Бронювання військовозобов'язаних в умовах правового режиму воєнного стану

Матеріал з WikiLegalAid

Нормативна база

Загальні положення

Бронювання військовозобов’язаних, які перебувають у запасі, здійснюється в мирний та у воєнний час з метою забезпечення функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій в особливий період (стаття 24 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" ).

Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

◆ в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

- державної служби категорії "А", голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів - усі військовозобов'язані;

- державної служби категорій "Б", "В", в органах місцевого самоврядування - не більше 50 відсотків кількості військовозобов'язаних цих категорій у зазначених органах;

◆ в органах державної влади, інших державних органах, Національній поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, Бюро економічної безпеки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, в судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

◆ на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

◆ на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у тому числі кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, що здійснюють бронювання військовозобов'язаних, зобов'язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних, які заброньовані у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у районному (міському) територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого вони розміщуються (стаття 25 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Механізм бронювання під час дії воєнного стану військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань, для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення,спеціалізованими установами ООН, міжнародними судовими органами, міжнародними та неурядовими організаціями та установами, членом, учасником або спостерігачем у яких є України, а також підприємствами, установами та організаціями,які є операторами протимінної діяльності та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства в особливий період визначений Порядком бронювання військовозобов'язаних за списком військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 (далі - Порядок).

Заброньованим військовозобов’язаним надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації.

У рішенні Мінекономіки зазначається строк дії відстрочки, який не може перевищувати:

строку проведення мобілізації — для військовозобов’язаних в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, та військовозобов'язаних, які працюють або проходять службу в Державній кримінально-виконавчій службі;

строку дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань - для військовозобов'язаних  відповідних підприємств, установ та організацій;

12 місяців - для військовозобов'язаних підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

строк договору (контракту) або строку на який їх обрано чи призначено - для військовозобов'язаних спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органах, міжнародних та неурядових організаціях та установах, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Подання списків військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання

Бронювання військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 Порядку, здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками військовозобов’язаних, які пропонуються до бронювання на період мобілізації та на воєнний час, погодженими Генеральним штабом Збройних Сил (військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, — за списками, погодженими СБУ, Службою зовнішньої розвідки).

Органи державної влади, інші державні органи

Надають на погодження Міністерству оборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувального органу Міноборони) списки за відповідними сферами управління, галузями національної економіки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) відповідно до Порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу, або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2. Достовірність інформації, внесеної до додатків 1 і 2, може уточнюватись органом, до якого їх подано, шляхом надсилання запиту про надання підтвердних документів.

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані, які займають посади:

 • державної служби категорії "А";
 • штатних працівників патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
 • керівників обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (військових адміністрацій у разі їх утворення);
 • державної служби категорії "Б", але на яких тимчасово покладено виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби категорії "А".

Кількість військовозобов'язаних, які займають посади в органі державної влади, іншому державному органі і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 %  кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників у зазначеному органі - станом на дату подання списків, зокрема для органів, утворених після 18 травня 2024 року.

Військовозобов'язані, які працюють на штатних посадах патронатної служби в судах, що мають виключну підсудність, а також в судах, що уповноважені надавати дозвіл на проведення розвідувального заходу відповідно до Закону України "Про розвідку", підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу в судах, Конституційному Суді України, Вищій раді правосуддя, Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, ДСА:

 • на посадах державної служби:

категорії "А" - усі військовозобов'язані;

категорій "Б", "В" - 50 % кількості військовозобов'язаних цих категорій;

 • на посадах патронатної служби державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, - усі військовозобов'язані;

Органи місцевого самоврядування

Подають списки до відповідних місцевих органів виконавчої влади для подальшого погодження з Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки, розвідувальним органом Міноборони).

Списки подаються в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) відповідно до Порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2.

Бронюванню підлягають усі військовозобов'язані, які займають посади голів обласних, районних, районних у місті (у разі утворення) рад, сільських, селищних, міських голів.

Кількість військовозобов'язаних, які займають посади в органі місцевого самоврядування і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50 % кількості військовозобов'язаних працівників у такому органі станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників у зазначеному органі - станом на дату подання списків

Підприємства, установи і організації, які є критчно важливими для забезпечення потреб Збройних Сил  України, інших військових формувань 

Подають список до:

 • Міноборони - підприємства, установи та організації, визначені ним критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 • центральних органів виконавчої влади, що здійснюють керівництво іншими військовими формуваннями, СБУ - підприємства, установи та організації, визначені ними критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 • Мінстратегпрому - підприємства, установи та організації, визначені ним критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) відповідно до Порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2.

В обґрунтуванні зазначається інформація про:

 • дату прийняття і номер рішення центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво Збройними Силами, іншими військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, СБУ, Мінстратегпрому про визначення підприємства, установи та організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період;
 • строк дії контракту (договору) на поставку товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам.

Військовозобов'язані кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками, підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Підприємства, установи та організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, банки та інші установи, державне регулювання діяльності яких здійснюється Національним банком

Подають список центральному органу виконавчої влади або Національному банку, або відповідній обласній, Київській та Севастопольській міській держадміністрації (військовій адміністрації у разі її утворення), який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ та організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (пункт 9 Порядку).

Список подається в електронній формі засобами Порталу Дія (у разі наявності технічної можливості) відповідно до Порядку бронювання засобами Єдиного державного вебпорталу або у паперовій та/або електронній формі за формою згідно з додатком 1 разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2.

В обґрунтуванні зазначається:

 • дата прийняття і номер рішення про визначення підприємства, установи та організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, наявність зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, або рішення МЗС, Мінреінтеграції, Секретаріату Кабінету Міністрів України чи органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, про затвердження переліку таких підприємств;
 • інформація про відповідність облікових даних військовозобов'язаних, зазначених у списку, їх військово-обліковим документам, а також проведення уточнення ними даних щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Бронюванню підлягають всі військовозобов'язані:

 • кінцеві бенефіціарні власники таких підприємств, які не є їх працівниками;
 • члени наглядових рад суб'єктів господарювання, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких або річний розмір чистого доходу яких перевищує 200 млн. гривень, а також особливо важливих для економіки підприємств, вартість активів яких за даними останньої фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень або річний розмір чистого доходу яких перевищує 1,5 млрд. гривень;
 • які займають посади протезистів-ортезистів, техніків-протезистів-ортезистів, інженерів-технологів-протезистів, інженерів-протезистів, механіків протезно-ортопедичних виробів, за умови виконання ними не менш як 50 % норми робочого часу протягом останніх трьох місяців, що передують даті подання списку, з відповідним обґрунтуванням.
 • фахівці з розмінування оператора протимінної діяльності, що входять до складу груп (відділів/відділень) з нетехнічного, технічного обстеження, очищення, інспектування та контролю якості.

Кількість військовозобов'язаних, які займають посади на підприємстві, установі та організації і відповідно до закону підлягають бронюванню, повинна становити не більше 50% кількості військовозобов'язаних працівників на такому підприємстві, установі та організації станом на 18 травня 2024 р., у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників у зазначеному підприємстві, установі та організації - станом на дату подання списків, зокрема утворених після 18 травня 2024 року.

Важливо!Не застосовується обмеження щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, до:
підприємств, установ та організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій, перелік яких затверджується Міненерго
підприємств, установ та організацій, що обслуговують системи життєзабезпечення, та їх підрядні організації, перелік яких затверджується Мінінфраструктури
технічних працівників, включених наказом керівника підприємства до складу аварійно-відновлювальних бригад підприємств (постачальників електронних комунікаційних послуг та/або мереж та їх підрядних організацій, що здійснюють технічне обслуговування, ремонт, відновлення електронних комунікаційних мереж), що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж у період знеструмлень та виконують відновлювальні аварійні роботи мереж електронних комунікацій на територіях Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, м. Києва, перелік яких затверджується Мінцифри
підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, фонду, що надає фінансову підтримку (гранти) для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони та підприємств, яким надано зазначену фінансову підтримку (гранти) на час виконання грантового договору, перелік яких затверджується Мінцифри
підприємств, установ та організацій, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд, перелік яких затверджується обласними військовими адміністраціями за погодженням з Міноборони
підприємств, установ та організацій, які визначені Мінстратегпромом критично важливими для функціонування економіки в особливий період, у сфері оборонно-промислового комплексу
спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ в Україні, закордонних дипломатичних установ України, представництв міжнародних організацій
представництв донорських установ, виконавців проектів міжнародної технічної допомоги
Товариства Червоного Хреста України, інших українських неурядових організацій, які реалізують гуманітарні проекти за кошти міжнародних партнерів, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, перелік яких затверджується Мінреінтеграції
спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України
установ та організацій, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю, перелік яких затверджується Мінмолодьспортом (абз 18 пункту 9 Порядку)

Рішення про бронювання військовозобов’язаних

З метою погодження списки, подані в паперовій та/або в електронній формі, крім поданих засобами Порталу Дія відповідно до пунктів 4 - 9 Порядку, розглядаються щодо повноти заповнення та наявності обґрунтувань Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки, розвідувальним органом Міноборони) у строк не більш як 10 робочих днів з дня їх отримання.

Міноборони (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) подає погоджені списки до Мінекономіки (пункт 10 Порядку).

За результатами перевірки списків, щодо повноти їх заповнення, наявності обґрунтувань та погодження Міноборони (СБУ, Службою зовнішньої розвідки, розвідувальний орган Мінекономіки) Мінекономіки приймає у строк не більше ніж п'ять робочих днів з дня отримання зазначених списків рішення про бронювання військовозобов’язаних.

Зазначення в рішенні Мінекономіки про бронювання військовозобов’язаного неправильної інформації про його прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), рік народження, військово-облікову спеціальність (профіль), найменування (повне та скорочене) та місцезнаходження органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, код згідно з ЄДРПОУ (за наявності) може бути підставою для відмови у зарахуванні такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

З метою оформлення військовозобов'язаним відстрочки Мінекономіки надсилає рішення про бронювання військовозобов'язаних органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Міноборони (СБУ, Службі зовнішньої розвідки, розвідувальному органу Міноборони).

Міноборони (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) у триденний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіональних органів СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки, відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони).

Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа і організація видає військовозобов’язаному витяг із зазначеного рішення за формою згідно з додатком 3 та у п’ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов’язаному надсилають до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку , повідомлення про бронювання військовозобов’язаного за формою згідно з додатком 5 для зарахування його на спеціальний військовий облік.

Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності) відповідного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи чи організації, є документом, що підтверджує надання військовозобов’язаному відстрочки.

Увага! Відповідно до листа Міністерства оборони України від 11 березня 2022 року № 220/1469 Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо заборони бронювання військовозобов'язаних, які мають нижчезазначені дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності:

рядового, сержантського та старшинського складу:

 • 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143,144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;
 • офіцерського складу за групами ВОС: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, в якому військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку, на підставі рішення про бронювання військовозобов’язаних зараховує у строк не більше ніж п'ять робочих днів з дня його отримання такого військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік.

Підстави для анулювання відстрочки:

 • закінчення строку її дії;
 • завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань;
 • позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств, установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;
 • звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації (крім звільнення з посади з подальшим призначенням на іншу посаду в межах одного органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації);
 • тимчасового припинення дії трудового договору військовозобов'язаного з підприємством;
 • обґрунтованого подання керівника органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації;
 • надання відстрочки з інших причин, визначених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";
 • припинення укладеного договору (контракту) або закінчення строку призначення - для працівників спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна, відповідно до укладених міжнародних договорів України;
 • невиконання оператором протимінної діяльності протягом шести місяців робіт з розмінування (гуманітарного розмінування) за сертифікованим процесом (процесами) на основі інформації, поданої Центром протимінної діяльності (пункт 13 Порядку).

У випадках, зазначених у підпунктах 2—9 пункту 13 Порядку, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації. Відповідно до зазначеного рішення органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації у п’ятиденний строк з дня його прийняття вилучають у військовозобов’язаного витяг та надсилають його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку.

Надана військовозобов'язаному рішенням Мінекономіки відстрочка, строк дії якої не закінчився, вважається анульованою з дня прийняття Мінекономіки іншого рішення про бронювання такого військовозобов'язаного.

Визначення підприємства, установи і організації критично важливими

Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 затверджено Критерії та Порядок,за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період (далі - Критерії та порядок).

Ці Порядок та критерії відповідно до Закону України  “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” встановлюють механізм визначення підприємств, установ і організацій (далі — підприємства), які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період,

Визначення здійснюється за такими критеріями:

▶ загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство,установа, організація;

▶ сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн. євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;

▶ стратегічне значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 83;

▶ важливе значення підприємства, установи, організації  для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади (критерії встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) з урахуванням потреб територіальної громади);

▶ відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства, установи, організації;

▶ розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві, установі, організаціїза останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;

▶ підприємство є резидентом Дія Сіті.

До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств належать:

 • спеціалізовані установи ООН, закордонні дипломатичні установи в Україні, закордонні дипломатичні установи України, представництва міжнародних організацій згідно з переліком, затвердженим МЗС; представництва донорських установ, виконавці проектів міжнародної технічної допомоги згідно з переліком, затвердженим Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
 • Дослідницька служба Верховної Ради України, а також підприємства, установи та організації, що перебувають у сфері управління органів, які здійснюють управління державним майном, що забезпечує діяльність відповідно Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, згідно з переліками, затвердженими відповідними органами управління;
 • підприємства, установи та організації протезно-ортопедичної галузі, що визначені Мінсоцполітики критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері соціального захисту населення, які безпосередньо здійснюють протезування/ортезування;підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які є операторами протимінної діяльності, що визначені Мінекономіки критично важливими для функціонування економіки в особливий період та проводять розмінування (гуманітарне розмінування) відповідно до законодавства.

Підстави для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації, критично важливими

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність двом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а саме для таких підприємств, установ, організацій:

 • підприємства, установи та організації паливно-енергетичного комплексу, управителі багатоквартирних будинків - юридичні особи (суб'єкти господарювання), казенні підприємства пробірного контролю та підприємства, установи, організації, які забезпечують надання послуг і виконання робіт з експлуатації та комплексного обслуговування майна органів державної влади;
 • підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у сфері охорони здоров'я, ветеринарної медицини, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту (з включенням до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг) та належать до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;
 • лінійні аудіовізуальні медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійовані особи, а також державні та комунальні заклади культури;
 • підприємства, установи та організації, які здійснюють міжнародні перевезення пасажирів та/або вантажів, підприємства, установи та організації, які здійснюють перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування та/або вантажів, перевізники міського електричного транспорту.
 • Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, установи, організації,  (крім вищезазначених) критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку (пункт 3 Критеріїв та Порядку).

Для визначення підприємства, установи, організації  критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період потрібно звернутися до:

 • центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, органом державного управління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України, за відповідною сферою управління та галуззю національної економіки
 • або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством, установою, організацією в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання; або
 • квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв'язку; або
 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків; або
 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

Розгляд документів здійснюється не більш як 10 робочих днів з дня отримання звернення за результатами якого приймається одне з таких рішень:

 1. про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період (повинне містити інформацію про код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ; податковий номер платника податків; повне та скорочене найменування підприємства, установи, організації; критерії, яким відповідає підприємство, установа, організація);
 2. про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку (повинне містити інформацію про обґрунтування невідповідності критеріям).

Підтвердження статусу підприємства, установи, організації, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, здійснюється підприємством, установою, організацією не рідше ніж один раз на рік (пункт 8 Критеріїв та порядку).

Визначення критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період підприємств, установ та організацій

Відповідно до пункту 9 Критеріїв та порядку до критично важливих для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань можуть бути визначені:

 • підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг на платній та/або безоплатній основі, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, включені до переліку, затвердженого Міноборони;
 • підприємства, установи та організації, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб військових формувань (крім Збройних Сил), утворених відповідно до законів України, включені до переліків, затверджених центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво цими військовими формуваннями, СБУ, в інтересах яких вони здійснюють виробництво товарів, виконують роботи, надають послуги;
 • юридичні особи приватного права, установчі документи яких визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом України від 5 липня 2012 р. N 5073-VI "Про благодійну діяльність та благодійні організації", які здійснюють виробництво/закупівлю товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, включені до переліку, затвердженого Міноборони - у разі здійснення виробництва/закупівлі товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань, та за умови відповідності критеріям, визначеним Міноборони;включення до переліку, затвердженого Міноборони.
 • підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації зовнішніх пілотів (операторів) безпілотних роботизованих систем та зовнішніх екіпажів безпілотних роботизованих систем, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з радіоелектронної боротьби в інтересах сил безпеки та оборони України, підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації з тактичної медицини в інтересах сил безпеки та оборони України, критерії щодо яких визначені наказом Міноборони.
Важливо!
Підприємства, установи чи організації, а також юридичні особи приватного права, зазначені у пункті 9 цих Критеріїв та порядку, можуть бути визначені критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період за умови відсутності у їх статутному капіталі частки держави, визначеної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом.

Розгляд документів здійснюється не більш як 10 робочих днів з дня отримання звернення за результатами якого приймається одне з таких рішень:

 • про визначення підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період і включення його до переліку;
 • про відмову у визначенні підприємства, установи чи організації критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період.

Отримання безоплатної правничої допомоги

Для отримання безоплатної правничої допомоги (правової інформації, консультації або роз’яснення з правових питань) звертайтесь до системи надання безоплатної правничої допомоги:

 • контакт-центр ‒ 0 800 213 103 (дзвінки у межах України безкоштовні);
 • бюро правової допомоги (розташування, номери телефонів та інформація про режим роботи на мапі)

Див. також