Відмінності між версіями «Умови приймання, утримання і відрахування з будинку-інтернату громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, геріатричного пансіонату»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
 
(Не показані 15 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"]  
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#top Закон України "Про соціальні послуги"]
*[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 772 "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587-2020-%D0%BF#Text Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1031-11 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12 серпня 2011 року № 312 "Про затвердження Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1031-11 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 12 серпня 2011 року № 312 "Про затвердження Порядку влаштування бездомних осіб похилого віку та інвалідів до стаціонарних соціально-медичних установ та інших закладів соціальної підтримки (догляду)"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0066-02 Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2001 року № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-iнтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, iнвалiдiв та дітей"]
*[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-21#Text Наказ Міністерства соціальної політики України від 16 листопада 2020 року № 769 "Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг"]


== Опис суттєвих аспектiв, що впливають на один iз варiантiв вирiшення проблеми ==
== Загальні положення ==
До будинку-інтернату  приймаються на державне утримання особи похилого віку, які досягли  пенсійного  віку, та інваліди першої і другої групи,  старші за 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким згідно з медичним висновком  не протипоказане перебування у будинку-інтернаті та які не мають працездатних родичів, зобов'язаних їх утримувати за законом.
'''Будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю''' (далі - інтернат) є стаціонарним інтернатним закладом соціального захисту, що утворюється для цілодобового проживання (перебування) та догляду за громадянами похилого віку та особами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі - підопічні).
<br />
На позачергове влаштування до будинку-інтернату мають право ветерани війни та особи, які '''постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III  категорій''' згідно із  [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/796-12 Законом  України  "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської  катастрофи"]
<br />
Переважне право на влаштування до будинку-інтернату мають ветерани згідно із [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3721-12 Законом України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"], члени сімей загиблих військовослужбовців.


== Добровільний порядок ==
<u>Залежно від профілю інтернати функціонують як:</u>  
===== Утримання в будинку-інтернаті: =====
'''Інвалідам і пенсіонерам''', які проживають  у будинку-інтернаті, пенсія виплачується відповідно до ст. 88 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1788-12 Закону України "Про пенсійне забезпечення"].
<br />
'''Особи,  які приймаються до будинку-інтернату,''' проходять санітарну  обробку,  переодягаються  в  одяг  будинку-інтернату  і проходять карантин в окремому ізольованому приміщенні протягом  14 днів,  після  чого,  якщо  у  них  не  буде  виявлено  інфекційних захворювань,  переводяться на  постійне  проживання  у  відповідні кімнати.
<br />
Адміністрація  будинку-інтернату  на  підставі  чинного законодавства виконує  обов'язки опікуна  (піклувальника)  щодо підопічних, яким органами опіки чи піклування опікуни (піклувальники) не призначені, і одночасно вживає заходів щодо встановлення опіки чи піклування над тими  підопічними, які  того потребують.
<br />
'''Особи, які проживають у будинку-інтернаті,''' за погодженням з адміністрацією  можуть  користуватися  особистими речами. Адміністрація  будинку-інтернату  приймає на зберігання грошові суми, коштовності та цінні папери громадян, які проживають у будинку-інтернаті.
<br />
Особи,  які проживають  у  будинку-інтернаті  згідно  з медичним висновком, можуть, на їх бажання, тимчасово прийматися на посади молодшого медичного та обслуговувального  персоналу  в  цій установі на загальних підставах.
Тимчасове  вибуття  підопічних  за  особистою  заявою дозволяється за погодженням з адміністрацією будинку-інтернату  на термін не більше двох місяців на календарний рік.
Дозвіл на  вибуття  підопічного надається з урахуванням висновку лікаря  про можливість тимчасового залишення будинку-інтернату. Якщо особи, які проживають у будинку-інтернаті, потребують стаціонарної  медичної  допомоги  (санаторно-курортного лікування), вони направляються до відповідних лікувально-профілактичних або санаторно-курортних закладів.


===== Порядок відрахування з будинку-інтернату: =====
◇ геріатричні пансіонати для громадян похилого віку, які потребують стороннього догляду або підтримки в проживанні;
Відрахування підопічного з будинку-інтернату здійснюється згідно з наказом по установі:
* за особистою заявою підопічного і  на  підставі  довідки  про наявність  у  нього житлової площі або письмової згоди родичів про можливість його утримувати і забезпечувати їх догляд;  
* при встановленні  інвалідам  першої  або другої груп,  які не досягли  загальновстановленого  пенсійного  віку,  третьої  групи інвалідності.


''Під час відрахування  з будинку-інтернату  підопічному видається  закріплений  за ним одяг,  білизна і взуття за сезоном, документи,  власні речі і цінності (ощадна  книжка,  акції,  цінні папери  та  ін.),  які  зберігалися  в будинку-інтернаті,  а також довідка із зазначенням терміну перебування в даній установі.''
◇ будинки-інтернати для осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років (пункт 1 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 772] (далі - Типове положення).
<br />
'''За  систематичне  грубе  порушення  Правил внутрішнього розпорядку''' (вживання  алкоголю,  наркотичних  та  інших  токсичних препаратів,  бійки, самовільну відсутність у будинку-інтернаті без поважних причин понад 10 днів тощо) на підставі рішення відповідно колегії Міністерства праці та соціального  захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації підопічні переводяться  до  спеціального будинку-інтернату (відділення).


=== Куди звернутися ===
== Коло осіб, яких приймають до інтернату ==
Управління праці та соціального захисту населення.
<u>До геріатричного пансіонату приймають:</u>


=== Вартість ===
* громадян, які досягли пенсійного віку, встановленого [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#n464 статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"];
'''Безоплатно''' приймаються особи - '''громадяни похилого віку, інваліди, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування, що не мають працездатних дітей або інших родичів, які згідно із законом зобов'язані їх утримувати.'''
* осіб, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року.
<br />
За  наявності  вільних місць до будинку-інтернату можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або  родичів,  які відповідно до чинного законодавства зобов'язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування будинку-інтернату витрат на їх утримання.


=== Перелік та зразки необхідних документів ===
<u>До будинку-інтернату для осіб з інвалідністю</u> приймають осіб з інвалідністю у віці більше 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане перебування в інтернаті (пункт 13 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).
Приймання до будинку-інтернату здійснюється за путівкою відповідно Міністерства праці та соціального захисту Автономної Республіки Крим, головних управлінь праці та соціального захисту населення обласних держадміністрацій, Головного управління соціального захисту населення Київської міської держадміністрації, Управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрації, виданою на підставі:
# особистої заяви громадянина похилого  віку  чи інваліда про його прийняття до будинку-інтернату;
# паспорта (або іншого документа, що засвідчує особу);
# медичної картки про стан здоров'я з висновком про необхідність стороннього догляду;
# довідки про розмір призначеної пенсії;
# довідки про склад сім'ї за встановленою формою;
# довідки медико-соціальної експертної комісії про  групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату  (за наявності групи інвалідності).


=== Строки розгляду питання ===
Із зазначених осіб до інтернату '''насамперед''' зараховуються:
30 денний термін з дня подачі заяви із необхідними документами.


=== Пiдстави для вiдмови ===
# мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія Законів України [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#Text "Про жертви нацистських переслідувань"];
Відсутність законних підстав та необхідних документів для прийняття рішення.
# постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи;
# постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій 1, 2 або 3 відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"];
# є ветеранами праці, самотніми громадянами похилого віку або самотніми особами з інвалідністю, членами сімей загиблих військовослужбовців;
# потребують опіки та піклування, у тому числі під час вирішення питань про [[Визнання фізичної особи недієздатною|недієздатність]] чи [[Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною. Поновлення цивільної дієздатності|обмеження цивільної дієздатності]] таких осіб (пункт 14 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).


== Позасудовий порядок ==
== Вартість ==
У разі відмови управлінням праці та соціального захисту населення, щодо відмови у виданні путівки до будинку-інтернату, вказане рішення можливо оскаржити до вищестоящого органу, у встановлені законом строки.
Інтернат може надавати соціальні послуги як за плату (зокрема, з установленням диференційованої оплати), так і безоплатно - відповідно до установленого законом порядку (пункт 18 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).


=== Куди звернутися ===
До інтернату на '''повне державне утримання безоплатно''' приймаються:
У разі прийняття рішення про відмову управлінням праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, то скарга подається до обласної державної адміністрації.
* особи з інвалідністю I групи;


== Судовий порядок ==
* особи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
Прийняте рішення управлінням праці та соціального захисту населення, щодо відмови у виданні путівки до будинку-інтернату можливо оскаржити до суду, в порядку адміністративного судочинства.
Згідно [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 ч.2 ст.19 Кодексу адміністративного судочинства України], адміністративні справи з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об'єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Якщо така особа не має місця проживання (перебування, знаходження) в Україні, тоді справу вирішує адміністративний суд за місцезнаходженням відповідача.
<br />
Відповідно до [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15 ч.2. ст.99 Кодексу адміністративного судочинства України],  для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.


* громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких становить <u>менше двох</u> [https://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/subsistence-minimum.html прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб].
Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує <u>два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох</u> [https://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/subsistence-minimum.html прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб], влаштовуються до інтернату та отримують соціальні послуги з установленням '''диференційованої плати''' відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/429-2020-%D0%BF#Text Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 429].
Якщо середньомісячний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю II-III груп <u>перевищує чотири</u> [https://www.profiwins.com.ua/uk/directories1/subsistence-minimum.html прожиткових мінімуми], такі особи влаштовуються до інтернату за умови оплати послуг.
У разі отримання громадянами похилого віку та особами з інвалідністю соціальних послуг із установленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі отримання соціальних послуг денного догляду, підтриманого проживання (якщо інтернат не забезпечує харчуванням) пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога виплачується їм у повному розмірі.
За наявності вільних місць до інтернату можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за [[Договір довічного утримання|договором довічного утримання]], [[Спадковий договір|спадковим договором]], '''за умови оплати послуг'''.
Реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації надаються підопічному, що є особою з інвалідністю, на безоплатній основі.
== Алгоритм отримання послуги ==
→ Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг (далі - особа), подає уповноваженому органу за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з наступними документами:
# [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0021-21#n38 заяву про надання соціальної послуги за встановленою формою];
# копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
#копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
#копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, за формою затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-12#Text наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 577];
# медичний висновок про зданість самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
#копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (у випадку влаштування до інтернату таких осіб);
#копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
#документ, що посвідчує особу законного представника/опікуна/піклувальника, а також документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо ним подається заява та додані то неї документи);
#копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
#акт оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи (за наявності);
#довідку про доходи за останні 6 місяців, видану теритріальним органом Пенсійного фонду України/Державної податкової служби України;
#довідку про направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу, за формою затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1504-12#Text наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 577];
#індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-07#Text наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року № 623];
# копію пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності).
Путівка видається <u>безоплатно</u>.
<u>У видачі путівки може бути відмовлено у випадку:</u>
* наявність у особи медичних протипоказань до направлення в інтернат відповідно до пункту 33 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення];
* подання не всіх необхідних документів.
У випадку відмови в видачі путівки структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, особа, яка потребує влаштування до інтернату або її законний представник має право оскаржити відповідне рішення до [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі|суду]].
→ На підставі путівки та пакета документів, який передається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення до інтернату, видається '''наказ''' директора інтернату про прийняття підопічного до інтернату, визначаються індивідуальні потреби та складається '''індивідуальний план надання соціальних послуг'''.
→ На основі індивідуального плану надання соціальних послуг між підопічним чи його законним представником чи представником органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний, та представником інтернату укладається '''договір про надання соціальних послуг''', у якому зазначаються права та обов’язки кожної із сторін, обсяг соціальних послуг, цілі та строк їх надання.
→ Прийняття до інтернату, що передбачає проходження підпічним санітарно-гігієнічної обробки із зміною одягу та взуття, розміщення в приймально-карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження та в разі відсутності проявів гострих інфекційних хвороб переведення на цілодобове проживання (перебування) у відповідні кімнати.
== Умови проживання в інтернаті ==
Під час проживання в інтернаті підопічним, зокрема забезпечується:
* доступність приміщень інтернату для осіб з інвалідністю;
* розміщення підопічних у житлових приміщеннях, відділеннях відповідного спрямування з урахуванням їх побажань щодо кімнати та сусіда, наявності вільних місць, індивідуальних особливостей, віку, діагнозу, фізичного стану, пов’язаного з основним захворюванням, та психологічної сумісності;
* користування власними речами, якщо це не заважає іншим підопічним, не порушує вимог протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму, охорони праці тощо;
* збереження за заявою підопічного грошей, коштовностей та цінних паперів у сейфах, про що складається акт-опис приймання;
* отримання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), державної соціальної допомоги, що виплачується відповідно до законодавства;
* допомога у придбанні необхідних товарів, послуг у разі потреби (відповідно до заяви підопічного) тощо.
== Переведення з будинку-інтернату ==
'''Переведення підопічного до іншого будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю''' проводиться за погодженням з відповідними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням інтернату, до якого він переводиться, відповідно до:
* письмової заяви підопічного, який виявив бажання проживати в іншому інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
* письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
* рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна) (пункт 21 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).
'''Переведення підопічного до психоневрологічного інтернату або до іншого інтернатного закладу з урахуванням стану його здоров’я''' проводиться відповідно до:
* письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
* письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
* рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна);
* подання інтернату на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про відсутність медичних показань для проживання/перебування підопічного в інтернаті, наявність у підопічного психічного розладу та його потребу в постійному сторонньому догляді;
* путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (пункт 22 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).
'''Переведення підопічного інтернату, якому встановлено інвалідність та/або якому виповнилось 60 років, із будинку-інтернату для осіб з інвалідністю до геріатричного пансіонату''' проводиться за його бажанням. Підопічний, який не виявив бажання щодо переведення до геріатричного пансіонату, може залишитися у будинку-інтернаті (пункт 23 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).
== Порядок відрахування з будинку-інтернату ==
Відрахування підопічного з інтернату проводиться у тижневий строк за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення у зв’язку із:
* поданням письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
* поданням письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів) чи рішення органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічним здійснює інтернат);
* переведенням до іншого інтернату;
* неповерненням без поважних причин і без погодження з інтернатом з поїздки до його опікуна або піклувальника, родичів після закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причини неповернення);
* невиконанням без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;
* рішенням суду;
* смертю підопічного (після отримання свідоцтва про смерть або його копії) (пункт 28 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-%D0%BF#Text Типового положення]).
Під час відрахування з інтернату підопічному чи його законному представнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в інтернаті, закріплені за ним одяг, білизна та взуття за сезоном і власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, цінні папери тощо), які зберігалися в інтернаті.
Про відрахування підопічного інтернат у триденний строк інформує:
* орган опіки та піклування за місцезнаходженням інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
* орган Пенсійного фонду України, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення шляхом надсилання копії наказу (витягу з наказу) (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги).
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Законодавство у сфері соціального захисту]]
[[Категорія:Особи з інвалідністю]]
[[Категорія:Особи з інвалідністю]]
[[Категорія:Пенсіонери‎]]
[[Категорія:Пенсіонери‎]]
[[Категорія:Ветерани війни та учасники АТО‎]]
[[Категорія:Ветерани війни та учасники АТО‎]]
[[Категорія:Суди]]

Поточна версія на 09:11, 10 травня 2022

Нормативна база

Загальні положення

Будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (далі - інтернат) є стаціонарним інтернатним закладом соціального захисту, що утворюється для цілодобового проживання (перебування) та догляду за громадянами похилого віку та особами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування, соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі - підопічні).

Залежно від профілю інтернати функціонують як:

◇ геріатричні пансіонати для громадян похилого віку, які потребують стороннього догляду або підтримки в проживанні;

◇ будинки-інтернати для осіб з інвалідністю віком від 18 до 60 років (пункт 1 Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2020 року № 772 (далі - Типове положення).

Коло осіб, яких приймають до інтернату

До геріатричного пансіонату приймають:

До будинку-інтернату для осіб з інвалідністю приймають осіб з інвалідністю у віці більше 18 років, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане перебування в інтернаті (пункт 13 Типового положення).

Із зазначених осіб до інтернату насамперед зараховуються:

 1. мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною (Герої Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави), є ветеранами війни, особами, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань";
 2. постраждали внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації, надзвичайної ситуації техногенного чи природного характеру, нещасних випадків, а також внутрішньо переміщені особи;
 3. постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та віднесені до категорій 1, 2 або 3 відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
 4. є ветеранами праці, самотніми громадянами похилого віку або самотніми особами з інвалідністю, членами сімей загиблих військовослужбовців;
 5. потребують опіки та піклування, у тому числі під час вирішення питань про недієздатність чи обмеження цивільної дієздатності таких осіб (пункт 14 Типового положення).

Вартість

Інтернат може надавати соціальні послуги як за плату (зокрема, з установленням диференційованої оплати), так і безоплатно - відповідно до установленого законом порядку (пункт 18 Типового положення).

До інтернату на повне державне утримання безоплатно приймаються:

 • особи з інвалідністю I групи;
 • особи з інвалідністю з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до інтернату та отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 429.

Якщо середньомісячний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю II-III груп перевищує чотири прожиткових мінімуми, такі особи влаштовуються до інтернату за умови оплати послуг.

У разі отримання громадянами похилого віку та особами з інвалідністю соціальних послуг із установленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі отримання соціальних послуг денного догляду, підтриманого проживання (якщо інтернат не забезпечує харчуванням) пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) та/або державна соціальна допомога виплачується їм у повному розмірі.

За наявності вільних місць до інтернату можуть прийматися громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати послуг.

Реабілітаційні послуги відповідно до індивідуальної програми реабілітації надаються підопічному, що є особою з інвалідністю, на безоплатній основі.

Алгоритм отримання послуги

→ Для отримання соціальних послуг особа, яка потребує соціальних послуг (далі - особа), подає уповноваженому органу за місцем свого проживання/перебування заяву про надання соціальних послуг (далі - заява) у письмовій або електронній формі, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, разом з наступними документами:

 1. заяву про надання соціальної послуги за встановленою формою;
 2. копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 3. копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 4. копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 577;
 5. медичний висновок про зданість самообслуговування та потребу в сторонній допомозі (у разі потреби);
 6. копію рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (у випадку влаштування до інтернату таких осіб);
 7. копію рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності);
 8. документ, що посвідчує особу законного представника/опікуна/піклувальника, а також документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо ним подається заява та додані то неї документи);
 9. копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 10. акт оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах, складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи (за наявності);
 11. довідку про доходи за останні 6 місяців, видану теритріальним органом Пенсійного фонду України/Державної податкової служби України;
 12. довідку про направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу, за формою затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 577;
 13. індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08 жовтня 2007 року № 623;
 14. копію пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності).

Путівка видається безоплатно.

У видачі путівки може бути відмовлено у випадку:

 • наявність у особи медичних протипоказань до направлення в інтернат відповідно до пункту 33 Типового положення;
 • подання не всіх необхідних документів.

У випадку відмови в видачі путівки структурним підрозділом з питань соціального захисту населення, особа, яка потребує влаштування до інтернату або її законний представник має право оскаржити відповідне рішення до суду.

→ На підставі путівки та пакета документів, який передається структурним підрозділом з питань соціального захисту населення до інтернату, видається наказ директора інтернату про прийняття підопічного до інтернату, визначаються індивідуальні потреби та складається індивідуальний план надання соціальних послуг.

→ На основі індивідуального плану надання соціальних послуг між підопічним чи його законним представником чи представником органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває підопічний, та представником інтернату укладається договір про надання соціальних послуг, у якому зазначаються права та обов’язки кожної із сторін, обсяг соціальних послуг, цілі та строк їх надання.

→ Прийняття до інтернату, що передбачає проходження підпічним санітарно-гігієнічної обробки із зміною одягу та взуття, розміщення в приймально-карантинному відділенні на 14 днів для подальшого спостереження та в разі відсутності проявів гострих інфекційних хвороб переведення на цілодобове проживання (перебування) у відповідні кімнати.

Умови проживання в інтернаті

Під час проживання в інтернаті підопічним, зокрема забезпечується:

 • доступність приміщень інтернату для осіб з інвалідністю;
 • розміщення підопічних у житлових приміщеннях, відділеннях відповідного спрямування з урахуванням їх побажань щодо кімнати та сусіда, наявності вільних місць, індивідуальних особливостей, віку, діагнозу, фізичного стану, пов’язаного з основним захворюванням, та психологічної сумісності;
 • користування власними речами, якщо це не заважає іншим підопічним, не порушує вимог протипожежної безпеки, протиепідемічного режиму, охорони праці тощо;
 • збереження за заявою підопічного грошей, коштовностей та цінних паперів у сейфах, про що складається акт-опис приймання;
 • отримання пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), державної соціальної допомоги, що виплачується відповідно до законодавства;
 • допомога у придбанні необхідних товарів, послуг у разі потреби (відповідно до заяви підопічного) тощо.

Переведення з будинку-інтернату

Переведення підопічного до іншого будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю проводиться за погодженням з відповідними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення за місцезнаходженням інтернату, до якого він переводиться, відповідно до:

 • письмової заяви підопічного, який виявив бажання проживати в іншому інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
 • рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна) (пункт 21 Типового положення).

Переведення підопічного до психоневрологічного інтернату або до іншого інтернатного закладу з урахуванням стану його здоров’я проводиться відповідно до:

 • письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
 • рішення органу опіки та піклування про переведення до інтернату (для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна);
 • подання інтернату на підставі висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про відсутність медичних показань для проживання/перебування підопічного в інтернаті, наявність у підопічного психічного розладу та його потребу в постійному сторонньому догляді;
 • путівки, виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення (пункт 22 Типового положення).

Переведення підопічного інтернату, якому встановлено інвалідність та/або якому виповнилось 60 років, із будинку-інтернату для осіб з інвалідністю до геріатричного пансіонату проводиться за його бажанням. Підопічний, який не виявив бажання щодо переведення до геріатричного пансіонату, може залишитися у будинку-інтернаті (пункт 23 Типового положення).

Порядок відрахування з будинку-інтернату

Відрахування підопічного з інтернату проводиться у тижневий строк за погодженням із структурним підрозділом з питань соціального захисту населення у зв’язку із:

 • поданням письмової заяви підопічного (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • поданням письмової заяви опікуна підопічного (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів) чи рішення органу опіки та піклування (якщо опіку над підопічним здійснює інтернат);
 • переведенням до іншого інтернату;
 • неповерненням без поважних причин і без погодження з інтернатом з поїздки до його опікуна або піклувальника, родичів після закінчення шестимісячного строку (після з’ясування причини неповернення);
 • невиконанням без поважних причин вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;
 • рішенням суду;
 • смертю підопічного (після отримання свідоцтва про смерть або його копії) (пункт 28 Типового положення).

Під час відрахування з інтернату підопічному чи його законному представнику видаються особисті документи, довідка із зазначенням часу перебування в інтернаті, закріплені за ним одяг, білизна та взуття за сезоном і власний одяг, інші особисті речі та цінності (ощадна книжка або банківська платіжна картка, цінні папери тощо), які зберігалися в інтернаті.

Про відрахування підопічного інтернат у триденний строк інформує:

 • орган опіки та піклування за місцезнаходженням інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • орган Пенсійного фонду України, місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення шляхом надсилання копії наказу (витягу з наказу) (за умови призначення підопічному пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги).