Вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 21:10, 20 грудня 2016, створена Natalia.melnyk (обговореннявнесок) (Створена сторінка: == Нормативна база: == * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] * [http://zakon2.r...)

Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база:

Опис суттєвих аспектів, що впливають на один із варіантів вирішення проблеми

Культурні цінності - об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України.

Відповідно до законодавства України культурними цінностями є:

 • оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури,
 • художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів, твори
 • декоративно-прикладного і традиційного народного мистецтва;
 • предмети, пов’язані з історичними подіями, розвитком суспільства та держави, історією науки і культури, а також такі, що стосуються життя та діяльності видатних діячів держави, політичних партій, громадських і релігійних організацій, науки, культури та мистецтва;
 • предмети музейного значення, знайдені під час археологічних розкопок;
 • старовинні книги та інші видання, що становлять історичну,
 • художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції;
 • унікальні та рідкісні музичні інструменти;
 • різноманітні види зброї, що має художню, історичну, етнографічну та наукову цінність;
 • рідкісні поштові марки, рідкісні монети, ордени, медалі, печатки та інші предмети колекціонування;
 • родинні цінності - культурні цінності, що мають характер особистих або родинних предметів та інші.

Вивезенням культурних цінностей вважається їх фактичне переміщення через митний кордон України з території України без зобов'язання їх повернення до країни.

Відповідно, ввезенням культурних цінностей - їх фактичне переміщення без зобов'язання їх зворотного вивезення з України.

Якщо мова йде про повернення культурних цінностей, то мається на увазі дії, пов’язані із ввезенням на територію України чи вивезенням з її території на території інших держав культурних цінностей відповідно до позовів і звернень нашої країни, інших держав (їх уповноважених органів), рішень судів України або іноземних держав.

Добровільний порядок

З метою вивезення культурних цінностей не пізніше ніж за місяць до дати їх вивезення власник подає до Міністерства культури України клопотання про право на вивезення культурних цінностей, до якого додається:

 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
 • висновок державної експертизи.

Заявлені до вивезення культурні цінності підлягають обов'язковій державній експертизі. Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей та розміри плати за неї затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі, якщо особа, яка порушила клопотання про вивезення культурних цінностей, відмовляється подати на державну експертизу заявлені до вивезення культурні цінності – це розглядається як відмова заявника від їх вивезення. За результатами проведеної експертизи заявлених до вивезення культурних цінностей, Міністерство культури України вносить їх до Державного реєстру національного культурного надбання незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання про вивезення даних цінностей.

За клопотанням власника культурних цінностей чи уповноваженої ним особи Міністерство культури України приймає на підставі висновку державної експертизи рішення про можливість або неможливість вивезення культурних цінностей, про що повідомляє письмово в місячний термін від дня офіційного надходження клопотання.

У разі прийняття рішення про можливість вивезення культурних цінностей - видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення культурних цінностей. Зразок свідоцтва на право вивезення культурних цінностей затверджується Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей є підставою для пропуску зазначених у ньому культурних цінностей за межі митної території України. Вивезення культурних цінностей без цього свідоцтва забороняється.

При цьому, стаття 14 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» закріплює перелік культурних цінностей, які не підлягають вивезенню:

 • культурні цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання;
 • культурні цінності,включені до Національного архівного фонду;
 • культурні цінності, включені до Музейного фонду України.

Порядок тимчасового вивезення культурних цінностей

Тимчасове вивезення культурних цінностей - обумовлене угодою переміщення юридичними чи фізичними особами з будь-якою законною метою через митний кордон України культурних цінностей з території України із зобов'язанням їх зворотного ввезення в Україну в обумовлений угодою термін.

Тимчасове вивезення культурних цінностей може здійснюватися:

 • для організації виставок;
 • для проведення реставраційних робіт і наукових досліджень;
 • у зв'язку з театральною, концертною та іншою артистичною діяльністю; в інших випадках, передбачених законодавством України.

Ті культурні цінності, які тимчасово вивезені з України і не повернуті в обумовлений угодою термін, вважаються незаконно вивезеними.

З метою тимчасового вивезення культурних цінностей власник або уповноважена ним особа подає до Міністерства культури України відповідне клопотання, до якого додається:

 • копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк, засвідчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, або нотаріально;
 • документ про страхування культурних цінностей, що тимчасово
 • вивозяться, із забезпеченням усіх випадків страхового ризику або документ про державні гарантії фінансового покриття будь-якого ризику, виданий країною, яка приймає культурні цінності;
 • документ, що підтверджує право власності на культурні цінності;
 • висновок державної експертизи.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", особі може бути відмовлено у видачі свідоцтва на право тимчасового вивезення культурних цінностей якщо:

 • відсутні гарантії щодо забезпечення надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою термін;
 • заявлені для тимчасового вивезення культурні цінності в такому стані, що не можна змінювати умови їх зберігання;
 • культурні цінності є предметом спору щодо права власності на них;
 • страхова вартість культурних цінностей, заявлених для тимчасового вивезення, не відповідає їх реальній вартості;
 • культурні цінності, заявлені для тимчасового вивезення, перебувають в розшуку;
 • у державі, до якої передбачено здійснити тимчасове вивезення культурних цінностей, сталося стихійне лихо, виникли збройні конфлікти, введено надзвичайний стан або існують інші обставини, що перешкоджають забезпеченню надійного зберігання і поверненню культурних цінностей, які тимчасово вивозяться в цю державу.

Ввезення в Україну культурних цінностей

Культурні цінності, що ввозяться в Україну, підлягають реєстрації в порядку, встановленому Міністерством культури України, Міністерством юстиції України разом з Міністерством фінансів України.

Підставою для ввезення культурних цінностей на митну територію України є подання органу доходів і зборів свідоцтва на право їх вивезення, якщо це передбачено законодавством держави, звідки ввозяться культурні цінності.

В разі ж відсутності такого свідоцтва ввезені цінності підлягають затриманню органами доходів і зборів до встановлення їх власника та одержання його доручення щодо подальшого переміщення або використання цих цінностей. При цьому, таке доручення має бути підтверджене дипломатичним представництвом або консульською установою країни, громадянином якої є власник культурних цінностей.

У пунктах пропуску через державний кордон України контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей (у тому числі з метою транзиту) здійснюється органами доходів і зборів. Даний вид контролю за ввезенням культурних цінностей до України через державний кордон здійснюється у документальному вигляді.

Важливо звернути увагу, що ввезення культурних цінностей, щодо яких оголошено розшук, забороняється. Такі цінності вилучаються та повертаються їх власнику. Крім цього, забороняється ввезення контрафактних примірників художніх творів.

Повернення культурних цінностей

Відповідно до статті 4 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", Поверненню в Україну підлягають:

 • культурні цінності, незаконно вивезені з території України;
 • культурні цінності, евакуйовані з території України під час війн та збройних конфліктів і не повернуті назад;
 • культурні цінності, тимчасово вивезені з території України і не повернуті в Україну.

Культурні цінності, що перебувають за межами України на законних підставах, можуть бути повернуті шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником культурних цінностей, обміну їх на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок.

При цьому, аналогічно вирішується питання, якщо культурні цінності, що на законних підставах перебуваютьу власності фізичних чи юридичних осіб України, але походження яких пов'язане з історією та культурою інших держав, можуть бути повернуті до цих держав шляхом укладення договору купівлі-продажу з власником культурних цінностей, обміну на взаємовигідних засадах або отримання в дарунок.

Повернення незаконно ввезених в Україну культурних цінностей здійснюється відповідно до законодавства України або за рішенням суду. Незаконно ввезені в Україну культурні цінності, що повертаються, звільняються від оподаткування митними платежами, які відповідно до закону справляються при ввезенні товарів на митну територію України. Усі витрати, пов'язані з поверненням культурних цінностей, несе сторона, що вимагає їх повернення.

Контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей – Міністерство культури України.

У разі вивезення або ввезення культурних цінностей мито справляється згідно із законами України. При цьому, при ввезенні (пересиланні) на митну територію України громадянами звільняються від оподаткування митними платежами такі культурні цінності:

 • оригiнали гравюр, лiтографiй;
 • оригінали скульптур і статуеток;
 • марки поштові, гербові;
 • колекцiї та предмети колекцiонування із зоологiї, ботанiки, мiнералогiї, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес;
 • предмети антикварiату вiком понад 100 рокiв та інші, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України, підлягають письмовому декларуванню.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження» № 448 від 21.05.2012, вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли сумарна фактурна вартість культурних цінностей:

 • не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та з обов’язковим письмовим декларуванням;
 • перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, - на умовах поміщення товарів у митний режим експорту.

Вилучені або конфісковані за рішенням суду культурні цінності, безоплатно передаються Міністерству культури України, Державній архівній службі України, які забезпечують їх зберігання, експертизу та інформацію про них з метою уточнення права власності на них. Після того як право власності буде встановлено, вони передаються в установленому порядку їх законному власнику чи уповноваженій ним особі. Слід звернути увагу, що витрати на зберігання та експертизу культурних цінностей відшкодовує власник, якщо інше не передбачено законодавством України або рішенням суду.

Відповідальність за контрабанду Особи, винні у порушенні законодавства України про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, несуть відповідальність, передбачену законами України. Так, відповідно до Кримінального кодексу України (стаття 201), контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. В разі вчинення даного злочину за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за вказаний злочин, або службовою особою з використанням службового становища, відповідальність полягає у позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.