Підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

Порядок встановлення факту народження дитини поза закладом охорони здоров'я

Фактом народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я (*далі - факт народження дитини) у разі, коли таким закладом не проводився огляд жінки та дитини, у тому числі на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Місцем народження дитини поза закладом охорони здоров'я може бути:

 • діти, які народилися в експедиції або в іншій віддаленій місцевості, де немає органів державної реєстрації актів цивільного стану;
 • дитина народилася під час перебування матері на морському, річковому, повітряному судні, у потязі або в іншому транспортному засобі;
 • дитина народилася, на території де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 • народження дитини жінкою, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі.
Зазначений перелік не є вичерпним.

Заявники

Заявниками щодо підтвердження факту народження дитини є:

 • жінка, яка народила дитину;
 • її чоловік;
 • родичів;
 • інших осіб;
 • представника служби у справах дітей.

Куди звертатися?

Встановлення факту народження жінкою дитини поза закладом охорони здоров’я здійснюється медичною консультаційною комісією, яка утворюється Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій відповідно до Наказу МОЗ від 01.08.2013 № 679 та положення МОЗ від 01.08.2013 № 679

Строк звернення для встановлення факту

Заявник не пізніше одного тижня з імовірного дня народження дитини поза закладом охорони здоров’я, факт народження якої потребує підтвердження.

Перелік необхідних документів

 1. письмову заяву (у довільній формі);
 2. паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
 3. обмінну карту пологового будинку, пологового відділення лікарні або виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою відповідно № 113/о або 027/о, затвердженою МОЗ;
 4. результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я;
 5. копію картки виклику медичної швидкої допомоги за формою № 109/о, затвердженою МОЗ;
 6. довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я, та дитиною;
 7. медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд дитини, яка народилася поза закладом охорони здоров’я, згідно з додатком 1 та медичну довідку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про огляд жінки для підтвердження факту народження дитини згідно з додатком 2;
 8. інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з пологами.
Документи, зазначені у пунктах 3-8, подаються заявником у разі їх наявності.

У разі відсутності медичних довідок, зазначених у пункті 7, комісія приймає рішення про обов’язковий огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду. Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається у разі, коли імовірна дата пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, або наявності довідки про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину поза закладом охорони здоров’я, та дитиною.

Строк прийняття рішення

За результатами аналізу документів, комісія не пізніше десяти календарних днів з моменту їх отримання приймає рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини та складає висновок за формою згідно з додатком 3 у двох примірниках.

Після підтвердження факту народження дитини заклад охорони здоров’я, під наглядом якого перебуває дитина, видає на підставі висновку комісії заявникові медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу за формою № 103-1/о, яка є підставою для проведення державної реєстрації народження дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану.

Підтвердження факту народження дитини на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

Заявники та перелік документів

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, звертаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території з письмовою заявою, складеною у довільній формі, щодо підтвердження факту народження дитини. До заяви додаються:

 1. копія паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу;
 2. результати аналізів, ультразвукового дослідження, проведених під час вагітності жінки, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження;
 3. виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого;
 4. інші документи, які підтверджують надання медичної допомоги жінці у зв’язку з вагітністю та/або пологами.

Жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, під час подання заяви пред’являють паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу.

Документи, зазначені у пунктах 2-4 , подаються до комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території (у разі їх наявності) особисто або через уповноваженого представника міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території, та можуть бути прийняті такою комісією тільки за умови, якщо вони видані представником міжнародної гуманітарної організації.

Документи, передбачені пунктом 1 , у разі подання через представника міжнародної гуманітарної організації приймаються комісією з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території тільки за умови їх посвідчення жінкою, яка народила дитину, її родичами, іншими особами, уповноваженими представляти її інтереси, з проставленням підпису, ініціалів та прізвища, відмітки “Згідно з оригіналом”, дати засвідчення копії та представником такої міжнародної гуманітарної організації шляхом проставлення реквізитів такої організації, в тому числі печатки (за наявності).

Строк прийняття рішення

Протягом двох днів після отримання документів, комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території приймає рішення про огляд жінки та дитини і направляє їх для проведення такого огляду до закладу охорони здоров’я, розташованого на підконтрольній території.

Виїзд фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження

У разі відсутності можливості у жінки з дитиною, факт народження якої потребує підтвердження, прибути для проведення огляду в закладі охорони здоров’я, розташованому на контрольованій території, комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території, протягом десяти календарних днів з дня отримання відповідної заяви приймає рішення про виїзд фахівців за спеціальностями “Акушерство та гінекологія”, “Неонатологія” та “Медична генетика” для проведення такого огляду.

Виїзд фахівців на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, є добровільним та здійснюється за умови надання ними письмової згоди на виїзд та отримання відповідного дозволу на перетинання лінії зіткнення для в’їзду на тимчасово неконтрольовану (контрольовану) територію та виїзду з неї.

За результатами проведення огляду дитини відповідні фахівці видають медичну довідку про огляд дитини для підтвердження факту народження згідно з додатком 1, яка містить загальні відомості про ймовірну дату народження та стать дитини, її вагу, зріст та загальний стан її здоров’я на момент огляду.

За результатами проведення огляду жінки відповідні фахівці видають медичну довідку про огляд жінки для підтвердження факту народження нею дитини згідно з додатком 2, яка містить загальні відомості про огляд жінки та висновок про ймовірну дату пологів.

Підстави проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною

У разі коли огляд жінки та дитини, не проводився, видача висновку є можливою за умови проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, а також надання документів, що підтверджують ймовірну дату народження дитини.

Для проведення дослідження на генетичну спорідненість між жінкою і дитиною, факт народження якої потребує підтвердження, та отримання відповідного висновку жінка, яка народила дитину, її родичі, інші особи, уповноважені представляти її інтереси, можуть звернутися до державної спеціалізованої установи, що є суб’єктом судово-експертної діяльності відповідно до статті 7 Закону України “Про судову експертизу” (далі - державна спеціалізована установа).

У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу

У разі неможливості прибуття до державної спеціалізованої установи для подання генетичного матеріалу, забір цього матеріалу може здійснити уповноважений представник міжнародної гуманітарної організації, члени якої включені до складу комісії.

За результатами дослідження державна спеціалізована установа видає жінці, яка народила дитину, її родичам, іншим особам, уповноваженим представляти її інтереси, або представнику міжнародної гуманітарної організації довідку про генетичну спорідненість між жінкою, яка народила дитину на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та дитиною.

Порядок та строки прийняття рішення про підтвердження факту народження

Рішення про підтвердження факту народження дитини приймається, коли ймовірна дата пологів жінки збігається з вірогідним віком дитини, а також проведено огляд жінки та дитини або надано результати дослідження на генетичну спорідненість. Рішення про підтвердження або відмову у підтвердженні факту народження дитини приймається комісією за результатами розгляду документів, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з моменту їх отримання, про що складається висновок згідно з додатком 3 у двох примірниках.

На підставі висновку про підтвердження факту народження дитини комісія з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території не пізніше ніж протягом двох календарних днів з дати складення висновку видає медичне свідоцтво про народження (із зазначенням дати його видачі) за формою № 103/о, затвердженою наказом МОЗ (далі - медичне свідоцтво про народження), яке засвідчується підписом керівника лікувального закладу, працівники якого входили до складу комісії.

Підстави відмови у встановленні факту народження дитини потрібно розглядати в рамках конкретного випадку. У разі відмови у підтвердженні факту народження дитини один примірник висновку негайно надсилається територіальним органам Національної поліції в Донецькій або Луганській областях, а другий залишається в матеріалах комісії з питань підтвердження факту народження дитини на непідконтрольній території.

Судовий порядок встановлення факту народження дитини

У разі якщо документи про народження дитини відсутні, то державна реєстрція її народження проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження в порядку окремого провадження.

Додатково

У випадку виявлення знайденої або підкинутої новонародженої дитини поза межами закладу охорони здоров'я, згідно Наказу від 17.12.2013 № 1095/1239, передбачено повідомлення працівників правоохоронних органів.