Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 10:41, 4 січня 2022, створена Natalia.zaitseva (обговорення | внесок)

Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Що таке безхазяйна річ

Безхазяйною є річ, яка не має власника або власник якої невідомий (ч.1 статті 335 Цивільного кодексу України).

Який порядок обліку безхазяйного майна

Відповідно до ч. 2 статті 335 Цивільного кодексу України безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно (п. 1 ч. 1 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"), за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік робиться оголошення у друкованих засобах масової інформації.

Саме такий порядок встановлений для того, щоб встановити власника або іншу особу, яка має право вимагати повернення такої речі, або ж заявити про свої права на вказану річ.

Цивільним кодексом України не визначено суб'єкта,на якого покладається обов'язок інформувати громаду про взяття нерухомого майна на облік як безхазяйного. Однак, логічною вбачається думка про те, що таким суб'єктом є відповідний орган місцевого самоврядування. Адже саме орган місцевого самоврядування є зацікавленою особою щодо набуття права власності на безхазяйну нерухому річ, а тому офіційне оприлюднення інформації про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік (без дотримання якої унеможливлюється прийняття судом відповідного рішення), є його прерогативою, оскільки покликана убезпечить від прийняття судом рішення не на його користь із зазначених підстав.

Взяття на облік

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч. 10 статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень").

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснюється за заявою заявника шляхом звернення до суб’єкта державної реєстрації прав або нотаріуса в установленому для державної реєстрації прав порядку.

Під час розгляду заяви державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації прав на майно, щодо якого подано таку заяву.

У разі коли підставою для взяття на облік нерухомого майна є відмова власника від права власності на таке майно, державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою від права власності.

За результатом розгляду заяви державний реєстратор приймає рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення щодо відмови у взятті на такий облік.

Державний реєстратор за результатом прийнятого рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вносить до спеціального розділу Державного реєстру прав відповідні відомості.

Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважаються дата та час реєстрації відповідної заяви, за результатом розгляду якої державним реєстратором прийнято рішення щодо взяття на облік безхазяйного нерухомого майна (пп.82-86 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна проводиться у строк, що не перевищує 12 годин, крім вихідних та святкових днів, з моменту прийняття відповідної заяви (п. 5 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень).

В абзаці 2 частини 2 статті 335 Цивільного кодексу України визначено, що після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі за заявою органу, уповноваженого управляти майном відповідної територіальної громади,безхазяйна річ може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Тобто орган, уповноважений управляти майном відповідної територіальної громади має звернутися до суду з заявою про передачу безхазяйної нерухомої речі у власність територіальної громади. Дана заява розглядається в порядку окремого провадження. Якщо в процесі розгляду справи виникає спір про право, наприклад, особа, яка вважає себе власником, з’явилась після спливу одного року, або виявились обставини, які не були відомі під час взяття на облік, тощо, то заява розглядається в позовному провадженні

Підстави відмови у взятті на облік

За наявності підстав для відмови у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає відповідне рішення, яке повинне містити вичерпний перелік обставин, що стали підставою для його прийняття, з відповідним обґрунтуванням їх застосування. У задоволенні заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відмовлено у разі, коли:

  1. безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;
  2. із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;
  3. у Державному реєстрі прав наявні записи про державну реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік;
  4. у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку з відмовою власника від права власності на таке майно (у разі, коли підставою для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Як зберігається безхазяйне майно

У Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, зокрема у п. 5 визначено, що дія цього Порядку поширюється також на майно, визнане безхазяйним відповідно до законодавства.

Способи зберігання залежать від виду майна, яке підлягає зберіганню.

Додатково

Набуття права власності на об’єкти безхазяйної нерухомої речі