Відмінності між версіями «Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативно-правова база == * [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page Кодекс законів про працю Україн...)
 
 
(Не показана 41 проміжна версія ще одного користувача)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативно-правова база ==
+
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page Кодекс законів про працю України (глава XIV)].
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодекс законів про працю України (далі - КЗпП України)].
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР].
+
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закон України «Про відпустки»].
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 634].<br />
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 634].<br />
  
== Пільги для працівників, які навчаються в середніх і професійно-технічних навчальних закладах ==
+
== Пільги для працівників, які проходять виробниче навчання ==
1) Ст. 208 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page Кодексу законів про працю України] (далі – КЗпП України) передбачено, що для працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, встановлюється скорочений робочий тиждень або скорочена тривалість щоденної роботи із збереженням заробітної плати у встановленому порядку.<br />
+
'''Виробниче навчання -'''
 +
# навчання, спрямоване на професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників  
 +
# організовує власник або уповноважений орган
 +
# здійснюється за рахунок підприємства, установи, організації
 +
# буває індивідуальне, бригадне, курсове тощо.
  
Для працівників, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, на період навчального року встановлюється скорочений робочий тиждень на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня). Ці особи звільняються від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.<br />
+
Власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням для працівників, які проходять виробниче навчання (ст. 202 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України])
 +
* '''Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням''' (ст. 203 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України]). При підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі повинні враховуватись успішне проходження працівниками виробничого навчання, загальноосвітня і професійна підготовка, успішне проходження працівниками навчання в навчальних закладах.
  
Працівникам, зазначеним у частині першій цієї статті, за час звільнення від роботи виплачується 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати (ст. 209 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України]).<br />
+
* '''Здійснення виробничого навчання в робочий час''' (ст. 204 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України]). Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться в межах [[Норма тривалості робочого часу|робочого часу]], встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, професій і виробництв.
  
2) Згідно ст. 210 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України], власник або уповноважений ним орган може надавати без шкоди для виробничої діяльності працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, за їх бажанням, у період навчального року без збереження заробітної плати один-два вільних від роботи дні на тиждень.<br />
+
* '''Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається''' (ст. 205 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України]). У період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не стосується спеціальності, яка вивчається ними.
  
3) Ст. 211 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] та ст. 13 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР] (далі – Закон України «Про відпустки») передбачено, що працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:<br />
+
* '''Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією''' (ст. 206 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України]). Робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, присвоюється кваліфікація відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надається робота відповідно до набутої ним кваліфікації та присвоєного розряду.
  
а) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;<br />
+
* '''Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям''' (ст. 207 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України]) За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується [[Поняття заробітної плати. Порядок і строки виплати заробітної плати.|заробітна плата]] в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством.
  
б) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;<br />
+
== Пільги для працівників, які навчаються у середніх навчальних закладах ==
 +
<u><big>'''Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати'''</big></u> <br>
  
в) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів.<br />
+
Працівникам, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання гарантується:
 +
* встановлення скороченого [[Норма тривалості робочого часу|робочого тижня]] на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня) на період навчального року.
 +
* звільнення від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.
 +
* виплата 50 відсотків [[Порядок обчислення середньої заробітної плати|середньої заробітної плати]] за основним місцем роботи за час звільнення від роботи, але не нижче [[Оплата праці: поняття, види та форми|мінімального розміру заробітної плати]] (ст. 209 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України]).<br />
  
Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.<br />
+
<u><big>'''Звільнення від роботи без збереження заробітної плати'''</big></u> <br>
  
4) Ч. 2 ст. 212 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] містить положення про те, що працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.<br />
+
У період навчального року працівнику можуть надаватися один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати  за таких умов:
 +
* це не завдаватиме шкоди виробничій діяльності
 +
* бажання працівника.
  
5) Згідно ст. 213 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] та ст. 14 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про відпустки»] працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року.<br />
+
<u><big>'''Відпустки'''</big></u> <br>
  
6) Ст. 220 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] передбачено, що працівників, які навчаються без відриву від виробництва в середніх і професійно-технічних навчальних закладах, забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт.<br />
+
'''Особливості надання щорічних відпусток:'''
 +
* [[Порядок надання щорічних відпусток|щорічні відпустки]] повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації за таких умов:
 +
# працівники успішно навчаються;
 +
# навчання відбувається без відриву від виробництва;
 +
# бажання працівника приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. Воно оформлюється відповідною заявою про надання відпустки.
 +
* Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, [[Щорічні та додаткові відпустки|щорічні відпустки]] за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
 +
* Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, [[Щорічні та додаткові відпустки|щорічні відпустки]] за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.
  
== Пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах ==
+
'''Додаткові відпустки'''<br>
 +
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається [[Щорічні та додаткові відпустки|додаткова оплачувана]] відпустка на період складання:
 +
* випускних іспитів в основній школі - тривалістю '''''10 календарних днів''''';
 +
* випускних іспитів у старшій школі - тривалістю '''''23 календарних дні''''';
 +
* перевідних іспитів в основній та старшій школах - '''''від 4 до 6 календарних днів'''''.
 +
Працівникам, які складають іспити [[Екстернатна форма навчання|екстерном]] за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно '''''21 та 28 календарних днів'''''.
  
1) Відповідно до ст. 215 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням. Так, згідно ст. 216 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] та ст. 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про відпустки»] працівникам, які успішно навчаються без відриву від виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:<br />
+
== Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах ==
 +
Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в професійно-технічних навчальних закладах, мають право на:<br>
 +
# '''''Встановлення [[Норма тривалості робочого часу|скороченого робочого тижня]]''''' або скороченої тривалості щоденної роботи.
 +
# '''''Збереження [[Поняття заробітної плати. Порядок і строки виплати заробітної плати.|заробітної плати]]'''''.
 +
# '''''Додаткову оплачувану відпустку''''' для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю '''''35 календарних днів''''' протягом навчального року (ст. 213 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України] та ст. 14 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про відпустки»]).
 +
*
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#EED8AE|'''ВАЖЛИВО!'''  Забороняється залучати в дні занять до [[Робочий час працівників. Надурочні роботи|надурочних робіт]] працівників, які навчаються без відриву від виробництва в:
 +
* середніх навчальних закладах;
 +
* професійно-технічних навчальних закладах (ст. 220 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України])
 +
|}
  
а) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:<br />
+
== Пільги для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти ==
 +
* '''Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням'''. Працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються [[Щорічні та додаткові відпустки|додаткові відпустки]] у зв’язку з навчанням (ст.215 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України]). Такі відпустки бувають оплачувані та неоплачувані (без збереження заробітної плати).
 +
* '''Вільні від роботи дні'''
 +
* '''Відпустки, пов'язані з особливостями навчального процесу.''' Законодавством встановлюються додаткові оплачувані та неоплачувані відпустки для осіб, які навчаються за напрямками філологія (мова та література), культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання),театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство).
 +
* '''Оплата проїзду'''. Власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік.
  
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 10 календарних днів,<br />
+
''Детальніше:'' [[Пільги для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти та аспірантурі]]
  
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,<br />
+
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
|bgcolor=#EED8AE|'''ВАЖЛИВО!'''  За працівниками за основним місцем роботи '''''зберігається [[Порядок обчислення середньої заробітної плати|середня заробітна плата]] на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням''''' у:
 +
* середніх навчальних закладах
 +
* професійно-технічних навчальних закладах
 +
* закладах вищої освіти
 +
* навчальних закладах післядипломної освіти
 +
* аспірантурі.<br>
 +
(ст. 217 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 КЗпП України])
 +
|}
  
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 30 календарних днів;<br />
+
== Див. також ==
 
+
* [[Пільги для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти та аспірантурі]]
б) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:<br />
+
* [[Право особи на освіту]]
 
+
* [[Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів та їх відрахування]]
першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 20 календарних днів,<br />
+
* [[Проходження інтернатури випускниками медичних і фармацевтичних закладів освіти]]
 
+
* [[Норма тривалості робочого часу]]
третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою навчання - 30 календарних днів,<br />
+
* [[Щорічні та додаткові відпустки]]
 
 
незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання - 40 календарних днів;<br />
 
 
 
в) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;<br />
 
 
 
г) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання першого та другого рівнів акредитації, - два місяці, а у вищих навчальних закладах третього і четвертого рівнів акредитації - чотири місяці.<br />
 
 
 
Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.<br />
 
 
 
Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожний іспит.<br />
 
 
 
Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.<br />
 
 
 
Для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватися інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.<br />
 
 
 
Вищезазначені відпустки надаються впродовж навчального року.<br />
 
 
 
2) Згідно ст. 218 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом десяти учбових місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів надається щотижнево при шестиденному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50 відсотків одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин. Протягом десяти навчальних місяців перед початком виконання дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково ще один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, за їх бажанням протягом чотирьох років навчання надається один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання надається за їх бажанням додатково ще один вільний від роботи день на тиждень без збереження заробітної плати.<br />
 
 
 
Крім того,  п. 1 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/634-97-%D0%BF Постанови Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 року № 634, якою затверджено Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості] передбачено, що для працівників, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації за вечірньою та заочною формами навчання, з нижченаведених напрямів підготовки, де навчальний процес має свої особливості, понад відпустки передбачені ст. 15 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 Закону України «Про відпустки»] надаються також відпустки:<br />
 
 
 
а) культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання) щорічно по 10 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;<br />
 
 
 
б) театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство) щорічно по 20 календарних днів із збереженням заробітної плати та по 10 календарних днів без збереження заробітної плати;<br />
 
 
 
в) філологія (мова та література) щорічно по 10 календарних днів без збереження заробітної плати. <br />
 
 
 
Відпустки надаються відповідно на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, державних іспитів, підготовки та захисту дипломного проекту (роботи).<br />
 
 
 
3) Ст. 219 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] передбачено, що власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік на настановні заняття, для виконання лабораторних робіт і складання заліків та іспитів – у розмірі 50 відсотків вартості проїзду. У такому ж розмірі провадиться оплата проїзду для підготовки і захисту дипломного проекту (роботи) або складання державних іспитів.<br />
 
 
 
 
 
Статтею 217 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page КЗпП України] передбачено, що на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням у середніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, а також навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі, за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.<br />
 
  
 +
[[Категорія: Право на освіту]]
 
[[Категорія: Трудове право]]
 
[[Категорія: Трудове право]]
[[Категорія: За пільгами та іншими гарантіями, встановленими законом]]
+
[[Категорія: Оплата праці]]
 +
[[Категорія: Відпустка]]
 +
[[Категорія: Робочий час]]
 +
[[Категорія: Гарантії і компенсації]]

Поточна версія на 12:45, 28 травня 2020

Нормативна база

Пільги для працівників, які проходять виробниче навчання

Виробниче навчання -

 1. навчання, спрямоване на професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників
 2. організовує власник або уповноважений орган
 3. здійснюється за рахунок підприємства, установи, організації
 4. буває індивідуальне, бригадне, курсове тощо.

Власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням для працівників, які проходять виробниче навчання (ст. 202 КЗпП України)

 • Заохочення працівників, які поєднують роботу з навчанням (ст. 203 КЗпП України). При підвищенні кваліфікаційних розрядів або при просуванні по роботі повинні враховуватись успішне проходження працівниками виробничого навчання, загальноосвітня і професійна підготовка, успішне проходження працівниками навчання в навчальних закладах.
 • Здійснення виробничого навчання в робочий час (ст. 204 КЗпП України). Теоретичні заняття і виробниче навчання при підготовці нових робітників безпосередньо на виробництві шляхом індивідуального, бригадного і курсового навчання провадяться в межах робочого часу, встановленого законодавством про працю для працівників відповідних віку, професій і виробництв.
 • Неприпустимість залучення до роботи, що не стосується спеціальності, яка вивчається (ст. 205 КЗпП України). У період виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівники не можуть використовуватись на будь-якій роботі, що не стосується спеціальності, яка вивчається ними.
 • Надання роботи у відповідності з набутою кваліфікацією (ст. 206 КЗпП України). Робітникові, який успішно закінчив виробниче навчання, присвоюється кваліфікація відповідно до тарифно-кваліфікаційного довідника і надається робота відповідно до набутої ним кваліфікації та присвоєного розряду.
 • Оплата праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям (ст. 207 КЗпП України) За час проходження виробничого навчання, перекваліфікації або навчання іншим спеціальностям працівникам виплачується заробітна плата в порядку і у розмірах, що визначаються законодавством.

Пільги для працівників, які навчаються у середніх навчальних закладах

Скорочення робочого часу із збереженням заробітної плати

Працівникам, які успішно навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання гарантується:

 • встановлення скороченого робочого тижня на один робочий день або на відповідну йому кількість робочих годин (при скороченні робочого дня протягом тижня) на період навчального року.
 • звільнення від роботи протягом навчального року не більш як на 36 робочих днів при шестиденному робочому тижні або на відповідну їм кількість робочих годин. При п'ятиденному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни при збереженні кількості вільних від роботи годин.
 • виплата 50 відсотків середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час звільнення від роботи, але не нижче мінімального розміру заробітної плати (ст. 209 КЗпП України).

Звільнення від роботи без збереження заробітної плати

У період навчального року працівнику можуть надаватися один-два вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати за таких умов:

 • це не завдаватиме шкоди виробничій діяльності
 • бажання працівника.

Відпустки

Особливості надання щорічних відпусток:

 • щорічні відпустки повної тривалості за перший рік роботи надаються до настання шестимісячного терміну безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації за таких умов:
 1. працівники успішно навчаються;
 2. навчання відбувається без відриву від виробництва;
 3. бажання працівника приєднати відпустку до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою. Воно оформлюється відповідною заявою про надання відпустки.
 • Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.
 • Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути використані до початку навчання в цих закладах.

Додаткові відпустки
Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період складання:

 • випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10 календарних днів;
 • випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23 календарних дні;
 • перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до 6 календарних днів.

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю відповідно 21 та 28 календарних днів.

Пільги для працівників, які навчаються у професійно-технічних навчальних закладах

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в професійно-технічних навчальних закладах, мають право на:

 1. Встановлення скороченого робочого тижня або скороченої тривалості щоденної роботи.
 2. Збереження заробітної плати.
 3. Додаткову оплачувану відпустку для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року (ст. 213 КЗпП України та ст. 14 Закону України «Про відпустки»).
ВАЖЛИВО! Забороняється залучати в дні занять до надурочних робіт працівників, які навчаються без відриву від виробництва в:
 • середніх навчальних закладах;
 • професійно-технічних навчальних закладах (ст. 220 КЗпП України)

Пільги для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти

 • Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням. Працівникам, які навчаються у закладах вищої освіти з вечірньою та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (ст.215 КЗпП України). Такі відпустки бувають оплачувані та неоплачувані (без збереження заробітної плати).
 • Вільні від роботи дні
 • Відпустки, пов'язані з особливостями навчального процесу. Законодавством встановлюються додаткові оплачувані та неоплачувані відпустки для осіб, які навчаються за напрямками філологія (мова та література), культура (народна художня творчість), музичне мистецтво (фортепіано, орган, оркестрові струнні інструменти, оркестрові духові та ударні інструменти, народні інструменти, спів, диригування, композиція, музичне мистецтво естради, звукорежисура, музичне виховання),театральне мистецтво (акторське мистецтво, режисура, хореографія, сценографія), кіно-телемистецтво (кінорежисура, телережисура, кіно-телеоператорство).
 • Оплата проїзду. Власник або уповноважений ним орган оплачує працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах із вечірньою та заочною формами навчання, проїзд до місця знаходження навчального закладу і назад один раз на рік.

Детальніше: Пільги для працівників, які навчаються у закладах вищої освіти та аспірантурі

ВАЖЛИВО! За працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням у:
 • середніх навчальних закладах
 • професійно-технічних навчальних закладах
 • закладах вищої освіти
 • навчальних закладах післядипломної освіти
 • аспірантурі.

(ст. 217 КЗпП України)

Див. також