Відмінності між версіями «Проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до навігації Перейти до пошуку
(Не показані 6 проміжних версій 5 користувачів)
Рядок 1: Рядок 1:
== Нормативна база ==
== Нормативна база ==
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальна декларація прав людини]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-Х]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародний пакт про громадянські і політичні права]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 № 280/97-ВР]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3748-12 Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затверджене Постановою Верховної Ради України від 17.12. 1993 № 3748-ХІІ]
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10 Кодекс України про адміністративні правопорушення]
* [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94/print Про затвердження Статуту патрульно-постової служби міліції України N 404 від 28.07.1994]
* [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 Кримінальний кодекс України]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"]
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3748-12 Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затверджене Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року № 3748-ХІІ]


== Загальні положення ==  
== Загальні положення ==  
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] передбачає право громадян на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в статті 39:
[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] передбачає право громадян на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в статті 39:<br />


Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.<br />
Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.
   
   
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.<br />
Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.<br />
Стаття 11 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 Конвенції про захист прав людини] і основоположних свобод передбачає що кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.
   
   
Також  ст. 315 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] передбачає право на мирні зібрання.<br />
Також  ст. 315 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15 Цивільного кодексу України] передбачає право на мирні зібрання.
Так, фізичні особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо.Обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону.


На підставі [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0213-94/print Наказу Міністерства внутрішніх справ України № 404 від 28.07.1994 "Про затвердження Статуту патрульно-постової міліції України"]  всі зібрання громадян в залежності від поставленої перед ними мети  та методів їх проведення можуть бути поділені на кілька категорій: збори, мітинги, вуличні походи та демонстрації.
== Основні поняття: ==
Збори  -  це  спільна,  спеціально організована невелика присутність громадян  в  громадському  або іншому місці, викликана необхідністю  обговорення    різних    політичних,    соціальних, економічних, культурних та інших проблем. <br />
Всі зібрання громадян в залежності від поставленої перед ними мети  та методів їх проведення можуть бути поділені на кілька категорій: збори, мітинги, вуличні походи та демонстрації.
 
*'''Збори''' -  це  спільна,  спеціально організована невелика присутність громадян  в  громадському  або іншому місці, викликана необхідністю  обговорення    різних    політичних,    соціальних,  
економічних, культурних та інших проблем.
*'''Мітинг'''  -  масові  збори з питань злободенних, переважно політичних  питань,  які  проводяться,  як  правило,  на  вулицях, майданах, стадіонах,  парках.  Неодмінні атрибути мітингу - масова аудиторія, промовці,  лозунги,  прапори, заклики (усні, друковані, письмові).<br />
*'''Мітинг'''  -  масові  збори з питань злободенних, переважно політичних  питань,  які  проводяться,  як  правило,  на  вулицях, майданах, стадіонах,  парках.  Неодмінні атрибути мітингу - масова аудиторія, промовці,  лозунги,  прапори, заклики (усні, друковані, письмові).<br />
*'''Демонстрація'''  -  масове  находження  громадян  з приводу висловлення будь-яких громадсько-політичних настроїв, в тому числі з питань  протесту  або  незгоди  будь  з  чим.  (Цей  захід  може проявлятися також  у проступку однієї особи, здійсненні нею вчинку з метою  підкреслення  свого  відношення  до  будь-якої  події  чи посадової особи тощо.)<br />
*'''Демонстрація'''  -  масове  находження  громадян  з приводу висловлення будь-яких громадсько-політичних настроїв, в тому числі з питань  протесту  або  незгоди  будь  з  чим.  (Цей  захід  може проявлятися також  у проступку однієї особи, здійсненні нею вчинку з метою  підкреслення  свого  відношення  до  будь-якої  події  чи посадової особи тощо.)<br />
*'''Вуличний  похід'''  проводиться  з  тією  ж  метою,  що  і демонстрація,  мітинг,  однак  відрізняється  меншою  динамікою, відсутністю мітингово-демонстраційної атрибутики.<br />
*'''Вуличний  похід'''  проводиться  з  тією  ж  метою,  що  і демонстрація,  мітинг,  однак  відрізняється  меншою  динамікою, відсутністю мітингово-демонстраційної атрибутики.<br />
*'''Пікетування'''  -  форма  демонстрації,  під  час  якої виставляються представники  будь-де,  наприклад,  перед  будинками об'єднань,  підприємств  з  метою  висловлення  протесту  проти чого-небудь, для  забезпечення охорони на місці проведення страйку або демонстрації. <br />
*'''Пікетування'''  -  форма  демонстрації,  під  час  якої виставляються представники  будь-де,  наприклад,  перед  будинками об'єднань,  підприємств  з  метою  висловлення  протесту  проти чого-небудь, для  забезпечення охорони на місці проведення страйку або демонстрації.  
До виконавчого органу місцевої ради організаторами, не пізніш ніж за десять днів до проведення заходів, подається відповідне повідомлення. Згідно із статтею 21 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"] публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії на вулицях, майданах та в інших громадських місцях проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.<br />
 
== Куди звертатися ==
Місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.


== Порядок проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
== Порядок проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається до виконавчого органу місцевої ради в письмовій формі ''не пізніш як за десять днів'' до намічуваної дати їх проведення. В заяві зазначаються мета, форма, місце проведення заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена та по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання), дата подачі заяви. Виконавчий орган розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення ''не пізніш як за п'ять днів'' до часу проведення заходу, зазначеного в заяві. Якщо виконавчий орган виявить порушення законодавства з боку організаторів масових заходів то він повинен звернутися до суду з заявою про заборону проведення заходів. При цьому виконавчий орган має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу. Рішення та дії які порушують право на проведення зборів, мітингів та демонстрацій можуть бути оскаржені у суді.
Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається до виконавчого органу місцевої ради в письмовій формі '''''не пізніш як за десять днів''''' до намічуваної дати їх проведення.  
 
'''В заяві зазначаються:'''
* мета,  
* форма,  
* місце проведення заходу або маршрути руху,  
* час його початку і закінчення,  
* передбачувана кількість учасників,  
* прізвища, імена та по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання),  
* дата подачі заяви.  
Виконавчий орган розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення '''''не пізніш як за п'ять днів''''' до часу проведення заходу, зазначеного в заяві.  
 
Якщо виконавчий орган виявить порушення законодавства з боку організаторів масових заходів то він повинен звернутися до суду з заявою про заборону проведення заходів, при цьому виконавчий орган має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу.  
Згідно із статтею 21 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/987-12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"] публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії на вулицях, майданах та в інших громадських місцях проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради. До виконавчого органу місцевої ради організаторами, '''не пізніш ніж за десять днів''' до проведення заходів, подається відповідне повідомлення.  
 
== Обмеження щодо проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
== Обмеження щодо проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
Конституція України в ч.2 ст.39 говорить, що право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації можна обмежити винятково "з метою попередження заворушень чи злочинів, для охорони здоров'я населення захисту прав і свобод інших людей". Зміст ст. 39 Конституції відповідає положенням міжнародних договорів.<br />
[https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України] в ч.2 ст.39 говорить, що право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації можна обмежити винятково "з метою попередження заворушень чи злочинів, для охорони здоров'я населення захисту прав і свобод інших людей". Зміст ст. 39 [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституції] відповідає положенням міжнародних договорів.<br />


Так, у ч. 1 ст. 20 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальної декларації прав людини] встановлено, що "кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій", а у ст. 21 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права]" визначається право, на мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які необхідні в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я й моральності населення або захисту прав і свобод інших осіб. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.<br />
Так, у ч. 1 ст. 20 [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015 Загальної декларації прав людини] встановлено, що "кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій", а у ст. 21 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права]" визначається право, на мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які необхідні в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я й моральності населення або захисту прав і свобод інших осіб. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.<br />


Статтею 21 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права] вказано: "Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб".<br />
Статтею 21 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права] вказано: "Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб".
== Відповідальність за порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
== Відповідальність за порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
За порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, згідно чинного законодавства України.<br />
За порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, згідно чинного законодавства України.<br />
Рядок 44: Рядок 67:
* Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях (стаття 294 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України]);
* Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях (стаття 294 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України]);
* Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (стаття 295 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України]);
* Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (стаття 295 [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 КК України]);
== Оскарження відмови, щодо проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій ==
Рішення та дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які порушують право на проведення зборів, мітингів та демонстрацій можуть бути оскаржені у суді в порядку адміністративного судочинства.
== Див. також ==
* [[Оскарження рішень, дій та бездіяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування]]
* [[Звернення до суду: провадження в адміністративній справі]]
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Цивільне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Адміністративне право]]
[[Категорія:Кримінальне право]]
[[Категорія:Кримінальне право]]
[[Категорія:Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія:Місцеві державні адміністрації, інші органи державного управління в адміністративно-територіальних одиницях України]]
[[Категорія:Громадський сектор]]

Версія за 16:13, 16 березня 2021

Нормативна база

Загальні положення

Конституція України передбачає право громадян на проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в статті 39:

Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Стаття 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає що кожен має право на свободу мирних зібрань і свободу об'єднання з іншими особами, включаючи право створювати профспілки та вступати до них для захисту своїх інтересів. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на здійснення цих прав особами, що входять до складу збройних сил, поліції чи адміністративних органів держави.

Також ст. 315 Цивільного кодексу України передбачає право на мирні зібрання. Так, фізичні особи мають право вільно збиратися на мирні збори, конференції, засідання, фестивалі тощо.Обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону.

Основні поняття:

Всі зібрання громадян в залежності від поставленої перед ними мети та методів їх проведення можуть бути поділені на кілька категорій: збори, мітинги, вуличні походи та демонстрації.

 • Збори - це спільна, спеціально організована невелика присутність громадян в громадському або іншому місці, викликана необхідністю обговорення різних політичних, соціальних,

економічних, культурних та інших проблем.

 • Мітинг - масові збори з питань злободенних, переважно політичних питань, які проводяться, як правило, на вулицях, майданах, стадіонах, парках. Неодмінні атрибути мітингу - масова аудиторія, промовці, лозунги, прапори, заклики (усні, друковані, письмові).
 • Демонстрація - масове находження громадян з приводу висловлення будь-яких громадсько-політичних настроїв, в тому числі з питань протесту або незгоди будь з чим. (Цей захід може проявлятися також у проступку однієї особи, здійсненні нею вчинку з метою підкреслення свого відношення до будь-якої події чи посадової особи тощо.)
 • Вуличний похід проводиться з тією ж метою, що і демонстрація, мітинг, однак відрізняється меншою динамікою, відсутністю мітингово-демонстраційної атрибутики.
 • Пікетування - форма демонстрації, під час якої виставляються представники будь-де, наприклад, перед будинками об'єднань, підприємств з метою висловлення протесту проти чого-небудь, для забезпечення охорони на місці проведення страйку або демонстрації.

Куди звертатися

Місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.

Порядок проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Заява про проведення зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації подається до виконавчого органу місцевої ради в письмовій формі не пізніш як за десять днів до намічуваної дати їх проведення.

В заяві зазначаються:

 • мета,
 • форма,
 • місце проведення заходу або маршрути руху,
 • час його початку і закінчення,
 • передбачувана кількість учасників,
 • прізвища, імена та по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання і роботи (навчання),
 • дата подачі заяви.

Виконавчий орган розглядає заяву і повідомляє уповноваженим (організаторам) про прийняте рішення не пізніш як за п'ять днів до часу проведення заходу, зазначеного в заяві.

Якщо виконавчий орган виявить порушення законодавства з боку організаторів масових заходів то він повинен звернутися до суду з заявою про заборону проведення заходів, при цьому виконавчий орган має право при потребі запропонувати тим, хто звернувся з заявою, інші час і місце проведення заходу. Згідно із статтею 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії на вулицях, майданах та в інших громадських місцях проводяться щоразу з дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради. До виконавчого органу місцевої ради організаторами, не пізніш ніж за десять днів до проведення заходів, подається відповідне повідомлення.

Обмеження щодо проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Конституція України в ч.2 ст.39 говорить, що право громадян на збори, мітинги, походи і демонстрації можна обмежити винятково "з метою попередження заворушень чи злочинів, для охорони здоров'я населення захисту прав і свобод інших людей". Зміст ст. 39 Конституції відповідає положенням міжнародних договорів.

Так, у ч. 1 ст. 20 Загальної декларації прав людини встановлено, що "кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій", а у ст. 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права" визначається право, на мирні збори. Користування цим правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які необхідні в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я й моральності населення або захисту прав і свобод інших осіб. Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Статтею 21 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права вказано: "Визнається право на мирні збори. Користування цим правом не підлягає жодним обмеженням, крім тих, які накладаються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб".

Відповідальність за порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

За порушення порядку проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, згідно чинного законодавства України.

Адміністративна відповідальність настає за:

 • порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (стаття 185-1 КпАП України);
 • надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів (стаття 185-2 КпАП України).

Кримінальна відповідальність застосовується за:

 • Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях (стаття 293 КК України);
 • Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, які використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях (стаття 294 КК України);
 • Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту (стаття 295 КК України);

Оскарження відмови, щодо проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій

Рішення та дії органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які порушують право на проведення зборів, мітингів та демонстрацій можуть бути оскаржені у суді в порядку адміністративного судочинства.

Див. також