Відмінності між версіями «Розроблення генерального плану населеного пункту та внесення до нього змін»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
м
 
(Не показані 8 проміжних версій 4 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 Закон України "Про Генеральну схему планування території України]"
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 Закон України "Про основи містобудування]"
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14 Закон України "Про архітектурну діяльність"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/525-v Закон України "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Закон України "Про землеустрій"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності"]
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11 Порядок розроблення містобудівної документації, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 (далі - Порядок)]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05 Звід відомостей, що становлять державну таємницю, затверджений наказом Служби безпеки України від 12 серпня 2005 року № 440]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-п Порядок проведення експертизи містобудівної документації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 548]
* [https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1040 ДБН Б.1.1-15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту, затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13 липня 2012 року № 358]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/654-2021-п#Text Постанова КМУ Про затвердження Класифікації обмежень у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території]
                   
== Генеральний план населеного пункту ==
== Генеральний план населеного пункту ==


'''Генеральний план населеного пункту'''- містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту;
'''Генеральний план населеного пункту''' (далі - генеральний план) - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту (пункт 2 частини першої статті 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"] (далі - Закон).
 
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.
На підставі затвердженого генерального плану населеного пункту розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає невід’ємною частиною генерального плану. Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану населеного пункту та документації із землеустрою визначається будівельними нормами, державними стандартами і правилами та завданням на розроблення (внесення змін, оновлення) містобудівної документації, яке складається і затверджується її замовником за погодженням з розробником. У складі генерального плану населеного пункту може розроблятися план зонування території цього населеного пункту. План зонування території може розроблятися і як окрема містобудівна документація після затвердження генерального плану. Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини.


Замовниками генерального плану є :
Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини.
Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
Також, виконавчі органи зазначених сільських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради. Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.
Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації в установлений строк:
#  подають пропозиції до проекту відповідного місцевого бюджету на наступний рік або про внесення змін до бюджету на поточний рік щодо потреби у розробленні містобудівної документації;
#  визначають в установленому законодавством порядку розробника генерального плану населеного пункту, встановлюють строки розроблення та джерела його фінансування;
#  звертаються до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування (для міст Києва та Севастополя) щодо визначення державних інтересів для їх урахування під час розроблення генерального плану населеного пункту;
#  повідомляють через місцеві засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами;
#  забезпечують попередній розгляд матеріалів щодо розроблення генерального плану населеного пункту архітектурно-містобудівними радами відповідного рівня;
#  узгоджують проект генерального плану населеного пункту з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, з метою врегулювання питань планування територій у приміських зонах.''' Строк дії генерального плану :''' Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується.
== Внесення змін до генерального плану : ==
Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, '''ніж один раз  на п’ять років'''. Такі зміни вносяться органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися за результатами містобудівного моніторингу перед відповідною сільською, селищною, міською радою відповідною місцевою державною адміністрацією. У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України. Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання.
Матеріали генерального плану населеного пункту не можуть містити інформацію з обмеженим доступом та бути обмеженими в доступі. Загальна доступність матеріалів генерального плану населеного пункту забезпечується відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" шляхом надання їх за запитом на інформацію, оприлюднення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування.
Експертизі містобудівної документації на місцевому рівні підлягають виключно генеральні плани міст.  


Відносини між замовником  та розробником  містобудівної документації  в процесі розроблення, затвердження або внесення до неї змін регулюються  договором, складеним  відповідно  до  вимог Цивільного кодексу України  та інших нормативно-правових актів.
'''Замовниками генерального плану є''' виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.  


<u>Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.</u>


== Організація розроблення містобудівної  документації  або внесення змін до неї здійснюється шляхом забезпечення: ==
'''Строк дії генерального плану''' населеного пункту <u>не обмежується</u> [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/ed20200601 (частина восьма статті 17 Закону).]
== Внесення змін до генерального плану ==  
Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, '''ніж один раз  на п’ять років''' '''органом місцевого самоврядування''', який затверджував генеральний план населеного пункту. 


<u>Підстави прийняття рішення про внесення змін до генерального плану:</u>
* за результатами моніторингу реалізації генерального плану, який проводиться відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1268-11 Порядку проведення містобудівного моніторингу, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва  та  житлово-комунального  господарства України від 01 вересня 2011 року № 170];
* виникнення умов для зміни масштабів та характеру розвитку населеного пункту;
* змін у видах функціонального використання окремих територій;
* необхідності вирішення екологічних та інженерних питань;
* виникнення потреби у розміщенні об'єктів державного, регіонального значення, а також таких, що забезпечують громадські інтереси;
* необхідності реалізації інвестиційних програм і проектів (пункт  5.1  розділу  V [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11 Порядку]). 
Необхідність та параметри внесення змін до генерального плану <u>обґрунтовуються відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури</u>.


* оприлюднення рішення   про     розроблення     містобудівної документації або внесення змін до неї;визначення розробника містобудівної документації або внесення змін до неї  та укладання договору з  урахуванням  положень, встановлених Законом України "Про здійснення державних закупівель" ;
== Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану або змін до нього ==
* складання разом із розробником та   затвердження   проекту завдання на   розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї;
Виконання робіт з розроблення генерального плану або змін до нього регулюється нормами [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/ed20200601 Закону] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11 Порядку].
*          надання розробнику   вихідних   даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів       державного й регіонального значення   або доручення щодо їх збирання;
{| class="wikitable"
* фінансування розроблення  містобудівної   документації   або внесення змін до неї відповідно до укладеного договору;
|+
* надання розробнику оновленої картографічної основи, складеної відповідно до вимог законодавства;
!№
* здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до містобудівної документації;
!Етап
* узгодження проекту містобудівної  документації  з   органами місцевого   самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині   врегулювання  питань   щодо територій спільних інтересів;
!Хто приймає рішення
*  розгляду проекту         містобудівної          документації архітектурно-містобудівною  радою  згідно  зі  статтею  20  Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";
!
* подання проекту  містобудівної  документації  з  планування території на державному рівні в частині  схем  планування  окремих частин території України,  містобудівної документації з планування територій  на  регіональному  рівні,  генерального   плану   міст експертній організації   для   проведення експертизи в  порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 548    "Про  затвердження  Порядку  проведення експертизи містобудівної документації" подання на затвердження  завершеного  проекту  містобудівної документації.
|-
|1.
|Прийняття рішення щодо необхідності розроблення генерального плану або внесення до нього змін
|виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністраці (далі - замовник) спільно з уповноваженими органами містобудування та архітектури, інші органи державної влади
У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України (абзац третій частини дев'ятої [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закону])
|
|-
|2.
|Прийняття рішення про розроблення генерального плану або внесення до нього змін
|сільська, селищна, міська ради (рішення сесії)
|
|-
|3.
|Оприлюднення рішення про початок розроблення генерального плану або внесення змін до нього (через місцеві засоби масової інформації повідомляється про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами)
|замовник
|
|-
|4.
|Визначення розробника генерального плану або внесення до нього змін та укладання договору з  урахуванням  положень, встановлених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19 Законом України "Про публічні закупівлі"] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільним кодексом України] (генеральний план розробляються суб’єктами господарювання, у складі яких є '''архітектор''', що має кваліфікаційний сертифікат)
|замовник
|
|-
|5.
|Складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану або внесення до нього
|замовник, розробник, архітектурно-містобудівельні ради відповідного рівня
|
|-
|6.
|Надання розробнику оновленої картографіної основи, складеної відповідно до вимог законодавства
|замовник
|
|-
|7.
|Звернення до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Міністерства розвитку громад та територій України (для міст Києва та Севастополя) щодо визначення державних інтересів
|замовник
|
|-
|8.
|Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання
|замовник
|
|-
|9.
|Забезпечення проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-2011-%D0%BF Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555]
|замовник
|
|-
|10.
|Здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до генерального плану
|замовник
|
|-
|11.
|Узгодження проекту генерального плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегульованння питань щодо територій спільних інтересів
|замовник
|
|-
|12.
|Подання проекту генерального плану на розгляд архітектурно-містобудівної ради
|замовник
|
|-
|13.
|Подання генерального плану міста експертній організації для проведення експертизи відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/548-2011-%D0%BF Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 548]
|замовник
|
|-
|14.
|Затвердження генерального плану
|сільська, селищна, міська ради (рішення сесії)
|
|-
|15.
|Оприлюднення генерального плану на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування
|сільська, селищна, міська ради
|
|}


== Строк прийняття рішення ==
Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом '''трьох місяців''' з дня їх подання (частина десята статті 17 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17/ed20200601 Закону]).


== Розробник містобудівної документації: ==  
== Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватись генеральним планом населеного пункту ==


* готує проект  договору  на  розроблення  або внесення змін до містобудівної    документації;
==== Класифікація обмежень: ====
* бере участь  у  складанні проекту завдання на розроблення або внесення змін до містобудівної документації;
'''Клас 1.''' Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території щодо:
* збирає вихідні дані за дорученням замовника;
* території в червоних лініях;
* розробляє містобудівну документацію або вносить до неї  зміни відповідно   до вимог  державних  будівельних  норм, державних стандартів;
* території в зелених лініях;
* бере участь  у  розгляді  архітектурно-містобудівною  радою відповідного рівня та  сесією  відповідної  ради  розробленої  ним містобудівної документації;
* території в блакитних лініях;
* пропонує замовнику  у  разі  необхідності  залучити  інші науково-дослідні та проектні організації до проведення додаткових досліджень,   розроблення    окремих    розділів    містобудівної документації.
* території в жовтих лініях;
Примірники    текстових    і   графічних    матеріалів містобудівної  документації  або  змін  до  неї  на паперових  і електронних носіях передаються розробником замовнику у кількості, зазначеній у договорі на її розроблення.  При  розробленні,  затвердженні,   внесенні  змін  до містобудівної документації,  проведенні громадських  слухань  щодо
* території в лініях регулювання забудови.
врахування  громадських  інтересів  замовник  і розробник вживають заходів  з  нерозголошення  спеціальної  інформації,  передбаченої Зводом відомостей,  що становлять державну таємницю, затвердженим наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 N 440 зареєстрованим у  Міністерстві  юстиції  України  17.08.2005  за N 902/11182. Під  час  розроблення  містобудівної    документації пропозиції  замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд розробника  для визначення  можливості  їх  врахування  в проекті містобудівної документації. Генеральний  план  населеного  пункту  та план зонування території  розробляється  суб'єктами  господарювання,  які мають в своєму складі архітектора, що має кваліфікаційний сертифікат. Під  час  розроблення  містобудівної    документації пропозиції  замовника щодо використання територій вносяться ним на розгляд розробника  для  визначення  можливості  їх  врахування  в проекті містобудівної документації.  
 '''     Клас 2'''. Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території відповідно до нормативних розмірів, визначених законами, підзаконними актами, державними будівельними нормами та санітарними правилами щодо:
* охоронної зони навколо (уздовж) об’єкта транспорту;
* охоронної зони навколо (уздовж) об’єкта зв’язку;
* охоронної зони навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи;
* санітарно-захисної зони навколо об’єкта;
* санітарної відстані (розриву) від об’єкта;
* санітарно-захисної смуги об’єкта водопостачання;
* першого поясу зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму);
* водоохоронної зони;
* прибережної захисної смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах;
* прибережної захисної смуги вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах;
* берегової смуги водних шляхів;
* пляжної зони;
* території, до складу якої входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.


== Нормативно-правова база ==
== Корисні посилання ==
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України  від 28.06.2016 року.]
* [https://www.adm-km.gov.ua/?page_id=16697 Розроблення (оновлення) містобудівної документації]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 року.]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15 Господарський кодекс України від 16.01.2003 року.]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 Земельний кодекс України від 25.10.2001 року.]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3059-14 Закон України “Про Генеральну схему планування території України” від  07.02.2002 року]
# [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2780-12 Закон України “Про основи містобудування” від 16.11.1992 року.]
# [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/687-14 Закон України “Про архітектурну діяльність” від 20.05.1999 року.]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/525-v "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" від 22.12.2006 року.]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15 Закон України "Про землеустрій". Від 22.05.2003 року.]
# [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності від 17.02. 2011 року.]
# [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1468-11 Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово — комунального господарства України “Про  Порядок розроблення містобудівної документації” від 16.11.2011 року,]  


[[Категорія: Доробити]]
== Див. також ==
* [[Порядок та норми розроблення проектної документації на будівництво]]
* [[Процедура здійснення контролю у сфері містобудівної діяльності]]
* [[Детальний план території]]
[[Категорія: Господарське право]]
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Земельне право]]
[[Категорія: Органи місцевого самоврядування]]

Поточна версія на 07:30, 27 серпня 2021

Нормативна база

Генеральний план населеного пункту

Генеральний план населеного пункту (далі - генеральний план) - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (далі - Закон).

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту.

Генеральний план населеного пункту розробляється та затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Для населених пунктів з чисельністю населення до 50 тисяч осіб генеральні плани можуть поєднуватися з детальними планами всієї території таких населених пунктів. Для населених пунктів, занесених до Списку історичних населених місць України, в межах визначених історичних ареалів у складі генерального плану населеного пункту визначаються режими регулювання забудови та розробляється історико-архітектурний опорний план, в якому зазначається інформація про об’єкти культурної спадщини.

Замовниками генерального плану є виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, які організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради.

Рішення про розроблення генерального плану приймає відповідна сільська, селищна, міська рада.

Строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується (частина восьма статті 17 Закону).

Внесення змін до генерального плану

Зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на п’ять років органом місцевого самоврядування, який затверджував генеральний план населеного пункту.

Підстави прийняття рішення про внесення змін до генерального плану:

Необхідність та параметри внесення змін до генерального плану обґрунтовуються відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури.

Послідовність виконання робіт з розроблення генерального плану або змін до нього

Виконання робіт з розроблення генерального плану або змін до нього регулюється нормами Закону та Порядку.

Етап Хто приймає рішення
1. Прийняття рішення щодо необхідності розроблення генерального плану або внесення до нього змін виконавчі органи сільської, селищної, міської ради, Київська та Севастопольська міські державні адміністраці (далі - замовник) спільно з уповноваженими органами містобудування та архітектури, інші органи державної влади

У разі виникнення державної необхідності рішення щодо доцільності внесення змін до генерального плану населеного пункту приймається Кабінетом Міністрів України (абзац третій частини дев'ятої Закону)

2. Прийняття рішення про розроблення генерального плану або внесення до нього змін сільська, селищна, міська ради (рішення сесії)
3. Оприлюднення рішення про початок розроблення генерального плану або внесення змін до нього (через місцеві засоби масової інформації повідомляється про початок розроблення генерального плану населеного пункту та визначають порядок і строк внесення пропозицій до нього фізичними та юридичними особами) замовник
4. Визначення розробника генерального плану або внесення до нього змін та укладання договору з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про публічні закупівлі" та Цивільним кодексом України (генеральний план розробляються суб’єктами господарювання, у складі яких є архітектор, що має кваліфікаційний сертифікат) замовник
5. Складання разом із розробником та затвердження проекту завдання на розроблення генерального плану або внесення до нього замовник, розробник, архітектурно-містобудівельні ради відповідного рівня
6. Надання розробнику оновленої картографіної основи, складеної відповідно до вимог законодавства замовник
7. Звернення до обласної державної адміністрації, Ради міністрів Автономної Республіки Крим (для міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим значення), Міністерства розвитку громад та територій України (для міст Києва та Севастополя) щодо визначення державних інтересів замовник
8. Надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання замовник
9. Забезпечення проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті містобудівної документації на місцевому рівні відповідно до Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 замовник
10. Здійснення контролю за розробленням або внесенням змін до генерального плану замовник
11. Узгодження проекту генерального плану з органами місцевого самоврядування, що представляють інтереси суміжних територіальних громад, в частині врегульованння питань щодо територій спільних інтересів замовник
12. Подання проекту генерального плану на розгляд архітектурно-містобудівної ради замовник
13. Подання генерального плану міста експертній організації для проведення експертизи відповідно до Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 548 замовник
14. Затвердження генерального плану сільська, селищна, міська ради (рішення сесії)
15. Оприлюднення генерального плану на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у тому числі у формі відкритих даних, на єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, у загальнодоступному місці у приміщенні органу місцевого самоврядування сільська, селищна, міська ради

Строк прийняття рішення

Генеральні плани населених пунктів та зміни до них розглядаються і затверджуються відповідними сільськими, селищними, міськими радами на чергових сесіях протягом трьох місяців з дня їх подання (частина десята статті 17 Закону).

Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватись генеральним планом населеного пункту

Класифікація обмежень:

Клас 1. Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території щодо:

 • території в червоних лініях;
 • території в зелених лініях;
 • території в блакитних лініях;
 • території в жовтих лініях;
 • території в лініях регулювання забудови.

      Клас 2. Обмеження у використанні земель, що можуть встановлюватися комплексним планом просторового розвитку території територіальної громади, генеральним планом населеного пункту, детальним планом території відповідно до нормативних розмірів, визначених законами, підзаконними актами, державними будівельними нормами та санітарними правилами щодо:

 • охоронної зони навколо (уздовж) об’єкта транспорту;
 • охоронної зони навколо (уздовж) об’єкта зв’язку;
 • охоронної зони навколо (уздовж) об’єкта енергетичної системи;
 • санітарно-захисної зони навколо об’єкта;
 • санітарної відстані (розриву) від об’єкта;
 • санітарно-захисної смуги об’єкта водопостачання;
 • першого поясу зони санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання (суворого режиму);
 • водоохоронної зони;
 • прибережної захисної смуги вздовж річок, навколо водойм та на островах;
 • прибережної захисної смуги вздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах;
 • берегової смуги водних шляхів;
 • пляжної зони;
 • території, до складу якої входять земельні ділянки, необхідні для розміщення об’єктів, щодо яких відповідно до закону може здійснюватися примусове відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності.

Корисні посилання

Див. також