Відмінності між версіями «Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без відповідних профілактичних щеплень»

Матеріал з WikiLegalAid
Перейти до: навігація, пошук
(Створена сторінка: == Нормативна база == * [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Конституція України] * [http://zakon0.rada.gov.ua/law...)
 
Рядок 1: Рядок 1:
 
== Нормативна база ==
 
== Нормативна база ==
* [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр Конституція України]
 
* [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п Постанова Кабінету Міністрів України №305 від 12 березня 2013 року «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад»]
 
* [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11 Наказ Міністерства Охорони Здоров’я №595 від 16.09.2011 року «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів»]
 
  
== Визначення поняття профілактичні щеплення ==
+
1.[http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 Конституція України]<br />
'''Профілактичні щеплення''' – медичні процедури, мета яких вироблення в організмі імунітету проти певних інфекційних захворювань.<br />
 
  
== Доступність дошкільної освіти ==
+
2.[http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1060-12 Закон України «Про Освіту]»<br />
У відповідності до Конституції України кожен має право на освіту, а обов’язком держави є забезпечення доступності дошкільної освіти в державних і комунальних учбових закладах.
 
Конституційна гарантія реалізації права на освіту означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту і держава має право створити можливості для реалізації цього права.
 
У відповідності до Положення про дошкільний навчальний заклад затвердженого [http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п Постановою Кабінету Міністрів України №305 від 12 березня 2003 року], прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підстави заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
 
  
== Прийом дитини до дошкільного навчального закладу, в тому числі без відповідних профілактичних щеплень ==
+
3. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2628-14 Закон України «Про дошкільну освіту»]<br />
Пунктом 21 Порядку проведення профілактичних щеплень в Україні та контролю якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів, затвердженого [http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11 наказом Міністерства Охорони Здоров’я (далі МОЗ)  №595 від 16.09.2011 року] передбачено – факт відмови від щеплень з позначкою про те, що медичним працівником надані роз’яснення про наслідки такої відмови, оформляються за формою №063-2/0, підписуються як громадянином (при щеплені неповнолітніх – батьками або законними представниками, які їх замінюють), так і медичним представником, про що повідомляється до територіальної СЕС.
 
Відповідно до п.6 Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу затвердженого наказом  МОЗ № 434 від 29.11.2002 року «Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні» - питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією.
 
  
== Висновок ==
+
4. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/2402-14 Закон України «Про охорону дитинства»]<br />
  
Отже, за рішенням лікарсько-консультативної комісії, дитина може відвідувати  дошкільний навчальний заклад без профілактичних щеплень, однак слід пам’ятати, що віддаючи дитину без профілактичних щеплень в дитяче середовище батьки піддають загрозі захворювання не лише свою дитину, а і дітей які її оточують.
+
5. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_021 Конвенція про права дитини]<br />
 +
 
 +
6. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1238-14 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»]<br />
 +
 
 +
7. [http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2016 Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434]<br />
 +
 
 +
8. [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»]
 +
 
 +
== Дошкільна освіта ==
 +
'''Дошкільна освіта''' - цілісний процес, спрямований на:
 +
* забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 +
* формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
 +
 
 +
== Здобуття дошкільної освіти ==
 +
'''Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.'''<br />
 +
 
 +
Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.<br />
 +
 
 +
Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.<br />
 +
 
 +
Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.<br />
 +
 
 +
== Прийом  дітей  до  дошкільного  навчального    закладу ==
 +
 
 +
Прийом  дітей  до  дошкільного  навчального    закладу здійснюється  керівником  протягом  календарного  року '''на підставі заяви батьків або  осіб,  які їх замінюють,  медичної довідки про стан  здоров'я  дитини  з висновком  лікаря,  що  дитина може відвідувати  дошкільний навчальний заклад,  довідки  дільничного лікаря  про  епідеміологічне  оточення,  свідоцтва про народження'''. <br />
 +
Для  прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору,  мови,  опорно-рухового  апарату,  інтелекту,  затримкою психічного  розвитку  в інклюзивні  групи  '''додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру,  направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна  програма  реабілітації  для дітей  з  інвалідністю.''' <br />
 +
 
 +
Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник  зобов'язаний  ознайомити  батьків  або  осіб,  що  їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність. <br />
 +
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних  норм  і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або  осіб,  які їх замінюють.
 +
Засновник (власник)  може  встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.<br />
 +
 
 +
Порядок  прийому,  відрахування  та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми  власності визначається засновником (власником).
 +
 
 +
== Прийом дитини до дошкільного навчального закладу без відповідних профілактичних щеплень ==
 +
Відповідно до ст. 12, 15 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»] медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. <br />
 +
'''Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень''' за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 [http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1238-14 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»], затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48. <br />
 +
У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його. <br />
 +
'''Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько- консультативною комісією''', згідно [http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2016 наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу»]. '''За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.'''
 +
 
 +
 
 +
  
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
 
[[Категорія:Інші питання цивільного права]]
 
[[Категорія:Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів та їх відрахування]]
 
[[Категорія:Зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів та їх відрахування]]
[[Категорія:Суди]]
 

Версія за 15:50, 26 червня 2017

Нормативна база

1.Конституція України

2.Закон України «Про Освіту»

3. Закон України «Про дошкільну освіту»

4. Закон України «Про охорону дитинства»

5. Конвенція про права дитини

6. «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень»

7. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434

8. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:

  • забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
  • формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.

Здобуття дошкільної освіти

Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, а також у сім'ї.

Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.

Відповідальність за здобуття дітьми дошкільної освіти покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу

Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу, а також для прийому дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку в інклюзивні групи додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з інвалідністю.

Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов'язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
Групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням побажань батьків або осіб, які їх замінюють. Засновник (власник) може встановлювати меншу від нормативів наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.

Порядок прийому, відрахування та збереження за дитиною місця у дошкільному навчальному закладі приватної форми власності визначається засновником (власником).

Прийом дитини до дошкільного навчального закладу без відповідних профілактичних щеплень

Відповідно до ст. 12, 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надавати об'єктивну інформацію особам, яким проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення.
Особам, що не досягли п'ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об'єктивно інформованих батьків, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної об'єктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров'я і подальші наслідки. Дане право на відмову від щеплень закріплене і в п. 18 «Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень», затвердженого наказам МОЗ України від 03.02.2006 р. № 48.
У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів, вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.
Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько- консультативною комісією, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.11.2002 № 434 та затвердженого цим наказом примірного «Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу». За наявності відповідних медичних довідок встановленого зразка із висновком лікаря, у якому зазначено, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, керівник закладу зобов’язаний прийняти дитину до закладу.