Відмінності між версіями «Ухвалення додаткового рішення суду у цивільному процесі. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Редагування статті та підтримка в актуальному стані)
м (Редагування статті та підтримка в актуальному стані)
Рядок 67: Рядок 67:
уродженка/уродженець ______________________
уродженка/уродженець ______________________
<br />
<br />
мешканка/мешканець _______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
<br>
<br>
Адреса для листування:______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
<br />
<br />
Ідентифікаційний номер – __________
Ідентифікаційний номер – __________
Рядок 85: Рядок 85:
уродженка/уродженець ______________________
уродженка/уродженець ______________________
<br />
<br />
мешканка/мешканець _______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою:
<br>
<br>
Адреса для листування:______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
<br />
<br />
Ідентифікаційний номер – __________
Ідентифікаційний номер – __________
Рядок 172: Рядок 172:
уродженка/уродженець ______________________
уродженка/уродженець ______________________
<br />
<br />
мешканка/мешканець _______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
<br>
<br>
Адреса для листування:______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
<br />
<br />
Ідентифікаційний номер – __________
Ідентифікаційний номер – __________
Рядок 190: Рядок 190:
уродженка/уродженець ______________________
уродженка/уродженець ______________________
<br />
<br />
мешканка/мешканець _______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
<br>
<br>
Адреса для листування:______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
<br />
<br />
Ідентифікаційний номер – __________
Ідентифікаційний номер – __________
Рядок 253: Рядок 253:
уродженка/уродженець ______________________
уродженка/уродженець ______________________
<br />
<br />
мешканка/мешканець _______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
<br>
<br>
Адреса для листування:______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
<br />
<br />
Ідентифікаційний номер – __________
Ідентифікаційний номер – __________
Рядок 271: Рядок 271:
уродженка/уродженець ______________________
уродженка/уродженець ______________________
<br />
<br />
мешканка/мешканець _______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
<br>
<br>
Адреса для листування:______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
<br />
<br />
Ідентифікаційний номер – __________
Ідентифікаційний номер – __________
Рядок 286: Рядок 286:


<br />
<br />
___.______ 2018 року ______ районним судом _________ області було винесено рішення по цивільній справі № ____/___/18, провадження № ____/____/____, за позовом ________________ до мене, _______________, про стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина Данила, 05.08.2010 року народження.
___.______ 2019 року ______ районним судом _________ області було винесено рішення по цивільній справі № ____/___/18, провадження № ____/____/____, за позовом ________________ до мене, _______________, про стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина Данила, 05.08.2010 року народження.
<br />
<br />
Справа знаходилась в провадженні судді ______________.  
Справа знаходилась в провадженні судді ______________.  

Версія за 07:57, 28 березня 2019

Нормативна база

Галузь права

Цивільно-процесуальне право

Суб'єкти звернення

Особи, які беруть участь у справі

Суб'єкти розгляду звернень

Суд, що ухвалив рішення

Куди звернутися


До суду, який ухвалив рішення

Підстави звернення


Наявність підстав, що відображено у ст. 269 та ст. 270 ЦПК України.

Рішення суду, як найважливіший акт правосуддя покликане забезпечити захист гарантованих Конституцією України прав і свобод людини та здійснення проголошеного основним Законом України принципу верховенства права. У зв'язку з цим суди повинні неухильно додержувати вимог про законність і обґрунтованість рішення у цивільній справі ( стаття 263 ЦПК України).
Рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства відповідно до статті 2 ЦПК, вирішив справу згідно з нормами матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин відповідно до статті 10 ЦПК, а також правильно витлумачив ці норми. Якщо спірні правовідносини не врегульовані законом, суд застосовує закон, що регулює подібні за змістом відносини (аналогія закону), а за відсутності такого - суд виходить із загальних засад законодавства (аналогія права).
Рішення суду повинно бути повним, тобто повинно вирішувати усі позовні вимоги та усі питання, пов'язані із розглядом спору. Способом усунення неповноти рішення суду є ухвалення додаткового рішення.

Вирішення спору в судовому порядку про ухвалення додаткового рішення суду у цивільному процесі


Статтею 270 ЦПК України визначено, що Суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

 • 1) стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;
 • 2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати;
 • 3) судом не вирішено питання про судові витрати;
 • 4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених статтею 430 цього Кодексу.


Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.
У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви. Додаткове рішення або ухвалу про відмову в прийнятті додаткового рішення може бути оскаржено.

Судовий збір

За подання заяви про ухвалення додаткового рішення - судовий збір не сплачується.

Строк розгляду справи

Згідно ч. 3 ст. 270 ЦПК України, Суд, що ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів із дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Зразок заяви про ухвалення додаткового рішення № 1


ДО _____________ РАЙОНОГО СУДУ
______________________ОБЛАСТІ
вул. _____, буд. ____, м. ___________,
_________________ області, індекс


Позивач: Іванов Іван Іванович,
____.____.______ року народження,
уродженка/уродженець ______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________


Відповідач: _______________________,
____.____.______ року народження,
уродженка/уродженець ______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою:
Фактично проживає за адресою:______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________

Справа №_____________________________
Суддя_______________________________   

                                      Заява
                               про ухвалення додаткового рішення 


„____”____________20__ року ___________________________ районний суд м. Кривого Рогу  задовольнив мій позов до ___________________ про стягнення боргу в сумі ________ грн.

Однак під час цього він не вирішив питання про судові витрати, які я поніс при розгляді справи і які складаються із сплачених мною судового збору в сумі ___грн.

У відповідності з п. 3 ч. 1 ст. 270 ЦПК України це є підставою для ухвалення додаткового рішення.
На підставі вищекладеного й у відповідності ст. 270 ЦПК України

                                    ПРОШУ СУД:


1. Ухвалити додаткове рішення у справі №_________ про стягнення з _____________ на мою користь судового збору в сумі _____ грн.

Додаток: копія заяви про ухвалення додаткового рішення    

„____”____________20__р.                        Підпис  ПІП       


Вирішення спору в судовому порядку про виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні

Згідно вимог статті 269 ЦПК України, Суд може з власної ініціативи або за заявою учасників справи виправити допущені в рішенні чи ухвалі описки чи арифметичні помилки.

Питання про внесення виправлень вирішується без повідомлення учасників справи, про що постановляється ухвала. За ініціативою суду питання про внесення виправлень вирішується в судовому засіданні за участю учасників справи, проте їхня неявка не перешкоджає розгляду питання про внесення виправлень.

Ухвала про внесення виправлень надсилається всім особам, яким видавалося чи надсилалося судове рішення, що містить описки чи арифметичні помилки.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного суду України № 14 від 18.12.2009 року «Про судове рішення у цивільній справі» п.19, вирішуючи питання про виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні (рішенні або ухвалі), суд не має права змінювати зміст судового рішення, він лише усуває такі неточності, які впливають на можливість реалізації судового рішення його правосудності. Проте якщо неправильне визначення стягнутої суми було наслідком, наприклад, застосування закону, який не підлягав застосуванню, то підстав для виправлення арифметичних помилок немає. Питання про внесення виправлень може бути вирішено судом, що ухвалив рішення, як із власної ініціативи, так і за заявою осіб, які беруть участь у справі, і незалежно від того, чи виконано рішення, але в межах установленого законом строку, протягом якого воно може бути пред'явлено до примусового виконання. Внесення виправлень у судове рішення, яке не підлягає примусовому виконанню, строком не обмежено.

Після внесення виправлень чи арифметичних помилок текст рішення змінювати не можна, проте у виконавчому листі наводяться формулювання резолютивної частини рішення в тій редакції, яку воно отримало у зв'язку з постановленням відповідної ухвали.

Відповідно до п.4 Постанови Пленуму Верховного суду України № 12 від 24.10.2008 «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку», рішення суду першої інстанції, у тому числі додаткові, заочні, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку як у цілому, так і в частині, а також щодо обставин (фактів), встановлених судом (незалежно від того, чи вплинули висновки суду про ці обставини (факти) на вирішення справи по суті), або резолютивної частини з питань розподілу судових витрат між сторонами, порядку та способу виконання рішення тощо.

Судовий збір

За подання заяви про виправлення описки у судовому рішенні - судовий збір не сплачується.

Строк розгляду справи

Відповідно до ч. 3 ст. 269 ЦПК України, заява про внесення виправлень розглядається протягом десяти днів після її надходження до суду.


Зразок заяви про виправлення описок у судовому рішенні № 1

ДО _____________ РАЙОНОГО СУДУ
______________________ОБЛАСТІ
вул. _____, буд. ____, м. ___________,
_________________ області, індекс


Позивач: Іванов Іван Іванович,
____.____.______ року народження,
уродженка/уродженець ______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________


Відповідач: _______________________,
____.____.______ року народження,
уродженка/уродженець ______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________

Справа №_____________________________
Суддя_______________________________   

                                         ЗАЯВА
                               про виправлення описок у судовому рішенні


«_____»________ 20___ року __________________районним судом м. ____________________ (суддя __________________) прийнято рішення у справі №______________ за позовом ПІБ_______________ до__________________________________ «Зоря» про зобов’язання виконання договору_________________________.
Вказаним рішенням позовні вимоги були задоволені повністю.
Проте при ознайомленні з текстом судового рішення мною виявлено, що в ньому допущені описки. А саме:

 • у даті прийняття рішення — «______________________ 20______ року»;
 • у резолютивній частині рішення невірно зазначено по батькові позивача — «_______________________».


Зазначені описки унеможливлюють виконання судового рішення.
У зв’язку з цим та на підставі статті 269 Цивільного процесуального кодексу України,

                                         ПРОШУ СУД:


1. Виправити описку, допущену в даті прийняття рішення __________________ районним судом м.______________ у справі № ______________, та вказати правильну дату_______________ 20______ року.
2. Виправити описку, допущену в резолютивній частині рішення, вказавши правильно по батькові позивача ПІБ___________________.

Додаток: копія заяви про виправлення описок у судовому рішенні

«_____»_____________ 20______ року підпис ПІБ


Зразок заяви про виправлення описок у судовому рішенні № 2


ДО _____________ РАЙОНОГО СУДУ
______________________ОБЛАСТІ
вул. _____, буд. ____, м. ___________,
_________________ області, індекс


Заявник: Іванов Іван Іванович,
____.____.______ року народження,
уродженка/уродженець ______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________


Стягувач: Петрова Оксана Петрівна,
____.____.______ року народження,
уродженка/уродженець ______________________
який/яка зареєстрований(-на) за адресою: _______________________
Фактично проживає за адресою:______________________
Ідентифікаційний номер – __________
Засіб зв'язку +380 ___________
Електронна пошта: _________________

                                   Заява
                             про виправлення описки у судовому рішенні


___.______ 2019 року ______ районним судом _________ області було винесено рішення по цивільній справі № ____/___/18, провадження № ____/____/____, за позовом ________________ до мене, _______________, про стягнення аліментів на утримання неповнолітнього сина Данила, 05.08.2010 року народження.
Справа знаходилась в провадженні судді ______________.
В рішенні суду було допущено описку, а саме в абзаці 2 резолютивної частини не вірно вказано період стягнення аліментів, а саме: замість вірного «…, починаючи з 05 лютого 2013 року і до повноліття дитини.» помилково вказано «…, починаючи з 05 лютого 2012 року і до повноліття дитини.».
Фактично стягувачем по справі Петрової О.П. було подано позовну заяву про стягнення з мене аліментів 05.02.2013 року, після винесення _______ районним судом ________ області рішення про розірвання між нами шлюбу.
Зазначена описка унеможливлює належне виконання судового рішення.
За період з лютого 2012 року по січень 2013 року державним виконавцем було нараховано мені для сплати аліментів відповідну суму 6 475,75 грн., яка станом на цей час перетворилася у заборгованість, завдавши мені істотні проблеми.
У зв’язку з цим та на підставі статті 269 Цивільного процесуального кодексу України,

                                      ПРОШУ СУД:


1. Виправити описку, допущену в рішенні ______ районного суду ______області від «___» _______ 20___ року по цивільній справі № ___/___/___, провадження № ___/____/___ за позовом ______________ до мене, _________________ Павловича, про стягнення аліментів.


2 абз. резолютивної частини рішення викласти в такій редакції: «Стягнути з Іванова Івана Івановича, ____.___.______ року народження, уродженця _________________, ідентифікаційний номер _______, зареєстрованого __________ аліменти на користь Петрової Оксани Петрівни на утримання сина Іванова Данила Івановича, 05.08.2010 р. народження, в розмірі ¼ частини всіх видів заробітку (доходу), але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, щомісячно, починаючи з ____.____20___ року і до повноліття дитини.»

2. Розглянути заяву без моєї участі, в зв’язку з зайнятістю та відділеним місцем проживання, вимоги підтримую в повному обсязі.


Додаток:

 • копія витягу з Єдиного державного реєстру судових рішень, рішення _____району суду _______ області від __.___.20___ р., справа № ___/___/____ на 1 арк.;
 • копія виконавчого листа ______ районного суду ______ області від ___.___.20__ року, справа № ___/___/___ на 1 арк.;
 • копія рішення __________ районного суду _______ області від ___.___.20__ р. справа № ___/___/___, про розірвання шлюбу на 1 арк.;
 • копія розрахунку заборгованості по аліментам з Іванова І.І. на користь Петрової О.П. від __.__.20__ р. на 1 арк.;
 • копія паспорту на 1 арк.;
 • копія ідентифікаційного номеру на 1 арк..


«___» ____________ 20___ року підпис І.І. Іванов