Відмінності між версіями «Щорічна відпустка після відпустки для догляду за дитиною»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м (додано гіперпосилання на законодавчі та нормативні документи)
 
(Не показані 11 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text Кодекс законів про працю України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейний кодекс України]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Закон України «Про відпустки»]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Закону України «Про освіту»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-20#Text Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька у догляді за дитиною»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 346 «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам»]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/29-2021-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 2021 року № 29 «Про деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»]
{| class="wikitable sortable"
|-
| style="background-color:#98FB98;" |'''Увага!!!''' З 24 лютого 2022 року відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text Закону України "Про правовий режим воєнного стану"] в Україні введено '''режим воєнного стану'''!
15 березня 2022 року прийнято [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану"], відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституції України].


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text Конституція України]  
'''Згідно з статтею 12 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-20#Text Закону] у період дії воєнного стану:'''
*надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено <u>тривалістю 24 календарні дні</u> за поточний робочий рік.
*роботодавець <u>може відмовити</u> працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.
*роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати <u>без обмеження строку</u>, встановленого частиною першою статті 26 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про відпустки"].
*роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Закону України "Про відпустки".]
|}
== Право на щорічну основну відпустку ==
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/conv#n4314 Ст. 45 Конституції України] гарантує, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
 
Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text Кодекс законів про працю України]  
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n13 ст. 2 Закону України «Про відпустки»], право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейний кодекс України]
Тривалість щорічної основної відпустки становить не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відліковується від дня укладення трудового договору, відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n474 ст. 75 КЗпП України] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n48 ст. 6 Закону України «Про відпустки»].
== Загальні правила надання щорічної відпустки після відпустки для догляду за дитиною ==
Надання щорічної основної відпустки (соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку або відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку) прив’язане до відпрацьованого робочого року, який відраховується з дня укладення трудового договору (прийняття на роботу).


[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text Закон України «Про відпустки»] 
Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.


• [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»]
'''Суб’єкти на відпустку для догляду за дитиною:'''


== Право на щорічну основну відпустку ==
- мати дитини;


Ст. 45 Конституції України гарантує, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.
- батько дитини;


Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.
- баба, дід або інший родич;


Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки», право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.
- усиновлювачі;


Тривалість щорічної основної відпустки становить не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відліковується від дня укладення трудового договору, відповідно до ст. 75 КЗпП України та ст. 6 ЗУ «Про відпустки».
- опікуни;


== Загальні правила надання щорічної відпустки після відпустки для догляду за дитиною ==
- прийомним батьки або батьки-вихователі.


Надання щорічної основної відпустки (соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку або відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку) прив’язане до відпрацьованого робочого року, який відраховується з дня укладення трудового договору (прийняття на роботу).
Слід звернути увагу! Відповідно до абзацу сьомого пункту 4 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0003700-06#Text постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів»] (далі – Постанова) поняттям «родичі», яке вживається в Сімейному кодексі України, охоплюються такі особи: баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра.


Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.
Разом з цим, у цьому ж пункті зазначеної Постанови містить визначення «інші особи», під яким розуміються особи, в сім’ї яких виховується дитина. Ними, зокрема можуть бути тітка, дядько, двоюрідні сестра, брат.


З особою, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку), трудовий договір не припиняється, а межі робочого року залишаються незмінними.
З особою, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку), трудовий договір не припиняється, а межі робочого року залишаються незмінними.
{| class="wikitable"
|-
|'''Важливо!''' ''Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами'' зараховується в стаж, який дає право на щорічну основну відпустку, а ''період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (чи 6-ти років)'' – не зараховується до стажу, який дає право на щорічну відпустку.
|}
Норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6-ти місяців безперервної роботи в роботодавця стосується виключно працівників, які працюють перший робочий рік, тобто після виходу з «декретної» відпустки не застосовується. Щорічна відпустка за другий і наступні роки роботи може бути надана в будь-який час відповідного робочого року.


Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується в стаж, який дає право на щорічну основну відпустку, а період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (чи 6-ти років) – не зараховується до стажу, який дає право на щорічну відпустку.
Період щорічної відпустки визначається за погодженням між працівником і роботодавцем. Однак, в [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#n87 ст. 10 Закону України «Про відпустки»] вказані категорії працівників, за бажанням яких щорічні відпустки надаються у зручний для них час, а саме:


Норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6-ти місяців безперервної роботи в роботодавця стосується виключно працівників, які працюють перший робочий рік, тобто після виходу з «декретної» відпустки не застосовується. Щорічна відпустка за другий і наступні роки роботи може бути надана в будь-який час відповідного робочого року.
1) особам віком до вісімнадцяти років;
 
2) особам з інвалідністю;
 
3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;
 
4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;
 
5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;
 
6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;
 
7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
 
8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"];
 
9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;


Період щорічної відпустки визначається за погодженням між працівником і роботодавцем. Але в статті 10 ЗУ «Про відпустки» вказані категорії працівників, за бажанням яких щорічні відпустки надаються у зручний для них час.  
10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.


Тобто, після виходу працівника на роботу з відпустки для догляду за дитиною, йому можуть відразу ж надати щорічну відпустку.  
Тобто, після виходу працівника на роботу з відпустки для догляду за дитиною, йому можуть відразу ж надати щорічну відпустку.  
== Реалізація права на відпустку для догляду за дитиною одинокою матір’ю ==
Одинока матір під час перебування у відпустці для догляду за дитиною може працювати неповний робочий день чи вдома, що врегульовано [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#n982 статтею 179 КЗпП України].
Крім того, матір має право звернутись до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання з метою оформлення допомоги на дитину як одинокій матері.
Також необхідно нагадати, що в Україні можна скористатися державною послугою з догляду за дитиною до 3 років – «муніципальна няня».
== Документи для оформлення відпустки для догляду за дитиною ==
'''Щоб отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працівник надає:'''
- заяву про надання відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
– копію свідоцтва про народження дитини;
'''Працівник, що бажає отримати відпустку подає додаткові документи, зокрема:'''
1. Мати чи батько дитини надає додатково:
- довідку з місця роботи другого з батьків, що той не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
2. Батько дитини, мати якої не працює:
- трудову книжку матері із останнім записом — про звільнення (титульний аркуш та сторінка із записом).
3. Батько дитини, мати якої перебуває на обліку в центрі зайнятості:
- довідку центру зайнятості про те, що мати перебуває на обліку як безробітна.
4. Батько дитини, мати якої — ФОП:
-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про реєстрацію матері як ФОП.
5. Баба, дід, інший родич:
- довідку з місця роботи одного з батьків дитини про те, що він вийшов на роботу до закінчення терміну відпустки до трьох років;
- документи, що підтверджують родинний зв’язок: – паспорт батька чи матері дитини – свідоцтво про народження батька чи матері дитини тощо.
6. Усиновлювач:
- рішення суду про усиновлення.
7. Опікун:
- рішення органу опіки та піклування (суду, якщо питання про встановлення опіки вирішували в судовому порядку).
8. Прийомні батьки та батьки-вихователі:
- рішення органу опіки та піклування;


== Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку після відпустки для догляду за дитиною (зразок) ==
- довідку з місця роботи іншого прийомного батька чи батька-вихователя про те, що той не перебуває у відпустці для догляду за дитиною, або трудова книжка, якщо інший прийомний батько чи батько-вихователь ніде не працює.


З працівницею оформлено трудові відносини з 01.10.2013 р. За другий робочий рік вона використала щорічну основну відпустку повної тривалості (24 календарні дні) з 01.12.2014 р. по 24.12.2014 р., після чого пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами (126 календарних днів) з 25.12.2014 р. по 29.04.2015 р.
Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.
З 30.04.2015 р. по 01.03.2018 р. працівниця перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Після закінчення відпустки для догляду за дитиною, працівниця приступила до роботи та просить надати їй щорічну основну відпустку тривалістю 24 календарних дні з 24.09.2018 р. Що робити роботодавцю з її вимогою?
[[Категорія:Відпустка]]
Вираховуємо межі робочого року, а саме: перший робочий рік – з 01.10.2013 р. по 30.09.2014 р., другий робочий рік – з 01.10.2014 р. по 30.09.2015 р. (була відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, розпочалась відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку), третій робочий рік – з 01.10.2015 р. по 30.09.2016 р. (весь час відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку), четвертий робочий рік – з 01.10.2016 р. по 30.09.2017 р. (весь час відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку), п’ятий робочий рік – з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р. (припало закінчення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку).
[[Категорія:Батьки дітей до 3-х/6-ти років]]
Для того, щоб провести розрахунки, необхідно визначити, які «декретні» періоди будуть враховуватися в стаж для надання щорічної основної відпустки, а які – не будуть.
Розбираємося з правом працівниці на щорічну основну відпустку до початку відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Другий робочий рік (з 01.10.2014 р. по 30.09.2015 р.). Кількість днів щорічної основної відпустки, що належить працівниці за другий робочий рік (з 01.10.2014 р. по 29.04.2015 р. – закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами). Усього 202 календарні дні (без урахування святкових і неробочих днів, які припали на цей період).
Період з 30.04.2015 р. по 30.09.2015 р. другого робочого року не враховується в стаж для надання щорічної основної відпустки, оскільки у вказаний період працівниця вже перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Кількість днів щорічної основної відпустки, які припадають на один день року – 24:(365-10)=0,0676056 (к.дн.), де 24 – тривалість щорічної основної відпустки, що належить працівниці за повністю відпрацьований робочий рік; 365 – кількість календарних днів року; 10 – кількість святкових і неробочих днів, які припали на повний четвертий робочий рік. Отже, всього 14 календарних днів.
Ми пам’ятаємо, що працівниця перед відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами використала щорічну основну відпустку повної тривалості, тобто 24 календарні дні. З розрахунків вбачається, що працівниці за другий робочий рік належить щорічна основна відпустка тривалістю лише 14 календарних днів, тобто 10 календарних днів їй надано «наперед».
За третій-четвертий робочі роки у працівниці не виникає права на щорічну основну відпустку, оскільки протягом цих робочих років вона повністю перебувала у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.
Починається п’ятий робочий рік (з 01.10.2017 р. по 30.09.2018 р.). Частина цього робочого року (з 01.10.2017 р. по 01.03.2018 р.) не зараховується в стаж, який дає право на щорічну основну відпустку. Вираховуємо кількість календарних днів у період з дати виходу працівниці на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку по дату закінчення п’ятого робочого року (з 02.03.2018 р. по 30.09.2018 р.) за вже відомою нам схемою. Усього 206 календарних днів, що дають право на щорічну відпустку, відповідно – 14 календарних днів щорічної основної відпустки.
Через те, що працівниця перед «декретом» використала 10 календарних днів щорічної основної відпустки «авансом», то з 24.09.2018 р. працівниця може використати лише 4 календарні дні цієї відпустки.
Оскільки працівниця вийшла на роботу з відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку у межах п’ятого робочого року, то щорічна основна відпустка за шостий робочий рік їй може бути надана повної тривалості тільки з 01.10.2017 р. (почнеться відлік нового робочого року).

Поточна версія на 13:59, 19 липня 2022

Нормативна база

Увага!!! З 24 лютого 2022 року відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" в Україні введено режим воєнного стану!

15 березня 2022 року прийнято Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", відповідно до якого на період дії воєнного стану вводяться обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина відповідно до статей 43, 44 Конституції України.

Згідно з статтею 12 Закону у період дії воєнного стану:

  • надання працівнику щорічної основної відпустки за рішенням роботодавця може бути обмежено тривалістю 24 календарні дні за поточний робочий рік.
  • роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток (крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку), якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.
  • роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою статті 26 Закону України "Про відпустки".
  • роботодавець за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів, без зарахування часу перебування у відпустці до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, передбаченого пунктом 4 частини першої статті 9 Закону України "Про відпустки".

Право на щорічну основну відпустку

Ст. 45 Конституції України гарантує, що кожен, хто працює, має право на відпочинок. Це право забезпечується наданням днів щотижневого відпочинку, а також оплачуваної щорічної відпустки, встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час.

Максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначаються законом.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про відпустки», право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи.

Тривалість щорічної основної відпустки становить не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відліковується від дня укладення трудового договору, відповідно до ст. 75 КЗпП України та ст. 6 Закону України «Про відпустки».

Загальні правила надання щорічної відпустки після відпустки для догляду за дитиною

Надання щорічної основної відпустки (соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку або відпустки без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку) прив’язане до відпрацьованого робочого року, який відраховується з дня укладення трудового договору (прийняття на роботу).

Після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Суб’єкти на відпустку для догляду за дитиною:

- мати дитини;

- батько дитини;

- баба, дід або інший родич;

- усиновлювачі;

- опікуни;

- прийомним батьки або батьки-вихователі.

Слід звернути увагу! Відповідно до абзацу сьомого пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 року № 3 «Про застосування судами норм Сімейного кодексу України при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення аліментів» (далі – Постанова) поняттям «родичі», яке вживається в Сімейному кодексі України, охоплюються такі особи: баба, дід, прабаба, прадід, повнорідні брат і сестра.

Разом з цим, у цьому ж пункті зазначеної Постанови містить визначення «інші особи», під яким розуміються особи, в сім’ї яких виховується дитина. Ними, зокрема можуть бути тітка, дядько, двоюрідні сестра, брат.

З особою, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (або у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку), трудовий договір не припиняється, а межі робочого року залишаються незмінними.

Важливо! Період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами зараховується в стаж, який дає право на щорічну основну відпустку, а період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку (чи 6-ти років) – не зараховується до стажу, який дає право на щорічну відпустку.

Норма про надання щорічної відпустки повної тривалості після закінчення 6-ти місяців безперервної роботи в роботодавця стосується виключно працівників, які працюють перший робочий рік, тобто після виходу з «декретної» відпустки не застосовується. Щорічна відпустка за другий і наступні роки роботи може бути надана в будь-який час відповідного робочого року.

Період щорічної відпустки визначається за погодженням між працівником і роботодавцем. Однак, в ст. 10 Закону України «Про відпустки» вказані категорії працівників, за бажанням яких щорічні відпустки надаються у зручний для них час, а саме:

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) особам з інвалідністю;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

Тобто, після виходу працівника на роботу з відпустки для догляду за дитиною, йому можуть відразу ж надати щорічну відпустку.

Реалізація права на відпустку для догляду за дитиною одинокою матір’ю

Одинока матір під час перебування у відпустці для догляду за дитиною може працювати неповний робочий день чи вдома, що врегульовано статтею 179 КЗпП України.

Крім того, матір має право звернутись до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або фактичного проживання з метою оформлення допомоги на дитину як одинокій матері.

Також необхідно нагадати, що в Україні можна скористатися державною послугою з догляду за дитиною до 3 років – «муніципальна няня».

Документи для оформлення відпустки для догляду за дитиною

Щоб отримати відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, працівник надає:

- заяву про надання відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

– копію свідоцтва про народження дитини;

Працівник, що бажає отримати відпустку подає додаткові документи, зокрема:

1. Мати чи батько дитини надає додатково:

- довідку з місця роботи другого з батьків, що той не перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2. Батько дитини, мати якої не працює:

- трудову книжку матері із останнім записом — про звільнення (титульний аркуш та сторінка із записом).

3. Батько дитини, мати якої перебуває на обліку в центрі зайнятості:

- довідку центру зайнятості про те, що мати перебуває на обліку як безробітна.

4. Батько дитини, мати якої — ФОП:

-виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань про реєстрацію матері як ФОП.

5. Баба, дід, інший родич:

- довідку з місця роботи одного з батьків дитини про те, що він вийшов на роботу до закінчення терміну відпустки до трьох років;

- документи, що підтверджують родинний зв’язок: – паспорт батька чи матері дитини – свідоцтво про народження батька чи матері дитини тощо.

6. Усиновлювач:

- рішення суду про усиновлення.

7. Опікун:

- рішення органу опіки та піклування (суду, якщо питання про встановлення опіки вирішували в судовому порядку).

8. Прийомні батьки та батьки-вихователі:

- рішення органу опіки та піклування;

- довідку з місця роботи іншого прийомного батька чи батька-вихователя про те, що той не перебуває у відпустці для догляду за дитиною, або трудова книжка, якщо інший прийомний батько чи батько-вихователь ніде не працює.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.