Відмінності між версіями «Пільги для одинокої матері»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Постанова Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми)
Рядок 8: Рядок 8:
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 Постанова пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"]  
 
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 Постанова пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"]  
 
* [http://uazakon.com/document/fpart16/idx16225.htm Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06]
 
* [http://uazakon.com/document/fpart16/idx16225.htm Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06]
                 
+
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF]
 +
 
 
== Поняття "одинока матір" ==
 
== Поняття "одинока матір" ==
 
Одинока матір - жінка,  яка  не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про  батька  зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова;  жінка,  яка виховує дитину без  батька  (в  тому  числі  й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів,  і жінка,  яка вийшла заміж,  але  її  дитина новим  чоловіком  не  усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).<br />
 
Одинока матір - жінка,  яка  не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про  батька  зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова;  жінка,  яка виховує дитину без  батька  (в  тому  числі  й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів,  і жінка,  яка вийшла заміж,  але  її  дитина новим  чоловіком  не  усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).<br />

Версія за 15:22, 23 червня 2018

Нормативна база

Поняття "одинока матір"

Одинока матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).

Перелік пільг , що надаються одиноким матерям.

Допомога на дітей одиноким матерям

Соціальна додаткова відпустка

Гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення, заборона залучення до надурочних робіт та відряджень

Законодавством встановлена заборона залучення одиноких батькiв, якi мають дiтей вiком вiд 3-х до 14 рокiв або дiтей-iнвалiдiв, до надурочних робiт або направлення у вiдрядження без їхньої згоди (ст. 177 КЗпП).
Стаття 184 Кодексу законів про працю України встановлює заборону у відмові одинокій матері в прийнятті на роботу, зниження заробітної плати та у звільненні за ініціативою роботодавця до досягнення дитиною 14-літнього віку. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду. Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Право на житло

Згідно зі статтею 45 Житлового кодексу Української РСР (за яким і донині живе Україна), передбачено, що одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу. Статтею 12 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення» визначено правові, організаційні та соціальні засади державної політики щодо забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення України на отримання житла. Зокрема пункт 10 передбачає, що сім’ї та одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки одночасно двох дітей, мають право першочергового отримання квартир із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла. Соціальне житло надається органами місцевого самоврядування.

Податкова пільга

Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Відповідно дo п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї ПСП y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років.
Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько теж має відповідні права та пільги. Порядок отримання статусу одинокого батька та аналогічних пільг – такий само, як і для одинокої матері.