Безоплатний розподіл паливної деревини серед господарств розташованих на територіях прилеглих до зони проведення бойових дій

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 14:26, 23 березня 2023, створена Tetiana.kulishova (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)

Нормативна база

Загальні положення

Відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 4 жовтня 2017 р. № 769 (далі – Порядок та умови) визначено механізм надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України (далі – субвенція), передбаченої законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Відповідно до підпункту 4 пункту 3 Порядку та умов субвенція спрямовується на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, зокрема на: придбання, у період дії воєнного стану, деревини паливної для безоплатної видачі населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з доставкою деревини паливної населенню.

Для розподілу субвенції згідно з підпунктом 4 пункту 3 цих Порядку та умов обласні військово-цивільні, військові адміністрації (у разі їх утворення) затверджують переліки та обсяги деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною, і порядки доставки та безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств.

За потреби залишки деревини паливної можуть передаватися між обласними військово-цивільними, військовими адміністраціями (у разі їх утворення) за їх письмовими зверненнями до Мінреінтеграції.

Доставка деревини паливної здійснюється за умови забезпечення безпеки життя та здоров’я працівників і населення.

Алгоритм отримання деревини паливної

Для безоплатного отримання деревини паливної одна з осіб, що проживає у відповідному домогосподарстві, має подати письмову заяву у довільній формі, що скріплюється підписом цієї особи, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради.

Домогосподарство - сукупність осіб, які спільно проживають в одному житловому приміщенні або його частині, забезпечують себе всім необхідним для життєдіяльності, ведуть спільне господарство, повністю або частково об’єднують та витрачають кошти. Ці особи можуть перебувати в родинних стосунках або стосунках свояцтва, не перебувати у будь-яких із цих стосунків, або перебувати і в тих, і в інших стосунках. Домогосподарство може складатися з однієї особи (ст. 1 Закону України «Про сільськогосподарський перепис»)

На підставі поданої заяви сільські, селищні, міські голови приймають рішення про надання домогосподарству деревини паливної перш за все стосовно домогосподарств, в яких проживають особи, що мають пільги згідно з чинним законодавством (при цьому до заяви слід надати завірені належним чином копії документів, що посвідчують право на пільги).

Орієнтовний перелік копій документів, які слід додати до заяви:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
 • документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус (для іноземців або осіб без громадянства;
 • документ, що підтверджує повноваження законного представника (якщо заява подається законним представником);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків й офіційно сповістили про це відповідний орган, що контролює, та мають відмітку в паспорті);
 • документ, що підтверджує наявність відповідного соціального статусу (за наявності такого);
 • інші документи, що підтверджують належність заявника до відповідного домогосподарства.

Деревина паливна, придбана за рахунок коштів субвенції та розподілена згідно з цим Порядком, надається домогосподарству одноразово.

Підтвердження отримання домогосподарством деревини паливної здійснюється шляхом підписання представником такого домогосподарства за наявності документів, які підтверджують особу, відповідних документів, наданих особою, що здійснює доставку деревини.

Відповідно до роз’яснень Мінреінтеграції, опублікуваних на власному веб-сайті,  першочергове право на отримання безоплатної паливної деревини мають самотні люди похилого віку (від 60 років), важкохворі, особи з інвалідністю I або II групи, багатодітні сім’ї, самотні опікуни дітей, вагітні жінки й матері з дітьми віком до двох років, а також особи, які на початку опалювального періоду не користувалися субсидією для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Звертаємо увагу!  домогосподарства внутрішньо переміщених осіб можуть претендувати на отримання безоплатної деревини від держави у загальному порядку.

Приклади прийняття окремих Порядків безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств

Однією із умов визначених Порядком та умовами є затвердження обласними військово-цивільні, військовими адміністраціями (у разі їх утворення) переліків та обсягів деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною, і порядки доставки та безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств.

ВАЖЛИВО! кожний окремий порядок безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств та її доставки може містити окремий перелік вимог для отримання деревини паливної. В таких порядках буде визначено порядок прийняття та розгляду звернень про отримання деревини паливної, її доставки, категорії учасників, які можуть її отримувати та інше.

Сумська область:

Відповідно до Порядку безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної військової адміністрації 07.10.2022 № 354-ОД:

Забезпечення деревиною паливною домогосподарств здійснюється у разі ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення.

Розподіл здійснюється пропорційно визначених потреб, але у розрахунку не більше 10 тис. гривень на домогосподарство.

Першочергово забезпечуються домогосподарства, в яких зареєстровані або проживають:

 • сім’ї військовослужбовців та членів територіальної оборони Збройних Сил України;
 • багатодітні сім’ї;
 • неповні (очолювані одним з батьків) домогосподарства з дітьми;
 • малозабезпечені домогосподарства з дитиною/дітьми;
 • 2 особи з інвалідністю;
 • лише непрацездатні особи.

Забезпечення деревиною паливною домогосподарств здійснюється один раз в обсягах 4,5 кубічного метра твердолистяних або 5,5 кубічного метра шпилькових та м’яколистяних порід.

Харківська область:

Відповідно до Порядку доставки та безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств Харьківської області, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, у період дії воєнного стану  затвердженого розпорядженням начальника Харківської обласної військової адміністрації 22 жовтня 2022 року №225В:

Місцеві ради, а в разі їх ідсутності відповідні військово-цивільні, військові адміністрації (у разі  їх утворення) визначають домогосподарства, які потребують забезпечення деревиною паливною, та черговість їх отримання.

Першочерговому забезпеченню підлягають домогосподарства, які не забезпечені іншими ситемами опалення, крім дров'яної , та не отримували  безкоштовну допомогу у вигляді деревини паливної тав яких проживають:

 • одиноко проживаючі особи/подружжя похилого віку;
 • сім'ї, до складу яких входять особи з інвалідністю І групи;
 • сім'ї, до складу яких входять діти з інвалідністю групи «А»;
 • сім'ї, до складу яких входять лише непрацездатні особи (діти, пенсіонери, особи з інвалідністю тощо);
 • сім'ї, у яких виховується троє та більше дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;
 • одинокі батько чи матір, які мають на вихованні дітей до 14 років;
 • сім'ї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Розподіл здійснюється пропорційно визначених потреб, але у розрахунку не більше 10 тис. гривень на домогосподарство.

Запорізька область:

Відповідно до Порядку безоплатного розподілу серед домогосподарств Запорізької області деревини паливної затвердженого Розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації 05 жовтня 2022 року № 438 :

Деревина паливна видається на кожне домогосподарство на підставі письмової заяви однієї з осіб, які проживають у цьому домогосподарстві, що складається у довільній формі, та скріплюється підписом цієї особи. Заява подається до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад особою особисто або її законним представником.

Рішення про надання домогосподарству деревини паливної приймається, у першу чергу, стосовно домогосподарств, в яких проживають особи, що мають пільги згідно з чинним законодавством.