Відмінності між версіями «Щорічні та додаткові відпустки»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показані 48 проміжних версій 11 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96-ВР].
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю].  
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України].  
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР "Про відпустки"].  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 Закон України «Про державну службу»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту]".  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-п Постанова КМУ від 17 листопада 1997 р. N 1290]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 Закон України «Про судоустрій і статус суддів»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 Закон України «Про прокуратуру»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12 Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12 Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 Закон України «Про охорону дитинства»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12 Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»]
*[http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 09 червня 1997 року № 570 «Про затвердження Списку робіт, професій і посад працівників лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, яким надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів, і Порядку його застосування»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №634 «Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості»]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-п Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року №1290 "Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-98-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 19 січня1998 року № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2011-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 565 «Про затвердження Порядку надання та оплати відпусток для підготовки та участі у всеукраїнських і міжнародних спортивних змаганнях»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007203-97 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 10 жовтня 1997 року №7 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці»]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0057-98 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року №16 «Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці»]
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України "Про правовий режим воєнного стану"], в Україні введено '''режим воєнного стану'''!
15 березня 2022 року прийнято [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text Закон України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"], відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4303 43, 44 Конституції України].
*У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути <u>обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік</u>. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. У період дії воєнного стану <u>роботодавець може відмовити</u> працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми частини сьомої статті 79, частини п’ятої статті 80 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text Кодексу законів про працю України] та частини п’ятої статті 11, частини другої статті 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про відпустки"] у період дії воєнного стану не застосовуються. У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про відпустки"].
*У період дії воєнного стану роботодавець <u>може відмовити</u> працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.
*У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який <u>виїхав за межі території України або набув [[Встановлення факту внутрішнього переміщення особи та отримання відповідної довідки|статусу внутрішньо переміщеної особи]]</u>, в '''обов’язковому порядку''' надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але <u>не більше 90 календарних днів</u>, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n298 Закону України "Про відпустки"].
|}
== Кому належить право на відпустки ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n4314 Стаття 45 Конституції України] гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Це право забезпечується, у тому числі, наданням оплачуваної щорічної відпустки. Мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.


== Щорічні відпустки: ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n13 статті 2 Закону України "Про відпустки"] право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.


Законом України "Про відпуски" встановлено, що щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток.<br />
Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України. Законом України "Про відпуски" встановлено, що щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток.
== Види відпусток ==
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n23 статті 4 Закону України "Про відпустки"] установлюються такі види відпусток:
* щорічні відпустки (основна та додаткові);
* додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
* творча відпустка;
* відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
* соціальні відпустки;
* відпустки без збереження заробітної плати.
Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.
== Щорічна основна відпустка ==
Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.


Основна відпустка – це така відпустка, право на яку мають всі працівники. Це є відмінністю основної відпустки від усіх інших. Для одержання інших видів відпусток необхідні спеціальні підстави для їх одержання.
Для окремих категорій працівників [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України "Про відпустки"] встановлено більшу тривалість щорічної основної відпустки:
Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року.
{| class="mw-datatable wikitable"
 
|-
== Тривалість щорічної основної відпустки: ==
! style="background:#8FBC8F;" | № !! style="background:#8FBC8F;" | Категорія працівників !! style="background:#8FBC8F;" | Тривалість відпустки
# Надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.
|-
# Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26 календарних днів.
| style="text-align:center;" | 1|| Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин || 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
# Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна відпустка тривалістю 31 календарний день.
|-
# Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.
| style="text-align:center;" | 2|| Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче|| 28 календарних днів незалежно від стажу роботи
# Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче, надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше.
|-
# Працівникам лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів за Списком робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.
| style="text-align:center;" | 3|| Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів|| 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше
# Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.
|-
# Військовослужбовцям:<br />
| style="text-align:center;" | 4|| Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, - за [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/570-97-%D0%BF Списком робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України]|| 28 календарних днів
 
|-
- які мають вислугу в календарному обчисленні до 10 років – 30 календарних днів;<br />
| style="text-align:center;" | 5|| Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин|| 30 календарних днів
 
|-
- які мають вислугу в календарному обчисленні від 10 до 15 років – 35 календарних днів;<br />
| style="text-align:center;" | 6|| Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин|| 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
 
|-
- від 15 до 20 років – 40 календарних днів;<br />
| style="text-align:center;" | 7|| Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічні працівники та наукові працівники - у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України]|| до 56 календарних днів
 
|-
- які мають вислугу в календарному обчисленні понад 20 календарних років – 45 календарних днів;<br />
| style="text-align:center;" | 8|| Особи з інвалідністю I і II груп || 30 календарних днів
 
|-
- для прийнятих на військову службу за контрактом тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року.<br />
| style="text-align:center;" | 9|| Особи з інвалідністю III групи || 26 календарних днів
 
|-
Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затверджуваному Кабінетом Міністрів України.<br />
|10|| Особи віком до вісімнадцяти років || 31 календарний день
 
|-
Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу. Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом Міністрів України.<br />
|11|| Сезонні працівники, а також тимчасові працівники  || пропорційно до відпрацьованого часу
 
|}
''Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.
Примітка. Положення цієї таблиці щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється спеціальними актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою 24 календарних днів, а також тривалості, передбаченої пунктами 8-10 таблиці.
 
== Щорічні додаткові відпустки ==
== Порядок і умови надання щорічних відпусток: ==
Поряд із щорічною основною відпусткою [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"] передбачає також щорічні додаткові відпустки, до яких належать:
* додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
* додаткова відпустка за особливий характер праці;
* інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.
=== Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці ===
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.<br>
Така відпустка надається працівникам виробництв, цехів, професій і посад, передбачених відповідними розділами зазначеного Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств, організацій і установ. <br>
Застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку здійснюється у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0057-98 порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня1998 року №16] .<br>
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів [[Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці|атестації робочих місць за умовами праці]] та часу зайнятості працівника в цих умовах.
=== Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці ===
Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:
* окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я;
* працівникам з ненормованим робочим днем.
==== Щорічна додаткова відпустка окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я ====
Надається тривалістю до 35 календарних днів за [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1290-97-п Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України], незалежно від відомчого підпорядкування цих виробництв, цехів, а також від форм власності підприємств, організацій і установ.<br>
Застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, здійснюється у [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0058-98 порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року №16] <br>
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.<br>
Для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у тому числі персональних комп’ютерах), передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.<br>
''Докладніше:'' [[Додаткова відпустка за роботу з комп'ютером]]
==== Щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем ====
Надається тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.<br>
Відповідно до п.1 [http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0007203-97 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці], затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 97 року № 7, ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).<br>
Така відпустка надається як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.<br>
Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме:
* осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі;
* осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство);
* осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд.
=== Інші щорічні додаткові відпустки ===
[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Законом України "Про відпустки"] передбачена можливість надання деяким категоріям працівників щорічних відпусток, що не передбачені цим законом. Такі види щорічних відпусток можуть встановлюватися як спеціальним законодавством, так і колективним договором.
{| class="wikitable mw-datatable"
|-
! style="background:#8FBC8F;" | № !! style="background:#8FBC8F; width: 49%" | Категорія працівників !! style="background:#8FBC8F;" | Тривалість відпустки !! style="background:#8FBC8F;" | Підстава
|-
| style="text-align:center;" | 1 || Державні службовці після досягнення п’ятирічного стажу державної служби || style="text-align:center;" | 1 календарний день за кожний додатковий рік державної служби, але не більш як 15 календарних днів || [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 ст. 58 Закону України "Про державну службу"]
|-
| style="text-align:center;" | 2 || Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років || style="text-align:center;" | до 15 календарних днів || [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"]
|-
| style="text-align:center;" | 3 || Судді, які мають стаж роботи більше 10 років || style="text-align:center;" | 15 календарних днів|| [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 ст. 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"]
|-
| style="text-align:center;" | 4 || Прокурори, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років || style="text-align:center;" | 15 календарних днів || [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18 ст. 82 Закону України "Про прокуратуру"]
|-
| style="text-align:center;" | 5 || Особи, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи || style="text-align:center;" | 14 робочих днів|| [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12 ст.ст. 20-21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"]
|-
| style="text-align:center;" | 6 || Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюють || style="text-align:center;" | 10 днів|| [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1972-12 ст. 18 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»]
|-
| style="text-align:center;" | 7 || Один з батьків дитини з інвалідністю чи особа, яка його замінює || style="text-align:center;" | до 5 днів || [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14 ст. 26 Закону України "Про охорону дитинства"]
|-
| style="text-align:center;" | 8 || Військовослужбовці, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби || style="text-align:center;" | визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів || [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12 ст. 10<sup>1</sup> Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»]
|-
| style="text-align:center;" | 9 || Окремі категорії медичних працівників || style="text-align:center;" | 3 календарні дні|| ст. 77 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"]
|}
Примітка. Наведений у таблиці список не є вичерпним. Спеціальним законодавством чи колективним договором можуть встановлюватись щорічні додаткові відпустки також для інших категорій осіб.
== Порядок надання щорічної відпустки ==
''Докладніше:'' [[Порядок надання щорічних відпусток]]<br>
Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.<br />
Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.<br />
У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.<br />
У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.<br />
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.<br />
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.<br />
Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.<br>
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються.<br>
Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.<br>
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.
== Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням ==
[http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80 Законом України "Про відпустки"] передбачено надання додаткових оплачуваних відпусток у зв'язку з навчанням, а саме:
* відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах;
* відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах;
* відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.
Крім цього [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України] додатково встановлює пільги для для працівників, які поєднують роботу з навчанням.<br>
''Докладніше:'' [[Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням]]<br>
=== Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах ===
Надається працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період складання:
* випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;
* випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;
* перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.
=== Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах ===
Надається працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.


Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості їх відпочинку.<br />
Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.<br />
Поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості допускається на прохання працівника за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.<br />
Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.<br />
== Перенесення щорічної відпустки: ==
Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період у разі:<br />
# порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки;
# несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки.
Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі:<br />
# тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку;
# виконання працівником державних або громадських обов'язків, якщо згідно із законодавством він підлягає звільненню на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;
# настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами;
# збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з навчанням.<br />
Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) у разі, коли надання щорічної відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, установи, організації, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.<br />
У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 Закону України "Про відпустки".<br />
Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.
== Право на щорічну відпустку у разі переведення на інше місце роботи: ==
За бажанням працівників, переведених на роботу з одного підприємства, установи, організації на інше підприємство, в установу, організацію, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації, щорічна відпустка повної тривалості надається до настання шестимісячного терміну безперервної роботи після переведення.<br />
Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки, зараховується час, за який він не використав ці відпустки за попереднім місцем роботи.
== Право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві за бажанням працівника: ==
# жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;
# інвалідам;
# особам віком до вісімнадцяти років;
# чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами;
# особам, звільненим після проходження строкової військової або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не враховуючи часу переїзду на постійне місце проживання;
# сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
# працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків, написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт, передбачених навчальною програмою;
# працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не одержали за неї грошової компенсації;
# працівникам, які мають путівку (курсівку) для санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;
# батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;
# в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12 календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини.
== Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього час: ==
# особам віком до вісімнадцяти років; 
# інвалідам; 
# жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; 
# жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда; 
# одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків; 
# дружинам (чоловікам) військовослужбовців; 
# ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; 
# ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
# батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу; 
# в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.
== Щорічні додаткові відпустки надаються працівникам: ==
# за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та її тривалість;
# за особливий характер праці та її тривалість;
# у зв'язку з навчанням;
# працівникам, які мають дітей.
# в інших випадках, передбачених законодавством.
== Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці: ==
Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України. <br />
Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій цієї статті, встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.
== Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці: ==
# окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;
# працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою. <br />
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
== Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням: ==
''Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах:''<br />
- Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:<br />
# випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;<br />
# випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;<br />
# перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.<br />
- Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.
''Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах:''<br />
Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.
''Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі:''<br />
на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:
- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,
- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;
на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:
- першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,
- третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,
- незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;
на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;
на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.
''На час додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.''<br />
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.
== Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей: ==
Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.<br />


При цьому, за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 14 календарних днів.
=== Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі ===
Надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання
{| class="wikitable mw-datatable" style="text-align: center;"
|+Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах у календарних днях
|-
! rowspan="6" | Період навчання, на який надається відпустка !! colspan="8" style="background:#8FBC8F;" | Рівень акредитації навчального закладу
|-
! colspan="4" | І та ІІ !! colspan="8" | ІІІ та IV
|-
! colspan="8" style="background:#8FBC8F;" | Форма навчання
|-
! colspan="2" | Вечірня!! colspan="2" | Заочна !! colspan="2" | Вечірня!! colspan="2" | Заочна
|-
! colspan="8" style="background:#8FBC8F;" | Курс навчання у вищому навчальному закладі
|-
! style="width: 5%" | I та ІІ!! style="width: 7%" | ІІІ та наступні !! style="width: 5%" | I та ІІ !! style="width: 7%" | ІІІ та наступні !! style="width: 5%" | I та ІІ !! style="width: 7%" | ІІІ та наступні !! style="width: 5%" | I та ІІ !! style="width: 7%" | ІІІ та наступні
|-
| style="text-align:left;" | На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів || 10 || 20|| 30 || 40 || 20|| 30 || 30 || 40
|-
| style="text-align:left;" | На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах || colspan="8" | 30
|-
| style="text-align:left;" | На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) || colspan="4" | 2 місяці|| colspan="4" | 4 місяці
|}
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.<br>
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.<br>
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.<br>
Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, передбачено відповідною [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №634].<br>
Згідно цієї постанови для працівників, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, з нижченаведених напрямів підготовки, де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки, передбачені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80#n162 статтею 15 Закону України "Про відпустки"], надаються також наступні відпустки відпустки:
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#8FBC8F; width: 62%" | Напрям підготовки !! style="background:#8FBC8F; width: 28%" | Вид відпустки, що надається !! style="background:#8FBC8F; width: 10%" | Тривалість у календарних днях
|-
| rowspan="2" | Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) || щорічно, із збереженням заробітної плати || style="text-align:center;" | 10
|-
| щорічно, без збереження заробітної плати || style="text-align:center;" | 10
|-
| rowspan="2" | Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво ( кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство) || щорічно, із збереженням заробітної плати || style="text-align:center;" | 20
|-
| щорічно, без збереження заробітної плати || style="text-align:center;" | 10
|-
| Філологія (мова та література) || щорічно, без збереження заробітної плати || style="text-align:center;" | 10
|}
Примітка. Вказані у таблиці відпустки надаються відповідно на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). Вищі навчальні заклади у разі потреби можуть здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу.
=== Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням ===
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80#n182 статті 15<sup>1</sup> Закону України "Про відпустки"] на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.
== Творча відпустка ==
Надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.<br>
Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток передбачено відповідною [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/45-98-%D0%BF постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року №45].<br>
Згідно цієї постанови творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також наукових праць: монографій, довідників тощо.
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#8FBC8F; width: 22%" | Творча відпустка !! style="background:#8FBC8F;" | Тривалість !! style="background:#8FBC8F;" | Підстава надання
|-
| Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук || до 3 місяців || rowspan="2" | заява працівника та рекомендація наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки. Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з обгрунтуванням тривалості творчої відпустки.
|-
| Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук || до 6 місяців
|-
| Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці || до 3 місяців || заява працівника та довідка видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік
|}
Примітки:
1. Вказана у таблиці творча відпустка надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із відповідною науковою чи творчою роботою.
2. Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.
3. Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу.
Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством, і оформлюються наказом власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації. <br>
На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.
== Відпустка для підготовки та участі в змаганнях ==
Надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.<br>
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються відповідною [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2011-%D0%BF постановою Кабінету Міністів України від 01.06.2011 р. №565].
{| class="wikitable"
|-
! style="background:#8FBC8F;" | Вид змагань !! style="background:#8FBC8F;" | Категорії працівників, що мають право на отримання відпустки !! style="background:#8FBC8F;" | Тривалість !! style="background:#8FBC8F;" | Підстава надання
|-
| Всеукраїнські спортивні змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік || Працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту || rowspan="2" style="text-align:center;" |  не більш як 40 календарних днів на рік || rowspan="2" style="text-align:center;" | заява працівника та лист-виклик на відповідні спортивні змагання, який готується Мінмолодьспортом
|-
| Міжнародні спортивні змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік || Працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які включені до основного складу національних збірних команд України, крім спортсменів штатної команди національних збірних команд України та працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у міжнародних змаганнях з видів спорту
|}
Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання. <br>
Відпустки можуть надаватися працівникам окремо від інших відпусток, передбачених законодавством, і оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи та організації.<br>
На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата відпусток працівникам, зазначеним у таблиці, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.
== Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності ==
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/504/96-%D0%B2%D1%80#n192 статті 16<sup>2</sup> Закону України "Про відпустки"] право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік мають:
* учасники бойових дій;
* постраждалі учасники Революції Гідності;
* особи з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"];
* особи, реабілітовані відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12 Закону України "Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років"], із числа тих, яких було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.
== Соціальні відпустки ==
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про відпустки"] передбачає такі види соціальних відпусток:
* відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
* відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
* відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
* додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
=== Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами ===
У [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n196 статті 17 Закону України "Про відпустки"] визначено, що на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.
{| class="wikitable mw-datatable"
|+ Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у календарних днях
|-
! style="background:#8FBC8F;" | Відпустка !! style="background:#8FBC8F;" | До пологів !! style="background:#8FBC8F;" | Після пологів !! style="background:#8FBC8F;" | Сумарно
|-
| У разі народження однієї дитини за відсутності ускладнення пологів || style="text-align:center;" | 70 || style="text-align:center;" | 56, починаючи з дня пологів || style="text-align:center;" | 126
|-
| У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів || style="text-align:center;" | 70 || style="text-align:center;" | 70, починаючи з дня пологів || style="text-align:center;" | 140
|}
Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно. Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.<br>
До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.<br>
=== Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку ===
''Докладніше:'' [[Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку]]<br>
Згідно [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n202 статті 18 Закону України "Про відпустки"] після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку<br>
Підприємство, установа, організація за рахунок власних коштів може надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.<br>
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.


== Інші додаткові відпустки, передбачені законодавством: ==


Тривалість додаткових відпусток окремих категорій працівників встановлена відповідними законами України.<br />
За бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.


Державним службовцям, що мають стаж роботи в державних органах більше 10 років надається щорічна додаткова відпустка тривалістю до 15 календарних днів.<br />
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу).
=== Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини  ===
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n209 статті 18<sup>1</sup> Закону України "Про відпустки"] особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини:
* при усиновленні одної дитини - тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини;
* при усиновленні двох і більше дітей - тривалістю 70 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.
Якщо усиновлювачами є подружжя, відпустка надається одному з них на їх розсуд.<br>
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше 3 місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.<br>
Вказана відпустка надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення суду про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
=== Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи  ===
''Докладніше:'' [[Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю]]<br>
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n214 статтею 19 Законом України "Про відпустки"] право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів має:
* жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;
* жінка, яка працює і має дитину з інвалідністю;
* жінка, яка працює і усиновила дитину;
* матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
* одинока матір дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
* батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування * матері в лікувальному закладі);
* особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
* один із прийомних батьків дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
За наявності декількох підстав для надання вищезазначеної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.<br>
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні основну та додаткові відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у визначеному законом порядку.
== Відпустки без збереження заробітної плати ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n268 Стаття 25 Закону України "Про відпустки"] передбачає перелік категорій працівників, яким за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати в обов'язковому порядку:
{| class="wikitable mw-datatable"
|-
! style="background:#8FBC8F;" | № !! style="background:#8FBC8F;" | Категорія працівників !! style="background:#8FBC8F;" | Тривалість відпустки
|-
| style="text-align:center;" | 1 || Матір або батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю || До 14 календарних днів щорічно
|-
| style="text-align:center;" | 2 || Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці || До 14 календарних днів
|-
| style="text-align:center;" | 3 || Матір або інші особи, зазначені у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки"], в разі якщо дитина потребує домашнього догляду || На період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку
|-
| style="text-align:center;" | 4 || Матір або інші особи, зазначені у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки"], в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) || Не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку
|-
| style="text-align:center;" | 5 || Матір або інші особи, зазначені у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки"], якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" || До досягнення дитиною 18-річного віку
|-
| style="text-align:center;" | 6 || Матір або інша особа, зазначена у [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ч. 3 ст. 18 Закону України "Про відпустки"], для догляду за дитиною віком до 14 років || На період оголошення карантину на відповідній території
|-
| style="text-align:center;" | 7 || Учасники війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України || До 14 календарних днів щорічно
|-
| style="text-align:center;" | 8 || Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] || До 21 календарного дня щорічно
|-
| style="text-align:center;" | 9 || Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною || До 21 календарного дня щорічно
|-
| 10 || Пенсіонери за віком || До 30 календарних днів щорічно
|-
| 11 || Особи з інвалідністю III групи || До 30 календарних днів щорічно
|-
| 12 || Особи з інвалідністю I та II груп || До 60 календарних днів щорічно
|-
| 13 || Особи, які одружуються || До 10 календарних днів
|-
| 14 || Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер || До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
|-
| 15 || Працівники у разі смерті інших рідних || До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
|-
| 16 || Працівники для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду || На період, визначений у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів
|-
| 17 || Працівники, що потребують завершення санаторно-курортного лікування || На період, визначений у медичному висновку
|-
| 18 || Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади || 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
|-
| 19 || Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва || Тривалість, необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
|-
| 20 || Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки || Тривалість, необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
|-
| 21 || Сумісники || На термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи
|-
| 22 || Ветерани праці || До 14 календарних днів щорічно
|-
| 23 || Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію || До 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
|-
| 24 || Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості || 12 календарних днів на кожну таку дитину без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
|-
| 25 || Працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року
Членам добровільних формувань цивільного захисту


Щорічна додаткова відпустка тривалістю 15 календарних днів надається суддям за наявності стажу роботу на посаді більше 10 років.<br />
| тривалістю до 5 календарних днів щороку


Атестованим працівникам прокуратури надається щорічна додаткова відпустка, тривалістю від 5 до 15 календарних днів, в залежності від стажу роботи в прокуратурі.<br />


Крім того, Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" особам, віднесеним до 1 і 2 категорії потерпілих внаслідок катастрофи передбачено надання додаткової відпустки тривалістю 14 робочих днів на рік.
тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту
|-
| 26 || Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі || Один вільний від роботи день на тиждень протягом четвертого року навчання
|}
За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.


[[Категорія: Гарантії і компенсації]]
У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом.
* [[Соціальні відпустки. Порядок надання]]
* [[Додаткова відпустка учасникам бойових дій]]
* [[Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку]]
[[Категорія: Відпустка]]

Поточна версія на 09:37, 2 січня 2023

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року, відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", в Україні введено режим воєнного стану!

15 березня 2022 року прийнято Закон України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

 • У період дії воєнного стану надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік. Якщо тривалість щорічної основної відпустки працівника становить більше 24 календарних днів, надання не використаних у період дії воєнного стану днів такої відпустки переноситься на період після припинення або скасування воєнного стану. У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки. Норми частини сьомої статті 79, частини п’ятої статті 80 Кодексу законів про працю України та частини п’ятої статті 11, частини другої статті 12 Закону України "Про відпустки" у період дії воєнного стану не застосовуються. У разі звільнення працівника у період дії воєнного стану йому виплачується грошова компенсація відповідно до статті 24 Закону України "Про відпустки".
 • У період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.
 • У період дії воєнного стану роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки".

Кому належить право на відпустки

Стаття 45 Конституції України гарантує кожному, хто працює, право на відпочинок. Це право забезпечується, у тому числі, наданням оплачуваної щорічної відпустки. Мінімальна тривалість оплачуваної щорічної відпустки, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про відпустки" право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України. Законом України "Про відпуски" встановлено, що щорічні відпустки складаються з основної та додаткових відпусток.

Види відпусток

Згідно статті 4 Закону України "Про відпустки" установлюються такі види відпусток:

 • щорічні відпустки (основна та додаткові);
 • додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;
 • творча відпустка;
 • відпустка для підготовки та участі в змаганнях;
 • соціальні відпустки;
 • відпустки без збереження заробітної плати.

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Щорічна основна відпустка

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Для окремих категорій працівників Закону України "Про відпустки" встановлено більшу тривалість щорічної основної відпустки:

Категорія працівників Тривалість відпустки
1 Промислово-виробничий персонал вугільної, сланцевої, металургійної, електроенергетичної промисловості, а також зайнятий на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні корисних копалин 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
2 Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче 28 календарних днів незалежно від стажу роботи
3 Працівники, зайняті на підземних гірничих роботах та в розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною до 150 метрів 24 календарних дні із збільшенням на 4 календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і більше
4 Працівники лісової промисловості та лісового господарства, державних заповідників, національних парків, що мають лісові площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв, - за Списком робіт, професій і посад, затвердженим Кабінетом Міністрів України 28 календарних днів
5 Воєнізований особовий склад гірничорятувальних частин 30 календарних днів
6 Невоєнізовані працівники гірничорятувальних частин 24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів
7 Керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічні працівники та наукові працівники - у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України до 56 календарних днів
8 Особи з інвалідністю I і II груп 30 календарних днів
9 Особи з інвалідністю III групи 26 календарних днів
10 Особи віком до вісімнадцяти років 31 календарний день
11 Сезонні працівники, а також тимчасові працівники пропорційно до відпрацьованого часу
Примітка. Положення цієї таблиці щодо тривалості щорічної основної відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким установлюється спеціальними актами законодавства, проте тривалість їх відпустки не може бути меншою 24 календарних днів, а також тривалості, передбаченої пунктами 8-10 таблиці.

Щорічні додаткові відпустки

Поряд із щорічною основною відпусткою Закон України "Про відпустки" передбачає також щорічні додаткові відпустки, до яких належать:

 • додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці;
 • додаткова відпустка за особливий характер праці;
 • інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.
Така відпустка надається працівникам виробництв, цехів, професій і посад, передбачених відповідними розділами зазначеного Списку, незалежно від того, до якої галузі господарства належать ці виробництва і цехи, та від форм власності підприємств, організацій і установ.
Застосування Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку здійснюється у порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня1998 року №16 .
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими та важкими умовами праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах.

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці

Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці надається:

 • окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я;
 • працівникам з ненормованим робочим днем.

Щорічна додаткова відпустка окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я

Надається тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, незалежно від відомчого підпорядкування цих виробництв, цехів, а також від форм власності підприємств, організацій і установ.
Застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, здійснюється у порядку, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30 січня 1998 року №16
Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.
Для працівників, які працюють на електронно-обчислювальних та обчислювальних машинах (у тому числі персональних комп’ютерах), передбачено надання щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів.
Докладніше: Додаткова відпустка за роботу з комп'ютером

Щорічна додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем

Надається тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором, угодою.
Відповідно до п.1 Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці, затверджених наказом Мінпраці та соціальної політики України від 10 жовтня 97 року № 7, ненормований робочий день - це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у разі неможливості нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормальну тривалість робочого часу (ця робота не вважається надурочною). Міра праці у даному випадку визначається не тільки тривалістю робочого часу, але також колом обов'язків і обсягом виконаних робіт (навантаженням).
Така відпустка надається як компенсація за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі, необхідність періодичного виконання службових завдань понад встановлену тривалість робочого часу.
Ненормований робочий день на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, може застосовуватись для керівників, спеціалістів і робітників, а саме:

 • осіб, праця яких не піддається точному обліку в часі;
 • осіб, робочий час яких за характером роботи поділяється на частини невизначеної тривалості (сільське господарство);
 • осіб, які розподіляють час для роботи на свій розсуд.

Інші щорічні додаткові відпустки

Законом України "Про відпустки" передбачена можливість надання деяким категоріям працівників щорічних відпусток, що не передбачені цим законом. Такі види щорічних відпусток можуть встановлюватися як спеціальним законодавством, так і колективним договором.

Категорія працівників Тривалість відпустки Підстава
1 Державні службовці після досягнення п’ятирічного стажу державної служби 1 календарний день за кожний додатковий рік державної служби, але не більш як 15 календарних днів ст. 58 Закону України "Про державну службу"
2 Посадові особи, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років до 15 календарних днів ст. 21 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
3 Судді, які мають стаж роботи більше 10 років 15 календарних днів ст. 136 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"
4 Прокурори, які мають стаж роботи в органах прокуратури понад 10 років 15 календарних днів ст. 82 Закону України "Про прокуратуру"
5 Особи, віднесені до категорій 1 та 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 14 робочих днів ст.ст. 20-21 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
6 Батьки ВІЛ-інфікованих дітей і дітей, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, та особи, які їх замінюють 10 днів ст. 18 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»
7 Один з батьків дитини з інвалідністю чи особа, яка його замінює до 5 днів ст. 26 Закону України "Про охорону дитинства"
8 Військовослужбовці, виконання обов'язків військової служби яких пов'язано з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або здійснюється в особливих природних географічних, геологічних, кліматичних і екологічних умовах та умовах підвищеного ризику для життя і здоров'я, крім військовослужбовців строкової військової служби визначається залежно від часу проходження служби в цих умовах та не може перевищувати 15 календарних днів ст. 101 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
9 Окремі категорії медичних працівників 3 календарні дні ст. 77 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Примітка. Наведений у таблиці список не є вичерпним. Спеціальним законодавством чи колективним договором можуть встановлюватись щорічні додаткові відпустки також для інших категорій осіб.

Порядок надання щорічної відпустки

Докладніше: Порядок надання щорічних відпусток
Щорічні основна та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації.
У разі надання зазначених відпусток до закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, крім визначених законом випадків, коли ці відпустки за бажанням працівника надаються повної тривалості.
Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого року.
Тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.
Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються.
Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від неї.
Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.

Додаткові відпустки у зв’язку з навчанням

Законом України "Про відпустки" передбачено надання додаткових оплачуваних відпусток у зв'язку з навчанням, а саме:

 • відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах;
 • відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах;
 • відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі.

Крім цього Кодекс законів про працю України додатково встановлює пільги для для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Докладніше: Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням

Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх навчальних закладах

Надається працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період складання:

 • випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;
 • випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;
 • перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів без урахування вихідних.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Відпустка у зв'язку з навчанням у професійно-технічних навчальних закладах

Надається працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.


Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі

Надається працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання

Тривалість відпустки у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах у календарних днях
Період навчання, на який надається відпустка Рівень акредитації навчального закладу
І та ІІ ІІІ та IV
Форма навчання
Вечірня Заочна Вечірня Заочна
Курс навчання у вищому навчальному закладі
I та ІІ ІІІ та наступні I та ІІ ІІІ та наступні I та ІІ ІІІ та наступні I та ІІ ІІІ та наступні
На період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів 10 20 30 40 20 30 30 40
На період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах 30
На період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) 2 місяці 4 місяці

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання - один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.
Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року №634.
Згідно цієї постанови для працівників, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, з нижченаведених напрямів підготовки, де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки, передбачені статтею 15 Закону України "Про відпустки", надаються також наступні відпустки відпустки:

Напрям підготовки Вид відпустки, що надається Тривалість у календарних днях
Культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) щорічно, із збереженням заробітної плати 10
щорічно, без збереження заробітної плати 10
Театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво ( кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство) щорічно, із збереженням заробітної плати 20
щорічно, без збереження заробітної плати 10
Філологія (мова та література) щорічно, без збереження заробітної плати 10
Примітка. Вказані у таблиці відпустки надаються відповідно на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи). Вищі навчальні заклади у разі потреби можуть здійснювати перерозподіл додаткових відпусток між курсами навчання в межах загальної тривалості навчального процесу. 

Відпустка у зв'язку з профспілковим навчанням

Відповідно до статті 151 Закону України "Про відпустки" на час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 6 календарних днів.

Творча відпустка

Надається працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.
Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток передбачено відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 року №45.
Згідно цієї постанови творчі відпустки надаються працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності за основним місцем їх роботи для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук, для написання підручника, а також наукових праць: монографій, довідників тощо.

Творча відпустка Тривалість Підстава надання
Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук до 3 місяців заява працівника та рекомендація наукової (науково-технічної) ради центрального органу виконавчої влади або вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації чи науково-дослідного інституту відповідного профілю про доцільність надання творчої відпустки. Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, відділу або лабораторії, де проводиться наукова робота. За результатами доповіді кафедра, відділ, лабораторія подають вченій раді мотивований висновок з обгрунтуванням тривалості творчої відпустки.
Творча відпустка для закінчення дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук до 6 місяців
Творча відпустка для написання підручника чи наукової праці до 3 місяців заява працівника та довідка видавництва про включення підручника чи наукової праці до плану випуску видань на поточний рік
Примітки:
1. Вказана у таблиці творча відпустка надається працівнику, який успішно поєднує основну діяльність із відповідною науковою чи творчою роботою.
2. Творча відпустка не надається для закінчення дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук особам, які закінчили відповідно аспірантуру чи докторантуру, а також здобувачу одного й того ж наукового ступеня повторно.
3. Якщо підручник чи наукова праця створюється авторським колективом, творча відпустка надається одному з його членів за письмовою заявою, підписаною всіма членами авторського колективу. 

Творчі відпустки надаються працівникам поряд з іншими відпустками, передбаченими законодавством, і оформлюються наказом власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи, організації.
На час творчих відпусток за працівниками зберігається місце роботи (посада) та заробітна плата.

Відпустка для підготовки та участі в змаганнях

Надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
Тривалість, порядок, умови надання та оплати відпусток для підготовки та участі в змаганнях встановлюються відповідною постановою Кабінету Міністів України від 01.06.2011 р. №565.

Вид змагань Категорії працівників, що мають право на отримання відпустки Тривалість Підстава надання
Всеукраїнські спортивні змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік Працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які систематично займаються певним видом (видами) спорту та беруть участь у спортивних змаганнях, крім працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у всеукраїнських змаганнях з видів спорту не більш як 40 календарних днів на рік заява працівника та лист-виклик на відповідні спортивні змагання, який готується Мінмолодьспортом
Міжнародні спортивні змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік Працівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності за основним місцем роботи, які включені до основного складу національних збірних команд України, крім спортсменів штатної команди національних збірних команд України та працівників підрозділів правоохоронних органів, Збройних Сил, інших військових формувань, фізкультурно-спортивних організацій, які за своїми функціональними обов'язками беруть участь у міжнародних змаганнях з видів спорту

Тривалість відпустки включає час, необхідний для проїзду до місця проведення спортивних змагань та повернення. Відпустки можуть надаватися частинами, про що зазначається в листі-виклику на відповідні спортивні змагання.
Відпустки можуть надаватися працівникам окремо від інших відпусток, передбачених законодавством, і оформляються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу підприємства, установи та організації.
На час перебування у відпустках за працівниками зберігається місце роботи (посада). Оплата відпусток працівникам, зазначеним у таблиці, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, призначених на оплату праці, або коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Додаткова відпустка окремим категоріям громадян та постраждалим учасникам Революції Гідності

Відповідно до статті 162 Закону України "Про відпустки" право на додаткову відпустку із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік мають:

Соціальні відпустки

Закон України "Про відпустки" передбачає такі види соціальних відпусток:

 • відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
 • відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 • відпустка у зв'язку з усиновленням дитини;
 • додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами

У статті 17 Закону України "Про відпустки" визначено, що на підставі медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами.

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у календарних днях
Відпустка До пологів Після пологів Сумарно
У разі народження однієї дитини за відсутності ускладнення пологів 70 56, починаючи з дня пологів 126
У разі народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів 70 70, починаючи з дня пологів 140

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами обчислюється сумарно. Вона надається повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів.
До відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

Докладніше: Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Згідно статті 18 Закону України "Про відпустки" після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням матері або батька дитини одному з них надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку
Підприємство, установа, організація за рахунок власних коштів може надавати одному з батьків дитини частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.
Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.


За бажанням матері, батька дитини або осіб, зазначених у частині третій цієї статті, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, якщо дитина перебуває на державному утриманні (крім прийомних дітей у прийомних сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу).

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини

Відповідно до статті 181 Закону України "Про відпустки" особі, яка усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, надається одноразова оплачувана відпустка у зв'язку з усиновленням дитини:

 • при усиновленні одної дитини - тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини;
 • при усиновленні двох і більше дітей - тривалістю 70 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини.

Якщо усиновлювачами є подружжя, відпустка надається одному з них на їх розсуд.
Особа, яка усиновила дитину, має право на відпустку у зв'язку з усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання відпустки надійшла не пізніше 3 місяців з дня набрання законної сили рішенням суду про усиновлення дитини.
Вказана відпустка надається за заявою особи, яка усиновила дитину, на підставі рішення суду про усиновлення дитини та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи

Докладніше: Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю
Згідно з статтею 19 Законом України "Про відпустки" право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів має:

 • жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років;
 • жінка, яка працює і має дитину з інвалідністю;
 • жінка, яка працює і усиновила дитину;
 • матір особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • одинока матір дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • батько дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування * матері в лікувальному закладі);
 • особа, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи;
 • один із прийомних батьків дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

За наявності декількох підстав для надання вищезазначеної відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.
Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи надаються понад щорічні основну та додаткові відпустки і переносяться на інший період або продовжуються у визначеному законом порядку.

Відпустки без збереження заробітної плати

Стаття 25 Закону України "Про відпустки" передбачає перелік категорій працівників, яким за їх бажанням надається відпустка без збереження заробітної плати в обов'язковому порядку:

Категорія працівників Тривалість відпустки
1 Матір або батько, який виховує дітей без матері (в тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю До 14 календарних днів щорічно
2 Чоловік, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці До 14 календарних днів
3 Матір або інші особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки", в разі якщо дитина потребує домашнього догляду На період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку
4 Матір або інші особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки", в разі якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) Не більш як до досягнення дитиною 16-річного віку
5 Матір або інші особи, зазначені у ч. 3 ст. 18 та ч. 1 ст. 19 Закону України "Про відпустки", якщо дитині встановлено категорію "дитина з інвалідністю підгрупи А" До досягнення дитиною 18-річного віку
6 Матір або інша особа, зазначена у ч. 3 ст. 18 Закону України "Про відпустки", для догляду за дитиною віком до 14 років На період оголошення карантину на відповідній території
7 Учасники війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України До 14 календарних днів щорічно
8 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" До 21 календарного дня щорічно
9 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною До 21 календарного дня щорічно
10 Пенсіонери за віком До 30 календарних днів щорічно
11 Особи з інвалідністю III групи До 30 календарних днів щорічно
12 Особи з інвалідністю I та II груп До 60 календарних днів щорічно
13 Особи, які одружуються До 10 календарних днів
14 Працівники у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
15 Працівники у разі смерті інших рідних До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад
16 Працівники для догляду за хворим рідним по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду На період, визначений у медичному висновку, але не більше 30 календарних днів
17 Працівники, що потребують завершення санаторно-курортного лікування На період, визначений у медичному висновку
18 Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад
19 Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва Тривалість, необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
20 Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки Тривалість, необхідна для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад
21 Сумісники На термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи
22 Ветерани праці До 14 календарних днів щорічно
23 Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію До 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи
24 Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості 12 календарних днів на кожну таку дитину без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі
25 Працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року

Членам добровільних формувань цивільного захисту

тривалістю до 5 календарних днів щороку


тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту

26 Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі Один вільний від роботи день на тиждень протягом четвертого року навчання

За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

У разі встановлення Кабінетом Міністрів України карантину відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не включається у загальний термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом.