Реструктуризація боргу за кредитним договором

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук

Нормативна база

Реструктуризація боргу за кредитним договором

Реструктуризація боргу за кредитним договором — це одна з форм реорганізації умов боргу, під час якої боржники і кредитори домовляються про відстрочення виплат заборгованостей за основною сумою кредиту і за відсотками, термін яких повинен наступити в певний період часу, а також про новий графік таких платежів.

Куди звернутися для реструктуризації кредитного боргу

Для реструктуризації кредитного боргу необхідно звернутися із заявою в фінансову установу, де було взяте фінансове зобов’язання.В якій необхідно вказати обставини, які спричинили негативне фінансове становище та подати підтверджуючі документи.

Порядок проведення процедури фінансової реструктуризації

Відповідно до ч.1 ст.17 Закону України «Про фінансову реструктуризацію», - процедура фінансової реструктуризації проводиться без звернення до суду шляхом переговорів між боржником, його пов’язаними особами та залученими кредиторами щодо реструктуризації грошових зобов’язань. Боржник ініціює проведенняфінансової реструктуризації шляхом подання письмової заяви, за умови відсутності щодо нього порушеного провадження у справі про банкрутство або відсутності здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

Підстави для проведення реструктуризації

Підставою для початку проведення процедури фінансової реструктуризації є згода на реструктуризацію – письмовий договір між боржником і залученим кредитором, що містить арбітражну угоду(Пункт 12 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансову реструктуризацію»).

Види реструктуризації кредитного боргу

У ч.12 ст.11 Закону України «Про захист прав споживачів» йдеться, що реструктуризація здійснюється шляхом:

 1. Надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на строк не більше трьох років;
 2. Продовження строку договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
 3. Зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;
 4. Поділу існуючого кредитного зобов'язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на:
 • зобов'язання, забезпечене іпотекою, у розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;
 • зобов'язання, не забезпечене іпотекою, у розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту.

Банк має право за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації. У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов'язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0,5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку.

Заява про реструктуризацію

Заява про реструктиризацю має містити (ст.19 Закону України «Про фінансову реструктуризацію»):

 • письмову згоду боржника на передачу спорів до арбітражу згідно з арбітражним регламентом;
 • посилання на наявність згоди залученого (залучених) кредитора (кредиторів) на реструктуризацію;
 • інформацію про відсутність щодо боржника порушеного провадження у справі про банкрутство або здійснення санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.

План реструктуризації

План реструктуризації розробляється боржником разом із кредиторами, що є пов'язаними особами боржника, залученими кредиторами та інвесторами(ст. 25 Закону України «Про фінансову реструктуризацію») . План повинен містити:

 1. Суми та умови проведення боржником виплат за вимогами залучених кредиторів;
 2. Суми та умови проведення боржником виплат за вимогами кредиторів, що є пов'язаними особами боржника (за наявності);
 3. Суми та умови сплати боржником зобов'язань за податками, зборами та іншими обов’язковими платежами, які здійснюються на умовах, встановлених статтею 28 цього Закону (за наявності);
 4. Умови участі інвесторів у плані реструктуризації (за наявності);
 5. Умови відкриття боржником банківського (банківських) рахунка (рахунків) у визначеному сторонами банку (банках), на який (які) переказуються кошти від продажу майна боржника виключно для цілей погашення його заборгованості перед залученими кредиторами
 6. Інформацію про порядок погашення заборгованості перед іншими кредиторами боржника, які не беруть участі у процедурі фінансової реструктуризації;
 7. Умови отримання фінансування боржником (за потреби);
 8. Порядок проведення реструктуризації, в тому числі перелік договорів, які повинні бути підписані та/або змінені для завершення реструктуризації грошових зобов'язань та/або господарської діяльності боржника, та строки підписання таких договорів;
 9. Порядок здійснення контролю за виконанням плану реструктуризації;
 10. Умови та наслідки розірвання плану реструктуризації;
 11. Інші умови.

Завершення реструктуризації

Процедура реструктуризації вважається завершеною:

 • підписання плану реструктуризації;
 • надання незалежним експертом звіту про огляд фінансово-господарської діяльності, яким не підтверджується перспективність господарської діяльності боржника;
 • відкликання боржником своєї заяви про реструктуризацію протягом 30 календарних днів з моменту її подання до секретаріату шляхом подання письмової заяви боржником;
 • подання до секретаріату залученими кредиторами, жоден з яких не є пов’язаною особою і яким належить більше 50 відсотків вимог усіх залучених кредиторів без урахування вимог пов’язаних осіб, письмової заяви про те, що переговори з приводу реструктуризації були припинені без досягнення згоди;