Фінансова підтримка фермерських господарств

Матеріал з WikiLegalAid
Версія від 15:01, 12 квітня 2021, створена Buts.yevhenii (обговорення | внесок) (Створена сторінка: == Нормативно правові акти == 1. [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/973-15#Text Закон України «Про фермерське...)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативно правові акти

1. Закон України «Про фермерське господарство»
2. Постанова КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1102 «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»
3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 14.09.2011 N 468 «Про затвердження форм документів для надання фінансової підтримки фермерським господарствам»

Визначення понять

Фермерське господарство – особливий вид підприємницької діяльності громадян України, що полягає у виробництві, переробці та реалізації сільськогосподарської продукції з метою одержання прибутку. На основі аналізу ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» можна виділити наступні істотні ознаки фермерського господарства:

1) фермерське господарство – це самостійний суб'єкт аграрного господарювання;

2) воно є юридичною особою;

3) це форма підприємницької діяльності;

4) ця діяльність здійснюється виключно громадянами України, отже, членами фермерського господарства не можуть бути іноземні громадяни чи особи без громадянства;

5) ця форма ведення сільського господарства здійснюється лише на добровільних засадах;

6) основною індивідуальною ознакою фермерських господарств є сімейно-трудовий характер господарства;

7) основним видом діяльності господарства є виробнича сільськогосподарська діяльність;

8) діяльність фермерських господарств нерозривно пов’язана з використанням земель сільськогосподарського призначення як основного засобу виробництва;

9) сільськогосподарська продукція, що виробляється фермерським господарством, має товарний характер;

10) метою діяльності фермерського господарства є одержання прибутку.

Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - товари, зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були вироблені на власних або орендованих потужностях (площах).

Хто може отримати підтримку

Фінансова підтримка надається на конкурсних засадах в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідні цілі.

новостворені фермерські господарства у період становлення (перші три роки після їх державної реєстрації, а в трудонедостатніх населених пунктах - п'ять років) та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, на безповоротній основі за бюджетною програмою "Фінансова підтримка фермерських господарств" і на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам";

іншим фермерським господарствам - на поворотній основі за бюджетною програмою "Надання кредитів фермерським господарствам".

Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам, які мають заборгованість перед Фондом та його регіональними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які перебувають у стадії ліквідації, а також у яких виявлено факти незаконного одержання та/або нецільового використання бюджетних коштів.

Фінансова підтримка на безповоротній основі

Фінансова підтримка на конкурсних засадах на безповоротній основі надається новоствореним фермерським господарствам, фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, протягом одного бюджетного року не більш як за двома видами витрат, пов'язаних з:

1) розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства;

2) сплатою відсотків за користування кредитами банків - у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами;

3) придбанням одного трактора, комбайна, вантажного автомобіля вітчизняного виробництва, а також іноземного походження, які не виробляються в Україні, згідно з переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, за умови їх подальшої експлуатації фермерським господарством протягом не менш як трьох років з моменту державної реєстрації - у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за одиницю техніки;

4) будівництвом і реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) - у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об'єкт;

5) внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, види якого визначено у пунктах 11 і 30 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування", - у розмірі не більш як 50 відсотків;

6) підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах;

7) розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання в їх діяльності досягнень науково-технічного прогресу.


Фінансова підтримка на поворотній основі

Поворотна допомога – це фінансова підтримка у визначеному розмірі, яку фермерське господарство зобов’язується повернути у зазначений у договорі термін, але не більше ніж на 5 років.
Розмір що не перевищує 500 тис. гривень, із забезпеченням виконання зобов’язання щодо повернення бюджетних коштів.

Новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими фермерськими садибами, фермерським господарствам, які провадять господарську діяльність та розташовані у гірських населених пунктах, на поліських територіях, - строком від трьох до п'яти років для виробництва, переробки і збуту виробленої продукції, провадження виробничої діяльності;

Іншим фермерським господарствам - строком до п’яти років для придбання техніки, обладнання, поновлення обігових коштів, у тому числі для придбання маточного поголів’я сільськогосподарських тварин (телиць, нетелей, корів, свиноматок, ярок, вівцематок, кізочок та козоматок) та проведення оцінки відповідності виробництва органічної продукції (сировини), виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, будівництва та реконструкції виробничих і невиробничих приміщень, для закладення багаторічних насаджень, розвитку кредитної та обслуговуючої кооперації, у тому числі для сплати вкладів до статутних капіталів сільськогосподарських кооперативів, утворених фермерськими господарствами самостійно або разом з членами особистих селянських господарств, зрошення та меліорації земель.

Кошти наданої фінансової підтримки на поворотній основі потрібно повертати згідно з графіком повернення, визначеним у договорі про надання фінансової підтримки фермерському господарству, графік повернення складається на термін до 5 років.

Під які гарантії надають кошти - для забезпечення виконання зобов’язань фермерське господарство надає в заставу майно (рухоме, нерухоме).

Пакет необхідних документів

Документи на участь у конкурсі приймаються не менше ніж протягом 30 календарних днів з моменту публікації регіональної комісії у друкованих засобах масової інформації оголошення про умови проведення конкурсу, початкову та кінцеву дати прийому заявок та документів.

Фермерські господарства подають до регіональної комісії Укрдержфонду Файл:Заявка.docx , або заявку на отримання субсидії (для новостворених ФГ), або заявку на отримання субсидії (ФГ крім новостворених) у двох примірниках за формою, визначеною Мінекономіки, і такі документи:

• копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”;

• копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого • копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

• довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

• довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);

• баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою. Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:

• довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів (Запит на отримання довідки про відсутність заборгованості);

• копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

• копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

• бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

• пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

Крім того, для одержання фінансової підтримки на безповоротній основі подаються такі документи для компенсації витрат, пов'язаних з:

розробленням проектів відведення земельних ділянок для ведення фермерського господарства, - копії договору про розроблення проекту землеустрою, укладеного замовником з виконавцем, що має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, акта приймання-передачі робіт та платіжного документа про оплату вартості робіт з розроблення проекту відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства;

сплатою відсотків за користування кредитами банків у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків за користування кредитами, - копія кредитного договору з банком, видані банком довідка-розрахунок про суму сплати за користування кредитом за відповідний період з визначенням розміру компенсації та виписка про отримання позичальником кредиту, копія платіжного документа про сплату відсотків за користування кредитами і довідка, видана структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію витрат, пов'язаних із сплатою відсотків за користування кредитами банків (кредитних спілок);

придбанням одного трактора (комбайна, вантажного автомобіля), - копії документа про його оплату, видаткової накладної (акта приймання-передачі) на придбання трактора (комбайна, вантажного автомобіля), свідоцтва про його реєстрацію в установленому порядку (технічного паспорта, технічного талона старого зразка), довідки, що підтверджує прийняття його на балансовий облік, та довідка, видана структурними підрозділами облдержадміністрацій з питань агропромислового розвитку, про те, що фермерське господарство не отримувало компенсацію у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (трактора, комбайна, вантажного автомобіля);

будівництвом, реконструкцією тваринницьких приміщень (у тому числі виготовленням проектно-кошторисної документації) у розмірі 30 відсотків без урахування суми податку на додану вартість, але не більш як 200 тис. гривень за один збудований або реконструйований об'єкт, - копії проектно-кошторисної документації (у разі здійснення будівництва, реконструкції підрядним способом), акта експертної оцінки вартості будівництва, реконструкції (у разі здійснення будівництва, реконструкції господарським способом), акта про прийняття в експлуатацію тваринницького приміщення із зазначенням фактичних витрат з його будівництва, реконструкції та платіжних документів, що підтверджують такі витрати; внесенням страхових платежів за договорами обов'язкового страхування, - копія договору обов'язкового страхування та довідка, видана страховиком про фактичну суму внесених страхових платежів; підготовкою, перепідготовкою і підвищенням кваліфікації кадрів фермерських господарств у сільськогосподарських навчальних закладах, - копія договору фермерського господарства та навчального закладу про підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації члена господарства та документ, що підтверджує розмір плати за навчання;

розширенням наукових досліджень з проблем організації виробництва сільськогосподарської продукції і виданням рекомендацій з питань використання досягнень науково-технічного прогресу, - копія договору фермерського господарства з науково-дослідною установою, яка пройшла державну атестацію та внесена до Державного реєстру наукових установ, або навчальним закладом про проведення досліджень, підготовку рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, кошторис витрат науково-дослідної установи або навчального закладу, пов'язаних з проведенням досліджень, підготовкою рекомендацій щодо організації виробництва у фермерському господарстві, акт приймання-передачі виконаних робіт та документи, що підтверджують оплату їх вартості.

Копії поданих документів повинні бути засвідчені головою фермерського господарства.

Хто розглядає заявки

Для організації роботи, пов’язаної з проведенням конкурсу, регіональні відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств утворюють регіональні комісії, які очолюють їх керівники.

Регіональна комісія забезпечує організацію роботи по прийому заявок та документів від фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки, також формує реєстр фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримки та реєстр фермерських господарств щодо яких регіональною комісією прийнято рішення про повернення документів , для подальшого подання їх до комісії з питань надання фінансової підтримки фермерським господарствам. До складу регіональної комісії входять два представники регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, два представники структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку, один представник територіального органу Державної аудиторської служби (за згодою), один представник територіального органу Державної податкової служби (за згодою), три представники громадських об’єднань галузевого спрямування (за згодою).

Комісія розглядає реєстри, подані регіональними комісіями, та проводить конкурсний відбір. До складу комісії входять два представника Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, два представника Українського державного фонду підтримки фермерських господарств, один представник Офісу фінансового контролю (за згодою), один представник органу Державної податкової служби (за згодою), чотири представники громадських об’єднань галузевого спрямування (за згодою).

Адреси та контакти відділень – у розділі «Регіональні відділення» https://udf.gov.ua/index.php/pro-fond/rehionalni-viddilennia .

Відповідальність

Фермерське господарство несе відповідальність згідно із законодавством за нецільове використання одержаних коштів та своєчасне і в повному обсязі повернення до державного бюджету коштів фінансової підтримки.

У разі виявлення факту незаконного одержання бюджетних коштів керівник фермерського господарства несе відповідальність згідно із законодавством, а у разі нецільового використання бюджетних коштів припиняється надання будь-якої фінансової підтримки претендентові на її одержання протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.

У разі коли фермерське господарство відчужує придбаний трактор, комбайн, вантажний автомобіль, тваринницьке приміщення, за які йому надано часткову компенсацію, до закінчення трирічного строку їх експлуатації (в тому числі у зв'язку з ліквідацією фермерського господарства), отримані на безповоротній основі кошти фінансової підтримки для компенсації 30 відсотків вартості придбаної техніки, тваринницьких приміщень повертаються до державного бюджету.