Відмінності між версіями «Суміжні права»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==


* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 Закон України "Про авторське право і суміжні права"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 Закон України "Про авторське право і суміжні права" від 23.12.1993 № 3792-XII]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1587-14 Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1587-14 Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" від 23.03.2000 № 1587-III]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_051 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р].
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_051 Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 9 вересня 1886 р].
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_763 Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р].
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_763 Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 р].
Рядок 10: Рядок 10:
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_770 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятого Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_770 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятого Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_769 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995_769 Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 р.]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 Постанова Пленуму ВСУ від 4 червня 2010 року N 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»]


== Поняття суміжних прав ==
== Поняття суміжних прав ==


Суміжні права - це права виконавців на результати творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконання, права виробників фонограм, відеограм, їх спадкоємців (правонаступників) та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм і відеограм, а також організацій мовлення та їх правонаступників.
'''Суміжні права - це права виконавців на результати творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконання, права виробників фонограм, відеограм, їх спадкоємців (правонаступників) та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм і відеограм, а також організацій мовлення та їх правонаступників.'''


== Об'єкти суміжних прав ==
== Об'єкти суміжних прав ==


Об'єктами суміжних прав, незалежно від їх призначення, змісту, чинності тощо, а також способу чи форми їх вираження, без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів визнаються: виконання; фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій мовлення (ст. 449 ЦК України).
'''Об'єктами''' суміжних прав, незалежно від їх призначення, змісту, чинності тощо, а також способу чи форми їх вираження, без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів '''визнаються: виконання; фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій мовлення''' ([http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15 ст. 449 Цивільного кодеусу України]).


== Судовий порядок ==
== Судовий порядок ==
'''Порушення  суміжних прав, які дають  підстави для судового захисту:'''
'''Порушення  суміжних прав, які дають  підстави для судового захисту:'''


# вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів  суміжних прав (з урахуванням обмежень майнових прав, передбачених ст.ст. 21 - 25, 42 і 43 Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
# вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів  суміжних прав (з урахуванням обмежень майнових прав, передбачених ст.ст. 21 - 25, 42 і 43 [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 Закону України "Про авторське право і суміжні права"];
# піратство у сфері  суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;
# '''піратство''' у сфері  суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;
# плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
# '''плагіат''' - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
# ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають  суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
# ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають  суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
# вчинення дій, що створюють загрозу порушення  (або) суміжних прав;
# '''вчинення дій''', що створюють загрозу '''порушення''' (або) суміжних прав;
# будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
# будь-які '''дії для свідомого обходу''' технічних засобів захисту суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
# підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
# '''підроблення, зміна чи вилучення інформації''', зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
# розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів  суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.  
# '''розповсюдження''', ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів  суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.  
'''При порушеннях будь-якою особою''' авторського права і (або) '''суміжних прав''', передбачених статтею 50 вказаного Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав '''суб'єкти''' авторського права і (або) '''суміжних прав мають право:'''
'''При порушеннях будь-якою особою''' авторського права і (або) '''суміжних прав''', передбачених [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12 статтею 50 вказаного Закону], недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав '''суб'єкти''' авторського права і (або) '''суміжних прав мають право:'''
# Вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.
# Вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.
# Звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.
# Звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.
Рядок 40: Рядок 41:


== Практика розгляду справ ==
== Практика розгляду справ ==
Практика розгляду справ про захист суміжних прав відображена в  Постанові. Пленуму ВСУ від 4 червня 2010 року N 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (далі- Постанова).  
Практика розгляду справ про захист суміжних прав відображена в  [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-10 Постанові Пленуму ВСУ від 4 червня 2010 року N 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав»] (далі- Постанова).  


Згідно даної Постанови Позови про захист  суміжних  прав пред'являються  до  суду  за  загальними  правилами  підсудності.
Згідно даної Постанови Позови про захист  суміжних  прав пред'являються  до  суду  за  загальними  правилами  підсудності.


Позивачами по даним справам є виконавці творів, їх спадкоємці та особи, які набули  суміжні  права  відповідно  до  договору  чи  закону  щодо виконань;  виробники фонограм,  їх спадкоємці (правонаступники) та особи,  яким на законних підставах передано суміжні майнові  права щодо    фонограм;    виробники    відеограм,    їх    спадкоємці (правонаступники) та особи,  яким на законних  підставах  передано суміжні  майнові права щодо відеограм;  організації мовлення та їх правонаступники  (суб'єкти  суміжних  прав);  інші  заінтересовані особи  
'''Позивачами''' по даним справам є '''виконавці творів, їх спадкоємці та особи, які набули  суміжні  права''' відповідно  до  договору  чи  закону  щодо виконань;  '''виробники фонограм,  їх спадкоємці (правонаступники) та особи,  яким на законних підставах передано суміжні майнові  права щодо    фонограм''';    '''виробники    відеограм,    їх    спадкоємці (правонаступники) та особи,  яким на законних  підставах  передано суміжні  майнові права щодо відеограм'''о'''рганізації мовлення та їх правонаступники  (суб'єкти  суміжних  прав);  інші  заінтересовані особи''' <br />


Суміжне право виникає:  на виконання - з моменту  першого його  здійснення;  на  фонограму  чи  відеограму  -  з  моменту її вироблення;  на  передачу  (програму)  організації  мовлення  -  з моменту  її  першого  здійснення.  Для  виникнення  і  здійснення суміжних прав  не  вимагається  будь-яких  формальностей.  Об'єкти суміжних  прав  підлягають  правовій  охороні  незалежно  від  їх призначення, змісту, цінності тощо.
Первинними  суб'єктами  суміжних  прав  є  виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.


Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників   фонограмвідеограм   і  організацій   мовлення є невідчужуваними.
'''Суміжне право виникає''':  на виконання - з моменту  першого його  здійснення;  на  фонограму  чи  відеограму  -  з  моменту її вироблення;  на  передачу (програму) організації  мовлення  -  з моменту   її  першого  здійснення.  Для  виникнення  і  здійснення суміжних прав  не  вимагається  будь-яких  формальностей.  Об'єкти суміжних  прав  підлягають  правовій  охороні  незалежно  від  їх призначення, змісту, цінності тощо.<br />
'''Первинними'''  суб'єктами  суміжних   прав   є   виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.


Майнові права на об'єкти суміжних прав можуть передаватися (відчужуватися) повністю або частково відповідно до  договору  чи закону.
'''Особисті немайнові права виконавців''' та права на ім'я (назву) виробників  фонограм,  відеограм  і  організацій  мовлення є '''невідчужуваними'''.


Особи, які здійснювали лише технічні  функції  в  процесі виконання твору, виготовлення фонограм чи відеограм або здійснення передачі  організації  мовлення  (освітлювачі,  звукооформлювачі тощо), не набувають прав  інтелектуальної  власності на об'єкти суміжних прав.  
'''Майнові права''' на об'єкти суміжних прав можуть '''передаватися (відчужуватися) повністю або частково відповідно до договору чи закону'''.<br />


Вільне використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав без згоди суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і без  виплати  їм  винагороди  допускається  лише  у  випадках, передбачених законом.  Зокрема,  якщо фонограми,  відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми)  чи  за  його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні,  то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу,  дарування тощо  без  згоди  виробника  фонограми  (відеограми)  чи  його правонаступника і без виплати йому винагороди.  Проте  й  у  цьому випадку  право  здавання  таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат  залишається  виключно  правом  
 
виробника фонограми (відеограми).
''Особи, які  здійснювали  лише  технічні  функції  в  процесі виконання твору, виготовлення фонограм чи відеограм або здійснення передачі  організації  мовлення  (освітлювачі,  звукооформлювачі тощо),  не  набувають  прав  інтелектуальної  власності на об'єкти суміжних прав.''<br />
<br />
Вільне використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав '''без згоди суб'єктів''' авторського права і (або) суміжних прав і '''без  виплати  їм  винагороди'''   '''допускається  лише  у  випадках, передбачених законом'''.  Зокрема,  якщо фонограми,  відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми)  чи  за  його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні,  то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу,  дарування тощо  без  згоди  виробника  фонограми  (відеограми)  чи  його правонаступника і без виплати йому винагороди.  Проте  й  у  цьому випадку  право  здавання  таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат  залишається  виключно  правом виробника фонограми (відеограми).


[[Категорія:Право інтелектуальної власності‎]]
[[Категорія:Право інтелектуальної власності‎]]
[[Категорія:Суди]]
[[Категорія:Суди]]

Версія за 12:11, 8 серпня 2018

Нормативна база

Поняття суміжних прав

Суміжні права - це права виконавців на результати творчої діяльності, їх спадкоємців та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо виконання, права виробників фонограм, відеограм, їх спадкоємців (правонаступників) та осіб, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм і відеограм, а також організацій мовлення та їх правонаступників.

Об'єкти суміжних прав

Об'єктами суміжних прав, незалежно від їх призначення, змісту, чинності тощо, а також способу чи форми їх вираження, без виконання будь-яких формальностей щодо цих об'єктів визнаються: виконання; фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій мовлення (ст. 449 Цивільного кодеусу України).

Судовий порядок

Порушення суміжних прав, які дають підстави для судового захисту:

 1. вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові та майнові права суб'єктів суміжних прав (з урахуванням обмежень майнових прав, передбачених ст.ст. 21 - 25, 42 і 43 Закону України "Про авторське право і суміжні права";
 2. піратство у сфері суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і програм організацій мовлення;
 3. плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору;
 4. ввезення на митну територію України без дозволу осіб, які мають суміжні права, примірників творів (у тому числі комп'ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм, програм мовлення;
 5. вчинення дій, що створюють загрозу порушення (або) суміжних прав;
 6. будь-які дії для свідомого обходу технічних засобів захисту суміжних прав, зокрема виготовлення, розповсюдження, ввезення з метою розповсюдження і застосування засобів для такого обходу;
 7. підроблення, зміна чи вилучення інформації, зокрема в електронній формі, про управління правами без дозволу суб'єктів суміжних прав чи особи, яка здійснює таке управління;
 8. розповсюдження, ввезення на митну територію України з метою розповсюдження, публічне сповіщення об'єктів суміжних прав, з яких без дозволу суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав вилучена чи змінена інформація про управління правами, зокрема в електронній формі.

При порушеннях будь-якою особою авторського права і (або) суміжних прав, передбачених статтею 50 вказаного Закону, недотриманні передбачених договором умов використання творів і (або) об'єктів суміжних прав, використанні творів і об'єктів суміжних прав з обходом технічних засобів захисту чи з підробленням інформації і (або) документів про управління правами чи створенні загрози неправомірного використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав та інших порушеннях особистих немайнових прав і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав мають право:

 1. Вимагати визнання та поновлення своїх прав, у тому числі забороняти дії, що порушують авторське право і (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.
 2. Звертатися до суду з позовом про поновлення порушених прав та (або) припинення дій, що порушують авторське право та (або) суміжні права чи створюють загрозу їх порушення.
 3. Подавати позови про відшкодування моральної (немайнової) шкоди.
 4. Подавати позови про відшкодування збитків (матеріальної шкоди), включаючи упущену вигоду, або стягнення доходу, отриманого порушником внаслідок порушення ним авторського права і (або) суміжних прав, або виплату компенсацій.

Куди звертатися

До судів загальною юрисдикції, за місцем проживання відповідача.

Практика розгляду справ

Практика розгляду справ про захист суміжних прав відображена в Постанові Пленуму ВСУ від 4 червня 2010 року N 5 «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» (далі- Постанова).

Згідно даної Постанови Позови про захист суміжних прав пред'являються до суду за загальними правилами підсудності.

Позивачами по даним справам є виконавці творів, їх спадкоємці та особи, які набули суміжні права відповідно до договору чи закону щодо виконань; виробники фонограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо фонограм; виробники відеограм, їх спадкоємці (правонаступники) та особи, яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо відеограм; організації мовлення та їх правонаступники (суб'єкти суміжних прав); інші заінтересовані особи


Суміжне право виникає: на виконання - з моменту першого його здійснення; на фонограму чи відеограму - з моменту її вироблення; на передачу (програму) організації мовлення - з моменту її першого здійснення. Для виникнення і здійснення суміжних прав не вимагається будь-яких формальностей. Об'єкти суміжних прав підлягають правовій охороні незалежно від їх призначення, змісту, цінності тощо.

Первинними суб'єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення.

Особисті немайнові права виконавців та права на ім'я (назву) виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення є невідчужуваними.

Майнові права на об'єкти суміжних прав можуть передаватися (відчужуватися) повністю або частково відповідно до договору чи закону.


Особи, які здійснювали лише технічні функції в процесі виконання твору, виготовлення фонограм чи відеограм або здійснення передачі організації мовлення (освітлювачі, звукооформлювачі тощо), не набувають прав інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав.


Вільне використання об'єктів авторського і (або) суміжних прав без згоди суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав і без виплати їм винагороди допускається лише у випадках, передбачених законом. Зокрема, якщо фонограми, відеограми чи їх примірники введені виробником фонограми (відеограми) чи за його згодою у цивільний оборот шляхом їх першого продажу в Україні, то допускається їх наступне розповсюдження шляхом продажу, дарування тощо без згоди виробника фонограми (відеограми) чи його правонаступника і без виплати йому винагороди. Проте й у цьому випадку право здавання таких примірників фонограм (відеограм) у майновий найм чи комерційний прокат залишається виключно правом виробника фонограми (відеограми).