Відмінності між версіями «Тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(внесення інформації)
 
(Замінено вміст на «== 1. Нормативна база == * [https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&key=4/UMfPEGznhhfOo.ZiZDsrm5HdlycsFggkRbI1c#...»)
(Мітка: Замінено)
Рядок 1: Рядок 1:
'''Нормативно-правова база:'''
+
== 1. Нормативна база ==
 
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&key=4/UMfPEGznhhfOo.ZiZDsrm5HdlycsFggkRbI1c#Text Конституція України]
·  '''Закон України «Про Вищу раду правосуддя»'''
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19#Text Закон України «Про Вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VIII]
 
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII]
   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19
+
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text Кримінальний процесуальний кодекс України]<br>
 
+
<br>
·        '''Закон України "Про судоустрій і статус судді'''в"
+
== 2.Загальні положення ==
 
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
 
 
 
·        '''Закон України Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Вищий антикорупційний суд"'''
 
 
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2509-19#n66
 
 
 
·        '''Кримінальний процесуальний кодекс України'''
 
 
 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 
 
 
'''1.    Підстави ''відсторонення'' судді від здійснення правосуддя  .'''
 
 
 
  Згідно з  Законом України «Про Вищу раду правосуддя» '''''підставами тимчасового відсторонення''''' судді від здійснення правосуддя за рішенням Вищої ради правосуддя є:
 
 
 
1) притягнення до кримінальної відповідальності;
 
 
 
2) проведення кваліфікаційного оцінювання;
 
 
 
3) застосування дисциплінарного стягнення.
 
 
 
'''''Даний перелік підстав є вичерпним та доповненню не підлягає'''''.
 
 
 
  З дня ухвалення Дисциплінарною палатою рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади суддя вважається тимчасово відстороненим від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.
 
 
 
Повідомлення про рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя надсилається до суду, в якому такий суддя обіймає посаду в день розгляду Вищою радою правосуддя питання щодо судді, а також розміщується на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя та на офіційному веб-порталі "Судова влада України".
 
 
 
'''2.  Притягнення судді до кримінальної відповідальності.'''
 
 
 
  Законом України «Про Вищу раду правосуддя», доповнено Кримінальний процесуальний кодекс України (далі - КПК України) положеннями про новий орган досудового розслідування – «орган Державної кримінально-виконавчої служби України», слідчим якого надано повноваження здійснювати досудове розслідування злочинів, вчинених на території або в приміщеннях Державної кримінально-виконавчої служби України. Крім того, КПК України доповнено статтею 155-1, яка передбачає порядок тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності та продовження строку такого тимчасового відсторонення.
 
 
 
Так, рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі вмотивованого клопотання Генерального прокурора або його заступника в порядку, встановленому законом.
 
 
 
Клопотання про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності подається до Вищої ради правосуддя стосовно судді, який є підозрюваним, обвинувачуваним (підсудним) на будь-якій стадії кримінального провадження. Таке клопотання повинно відповідати вимогам частини другої статті 155 цього Кодексу.
 
 
 
У такому ж порядку Генеральний прокурор або його заступник має право звернутися з клопотанням про продовження строку тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя.
 
 
 
Крім того, в новій редакції викладено ч.1 ст. 482 КПК України, яка визначила наступні особливості порядку притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і обрання запобіжного заходу щодо судді.
 
 
 
  Зокрема, затримання судді чи утримання його під вартою чи арештом здійснюється за згодою Вищої ради правосуддя.
 
 
 
Без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
 
 
 
  Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком:
 
 
 
1) якщо Вищою радою правосуддя надано згоду на затримання судді у зв’язку з таким діянням;
 
 
 
2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя має бути негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення злочину, відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину) досягнута.
 
 
 
'''3.      Проведення кваліфікаційного оцінювання судді.'''
 
 
 
'''Поняття'''  Кваліфікаційне оцінювання судді – це встановлена законом процедура визначення Комісією професійного рівня судді та відповідності його займаній посаді. 
 
 
 
'''  Критерії''' кваліфікаційного оцінювання
 
 
 
1. Критеріями кваліфікаційного оцінювання є:
 
 
 
1) компетентність (професійна, особиста, соціальна);
 
 
 
2) професійна етика;
 
 
 
3) доброчесність.
 
 
 
'''Порядок.''' Кваліфікаційне оцінювання проводиться на підставі заяви судді (кандидата на посаду судді), поданої для участі у конкурсі на зайняття вакантної посади судді, або рішення  Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (далі –Комісія). Суддя (кандидат на посаду судді) може звернутися до Комісії з відповідною заявою про проведення стосовно нього кваліфікаційного оцінювання не раніше ніж через один рік з дня ухвалення рішення Комісією за результатами останнього кваліфікаційного оцінювання.
 
 
 
Комісія протягом трьох місяців із дня надходження відповідної письмової заяви ухвалює рішення про призначення кваліфікаційного оцінювання, крім проведення кваліфікаційного оцінювання у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення чи інших випадків, визначених  Законом України "Про судоустрій і статус суддів".
 
 
 
Комісія не пізніше як за десять днів до дати проведення кваліфікаційного оцінювання повідомляє суддю (кандидата на посаду судді) про час та місце проведення такого оцінювання за вказаною у заяві адресою (поштовою або електронною) або за місцем роботи.
 
 
 
За результатами кваліфікаційного оцінювання Комісія ухвалює одне із таких рішень:
 
 
 
1) У разі визначення здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді:
 
 
 
Рішення про підтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.
 
 
 
Рішення про непідтвердження здатності судді (кандидата на посаду судді) здійснювати правосуддя у відповідному суді.
 
 
 
2) У випадку оцінювання відповідності займаній посаді судді, якого призначено на посаду строком на п’ять років або обрано суддею безстроково до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя):
 
 
 
       Рішення про відповідність судді займаній посаді.
 
 
 
        Рішення про невідповідність судді займаній посаді.
 
 
 
  Рішення Комісії, ухвалене за результатами кваліфікаційного оцінювання, складається зі вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин
 
 
 
'''4.      Застосування дисциплінарного стягнення до судді.'''
 
 
 
  Закон України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає, що  право на звернення зі скаргою щодо дисциплінарного проступку судді (дисциплінарною скаргою) має будь-яка особа. Громадяни здійснюють зазначене право особисто або через адвоката, юридичні особи - через адвоката, органи державної влади та органи місцевого самоврядування - через своїх керівників або представників.
 
 
 
  Дисциплінарне провадження щодо судді здійснюють дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному Законом України "Про Вищу раду правосуддя", з урахуванням вимог цього Закону.
 
 
 
До суддів може застосовуватися дисциплінарне стягнення у виді:
 
 
 
1) попередження;
 
 
 
2) догани - з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом одного місяця;
 
 
 
3) суворої догани - з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді протягом трьох місяців;
 
 
 
4) подання про тимчасове (від одного до шести місяців) відсторонення від здійснення правосуддя - з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу судді та обов’язковим направленням судді до Національної школи суддів України для проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, та подальшим кваліфікаційним оцінюванням для підтвердження здатності судді здійснювати правосуддя у відповідному суді;
 
 
 
5) подання про переведення судді до суду нижчого рівня;
 
 
 
6) подання про звільнення судді з посади.
 
 
 
  У разі ухвалення рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення, що не дозволяє судді здійснювати правосуддя у відповідному суді, суддя тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя у цьому суді з дня ухвалення рішення про застосування до нього дисциплінарного стягнення. За наявності непогашених дисциплінарних стягнень до судді має бути застосовано більш суворе дисциплінарне стягнення. Суддя, який має непогашене дисциплінарне стягнення, не може брати участі в конкурсі на зайняття посади в іншому суді.
 
 
 
 Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше трьох років із дня вчинення проступку без урахування часу тимчасової непрацездатності або перебування судді у відпустці чи здійснення відповідного дисциплінарного провадження. У разі якщо рішенням Європейського суду з прав людини встановлені факти, які можуть бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення до судді, зазначений строк обраховується з дня набуття таким рішенням Європейського суду з прав людини статусу остаточного (ст. 109 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»).
 

Версія за 14:42, 17 вересня 2020