом із заявою про визнання громадянина обмежено дієздатним особа, що звертається з такою заявою, повинна надати докази, що підтверджують:

  • хронічний, стійкий психічний розлад, внаслідок якого особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та/або керувати ними (виписка з історії хвороби, довідка про стан здоров'я, довідка, що особа проходила стаціонарне обстеження в лікарні у зв`язку із надмірним захопленням азартними іграми, тощо);
  • наявність обставини, які істотно впливають на здатність особи усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними та свідчать про факти зловживання особою азартними іграм (виписки з ігрового рахунку, договори про надання фінансових кредитів, договори позики, кредитні договори, документи про відкриті виконавчі провадження про стягнення заборгованості тощо);
  • вчинення дій, внаслідок яких особа, поставила себе чи свою сім’ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов’язана утримувати, у скрутне матеріальне становище (акти опитування сусідів, покази свідків, документи про наявність заборгованості по сплаті аліментів, тощо);
  • фактичне матеріальне становище особи, щодо якої порушена справа про обмеження дієздатності (довідки про доходи, документи про наявність/відсутність у власності майна, тощо);

Вартість

За подання заяви про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним згідно п. 9 ч. 2 ст. 3 Закону України "Про судовий збір" судовий збір не справляється. Але якщо суд встановить, що заявник діяв несумлінно, з метою позбавлення дієздатності або обмеження дієздатності психічно здорової особи, суд стягує всі судові витрати із заявника. Новелою Цивільного кодексу України (ст. 39) є те, що в ньому передбачено право на відшкодування заявником моральної шкоди у разі пред'явлення ним недобросовісної вимоги без достатніх підстав.

Призначення експертизи

Суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров’я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.

У виняткових випадках, коли особа, щодо якої відкрито провадження у справі про обмеження її у цивільній дієздатності, явно ухиляється від проходження експертизи, суд у судовому засіданні за участю лікаря-психіатра може постановити ухвалу про примусове направлення фізичної особи на судово-психіатричну експертизу.

Розгляд справи.

1. Відповідно до ч. 1 даної статті та п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним" справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи чи визнання фізичної особи недієздатною суд розглядає за участю заявника та представника органу опіки та піклування.
В тому випадку, якщо справа буде розглянута без участі органів опіки і піклування, рішення в будь-якому випадку підлягає скасуванню. Суд повинен вжити необхідних заходів для явки представників органів опіки і піклування в судове засідання, аж до застосування по відношенню до них заходів адміністративної відповідальності.
Громадянин, щодо якого розглядається справа, викликається в судове засідання, якщо це можливо за станом його здоров'я. Неявка громадянина в судове засідання не позбавляє суд права розглянути справу в його відсутності при додержанні вимог, передбачених ст. 299 Цивільного процесуального кодексу України.

2. Слід мати на увазі, що від вирішення питання про дієздатність особи залежить можливість його участі у розв'язанні інших цивільних справ. Тому заява про визнання особи обмежено дієздатною підлягає розглядові окремо від інших вимог у порядку, передбаченому ст. ст. 295-300 ЦПК України.

Одночасно зі спором про право цивільне, питання про обмежену дієздатність або недієздатність особи може вирішуватись судом лише в тому разі, коли спір виник після смерті цього громадянина. (п. 8 постанови Пленуму ВС України N 3 від 28.03.72 р. "Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним"). Проте ВСУ не вказав, в порядку якого судочинства повинна вирішуватися дана категорія справ. Очевидно, що питання про обмежену дієздатність або недієздатність особи може вирішуватись судом, коли спір виник після смерті цього громадянина в порядку позовного провадження.

Підстави для відмови

Оскільки законодавець зобов'язав заявника (п. 1 ст. 297 Цивільного Процесуального кодексу України) викласти обставини, що свідчать про підстави порушення даної категорії справ, а також ст. 175 Цивільного процесуального кодексу України (форма і зміст позовної заяви) містить вимогу щодо зазначення доказів, які підтверджують кожну із обставин, суди вправі у разі недотримання з боку заявника даних процесуальних вимог залишати заяву без руху в порядку ст. 121 Цивільного Процесуального кодексу України.

Порядок оскарження

Рішення суду в справі набуває законної сили в звичайному порядку, тобто воно може бути оскаржене в суді апеляційної інстанції.

Поновлення цивільної дієздатності.

Відновлення повної цивільної дієздатності також відбувається за рішенням суду, в тому випадку якщо людина одужала або її стан покращився настільки, що вона може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, а також перестала зловживати азартними іграми і т. д. З моменту вступу в силу рішення суду про поновлення цивільної дієздатності опіка чи піклування припиняються.

Особливі випадки.

Відповідно до ч. 2 ст. 40 Цивільного кодексу України: якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.
Якщо справу про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним було порушено за заявою особи, яка не мала на це повноважень, суд не відмовляє в задоволенні заяви, а закриває провадження у справі на підставі п. 1 ст. 205 Цивільного Процесуального кодексу України, оскільки такі заяви зазначених осіб не підлягають розгляду в судах.