Благодійні організації: правові особливості їх створення та діяльності

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Поняття благодійної організації

Благодійна організація – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених Законом, як основну мету її діяльності.

Благодійна організація-це:

а) юридична особа, яка діє на підставі статуту;

б) відсутність оподаткування благодійної допомоги, яку збирають благодійники;

в) пільги з оподаткування для отримувача благодійної допомоги;

г) неплатник податку на прибуток за умови включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

д) реалізація довготривалих благодійних програм спільно з великими корпораціями та міжнародними організаціями;

е) можливість отримання постійного фінансування благодійної діяльності через благодійні ендавменти (власний «цільовий капітал») та сервітути тощо.

Поняття благодійної діяльності

Благодійна діяльність:

а) добровільна особиста та / або майнова допомога;

б) допомога, яка спрямовується для досягнення визначених законодавством цілей ( ст. 3 Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”);

в) діяльність, яка не передбачає одержання благодійником прибутку;

г) здійснюється без сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.

Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законим інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій. Благодійні організації не мають права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації. Члени органів управління благодійної організації або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від благодійної організації.

Сферами благодійної діяльності є:

1) освіта;

2) охорона здоров’я;

3) екологія, охорона довкілля та захист тварин;

4) запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

5) опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

6) соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

7) культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

8) наука і наукові дослідження;

9) спорт і фізична культура;

10) права людини і громадянина та основоположні свободи;

11) розвиток територіальних громад;

12) розвиток міжнародної співпраці України;

13) стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

14) сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

15) сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

Інструменти благодійної діяльності

1) безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

2) безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

3) безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

4) безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

5) благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

6) публічний збір благодійних пожертв;

7) управління благодійними ендавментами;

8) виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

9) проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

Види благодійних організацій:

Благодійне товариство – благодійна організація, яка створена не менше ніж двома засновниками та діє на підставі статуту.

Благодійна установа - благодійна організація, установчий акт якої визначає активи, які один або кілька засновників передають для досягнення цілей благодійної діяльності за рахунок таких активів та/ або доходів від таких активів.

Благодійний фонд - благодійна організація, яка діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

Благодійні організації здійснюють діяльність  на підставі установчих документів, які можуть визначати особливості діяльності та припинення такої організації і не повинні суперечити законам України.

Установчим документом благодійного товариства та благодійного фонду є статут. Установчим документом благодійної установи є установчий акт.

Установчі документи благодійної організації затверджуються засновником (засновниками) благодійної організації або уповноваженими ними особами.

Відповідно до частини 2 статті 14 Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації» установчі документи повинні містити:

  • найменування благодійної організації;
  • цілі та сфери благодійної діяльності;
  • органи управління благодійної організації, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень;
  • порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійної організації, крім вищого органу управління благодійного товариства та благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання);
  • порядок внесення змін до установчих документів благодійної організації;
  • джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійної організації;
  • підстави та порядок припинення благодійної організації, у тому числі порядок розподілу активів.

Статут благодійного товариства та благодійного фонду має містити також:

  • умови та порядок прийняття до складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду;
  • права та обов’язки учасників;
  • умови та порядок виключення учасників зі складу учасників благодійного товариства чи благодійного фонду.

Хто здійснює державну реєстрацію?

Державний реєстратор місцевої державної адміністрації (крім обласної) чи виконавчих органів сільських, селищних, міських рад через відповідний Центр надання адміністративних послуг за місцезнаходженням благодійних організацій.

Крім того такі послуги може надавати нотаріус та акредитований суб’єкт.

Як подати документи для проведення державної реєстрації?

Особисто або через законного представника – до місцевого центру надання адміністративних послуг, нотаріуса, акредитованого суб’єкта.

Поштою – до місцевого центру надання адміністративних послуг.

Он-лайн – https://online.minjust.gov.ua

Державна реєстрація благодійної організації – безкоштовна.

Строк реєстрації – протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Для отримання послуги – «Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування)» подається заява  за формою 2  (Наказ  Міністерства юстиції України 18.11.2016 №3268/5)