Процедура відновлення платоспроможності боржника у випадку банкрутства (санація)

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нормативна база

  1. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018 року № 2597-VIII.

Основні положення

Відповідно до положень Кодексу України з процедур банкрутства санація боржника може мати місце як до відкриття провадження у справі про банкрутство, так і після відкриття такого провадження.

Відповідно до наведеного вище розрізняють:

  1. санацію боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство - тобто систему заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом вжиття організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.;
  2. санацію - систему заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

План санації

Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

Санація боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до плану санації боржника до відкриття провадження у справі про банкрутство. У плані санації визначаються:

  • розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, які беруть участь у санації;
  • заходи щодо виконання плану санації та нагляду за виконанням плану санації;
  • обсяг повноважень керуючого санацією (у разі його призначення).

Планом санації може бути передбачено:

  • поділ кредиторів, які беруть участь у санації, на категорії залежно від виду вимог та наявності (відсутності) забезпечення вимог таких кредиторів;
  • різні умови задоволення вимог для кредиторів різних категорій;
  • заходи з отримання позик чи кредитів;
  • умови, передбачені частиною другою статті 51 цього Кодексу.

До плану санації додається ліквідаційний аналіз, який свідчить про вигідність для кредиторів виконання плану санації порівняно з ліквідацією боржника. До плану санації може додаватися фінансовий аналіз, який підтверджує здатність боржника виконувати умови плану санації.