Відмінності між версіями «Пільги для одинокої матері»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Рядок 5: Рядок 5:
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 Податковий кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 Податковий кодекс України]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]  
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/504/96-вр Закон України "Про відпустки" від 15.11.1996 № 504/96-ВР]
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/504/96-вр Закон України "Про відпустки"]
* [[Про державну допомогу сім'ям з дітьми Верховна Рада України; Закон від 21.11.1992 № 2811-XII|Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" від 21.11.1992 № 2811-XII]]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" від 12.01.2006 № 3334-IV]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 Постанова пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"]  
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 Постанова пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"]  
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" №1751 від 27.12.2001 р.]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів від 27.12.2001 р. № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"]
* [http://uazakon.com/document/fpart16/idx16225.htm Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06]
* [http://uazakon.com/document/fpart16/idx16225.htm Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06 "Щодо роз'яснення терміну "одинока мати"]
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"]


== Поняття "одинока матір" ==
== Поняття "одинока матір" ==
Для різних цілей в різних галузях права визначення поняття "одинока матір" дається по різному.
Для різних цілей в різних галузях права визначення поняття "одинока мати" дається по різному.
* '''Соціальний захист'''
* '''Соціальний захист'''
Право на отримання допомоги на дітей мають:
Право на отримання допомоги на дітей мають:

Версія за 08:56, 7 листопада 2018

Нормативна база

Поняття "одинока матір"

Для різних цілей в різних галузях права визначення поняття "одинока мати" дається по різному.

 • Соціальний захист

Право на отримання допомоги на дітей мають:

 1. одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження дитини, виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (рішенні про усиновлення дитини), відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини;
 2. мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника, соціальну пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).

 • Податкове законодавство

Для застосування податкової соціальної пільги одинокою матір'ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.

 • Трудове законодавство

Для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток, одинокою матір'ю вважаються:

 1. Матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
 2. Вдова.
 3. Жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).

Перелік пільг, що надаються одиноким матерям.

Допомога на дітей одиноким матерям

Соціальна додаткова відпустка

Пільги і гарантії, передбачені законодавством про працю

 • Одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю не встановлюється випробування при прийнятті на роботу (ст. 26 КЗпП).
 • Одиноким матерям - за наявністю дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату (ст. 184 КЗпП). Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.
 • Звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (ст. 184 КЗпП).

Право на житло

Одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу (ст. 45 ЖКУ). Пунктом 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.

Податкова пільга

Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Відповідно дo п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу України податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Для застосування зазначеною пільги особа подає роботодавцю наступні документи:

 1. заява;
 2. копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
 3. копія рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
 4. копія свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова або вдівець);
 5. копія паспорта


Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько теж має відповідні права та пільги. Порядок отримання статусу одинокого батька та аналогічних пільг – такий само, як і для одинокої матері.