Відмінності між версіями «Пільги для одинокої матері»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показані 27 проміжних версій 8 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Вступ ==
+
== Нормативна база ==
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/5464-10 Житловий кодекс України]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/322-08 Кодекс законів про працю України]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 Податковий кодекс України]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Сімейний кодекс України]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/go/504/96-вр Закон України "Про відпустки"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"]
 +
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 Закон України "Про житловий фонд соціального призначення"]
 +
* [http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю"]
 +
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів від 27 грудня 2001 року № 1751 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги"]
 +
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року № 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"]
 +
* [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_247203-06 Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06 липня 2006  року № 247/13/116-06 "Щодо роз'яснення терміну "одинока мати"]
  
Поняття '''“одинокої  матері”'''  визначено  у  постанові  Пленуму Верховного  Суду  України  “Про  практику розгляду судами трудових спорів” від 06.11.92 р.  N 9. Згідно п.  9 цієї постанови одинокою матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі та у  свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька  зроблено  у  встановленому порядку  за  вказівкою матері;  вдову;  іншу жінку,  яка виховує й утримує дитину сама.
+
== Поняття "одинока матір" ==
 
 
За цим  визначенням  для  визнання  "іншої  жінки"  одинокою необхідно дві ознаки:  вона і виховує дитину,  і сама її  утримує.<br />
 
Після введення в дію Закону України "Про  відпустки" таке  поняття  одинокої  матері  не  повинно застосовуватися,  оскільки  п. 5  ч. 12 ст.  10 цього Закону визначає одиноку матір як таку,  яка виховує  дитину  без  батька. Отже, участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої.
 
  
Відповідно до  зазначеного, за трудовим законодавством, до категорії  одинокої  матері відносяться: <br />
+
Термін '''«одинока матір»''' на законодавчому рівні не визначено. Проте відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів"], '''одинокою матір’ю''' вважають жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Отже, основним критерієм для визначення статусу одинокої матері є '''виховання та утримування дитини без участі батька'''.
- жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; <br />
 
- вдова; <br />
 
- жінка, яка виховує дитину без  батька  (в  тому  числі  й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів,  і жінка,  яка вийшла заміж,  але  її  дитина новим  чоловіком  не  усиновлена).<br />
 
  
Зазначене визначення  терміна  "одинока  мати" застосовується '''''тільки  для  надання  пільг  і  гарантій, встановлених  трудовим законодавством  щодо  відпусток'''''. <br />
+
Одержання жінкою аліментів від батька дитини, ведення з ним спільного господарства позбавляє статусу одинокої матері.
  
Статус матері одиначки має і ряд пільг.<br />
+
== Пільги одиноким матерям: ==
 +
* '''Соціальне забезпечення'''
 +
* '''Гарантії трудового законодавства'''
 +
* '''Відпустка'''
 +
* '''Пільги з оподаткування'''
 +
* '''Забезпечення житлом'''
 +
                                                                                 
 +
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст.18-1)]право на фінансову підтримку дитини у 2020 році мають:
 +
                                                                                 
 +
* одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
 +
* мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії, яка передбачена [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю")].
 +
                                                                                       
 +
Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною). <br>
 +
'''Умовою призначення грошової допомоги''' одиноким матерям є наявність витягу з РАГСу із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text Сімейного кодексу України] або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.<br>
 +
У разі '''перебування дітей на повному державному утриманні''' одинока мати втрачає право на отримання грошей.
 +
{| class="wikitable"
 +
|+
 +
|'''Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті під час літніх канікул перебуває вдома, мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього є довідка навчального закладу про те, що син або дочка в цей час не перебували на повному державному утриманні.'''
 +
|}
 +
Процедура '''оформлення соціальної допомоги''' одиноким матерям здійснюється '''управлінням праці та соціального захисту населення''' за місцем проживання.
  
== Нормативно-правова база ==
+
'''Для отримання грошової допомоги за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.'''
 +
                                                                                                 
 +
== Перелік необхідних документів для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році ==
 +
* заява про призначення допомоги
 +
* копія свідоцтва про народження дитини
 +
* довідка про доходи на кожного члена сім’ї
 +
* копія рішення про усиновлення (тільки для усиновлювачів)
 +
* довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини
 +
* копія свідоцтва про смерть батька та довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (для вдівців)
 +
* декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за 6 місяців)
 +
* виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька малюка відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 135 Сімейного кодексу
 +
* документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (для дітей, народжених за межами України)
  
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page Кодекс законів про працю України]<br />
+
'''Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та родини, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання сина (дочки) з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.'''
- [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page Податковий кодекс України]<br />
 
- [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 Житловий кодекс Української РСР]
 
- [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80/paran87#n87 Закон України «Про відпустки»]<br />
 
- [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми]”<br />
 
- [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 Закон України “Про житловий фонд соціального призначення”]<br />
 
- [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-92 Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про практику розгляду судами трудових спорів”]<br />
 
- [https://www.profiwins.com.ua/uk/letters-and-orders/ministry-of-labor-and-social-policy/4963-193.html лист Міністерства соціальної політики України від 30.05.2014 р. N 193/13/123-14 «Щодо надання додаткової відпустки одинокій матері]»<br />
 
- [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-%D0%BF Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»].
 
  
== Трудові пільги ==
+
Фінансове забезпечення на дітей одиноким матерям '''призначається з місяця подання повного комплекту документів та виплачується''' в установленому державою розмірі '''щомісяця до досягнення дитиною 18 років.'''
  
'''''Одинокій матері гарантуються наступні пільги:'''''<br />
+
'''У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.'''
  
- при прийманні на роботу ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 184 КЗпПУ] - забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку.); <br />
+
== Припинення виплати грошової допомоги ==
- при звільненні - заборона на звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей (ст. 184 КЗпПУ - звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.)<br />
+
'''Припиняється виплата грошової допомоги одиноким матерям, у разі:'''
- забороняється залучення до нічних, понаднормових робіт, роботи у вихідні дні та направлення у відрядження ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст.ст.175, 176 КЗпПУ])<br />
 
- право на додаткову (соціальну) відпустку ([http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08 ст. 182ˡ КЗпПУ] - жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одинокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за минулі роки додаткову відпустку можна взяти будь-коли, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима.
 
  
=== Порядок надання права на додаткову (соціальну) відпустку ===
+
* тимчасового працевлаштування дитини
 +
* смерті одержувача допомоги або дитини
 +
* позбавлення одинокої матері батьківських прав
 +
* позбавлення отримувача грошової допомоги волі за вироком суду
 +
* вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку
 +
* відібрання малюка без позбавлення матері (батька) батьківських прав
 +
* тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання
 +
* скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним
 +
* надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності
  
Оскільки [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 п. 5 ч.13 ст. 10 Закону України "Про відпустки"] визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька, факт утримання (аліменти) для надання відпустки значення не має.<br />
+
== Розмір грошової допомоги ==
Отже, право на додаткову відпустку мають такі одинокі матері: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка сама виховує дитину).<br />
+
'''Розмір допомоги на дітей одиноким матерям''' розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
Якщо жінка дійсно є одинокою матір'ю, то вона надає довідку з органів реєстрації актів громадянського стану. Проблема виникає з наданням такої відпустки розлученій жінці, оскільки батько у дитини є і в багатьох випадках спілкується з нею і бере участь у її вихованні.<br />
 
Більше того, [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 ст. 157 Сімейного кодексу України] визначає, що питання виховання дитини вирішується батьками спільно. Той із батьків, хто проживає окремо від дитини, зобов'язаний брати участь у її вихованні і має право на особисте спілкування з нею.<br />
 
[http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 Статтею 158 Сімейного кодексу] передбачено, що за заявою матері, батька дитини орган опіки та піклування визначає способи участі у вихованні дитини та спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї.<br />
 
У разі ухилення батька від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини мати має право звернутися до суду з позовом про позбавлення його батьківських прав.<br />
 
Чинне законодавство не містить конкретного переліку документів, які слід пред'явити розлученій жінці, яка виховує дитину без батька, для отримання додаткової соціальної відпустки.<br />
 
  
Відтак ''для підтвердження права на зазначену відпустку'' в цьому випадку роботодавцю має бути пред'явлений будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, у якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у вихованні дитини.<br />
+
Таким чином, мати-одиначка у 2020 році може отримати максимальну суму грошової допомоги на дитину в розмірі:
  
'''''Зокрема, одним з таких документів, наприклад, може бути:''''' <br />
+
{| class="wikitable"
- рішення суду про позбавлення відповідача батьківських прав; <br />
+
|-
- ухвала суду або постанова слідчого про розшук відповідача у справі за позовом про стягнення аліментів; <br />
+
! Вік дитини !! 01.01.2020 - 30.06.2020 !! 01.07.2020 - 30.11.2020 !! 01.12.2020 - 31.12.2020
- складений соціально-побутовою комісією, створеною первинною профспілковою організацією чи будь-якою іншою комісією, утвореною на підприємстві, в установі, організації, або акт дослідження комітетом самоорганізації населення, в якому зі слів сусідів (за наявності їх підписів у акті) підтверджується факт відсутності участі батька у вихованні дитини; <br />
+
|-
- довідка зі школи (садочку) про те, що батько не бере участі у вихованні дитини (не спілкується з вчителями, не забирає дитину додому, не бере участі в батьківських зборах) тощо.<br />
+
| до 6 років || 1779 || 1859 || 1921
 +
|-
 +
| 6 - 18 років || 2218 || 2218 || 2395
 +
|-
 +
| 18 - 23 роки || 2102 || 2197 || 2270
 +
|}
  
Тобто для отримання соціальної додаткової відпустки розлучена жінка, крім заяви про надання цієї відпустки, копій свідоцтва про народження дитини та розірвання шлюбу, має надати роботодавцю один із вищезазначених або будь-який інший документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини.<br />
+
Грошова допомога призначається на кожну дитину окремо. '''Перерахунок''' розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам '''при досягненні дитиною певного віку здійснюється автоматично''' і не вимагає додаткового звернення одержувача коштів до органу соціального захисту населення.<br>
 +
Для надання пільг і гарантій, '''встановлених трудовим законодавством''' щодо відпусток, '''одинокою матір'ю''' вважається:
 +
 
 +
# Матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
 +
# Вдова.
 +
# Жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v_247203-06#Text Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06]).
  
Разом з тим слід зазначити, що оскільки соціальна додаткова відпустка, передбачена [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 статтею 19 Закону України "Про відпустки"], надається один раз протягом календарного року і за цей час може змінитися статус одинокої матері, роботодавець має право вимагати поновлення зазначених документів один раз на рік.
+
Згідно з [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 Кодексом законів про працю України], одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст. 184 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text КЗпП]). Отже, '''якщо одиноким матерям''', які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю '''забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату'''. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.<br>
 
+
Крім цього, звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (ст. 184 КЗпП)].<br>
 
+
Відповідно до [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80 ст. 19 Закону України "Про відпустки"] одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за попередні роки додаткову відпустку одинока мати може взяти в будь-який час, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.<br>
== Податкова знижка ==
+
Гарантії, встановлені [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 Кодексу законів про працю України], поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.<br>
 
+
Для застосування податкової соціальної пільги, [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України], одинокою матір(батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (пункт 5 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1227-2010-%D0%BF#Text Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги]).<br>
Пільги одинокі матері мають і в оподаткуванні. Так, відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України] одинока матір (батько, опікун, піклувальник) – платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150 відсотків у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. ( залежно від прожиткового мінімуму податкова соціальна пільга надається одинокій матері y розмірі, що дорівнює 150% суми звичайної ПСП y розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, що становить 1522,50 грн.)
+
Відповідно дo  [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу України] податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги (далі – ПСП) одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 пп. 169.1.2 ПКУ] та [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ], визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році — 2940 грн х кількість дітей).<br>
 
 
== Тимчасова допомога на дітей ==
 
 
 
Допомога одиноким матерям (а також одному з батьків, який утримує дитину) надається при наявності однієї з таких підстав:<br />
 
1)рішення суду про стягнення аліментів не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення;<br />
 
2) стосовно    одного  з  батьків  здійснюється  кримінальне провадження  або  він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення  волі,  якого  визнано  в   установленому  порядку недієздатним,  а  також  перебуває на строковій військовій службі;<br />
 
3) місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено. <br />
 
 
 
Для призначення тимчасової допомоги одержувач повинен подати в Управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) документи, передбачені [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/189-2006-%D0%BF п.6 Порядку 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме»]:<br />
 
- заяву  за формою, затвердженою Мінсоцполітики; <br />
 
- копію свідоцтва про народження дитини;<br />
 
- декларацію про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням  усіх  видів  соціальної  допомоги  (заповнюється  на підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї); <br />
 
Залежно від  підстав,  на  яких  призначається  тимчасова допомога, додатково подаються такі документи: <br />
 
- рішення суду  (виконавчий  лист)  про  стягнення  з  одного з батьків  аліментів на дитину; довідка державної виконавчої служби, що  підтверджує  факт  несплати аліментів одним з батьків протягом шести  місяців, що передують місяцю звернення; <br />
 
-  довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків  кримінального  провадження  або  про  його перебування на примусовому  лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому  порядку  недієздатним,  а  також  перебування  на строковій  військовій  службі;  <br />
 
-  повідомлення органу  внутрішніх  справ  про  те,  що  місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.
 
 
   
 
   
== Державна допомога одинокій матері ==
+
ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 пп. 169.2.1 ПКУ]).<br>
 +
ПСП починають застосовувати до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право ([https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 пп. 169.2.2 ПКУ]). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.
  
Так, згідно ст. 18-3 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”], одинока мати має право на отримання допомоги, яка надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців. Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матері (батьку) у разі смерті одного з батьків призначається на кожну дитину.<br />
+
== ПСП для працівників, які мають дітей, у 2020 році ==
 +
{| class="wikitable"
 +
|-
 +
! Категорія платника податків !! Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн !! Розмір ПСП, % !! Розмір ПСП, грн !! Підстава
 +
|-
 +
| Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років || Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 || 100 || 1051 х кількість дітей віком до 18 років || пп. 169.1.2
 +
ПКУ
 +
|-
 +
| Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років || Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 || 150 || 1576,50 х кількість дітей віком до 18 років || пп. «а» пп.
 +
169.1.3 ПКУ
 +
|-
 +
| Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) віком до 18 років || Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 || 150 || 1576,50 х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років || пп. «б» пп.
 +
169.1.3 ПКУ
 +
|}
  
Відповідно до [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 ст. 18-1 ЗУ] право  на  допомогу  на  дітей одиноким матерям мають одинокі матері (які не перебувають у шлюбі),  одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про  народження  дитини  або  документі  про народження дитини,  виданому  компетентними  органами  іноземної держави,  за умови його  легалізації  в  установленому  законодавством  порядку (рішенні  про  усиновлення  дитини),  відсутній  запис  про батька (матір) або запис про батька (матір)  проведено  в установленому порядку  органом  державної  реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері (батька, усиновлювача) дитини.<br />
+
Для застосування зазначеної податкової соціальної пільги особа подає роботодавцю:
 
+
   
Також право  на  допомогу  на  дітей одиноким матерям (батькам) має мати  (батько)  дітей  у  разі  смерті  одного  з  батьків, які не одержують  на  них  пенсію  в  разі втрати годувальника, соціальну пенсію  або  державну  соціальну  допомогу  дитині  померлого годувальника,  передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та особам з інвалідністю".
+
# Заяву.
 
+
# Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну.
Основною умовою призначення допомоги на дітей одиноким матерям є наявність витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про народження дитини відповідно до абзацу першого частини першої [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 статті 135 Сімейного кодексу України], або документа про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку.<br />
+
# Копію паспорта.
Допомога на дітей одиноким матерям призначається незалежно від одержання на дітей інших видів допомоги, передбачених [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 Законом України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”].
 
 
 
 
 
== Право на житло ==
 
 
 
Якщо більшість перерахованих вище пільг діють, а деякі залежать від чесності роботодавця, то пільги стосовно житла навряд чи найближчим часом “запрацюють”. Так, згідно зі [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5464-10 статтею 45 Житлового кодексу Української РСР], передбачено, що одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу. [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 Статтею 12 Закону України “Про житловий фонд соціального призначення”]  визначено, що одинокі матері мають право на першочергове отримання квартир або садибних (одноквартирних) будинків із житлового фонду соцпризначення, за наявності права на отримання такого житла.
 
 
 
 
 
Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько теж має відповідні права та пільги. Порядок отримання статусу одинокого батька та аналогічних пільг – такий само, як і для одинокої матері.
 
  
 +
Одиноким матерям, які потребують '''поліпшення житлових умов''', житлові приміщення надаються в першу чергу [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15 (ст. 45 ЖКУ). Пунктом 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення»] передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.
  
 +
'''Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько має такі ж права та пільги, як і одинока мати.'''<big>
 +
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
 
[[Категорія: Одинока мати (батько)]]
 
[[Категорія: Одинока мати (батько)]]
[[Категорія: Пільги та гарантії щодо надання відпусток]]
 
[[Категорія: Гарантії і компенсації]]
 
[[Категорія: Законодавство у сфері соціального захисту]]
 

Поточна версія на 11:22, 7 вересня 2020

Нормативна база

Поняття "одинока матір"

Термін «одинока матір» на законодавчому рівні не визначено. Проте відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 1992 року №9 "Про практику розгляду судами трудових спорів", одинокою матір’ю вважають жінку, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама. Отже, основним критерієм для визначення статусу одинокої матері є виховання та утримування дитини без участі батька.

Одержання жінкою аліментів від батька дитини, ведення з ним спільного господарства позбавляє статусу одинокої матері.

Пільги одиноким матерям:

 • Соціальне забезпечення
 • Гарантії трудового законодавства
 • Відпустка
 • Пільги з оподаткування
 • Забезпечення житлом

Відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст.18-1)право на фінансову підтримку дитини у 2020 році мають:

 • одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини або документі про народження (усиновлення), виданому компетентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку, відсутній запис про батька (матір) або запис про батька (матір) здійснено за вказівкою матері (батька, усиновителя) дитини.
 • мати (батько) дітей у разі смерті другого з батьків (за умови неотримання пенсії по втраті годувальника або соціальної пенсії, яка передбачена Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю").

Якщо одинока мати, одинокий усиновлювач, мати (батько) у разі смерті одного з батьків зареєстрували шлюб, то за ними зберігається право на отримання допомоги на дітей, які народилися чи були усиновлені до шлюбу, якщо такі діти не були усиновлені чоловіком (дружиною).
Умовою призначення грошової допомоги одиноким матерям є наявність витягу з РАГСу із зазначенням підстави внесення відомостей про батька дитини відповідно до абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України або при наявності свідоцтва про народження, виданого компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька.
У разі перебування дітей на повному державному утриманні одинока мати втрачає право на отримання грошей.

Якщо дитина, яка перебуває на повному державному утриманні в інтернаті під час літніх канікул перебуває вдома, мати-одиначка може розраховувати на грошові виплати за повні місяці перебування дитини вдома. Підставою для цього є довідка навчального закладу про те, що син або дочка в цей час не перебували на повному державному утриманні.

Процедура оформлення соціальної допомоги одиноким матерям здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Для отримання грошової допомоги за місцем фактичного проживання необхідно надати довідку про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.

Перелік необхідних документів для оформлення грошової допомоги матерям одиначкам у 2020 році

 • заява про призначення допомоги
 • копія свідоцтва про народження дитини
 • довідка про доходи на кожного члена сім’ї
 • копія рішення про усиновлення (тільки для усиновлювачів)
 • довідка про реєстрацію місця проживання матері та дитини
 • копія свідоцтва про смерть батька та довідка про неотримання на дітей пенсії по втраті годувальника та соціальної пенсії (для вдівців)
 • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за 6 місяців)
 • виписка з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження дитини, із зазначенням підстави внесення відомостей про батька малюка відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 135 Сімейного кодексу
 • документ про народження дитини, виданий компетентним органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку (для дітей, народжених за межами України)

Якщо жінка, яка народила дитину за межами України не може подати документ, який підтверджує той факт, що вона є одинокою матір’ю, рішення про призначення їй допомоги на дитину приймається органом соціального захисту на підставі висновку про початкову оцінку потреб дитини та родини, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації про факт проживання сина (дочки) з матір’ю, і свідоцтва про народження, легалізованого в Україні.

Фінансове забезпечення на дітей одиноким матерям призначається з місяця подання повного комплекту документів та виплачується в установленому державою розмірі щомісяця до досягнення дитиною 18 років.

У разі навчання дітей на денній формі в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах I — IV рівня акредитації, виплати продовжуються до закінчення навчального закладу, але не довше ніж до досягнення дитиною 23 років.

Припинення виплати грошової допомоги

Припиняється виплата грошової допомоги одиноким матерям, у разі:

 • тимчасового працевлаштування дитини
 • смерті одержувача допомоги або дитини
 • позбавлення одинокої матері батьківських прав
 • позбавлення отримувача грошової допомоги волі за вироком суду
 • вступ дитини в шлюб до досягнення нею 18-річного віку
 • відібрання малюка без позбавлення матері (батька) батьківських прав
 • тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання
 • скасування рішення про усиновлення або визнання його недійсним
 • надання неповнолітнім дітям повної цивільної дієздатності

Розмір грошової допомоги

Розмір допомоги на дітей одиноким матерям розраховується виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Таким чином, мати-одиначка у 2020 році може отримати максимальну суму грошової допомоги на дитину в розмірі:

Вік дитини 01.01.2020 - 30.06.2020 01.07.2020 - 30.11.2020 01.12.2020 - 31.12.2020
до 6 років 1779 1859 1921
6 - 18 років 2218 2218 2395
18 - 23 роки 2102 2197 2270

Грошова допомога призначається на кожну дитину окремо. Перерахунок розміру соціальної допомоги матерям-одиначкам при досягненні дитиною певного віку здійснюється автоматично і не вимагає додаткового звернення одержувача коштів до органу соціального захисту населення.
Для надання пільг і гарантій, встановлених трудовим законодавством щодо відпусток, одинокою матір'ю вважається:

 1. Матір - жінка, яка не перебуває у шлюбі та у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері.
 2. Вдова.
 3. Жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі й розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена) ( Лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.07.2006 № 247/13/116-06).

Згідно з Кодексом законів про працю України, одинокій матері гарантується прийом на роботу і заборона на звільнення (ст. 184 КЗпП). Отже, якщо одиноким матерям, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю забороняється відмовляти у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату. Якщо роботодавець відмовляє у прийнятті на роботу, то в такому разі він повинен надати письмові пояснення, а жінка, якій відмовлено у роботі, має право звернутись до суду.
Крім цього, звільнення одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини з інвалідністю з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням. Обов’язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору (ст. 184 КЗпП).
Відповідно до ст. 19 Закону України "Про відпустки" одинокій матері, батьку надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів (без урахування святкових і неробочих днів). Невикористану за попередні роки додаткову відпустку одинока мати може взяти в будь-який час, або ж у разі звільнення вона буде компенсована грошима. Крім того, їм даються щорічні відпустки у зручний для них час.
Гарантії, встановлені статтями 56, 176, 177, частинами третьою - восьмою статті 179, статтями 181, 182, 182-1, 184, 185, 186 Кодексу законів про працю України, поширюються також на батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також на опікунів (піклувальників), одного з прийомних батьків, одного з батьків-вихователів.
Для застосування податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом "а" підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України, одинокою матір'ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем зазначеної пільги, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом (пункт 5 Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги).
Відповідно дo п. «a» пiдпункту 169.1.3 cт. 169 Податкового кодекcу України податкова соціальна пільга одинокій матері надаєтьcя y розмірі, щo дорівнює 150% суми звичайнoї податкової соціальної пільги y розрахунку нa кoжну дитину вiкoм дo 18 років. Згідно з такою нормою граничний розмір доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги (далі – ПСП) одному з батьків у випадку та в розмірі, передбачених пп. 169.1.2 ПКУ та пп.пп. «а» і «б» пп. 169.1.3 ПКУ, визначають як добуток граничного розміру доходу для застосування ПСП і відповідної кількості дітей (у 2020 році — 2940 грн х кількість дітей).

ПСП застосовують до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ).
ПСП починають застосовувати до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування ПСП і документів, що підтверджують таке право (пп. 169.2.2 ПКУ). Але роботодавець має застосовувати ПСП до місячного заробітку працівника незалежно від дня подання ним заяви в поточному місяці.

ПСП для працівників, які мають дітей, у 2020 році

Категорія платника податків Граничний розмір доходу, який надає право на отримання ПСП, грн Розмір ПСП, % Розмір ПСП, грн Підстава
Особа, яка утримує двох і більше дітей віком до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 100 1051 х кількість дітей віком до 18 років пп. 169.1.2

ПКУ

Одинока мати (батько), вдова (вдівець) чи опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 150 1576,50 х кількість дітей віком до 18 років пп. «а» пп.

169.1.3 ПКУ

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) віком до 18 років Для одного з батьків — 2940,00 х кількість дітей віком до 18 років; для другого з батьків — 2940,00 150 1576,50 х кількість дітей з інвалідністю віком до 18 років пп. «б» пп.

169.1.3 ПКУ

Для застосування зазначеної податкової соціальної пільги особа подає роботодавцю:

 1. Заяву.
 2. Копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа – платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну.
 3. Копію паспорта.

Одиноким матерям, які потребують поліпшення житлових умов, житлові приміщення надаються в першу чергу (ст. 45 ЖКУ). Пунктом 10 статті 12 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» передбачено, що одинокі матері й батьки, які мають трьох або чотирьох дітей, мають право першочергового отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих будинків із житлового фонду соціального призначення, за наявності в них права на отримання житла.

Згідно з положеннями українського законодавства, одинокий батько має такі ж права та пільги, як і одинока мати.