Трудові відносини у фермерському господарстві

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Як оформлюються трудові відносини?

Трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів.
Члени фермерського господарства - чоловік, жінка, їхні батьки, діти, яким виповнилося 14 років, інші члени родини та їхні родичі, які об’єдналися для спільного ведення фермерського господарства, а також визнають положення установчого документа цього фермерського господарства і дотримуються цих положень.

ВАЖЛИВО! Члени фермерського господарства не можуть працювати в ньому за трудовим договором (контрактом).

У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).
Трудові відносини регулюються:

  • для членів фермерського господарства - Статутом,
  • для осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), - законодавством України про працю.

З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо). При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, – також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров’я та інші документи. А голова фермерського господарства видає наказ/розпорядження про призначення, а також інформує територіальний орган ДФС за місцем обліку як платника ЄСВ про прийняття працівника на роботу. Повідомлення подається до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором.
Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

Оплата праці, відпустки

Члени господарства за свою працю в господарстві отримують не заробітну плату, а частину чистого прибутку, який отримає господарство (тобто доходу за вирахуванням всіх витрат, що будуть пов’язані з отриманням цього доходу, а також за вирахуванням сплачених податків). Дохід у фермерському господарстві має розподілятися між членами господарства пропорційно їхньому трудовому внеску і має використовуватися для визначення заробітку, а також для утримань і відрахувань на соціальні заходи у відповідності до чинного законодавства.
Наймані працівники, які працюють за трудовим договором (контрактом) отримують заробітну плату. Її розмір не повинен бути меншим за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати. Відпустки таким працівникам надаються на загальних підставах.

Стаж: трудовий, страховий

Члени фермерського господарства та особи, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом):

  • підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;
  • мають право на пенсійне забезпечення: пенсії виплачуються у повному розмірі без урахування одержуваного заробітку (доходу).

Час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.
Члени фермерського господарства зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. Останнім днем сплати ЄСВ в даному випадку має бути 19 число відповідного місяця.

Трудові книжки

Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Трудові спори

Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку судами загальної юрисдикції.

Див. також